Αν το έργο του Συλλόγου μας σας ενδιαφέρει και θέλετε να το ενισχύσετε, μπορείτε να κάνετε την δωρεά σας εδώ

These Success Stories have been willingly submitted by the patients themselves. Their names have been withheld but their ages and state or country are listed for reference. Please share and help us spread the information that Cannabis and its extracts can provide relief for many ailments.

“Success Stories From A to Z”

http://www.cannabisoilsuccessstories.com/portfolio.html