Πηγή: Institute of Medicine (US), Joy JE, Watson SJ Jr., Benson JA Jr. “Marijuana and Medicine: Assessing the Science Base” (Κάνναβη και Ιατρική: Αξιολόγηση της Επιστημονικής Βάσης) Washington (DC): National Academies Press (US); 1999.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25101425

Κάπνισμα Κάνναβης (σελ. 111-127)
Ο καπνός είναι η κυρίαρχη αιτία παθήσεων των πνευμόνων όπως ο καρκίνος και το εμφύσημα και ο καπνός της κάνναβης περιέχει πολλά από τα συστατικά του κανονικού καπνού[69]. Επομένως, είναι σημαντικό να εξεταστεί η σχέση μεταξύ του συνήθους καπνίσματος κάνναβης και ορισμένων πνευμονικών ασθενειών.

Σε σχέση με ένα τσιγάρο συγκρίσιμου βάρους, έως και τέσσερις φορές η ποσότητα πίσσας μπορεί να εναποτεθεί στους πνεύμονες των καπνιστών κάνναβης όπως συμβαίνει και στους πνεύμονες των καπνιστών καπνού[162]. Η διαφορά οφείλεται κυρίως στις διαφορές που υπάρχουν στη διήθηση και την τεχνική καπνίσματος μεταξύ του καπνίσματος καπνού και του καπνίσματος κάνναβης. Τα τσιγάρα κάνναβης συνήθως δεν έχουν φίλτρα και οι καπνιστές κάνναβης συνήθως αναπτύσσουν μεγαλύτερο όγκο ρουφηξιάς, εισπνέουν πιο βαθιά και κρατούν την αναπνοή τους αρκετές φορές πολύ περισσότερο από τους καπνιστές καπνού[119]. Ωστόσο, ένα τσιγάρο κάνναβης που καπνίζεται για ψυχαγωγικούς σκοπούς τυπικά δεν συσκευάζεται τόσο σφιχτά όσο ένας καπνός στο τσιγάρο και το υλικό για κάπνισμα είναι περίπου το μισό από ότι είναι σε ένα τσιγάρο καπνού. Επιπλέον, οι καπνιστές καπνού γενικά καπνίζουν σημαντικά περισσότερα τσιγάρα ημερησίως από ότι καπνίζουν οι καπνιστές κάνναβης.

Κυτταρική βλάβη
Λεμφοκύτταρα: Τ και Β Κύτταρα. Οι μελέτες σε ανθρώπους σχετικά με την επίδραση του καπνίσματος κάνναβης στη λειτουργία των ανοσοκυττάρων δεν είναι όλες συνεπείς με τις μελέτες κυτταρικών καλλιεργειών κανναβινοειδών και με μελέτες σε ζώα. Παραδείγματος χάριν, η παραγωγή αντισωμάτων μειώθηκε σε μια ομάδα νοσηλευομένων ασθενών που καπνίζουν κάνναβη για τέσσερις ημέρες (12 τσιγάρα / ημέρα), αλλά η μείωση παρατηρήθηκε μόνο σε ένα υποτύπο χυμικού αντισώματος (IgG), ενώ δύο άλλοι υποτύποι (IgA και IgM ) παρέμειναν φυσιολογικοί και ένας (IgE) αυξήθηκε[108]. Επιπλέον, ο πολλαπλασιασμός των κυττάρων Τ ήταν φυσιολογικός στο αίμα μίας ομάδας καπνιστών κάνναβης, αν και η στενότερη αξιολόγηση έδειξε αύξηση σε ένα υποσύνολο Τ κυττάρων[161] και μείωση σε ένα διαφορετικό υποσύνολο (CD8)[157]. Φαίνεται ότι η χρήση κάνναβης συνδέεται με διαλείπουσες διαταραχές στη λειτουργία Τ και Β κυττάρων, αλλά το μέγεθος είναι μικρό και άλλες μετρήσεις είναι συχνά κανονικές[87].

Μακροφάγα. Τα κυψελιδικά μακροφάγα είναι τα κυριότερα κύτταρα ανοσοαντίδρασης στον πνεύμονα και είναι κυρίως υπεύθυνα για την προστασία του πνεύμονα από μολυσματικούς μικροοργανισμούς, εισπνεόμενες ξένες ουσίες και κύτταρα όγκου. Αυξάνονται κατά τη διάρκεια της φλεγμονής των ιστών. Σε ένα μεγάλο δείγμα εθελοντών, οι συνήθεις καπνιστές κάνναβης είχαν διπλάσιο αριθμό κυψελιδικών μακροφάγων σε σχέση με τους μη καπνιστές και οι καπνιστές τόσο της κάνναβης όσο και του καπνού είχαν διπλάσιες ποσότητες και πάλι[11]. Το κάπνισμα κάνναβης μείωσε επίσης την ικανότητα των κυψελιδικών μακροφάγων να σκοτώσουν μύκητες όπως Candida albicans(*), παθογόνα βακτήρια, όπως Staphylococcus aureus και κύτταρα στόχου όγκου. Η μείωση στην ικανότητα καταστροφής των μυκητιακών οργανισμών ήταν παρόμοια με αυτή που παρατηρήθηκε στους καπνιστές καπνού. Η αδυναμία θανάτωσης παθογόνων βακτηριδίων δεν παρατηρήθηκε στους καπνιστές καπνού[10]. Επιπλέον, το κάπνισμα κάνναβης κατέτεινε την παραγωγή προφλεγμονωδών κυτοκινών, όπως TNF-I και IL-6, αλλά όχι των ανοσοκατασταλτικών κυτοκινών[10]. Οι κυτοκίνες είναι σημαντικοί ρυθμιστές της λειτουργίας των μακροφάγων, αυτή η μείωση της παραγωγής φλεγμονωδών κυτοκινών που σχετίζεται με τη κάνναβη μπορεί να είναι ένας μηχανισμός όπου οι καπνιστές κάνναβης είναι λιγότερο ικανοί να καταστρέψουν τους μυκητιακούς και βακτηριακούς οργανισμούς καθώς και τα κύτταρα όγκου.
(*) Candida albicans είναι μια μόλυνση ζύμης που είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη μεταξύ των ανθρώπων των οποίων το ανοσοποιητικό σύστημα καταστέλλεται, όπως σε ασθενείς με AIDS.

Η ανικανότητα των κυψελιδικών μακροφάγων από τους συνήθεις καπνιστές κάνναβης χωρίς εμφανή ασθένεια να καταστρέψουν τους μύκητες, τα βακτηρίδια και τα καρκινικά κύτταρα και να απελευθερωθούν οι προφλεγμονώδεις κυτοκίνες, υποδηλώνει ότι η κάνναβη μπορεί να είναι ανοσοκατασταλτικό με κλινικά σημαντικά αποτελέσματα στην άμυνα του ξενιστή. Ως εκ τούτου, οι κίνδυνοι για το κάπνισμα της κάνναβης θα πρέπει να ζυγίζονται σοβαρά προτού συστήσει κάποιος τη χρήση του σε οποιονδήποτε ασθενή με προϋπάρχοντα ανοσοποιητικά ελλείμματα – συμπεριλαμβανομένων των ασθενών με AIDS, των καρκινοπαθών και εκείνων που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτικές θεραπείες (για παράδειγμα, ασθενείς με μεταμόσχευση ή καρκίνο).

Βρογχική και πνευμονική βλάβη
Μελέτες σε Ζώα. Ορισμένες μελέτες σε ζώα έχουν αποκαλύψει αλλαγές στην αναπνευστική οδό και ασθένειες που σχετίζονται με το κάπνισμα κάνναβης, αλλά άλλες δεν το κάνουν. Έχουν παρατηρηθεί εκτεταμένες βλάβες στους μικρότερους αεραγωγούς, οι οποίες είναι η κύρια τοποθεσία της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ)(*) και της οξείας και χρόνιας πνευμονίας σε διάφορα είδη που εκτίθενται σε διαφορετικές δόσεις καπνού κάνναβης[41,42,128]. Αντίθετα, οι αρουραίοι που εκτέθηκαν σε αυξανόμενες δόσεις καπνού κάνναβης για ένα χρόνο δεν έδειξαν σημάδια ΧΑΠ, ενώ οι αρουραίοι που εκτέθηκαν στον καπνό του καπνού, έδειξαν[67].

Χρόνια Βρογχίτιδα και Αναπνευστική Νόσος. Τα αποτελέσματα ανθρώπινων μελετών υποδεικνύουν ότι υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα αναπνευστικής νόσου σε άτομα που καπνίζουν κάνναβη. Σε μια έρευνα σε καταγραφές εξωτερικών ιατρικών επισκέψεων σε έναν μεγάλο οργανισμό υγείας, οι χρήστες κάνναβης ήταν πιο πιθανό να ζητήσουν βοήθεια για αναπνευστικές νόσους από ότι οι άνθρωποι που δεν καπνίζουν ούτε κάνναβη, ούτε καπνό[120]. Ωστόσο, η συχνότητα αναζήτησης βοήθειας για αναπνευστικές νόσους δεν ήταν υψηλότερη σε εκείνους που καπνίζουν κάνναβη για 10 χρόνια ή περισσότερο, από ότι σε εκείνους που καπνίζουν για λιγότερο από 10 χρόνια. Μία εξήγηση γι’ αυτό είναι ότι οι άνθρωποι που παρουσιάζουν αναπνευστικά συμπτώματα είναι πιο πιθανό να σταματήσουν το κάπνισμα και ότι οι άνθρωποι που συνεχίζουν να καπνίζουν αποτελούν ένα σύνολο επιζώντων που δεν αναπτύσσουν ή αδιαφορούν για τέτοια συμπτώματα. Ένας περιορισμός αυτής της μελέτης είναι ότι δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τη χρήση κοκαΐνης, η οποία όταν χρησιμοποιείται με τη κάνναβη θα μπορούσε να συμβάλει στις παρατηρούμενες διαφορές. Ένας άλλος περιορισμός είναι ότι η έρευνα στηρίχθηκε στην αυτοαναφορά, και έτσι ο καπνός, το αλκοόλ και η χρήση κάνναβης ενδέχεται να έχουν υποστεί ανεπαρκή αναφορά (S. Sidney, IOM workshop).
(*) Η ΧΑΠ είναι η αργή προοδευτική απόφραξη των αεραγωγών, απώλεια της ελαστικότητάς τους και απώλεια πνευμονικού όγκου, χαρακτηριζόμενη από χρόνια δύσπνοια, χρόνια βρογχίτιδα και μειωμένη οξυγόνωση του αίματος.

Όταν οι καπνιστές κάνναβης συγκρίθηκαν με μη καπνιστές και καπνιστές καπνού σε μια ομάδα 446 εθελοντών, το 15-20% των καπνιστών κάνναβης ανέφεραν συμπτώματα χρόνιας βρογχίτιδας, συμπεριλαμβανομένης της χρόνιας παραγωγής βήχα και φλέγματος[146] και το 20-25% των καπνιστών καπνού ανέφεραν συμπτώματα της χρόνιας βρογχίτιδας. Παρά την έντονη διαφορά στην ποσότητα κάθε ουσίας που καπνίζεται ημερησίως (τρία ή τέσσερα τσιγάρα κάνναβης έναντι άνω των 20 τσιγάρων καπνού), η διαφορά στα ποσοστά των καπνιστών καπνού και των καπνιστών κάνναβης που παρουσιάζουν συμπτώματα χρόνιας βρογχίτιδας ήταν στατιστικά ασήμαντη[146]. Παρόμοια ευρήματα αναφέρθηκαν από τους Bloom et al.[15] οι οποίοι σημείωσαν μια πρόσθετη επίδραση του καπνίσματος στο κάπνισμα και
κάνναβης και καπνού.

Αλλαγές Βρογχικού Ιστού. Το σύνηθες κάπνισμα κάνναβης σχετίζεται με αλλαγές στην επένδυση της ανθρώπινης αναπνευστικής οδού. Πολλοί καπνιστές κάνναβης ή καπνιστές έχουν αυξημένη ερυθρότητα και οίδημα των ιστών των αεραγωγών και αυξημένες εκκρίσεις βλεννογόνου[43,56]. Σε καπνιστές κάνναβης αυξάνεται ο αριθμός και το μέγεθος των μικρών αιμοφόρων αγγείων στο βρογχικό τοίχωμα, παρουσιάζεται οίδημα ιστού και τα φυσιολογικά κυλινδρικά κύτταρα(*) που υπάρχουν στην εσωτερική επιφάνεια του βρογχικού τοιχώματος αντικαθίστανται σε μεγάλο βαθμό από βλεννογόνα κύτταρα που εκκρίνουν βλέννα. Η βλάβη είναι μεγαλύτερη στους ανθρώπους που καπνίζουν τόσο κάνναβη όσο και καπνό[130]. Η υπερπαραγωγή της βλέννας από τον αυξημένο αριθμό των βλεννογονο-εκκριτικών κυττάρων παρουσία μειωμένου αριθμού πωματισμένων κυττάρων τείνει να αφήνει το βήχα ως τον μόνο σημαντικό μηχανισμό για την απομάκρυνση της βλέννας από τους αεραγωγούς. Αυτό μπορεί να εξηγήσει το σχετικά υψηλό ποσοστό καπνιστών κάνναβης που διαμαρτύρονται για χρόνιο βήχα και φλέγμα[148].

Μια μελέτη του 1998 έδειξε ότι τόσο οι καπνιστές κάνναβης όσο και οι καπνιστές καπνού έχουν σημαντικά περισσότερες κυτταρικές και μοριακές ανωμαλίες στα κύτταρα βρογχικού επιθηλίου από ότι οι μη καπνιστές. οι αλλαγές αυτές συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου[12]. Οι καπνιστές που καπνίζουν μόνο καπνό σε αυτή την μελέτη, καπνίζουν κατά μέσο όρο 25 τσιγάρα την ημέρα, ενώ οι καπνιστές που καπνίζουν μόνο κάνναβη, καπνίζουν κατά μέσο όρο 21 τσιγάρα κάνναβης την εβδομάδα. Παρόλο που οι καπνιστές κάνναβης καπνίζουν πολύ λιγότερα τσιγάρα, οι κυτταρικές ανωμαλίες τους ισοδυναμούν ή είναι μεγαλύτερες από αυτές που παρατηρούνται στους καπνιστές καπνού. Αυτές και προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι τέτοιες ανωμαλίες είναι μεγαλύτερες σε ανθρώπους που καπνίζουν τόσο κάνναβη όσο και καπνό. Ως εκ τούτου, η κάνναβη και ο καπνός μπορεί να έχουν πρόσθετες επιδράσεις στους ιστούς των αεραγωγών[12,43,56]. Οι Tenant[150] βρήκαν παρόμοια αποτελέσματα στους στρατιωτικούς των ΗΠΑ που υπέφεραν από αναπνευστικά συμπτώματα και ήταν βαριοί καπνιστές χασίς, (χασίς είναι η ρητίνη από το φυτό της κάνναβης).
(*) Τα κυστίδια έχουν προεξοχές που μοιάζουν με τρίχες και λειτουργούν για να μεταφέρουν τη βλέννα προς το στόμα με γρήγορη κυματοειδή κίνηση.

Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια. Ελλείψει επιδημιολογικών δεδομένων, έμμεσες ενδείξεις, όπως η μη ειδική εξωστρέφεια των αεραγωγών και τα μέτρα πνευμονικής λειτουργίας, αποτελούν δείκτη της ευπάθειας των καπνιστών κάνναβης στη ΧΑΠ[154]. Για παράδειγμα, η δοκιμασία προκλητικής πρόκλησης μεθαχολίνης, που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της υπεραντιδραστικότητας των αεραγωγών, έδειξε ότι οι καπνιστές καπνού αναπτύσσουν περισσότερη υπεραντιδραστικότητα των αεραγωγών. Ωστόσο, δεν έχει αποδειχθεί τέτοιος συσχετισμός μεταξύ του καπνίσματος της κάνναβης και της υπεραντιδραστικότητας των αεραγωγών.

Υπάρχουν αντικρουόμενες αποδείξεις σχετικά με το αν η τακτική χρήση κάνναβης βλάπτει τους μικρούς αεραγωγούς των πνευμόνων. Οι Bloom et al. διαπίστωσαν ότι κατά μέσο όρο ένα τσιγάρο κάνναβης ανά ημέρα επηρέασε σημαντικά τη λειτουργία των μικρών αεραγωγών[15]. Ωστόσο, οι Tashkin et al.[146] δεν παρατήρησαν τέτοια βλάβη στους βαριούς χρήστες κάνναβης (τρία έως τέσσερα τσιγάρα κάνναβης την ημέρα για τουλάχιστον 10 χρόνια), αν και σημείωσαν μείωση των μεγάλων κεντρικών αεραγωγών. Η μακροχρόνια μελέτη των Tashkin et al., η οποία προσαρμόστηκε για τη μείωση της λειτουργίας των πνευμόνων λόγω ηλικίας (που σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ΧΑΠ), έδειξε επιταχυνόμενο ρυθμό μείωσης στους καπνιστές καπνού, αλλά όχι σε καπνιστές κάνναβης[147]. Έτσι, το ερώτημα κατά πόσο οι συνηθισμένες συνήθειες καπνίσματος κάνναβης είναι αρκετές για να προκαλέσουν την ΧΑΠ παραμένει ανοικτό.

Συμπέρασμα. Το χρόνιο κάπνισμα κάνναβης μπορεί να οδηγήσει σε οξεία και χρόνια βρογχίτιδα και εκτεταμένες μικροσκοπικές ανωμαλίες στα κύτταρα που υπάρχουν στις βρογχικές διόδους, μερικές από τις οποίες μπορεί να είναι προ-κακοήθεις. Αυτά τα αναπνευστικά συμπτώματα είναι παρόμοια με αυτά των καπνιστών καπνού και ο συνδυασμός καπνίσματος κάνναβης και καπνού αυξάνει αυτά τα αποτελέσματα. Τη στιγμή της συγγραφής, δεν είχε διαπιστωθεί εάν το χρόνιο κάπνισμα κάνναβης προκαλεί ΧΑΠ, αλλά υπάρχει πιθανώς μια σχέση.

Ασθενείς με HIV/AIDS
Η σχέση μεταξύ του καπνίσματος κάνναβης και της φυσικής πορείας του AIDS είναι ιδιαίτερα ανησυχητική επειδή οι ασθενείς με HIV είναι η μεγαλύτερη ομάδα που αναφέρει τη χρήση κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς. Η χρήση της κάνναβης έχει συνδεθεί τόσο με τον αυξημένο κίνδυνο εξέλιξης του AIDS σε HIV-οροθετικούς ασθενείς όσο και με την αυξημένη θνησιμότητα σε ασθενείς με AIDS.

Για άγνωστους λόγους, η χρήση κάνναβης συνδέεται με την αύξηση της θνησιμότητας μεταξύ ανδρών με AIDS αλλά όχι μεταξύ του γενικού πληθυσμού[138]. (Ο σχετικός κίνδυνος θνησιμότητας στο AIDS για τους σημερινούς χρήστες κάνναβης σε αυτή τη 12ετή μελέτη ήταν 1,90, γεγονός που έδειξε ότι σχεδόν διπλάσιος αριθμός χρηστών κάνναβης πέθαναν από το AIDS σε σχέση με τους μη τρέχοντες χρήστες κάνναβης). Οι άνδρες που δεν παντρεύτηκαν χρησιμοποίησαν διπλάσια ποσότητα κάνναβης από τους παντρεμένους άνδρες και αντιστοιχούσαν στο 83% των θανάτων από AIDS στη μελέτη. Οι συντάκτες της μελέτης σημειώνουν ότι, ενώ η οικογενειακή κατάσταση είναι ανεπαρκής για να προσαρμοστεί στους παράγοντες του τρόπου ζωής -ιδιαίτερα, η ομοφυλοφιλική συμπεριφορά- ένα σημαντικό ποσοστό των ανύπαντρων ανδρών με AIDS ήταν πιθανώς ομοφυλόφιλοι ή αμφιφυλόφιλοι. Αυτό δημιουργεί την πιθανότητα η συσχέτιση της χρήσης κάνναβης με θανάτους από AIDS να σχετίζεται με έμμεσους παράγοντες, όπως η χρήση άλλων ναρκωτικών ουσιών ή η σεξουαλική συμπεριφορά υψηλού κινδύνου, καθώς και οι δύο αυτοί παράγοντες αυξάνουν τους κινδύνους μόλυνσης στους οποίους είναι πιο επιρρεπείς οι ασθενείς με AIDS. Η υψηλότερη θνησιμότητα των ασθενών με AIDS που ήταν χρήστες κάνναβης εγείρει επίσης το ερώτημα εάν αυτό συνέβη επειδή οι ασθενείς αύξησαν τη χρήση της κάνναβης στα τελικά στάδια της νόσου για να θεραπεύσουν τα συμπτώματά τους. Ωστόσο, η συσχέτιση μεταξύ της χρήσης κάνναβης και των θανάτων από AIDS ήταν παρόμοια, ακόμη και όταν τα άτομα που πέθαναν νωρίτερα τα πρώτα πέντε χρόνια αυτής της δωδεκάχρονης μελέτης και τα οποία ήταν πιθανώς τα πιο άρρωστα, εξαιρέθηκαν από την ανάλυση. Συνοπτικά, είναι πρόωρο να συμπεράνουμε ποια είναι τα βασικά αίτια αυτής της συσχέτισης.

Για τον γενικό πληθυσμό, η θνησιμότητα που σχετίζεται με τη χρήση κάνναβης ήταν χαμηλότερη από αυτή που συνδέεται με το κάπνισμα τσιγάρων και το κάπνισμα δεν ήταν ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για τη θνησιμότητα στο AIDS. Οι συντάκτες, της μελέτης που περιγράφηκε παραπάνω, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η θεραπευτική χρήση της κάνναβης δεν συνέβαλε στην αύξηση της θνησιμότητας μεταξύ των ανδρών με AIDS.

Η χρήση κάνναβης έχει συσχετιστεί με υψηλότερο επιπολασμό της οροθετικότητας HIV σε διασταυρούμενες μελέτες[84], αλλά η σχέση της κάνναβης με την εξέλιξη του AIDS σε HIV-οροθετικούς ασθενείς αποτελεί μια εύλογη ερώτηση. Δεν παραμένει σαφές εάν το κάπνισμα κάνναβης είναι ένας ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου στην εξέλιξη του AIDS σε HIV-οροθετικούς άνδρες. Η χρήση κάνναβης δεν αύξησε τον κίνδυνο εμφάνισης του AIDS στους οροθετικούς ανθρώπους στη μελέτη Multicenter AIDS Cohort Study, στην οποία μελετήθηκαν 1.795 HIV-οροθετικοί άντρες για διάστημα 18 μηνών[84] ή στη μελέτη San Francisco Men’s Health Study, όπου 451 HIV-οροθετικοί άνδρες μελετήθηκαν επί έξι χρόνια[34]. Αντίθετα, το Sydney AIDS Project στην Αυστραλία, στο οποίο μελετήθηκαν 386 οροθετικοί HIV για 12 μήνες[152] ανέφεραν ότι η χρήση κάνναβης συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εξέλιξης του AIDS. Τα αποτελέσματα της μελέτης του Σίδνεϊ είναι λιγότερο αξιόπιστα από αυτά των άλλων δύο μελετών που σημειώθηκαν. Ήταν η μικρότερη των μελετών και, σύμφωνα με τον ορισμό του AIDS το 1993, πολλά από τα άτομα είχαν πιθανώς ήδη AIDS στην αρχή της μελέτης(*).
(*) Το 1993 η διάγνωση του AIDS επεκτάθηκε για να συμπεριλάβει οποιονδήποτε με αριθμό CD4 μικρότερο από 200. Πριν από το 1993 αυτό μόνο θα ήταν ανεπαρκές για τη διάγνωση του AIDS.

Οι πιο συναρπαστικές ανησυχίες σχετικά με το κάπνισμα κάνναβης σε ασθενείς με HIV/AIDS είναι οι πιθανές επιδράσεις της κάνναβης στην ανοσία[111]. Αναφορές ευκαιριακής μυκητιακής και βακτηριακής πνευμονίας σε ασθενείς με AIDS που χρησιμοποίησαν κάνναβη υποδηλώνουν ότι το κάπνισμα κάνναβης είτε καταστέλλει το ανοσοποιητικό σύστημα[33], είτε εκθέτει τους ασθενείς σε προσθήκη επιβάρυνσης παθογόνων[21]. Συνοπτικά, οι ασθενείς με προϋπάρχοντα ανοσοποιητικά ελλείμματα λόγω του AIDS πρέπει να αναμένεται να είναι ευάλωτοι σε σοβαρή βλάβη που προκαλείται από το κάπνισμα της κάνναβης. Η σχετική συμβολή του καπνίσματος κάνναβης σε σύγκριση με την THC ή άλλα κανναβινοειδή δεν είναι γνωστή.

Καρκινογένεση
Οι φάσεις αερίου και πίσσας της κάνναβης και του καπνού περιέχουν πολλά από τα ίδια συστατικά. Επιπλέον, η φάση πίσσας του καπνού της κάνναβης περιέχει υψηλότερες συγκεντρώσεις πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (polycyclic aromatic hydrocarbons, PAHs), όπως το καρβονικό βενζοπυρένιο. Η υψηλότερη περιεκτικότητα των καρκινογόνων PAHs σε πίσσα κάνναβης και η μεγαλύτερη εναπόθεση αυτής της πίσσας στον πνεύμονα μπορεί να δράσουν σε συνδυασμό για να ενισχύσουν την έκθεση ενός καπνιστή κάνναβης σε καρκινογόνους παράγοντες. Για τους λόγους αυτούς, η καρκινογένεση από τον καπνό της κάνναβης αποτελεί σημαντικό μέλημα.

Είναι πιο δύσκολο να συγκεντρωθούν τα επιδημιολογικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για να τεκμηριωθεί ή να διαψευσθεί η σχέση ανάμεσα στον καπνό κάνναβης και τον καρκίνο σε σχέση με τον κανονικό καπνό και τον καρκίνο. Είναι πολύ λιγότεροι οι άνθρωποι που καπνίζουν μόνο κάνναβη από ότι μόνο καπνό και οι καπνιστές κάνναβης είναι πιθανότερο να υποτιμήσουν την αναφορά του καπνίσματος τους.

Περιπτωσιολογικές Μελέτες. Τα αποτελέσματα αρκετών περιπτώσεων υποδεικνύουν ότι η κάνναβη μπορεί να διαδραματίσει κάποιο ρόλο στην ανάπτυξη του καρκίνου του αναπνευστικού. Οι αναφορές δείχνουν ένα απροσδόκητα μεγάλο ποσοστό χρηστών κάνναβης μεταξύ των ατόμων με καρκίνο του πνεύμονα[141,149] και των καρκίνων του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος -δηλαδή της στοματικής κοιλότητας, του φάρυγγα, του λάρυγγα και του οισοφάγου- που εμφανίζονται πριν από την ηλικία των 45[36,39,149]. Οι καρκίνοι του αναπνευστικού συστήματος που σχετίζονται με την βαριά κατανάλωση καπνού και οινοπνεύματος, δεν παρατηρούνται συνήθως πριν από την ηλικία των 60 ετών[154] και η εμφάνιση τέτοιων καρκίνων σε χρήστες κάνναβης ηλικίας κάτω των 60 ετών υποδηλώνει ότι το μακροχρόνιο κάπνισμα κάνναβης ενισχύει τις επιπτώσεις άλλων παραγόντων κινδύνου, όπως το κάπνισμα κανονικού καπνού και είναι ένας ισχυρότερος παράγοντας κινδύνου από ότι η κατανάλωση καπνού και αλκοόλ στην πρώιμη ανάπτυξη αναπνευστικών καρκίνων. Οι περισσότερες μελέτες δεν διαθέτουν τις απαραίτητες ομάδες σύγκρισης για να υπολογίσουν το απομονωμένο αποτέλεσμα της χρήσης κάνναβης στον κίνδυνο καρκίνου. Πολλοί καπνιστές κάνναβης καπνίζουν επίσης και κανονικό καπνό, οπότε όταν οι μελέτες δεν έχουν πληροφορίες σχετικά με το κάπνισμα, δεν υπάρχει τρόπος να διαχωριστούν οι επιδράσεις του καπνού της κάνναβης και αυτών του κανονικού καπνού.

Επιδημιολογικές αποδείξεις. Από τη συγγραφή αυτού εδώ του κειμένου, οι Sidney et al.[139] είχαν διεξαγάγει τη μόνη επιδημιολογική μελέτη για να αξιολογήσουν τη σχέση μεταξύ χρήσης κάνναβης και καρκίνου. Η μελέτη περιελάμβανε μια κοόρτη περίπου 65.000 ανδρών και γυναικών ηλικίας 15-49 ετών. Οι χρήστες κάνναβης ορίστηκαν ως εκείνοι που είχαν χρησιμοποιήσει κάνναβη σε έξι ή περισσότερες περιπτώσεις. Μεταξύ των 1.421 περιπτώσεων καρκίνου σε αυτήν την κοόρτη, η χρήση κάνναβης συνδέθηκε μόνο με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του προστάτη σε άνδρες που δεν καπνίζουν καπνό. Σε αυτούς τους σχετικά νεαρούς ΗΜΟ συμμετέχοντες, δεν βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ της χρήσης κάνναβης και άλλων καρκίνων, συμπεριλαμβανομένων όλων των καρκίνων που σχετίζονται με τον καπνό, του καρκίνου του παχέος εντέρου και του μελανώματος. Ο σημαντικότερος περιορισμός που συνδέεται με την ερμηνεία αυτής της μελέτης είναι ότι η ανάπτυξη του καρκίνου του πνεύμονα απαιτεί μακροχρόνια έκθεση στο κάπνισμα και οι περισσότεροι χρήστες κάνναβης εγκατέλειψαν πριν επιτευχθεί αυτό το επίπεδο έκθεσης. Επιπλέον, η χρήση κάνναβης ήταν ευρέως διαδεδομένη στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνο από τα τέλη της δεκαετίας του ’60. Συνεπώς, παρά το μεγάλο μέγεθος της κοόρτης, ίσως να μην υπήρχε αρκετός αριθμός βαρέων ή μακροχρόνιων καπνιστών κάνναβης για να αποκαλύψει ένα αποτέλεσμα.

Κυτταρικές και Μοριακές Μελέτες. Σε αντίθεση με τις κλινικές μελέτες, οι κυτταρικές και μοριακές μελέτες έχουν δώσει ισχυρές ενδείξεις ότι ο καπνός κάνναβης είναι καρκινογόνος. Οι μελέτες κυτταροκαλλιέργειας ενέχουν καπνό κάνναβης στην ανάπτυξη καρκίνου. Η παρατεταμένη έκθεση καλλιεργειών πνευμονικών κυττάρων χάμστερ σε καπνό κάνναβης οδήγησε σε κακοήθεις μετασχηματισμούς[94] και η έκθεση των ανθρώπινων πνευμονικών μοσχευμάτων στον καπνό κάνναβης είχε ως αποτέλεσμα μεταβολές χρωμοσωμάτων και DNA[154]. Η πίσσα από τον καπνό κάνναβης προκάλεσε επίσης μεταλλάξεις παρόμοιες με εκείνες που παράγονται από πίσσα από την ίδια ποσότητα καπνού σε κοινή βακτηριακή δοκιμασία για μεταλλαξιογένεση[158].

Μοριακές μελέτες ενέχουν επίσης τον καπνό κάνναβης ως καρκινογόνο. Τα πρωτο-ογκογονίδια και τα γονίδια καταστολής όγκων είναι μια ομάδα γονιδίων που επηρεάζουν την κυτταρική ανάπτυξη και διαφοροποίηση. Κανονικά, κωδικοποιούν πρωτεΐνες που ελέγχουν τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό. Μόλις μεταλλαχθούν ή ενεργοποιηθούν, παράγουν πρωτεΐνες που προκαλούν τα κύτταρα να πολλαπλασιάζονται ταχέως και εκτός ελέγχου και αυτό έχει ως αποτέλεσμα όγκους ή καρκίνο(*). Όταν η παραγωγή αυτών των πρωτεϊνών αξιολογήθηκε σε βιοψίες ιστού που ελήφθησαν από καπνιστές κάνναβης, καπνού και καπνιστές κάνναβης μαζί με κανονικό καπνό και από μη καπνιστές, δύο από αυτές (EGFR και Ki-67) ήταν σημαντικά υψηλότερες στους καπνιστές κάνναβης από ότι στους μη καπνιστές και τους καπνιστές καπνού. Επιπλέον, τα αποτελέσματα για την κάνναβη και τον καπνό ήταν πρόσθετα μεταξύ τους[131]. Έτσι, σε σχετικά νεαρούς καπνιστές κάνναβης, ιδιαίτερα εκείνους που καπνίζουν τόσο τη κάνναβη όσο και καπνό, η κάνναβη εμπλέκεται ως παράγοντας κινδύνου για καρκίνο του πνεύμονα.
(*) Μερικά από τα γονίδια που εμπλέκονται στην ανάπτυξη του καρκίνου του πνεύμονα περιλαμβάνουν εκείνα που κωδικοποιούν το Ki-67 (μια πρωτεΐνη πυρηνικού πολλαπλασιασμού υπεύθυνη για την κυτταρική διαίρεση), τον καταστολέα όγκων p53 (μια πρωτεΐνη που συνήθως καταστέλλει την κυτταρική ανάπτυξη) και τον υποδοχέα επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (EGFR) (ένας υποδοχέας που βρίσκεται σε μια ποικιλία κυτταρικών τύπων, ειδικά επιθηλιακών κυττάρων, που προάγει την κυτταρική ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό όταν συνδέεται με τον επιδερμικό αυξητικό παράγοντα).

Οι μεταβολές του DNA είναι γνωστό ότι είναι πρώιμα γεγονότα στην ανάπτυξη καρκίνου και έχουν παρατηρηθεί στα λεμφοκύτταρα των εγκύων καπνιστριών κάνναβης και των νεογνών τους[4]. Αυτή είναι μια σπουδαία μελέτη διότι οι ερευνητές ήταν προσεκτικοί για να αποκλείσουν τους καπνιστές καπνού -ένα πρόβλημα που σε προηγούμενες μελέτες ανέφεραν τα μεταλλαξιογόνα αποτελέσματα του καπνού της κάνναβης[26,53,63,142]. Οι ίδιοι ερευνητές βρήκαν παρόμοια αποτελέσματα σε προηγούμενες μελέτες μεταξύ καπνιστών καπνού[5,6] έτσι ώστε τα αποτελέσματα δεν μπορούν να αποδοθούν μόνο σε THC ή άλλα κανναβινοειδή. Αν και μπορεί να προσδιοριστεί μόνο με πειράματα, είναι πιθανό ότι τα περιεχόμενα καπνού -εκτός από τα κανναβινοειδή- είναι υπεύθυνα για ένα μεγάλο μέρος του μεταλλαξιογόνου αποτελέσματος.

Τα προκαταρκτικά ευρήματα υποδεικνύουν ότι ο καπνός κάνναβης ενεργοποιεί το κυτοχρώμα P4501Al (CYP1Al), το ένζυμο που μετατρέπει τα PAHs, όπως το βενζ[α]πυρένιο, σε δραστικές καρκινογόνες ουσίες[99]. Βρογχικά επιθηλιακά κύτταρα σε βιοψίες ιστού που λαμβάνονται από καπνιστές κάνναβης δείχνουν μεγαλύτερη δέσμευση σε αντισώματα CYP1A1 συγκρίσιμα με κύτταρα σε βιοψίες από μη καπνιστές (D. Tashkin, IOM workshop). Αυτό υποδηλώνει ότι υπάρχουν περισσότερα από το CYP1A1 στα βρογχικά κύτταρα καπνιστών κάνναβης, αλλά θα χρειαστούν διαφορετικές πειραματικές μέθοδοι για να αποδειχθεί αυτή η πιθανότητα.

Συμπεράσματα
Δεν υπάρχουν καθόλου αποδεικτικά στοιχεία ότι η κάνναβη προκαλεί καρκίνο στους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων και καρκίνων που συνήθως σχετίζονται με τη χρήση καπνού. Ωστόσο, κυτταρικές, γενετικές και ανθρώπινες μελέτες υποδεικνύουν ότι ο καπνός κάνναβης αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη καρκίνου του αναπνευστικού συστήματος. Οι πιο οριστικές ενδείξεις ότι το σύνηθες κάπνισμα κάνναβης οδηγεί ή δεν οδηγεί σε καρκίνο του αναπνευστικού περιμένει τα αποτελέσματα καλά σχεδιασμένων επιδημιολογικών μελετών περίπτωσης ελέγχου. Έχουν περάσει 30 χρόνια από την έναρξη της ευρείας χρήσης της κάνναβης στους νέους στην κοινωνία μας και τέτοιες μελέτες πρέπει τώρα να είναι εφικτές.

Οι ακόλουθες μελέτες ή δραστηριότητες θα ήταν χρήσιμες για την παροχή δεδομένων που θα μπορούσαν να προσδιορίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τους κινδύνους για την υγεία από το κάπνισμα της κάνναβης.

  1. Μελέτες ελέγχου περιπτώσεων για να καθοριστεί εάν η χρήση κάνναβης σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του αναπνευστικού συστήματος. Παρά την έλλειψη επιτακτικών επιδημιολογικών στοιχείων, τα ευρήματα από τις βιοχημικές, κυτταρικές, ανοσολογικές, γενετικές, ιστολογικές και ζωικές μελέτες που αναφέρονται παραπάνω υποδηλώνουν έντονα ότι η κάνναβη είναι παράγοντας κινδύνου για τον καρκίνο του ανθρώπου. Αυτό που απαιτείται για να αντιμετωπιστεί αυτή η υπόθεση πιο πειστικά είναι η μελέτη περίπτωσης ελέγχου πληθυσμού με επαρκώς μεγάλο αριθμό ατόμων με καρκίνο του πνεύμονα και όγκους του ανώτερου αεραγωγού (καρκίνους της στοματικής κοιλότητας και του φάρυγγα, του λάρυγγα και του οισοφάγου), καθώς και μη συγκριτικά αποδεικνύουν μια στατιστικά σημαντική ένωση, εάν υπάρχει. Λόγω της μεγάλης περιόδου που απαιτείται για την επαγωγή ανθρωπίνων καρκινωμάτων και της σπάνιας χρήσης της κάνναβης στον γενικό πληθυσμό των ΗΠΑ πριν από το 1966, μέχρι σήμερα δεν έχουν διεξαχθεί επιδημιολογικές μελέτες αρκετά εκτεταμένες ώστε να μετρηθεί επαρκώς η σχέση κάνναβης και καρκίνου. Εντούτοις, η επιδημιολογική διερεύνηση αυτής της συσχέτισης είναι πιθανόν εφικτή τώρα καθώς έχουν περάσει περίπου 30 χρόνια από την έναρξη της ευρείας χρήσης κάνναβης στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ εφήβων και νεαρών ενηλίκων.
  2. Μοριακοί δείκτες εξέλιξης του καρκίνου του αναπνευστικού συστήματος σε καπνιστές κάνναβης. Εάν επιδειχθεί η επιδημιολογική σχέση μεταξύ της χρήσης κάνναβης και του κινδύνου καρκίνου του αναπνευστικού συστήματος, θα πρέπει να διεξαχθούν μελέτες για τη διερεύνηση της παρουσίας μοριακών δεικτών -όπως τα TP53, p16, NATZ και GSTML- που θα μπορούσαν να προβλέψουν γενετικά αυξημένο κίνδυνο καρκινογένεσης στους χρήστες κάνναβης.
  3. Προοπτικές επιδημιολογικές μελέτες πληθυσμών με οροθετικότητα HIV
    ή με υψηλό κίνδυνο μόλυνσης από HIV(*). Επειδή οι ασθενείς με HIV/AIDS αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα που αναφέρει ότι καπνίζουν κάνναβη για ιατρικούς σκοπούς και είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στις ανοσοκατασταλτικές επιδράσεις, υπάρχει επιτακτική ανάγκη για καλύτερη κατανόηση του σχετικού κινδύνου που προκαλείται και των ανταμοιβών του καπνίσματος κάνναβης. Τέτοιες μελέτες θα πρέπει να περιλαμβάνουν το ιστορικό χρήσης της κάνναβης στην ανάλυση των πιθανών παραγόντων κινδύνου για ορομετατροπή και απόκτηση ευκαιριακών λοιμώξεων ή εξέλιξης του AIDS. Οι μελέτες θα μπορούσαν να διεξαχθούν στο πλαίσιο οποιωνδήποτε ομοσπονδιακά εγκεκριμένων κλινικών δοκιμών ιατρικής χρήσης της κάνναβης σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς και θα πρέπει να παρέχουν επαρκή περίοδο παρακολούθησης για να καλυφθούν πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες.
    (*) Μια προοπτική μελέτη είναι μια μελέτη στην οποία μια ομάδα θεμάτων αναγνωρίζεται και στη συνέχεια μελετάται με την πάροδο του χρόνου. Μια τέτοια μελέτη επιτρέπει σε έναν πειραματιστή να εξισορροπεί διάφορους παράγοντες που μπορεί να συμβάλλουν στην έκβαση της μελέτης. Για παράδειγμα, η ηλικία, το οικογενειακό ιστορικό και το κάπνισμα είναι παράγοντες κινδύνου για καρκίνο του πνεύμονα. Σε μια προοπτική μελέτη, αυτοί οι παράγοντες μπορούν να εξισορροπηθούν για να μετρηθεί το κατά πόσο το κάπνισμα αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα. Μια αναδρομική μελέτη είναι αυτή στην οποία τα άτομα με μια συγκεκριμένη νόσο ταυτοποιούνται και η ιστορία τους μελετάται. Τέτοιες μελέτες είναι ευκολότερες και λιγότερο δαπανηρές για τη διεξαγωγή τους, αλλά γενικά δεν διαθέτουν την επεξηγηματική ισχύ των προοπτικών μελετών.
  4. Τακτική καταγραφή της χρήσης κάνναβης από τους ασθενείς. Παρόλο που η κάνναβη είναι το πιο συχνά χρησιμοποιούμενη παράνομη ουσία, οι ιατροί συχνά δεν αμφισβητούν τους ασθενείς σχετικά με τη χρήση κάνναβης και σπάνια τεκμηριώνουν τη χρήση τους[102]. Μεταξύ των 452 ασθενών Kaiser Permanente που ανέφεραν ημερήσια ή σχεδόν καθημερινή χρήση κάνναβης, οι γιατροί κατέγραψαν χρήση κάνναβης σε μόλις 3% στα ιατρικά τους αρχεία (S. Sidney, IOM workshop).
  5. Πρόσθετες μελέτες σε κύτταρα, σε ζώα και ανθρώπους για την διερεύνηση των επιπτώσεων της THC και της κάνναβης στην ανοσολογική λειτουργία. Τα αποτελέσματα που μελετήθηκαν θα πρέπει να περιλαμβάνουν αποτελέσματα στις προφλεγμονώδεις έναντι των ανοσοκατασταλτικών κυτοκινών και στη λειτουργία των λευκοκυττάρων που παρουσιάζουν αντιγόνο στα Τ κύτταρα.

Το ερώτημα που πρέπει να εξεταστεί είναι κατά πόσο η THC ή η κάνναβη είναι παράγοντας κινδύνου για τη μόλυνση από τον ιό HIV, για την πρόοδο σε πιο σοβαρά στάδια του AIDS ή για ευκαιριακές μολύνσεις σε ασθενείς θετικούς σε HIV. Απαιτούνται μελέτες για τον προσδιορισμό των επιπτώσεων της χρήσης κάνναβης στη λειτουργία των κυψελιδικών μακροφάγων. Θα ήταν σημαντικό να συγκριθεί η μολυσματικότητα του HIV και η αναπαραγωγή των κυψελιδικών μακροφάγων που συλλέγονται από τους συνήθεις χρήστες κάνναβης με εκείνους που συλλέγονται από μη χρήστες ή σπάνιους χρήστες κάνναβης. Οι μελέτες κυτταροκαλλιέργειας θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να συγκριθεί η ευαισθησία των μολυσμένων με ΗIV κυψελιδικών μακροφάγων σε επιπρόσθετη μόλυνση με ευκαιριακά παθογόνα. Παρομοίως, περαιτέρω μελέτες σε κυτταρικές καλλιέργειες μονοπύρηνων κυττάρων περιφερικού αίματος θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση των επιδράσεων της έκθεσης σε THC στη μολυσματικότητα και την αντιγραφή του HIV.

Καρδιαγγειακό σύστημα
Ο καπνός της κάνναβης και η από του στόματος THC μπορούν να προκαλέσουν ταχυκαρδία (γρήγορος ρυθμός στην καρδιά) στους ανθρώπους, με 20-100% πάνω από τον κανονικό ρυθμό[57,85]. Η αύξηση του καρδιακού ρυθμού είναι μεγαλύτερη κατά τα πρώτα 10-20 λεπτά μετά το κάπνισμα και μειώνεται απότομα και σταθερά, ανάλογα με το αν χρησιμοποιείται κάνναβη με κάπνισμα ή από του στόματος THC, αυτό μπορεί να διαρκέσει τρεις ή πέντε ώρες, αντίστοιχα[68,95]. Σε μερικές περιπτώσεις, η αρτηριακή πίεση αυξάνεται ενώ το άτομο βρίσκεται σε ανακλινόμενη θέση, αλλά μειώνεται υπερβολικά όταν στέκεται, οδηγώντας σε ορθοστατική υπόταση (μειωμένη αρτηριακή πίεση εξαιτίας μεταβαλλόμενης στάσης από μια θέση σε ηρεμία ή μια καθιστή θέση, σε μια στάση που μπορεί να προκαλέσει ζάλη και λιποθυμία). Σε αντίθεση με την οξεία χορήγηση THC, η χρόνια από του στόματος κατάποση της THC μειώνει τον καρδιακό ρυθμό στους ανθρώπους

Στα ζώα, η THC μειώνει τον καρδιακό ρυθμό και την αρτηριακή πίεση[57,156]. Ωστόσο, οι περισσότερες μελέτες σε ζώα έχουν διεξαχθεί σε αναισθητοποιημένα ζώα και η αναισθησία προκαλεί υπέρταση. Έτσι, αυτές οι μελέτες πρέπει να ερμηνευθούν ως αναφορές για τις επιδράσεις των κανναβινοειδών σε υπερτασικά άτομα. Τα αποτελέσματα των μελετών σε ζώα και ανθρώπους είναι σύμφωνα με το συμπέρασμα ότι τα κανναβινοειδή είναι υποτασικά σε υψηλές δόσεις σε ζώα, καθώς και σε ανθρώπους[156].

Η ανοχή μπορεί να εμφανιστεί μετά από λίγες μέρες συχνής ημερήσιας χορήγησης (δύο ή τριών δόσεων ανά ημέρα) με από του στόματος χορηγούμενη THC ή με εκχύλισμα κάνναβης, με μείωση του καρδιακού ρυθμού, πτώση της αρτηριακής πίεσης και απώλεια της ορθοστατικής υπότασης[73]. Έτσι, η ένταση των αποτελεσμάτων βασίζεται στην συχνότητα χρήσης, τη δόση και τη σωστή θέση του σώματος.

Οι καρδιαγγειακές αλλαγές δεν αποτελούν πρόβλημα υγείας για τους υγιείς, νέους χρήστες κάνναβης ή THC. Ωστόσο, τέτοιες μεταβολές στον καρδιακό ρυθμό και την αρτηριακή πίεση θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρό πρόβλημα στους ηλικιωμένους ασθενείς, ειδικά σε εκείνους με στεφανιαία ή εγκεφαλοαγγειακή νόσο. Οι καρδιαγγειακές παθήσεις είναι οι κύριες αιτίες θανάτου στις ΗΠΑ (η στεφανιαία καρδιακή νόσος είναι η πρώτη, το εγκεφαλικό επεισόδιο είναι το τρίτο), οπότε οποιαδήποτε επίδραση της χρήσης της κάνναβης στις καρδιαγγειακές παθήσεις θα μπορούσε να έχει σημαντικό αντίκτυπο στη δημόσια υγεία (S. Sidney, IOM workshop). Το μέγεθος της επίδρασης παραμένει να προσδιοριστεί, καθώς οι χρήστες χρόνιας κάνναβης από τα τέλη της δεκαετίας του ’60 εισέρχονται στην εποχή που οι στεφανιαίες αρτηρίες και οι εγκεφαλοαγγειακές παθήσεις γίνονται συχνές. Το κάπνισμα της κάνναβης είναι επίσης γνωστό ότι μειώνει τη μέγιστη απόδοση σε άσκηση. Αυτό, μαζί με τον αυξημένο καρδιακό ρυθμό, θα μπορούσε να προκαλέσει θεωρητικά στηθάγχη (S. Sidney, IOM workshop), γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα οι ασθενείς με συμπτωματική στεφανιαία νόσο να τους συνιστούν να μην καπνίζουν την κάνναβη και η THC να αντενδείκνυται σε ασθενείς με περιορισμένη καρδιαγγειακή λειτουργία.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Μελέτες σε ζώα. Η κάνναβη και η THC μπορούν να αναστείλουν πολλές αναπαραγωγικές λειτουργίες σε βραχυπρόθεσμη βάση. Τόσο στα αρσενικά όσο και στα θηλυκά ζώα, οι ενέσεις THC καταστέλλουν τις αναπαραγωγικές ορμόνες και συμπεριφορά[107,159]. Μελέτες έχουν δείξει με συνέπεια ότι οι ενέσεις THC οδηγούν σε γρήγορη εξαρτώμενη από τη δόση καταστολή της ωχρινοτρόπου ορμόνης (LH)[70], (LH είναι η ορμόνη της υπόφυσης που διεγείρει την απελευθέρωση των ορμονών των γονάδων, της τεστοστερόνης και των οιστρογόνων). Η εμφύτευση εμβρύων φαίνεται επίσης να παρεμποδίζεται από την THC. Αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η χρήση κάνναβης θα επηρεάσει την ανθρώπινη αναπαραγωγή. Με λίγες εξαιρέσεις, οι μελέτες σε ζώα βασίζονται σε οξείες θεραπείες (μεμονωμένες ενέσεις) ή βραχυχρόνιες θεραπείες (ενέσεις THC που χορηγούνται σε μια σειρά ημερών). Τα αποτελέσματα παρατηρούνται γενικά μόνο για αρκετές ώρες ή σε θηλυκά μερικές φορές μόνο για έναν κύκλο ωορρηξίας.

Οι οξείες θεραπείες με κανναβινοειδή -συμπεριλαμβανομένων των THC, CBD, κανναβινόλη και ανανδαμίδιο- μπορούν να μειώσουν την ικανότητα λίπανσης του σπέρματος των θαλάσσιων αχινοειδών[135-137]. Ο θαλάσσιος αχινός είναι μόνο ένας πολύ μακρινός συγγενής των ανθρώπων, αλλά οι κυτταρικές διεργασίες που ρυθμίζουν τη γονιμοποίηση είναι αρκετά παρόμοιες και μπορεί κανείς να αναμένει παρόμοια επίδραση στον άνθρωπο. Ωστόσο, η επίδραση των κανναβινοειδών στην ικανότητα των σπερματοζωαρίων να γονιμοποιήσουν τα αυγά είναι αναστρέψιμη και παρατηρείται σε συγκεντρώσεις 6-100 μΜ[136,137], που είναι υψηλότερες από εκείνες που πιθανόν να βιώσουν οι καπνιστές κάνναβης.

Η συνέχεια του άρθρου στο αρχείο:
Κάπνισμα κάνναβης.pdf
https://www.facebook.com/download/preview/552835285173443

 

Προσθέστε με στη λίστα email με νέα, εκπτώσεις, άρθρα, προϊόντα και εκδηλώσεις του συλλόγου

Δεν στέλνουμε spam!

Με την εγγραφή σας συμφωνείτε με την πολιτική απορρήτου μας.

Αφήστε μια απάντηση