b01 prism-rep

(Αναδημοσίευση με μετάφραση απόPROJECT CBD, “AUTISM, RARE CANNABINOIDS & THE ENDOCANNABINOID SYSTEM” https://www.projectcbd.org/medicine/autism-rare-cannabinoids-endocannabinoid-system

By Nate Seltenrich, on August 15, 2021)

Αναφορά από την πρώτη γραμμή της επιστήμης για την κάνναβη.

Μεταξύ πολλών καταστάσεων ψυχικής υγείας που διερευνώνται για την σύνδεσή τους με το ενδοκανναβινοειδές σύστημα[1], οι διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού μπορεί να είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες. Για χρόνια, οι ερευνητές έχουν μελετήσει την θεραπεία των συμπτωμάτων του αυτισμού με την CBD και τα άλλα κανναβινοειδή. Και έχουν διερευνήσει πολλές εμφανείς συνδέσεις μεταξύ του αυτισμού και διαφόρων πτυχών της λειτουργίας του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος.

[1] Inés Ibarra-Lecue, Fuencisla Pilar-Cuéllar, Carolina Muguruza, Eva Florensa-Zanuy, Álvaro Díaz, Leyre Urigüen, Elena Castro, Angel Pazos, Luis F Callado “The endocannabinoid system in mental disorders: Evidence from human brain studies” (Το ενδοκανναβινοειδές σύστημα στις ψυχικές διαταραχές: Στοιχεία από μελέτες ανθρώπινου εγκεφάλου) Biochem Pharmacol. 2018 Nov;157:97-107.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30026022/

Περίληψη

Οι ψυχικές διαταραχές έχουν υψηλό επιπολασμό σε σύγκριση με πολλές άλλες καταστάσεις υγείας και αποτελούν την κύρια αιτία αναπηρίας παγκοσμίως. Αρκετές μελέτες που έγιναν τα τελευταία χρόνια υποστηρίζουν την συμμετοχή του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος στην αιτιοπαθογένεση διαφορετικών ψυχικών διαταραχών. Η παρούσα ανασκόπηση θα συνοψίσει τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τον ρόλο του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος στις ψυχιατρικές διαταραχές, συγκεκριμένα στην κατάθλιψη, το άγχος και την σχιζοφρένεια. Θα επικεντρωθούμε στα ευρήματα από μελέτες ανθρώπινου εγκεφάλου σχετικά με τις αλλαγές στα επίπεδα ενδοκανναβινοειδών, στους υποδοχείς κανναβινοειδών και στα ένζυμα μεταβολισμού των ενδοκανναβινοειδών σε ασθενείς που πάσχουν από ψυχικές διαταραχές. Μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε ανθρώπους έχουν αποδείξει με συνέπεια ότι το ενδοκανναβινοειδές σύστημα είναι θεμελιώδες για την συναισθηματική ομοιόσταση και την γνωστική λειτουργία. Έτσι, η απορρύθμιση των διαφορετικών στοιχείων που αποτελούν μέρος του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος μπορεί να συμβάλει στην παθοφυσιολογία αρκετών ψυχικών διαταραχών. Ωστόσο, τα αποτελέσματα που αναφέρονται είναι αμφιλεγόμενα. Υπό αυτή την έννοια, έχουν αποδειχθεί διαφορετικές μεταβολές στην έκφραση γονιδίων ή/και πρωτεΐνης των υποδοχέων CB1 ανάλογα με την τεχνική προσέγγιση που χρησιμοποιείται ή την περιοχή του εγκεφάλου που μελετήθηκε. Παρά τις τρέχουσες αποκλίσεις σχετικά με τις αλλαγές των υποδοχέων κανναβινοειδών στην κατάθλιψη και την σχιζοφρένεια, τα σημερινά ευρήματα υποδεικνύουν το ενδοκανναβινοειδές σύστημα ως μια κεντρική νευροτροποποιητική οδό σχετική με την παθοφυσιολογία των ψυχικών διαταραχών”.

Αν και το πεδίο είναι ακόμα σχετικά νέο, ορισμένα βασικά σημεία έχουν ήδη καθοριστεί. Μια ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2021 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι “η κάνναβη και τα κανναβινοειδή μπορεί να έχουν πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα στην θεραπεία συμπτωμάτων που σχετίζονται με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως θεραπευτική εναλλακτική λύση για την ανακούφιση αυτών των συμπτωμάτων”[2].

[2] Estácio Amaro da Silva Junior, Wandersonia Moreira Brito Medeiros, Nelson Torro, João Marçal Medeiros de Sousa, Igor Bronzeado Cahino Moura de Almeida, Filipe Barbosa da Costa, Katiúscia Moreira Pontes, Eliane Lima Guerra Nunes, Marine Diniz da Rosa, Katy Lísias Gondim Dias de Albuquerque “Cannabis and cannabinoid use in autism spectrum disorder: a systematic review” (Χρήση κάνναβης και κανναβινοειδών σε διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού: μια συστηματική ανασκόπηση) Trends Psychiatry Psychother. 2021 May 21.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34043900/

Περίληψη

Εισαγωγή: Οι διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού (ΔΑΦ) είναι νευροαναπτυξιακές διαταραχές που χαρακτηρίζονται από επίμονα ελλείμματα στην κοινωνική επικοινωνία και την κοινωνική αλληλεπίδραση, που σχετίζονται με την παρουσία περιορισμένων και επαναλαμβανόμενων προτύπων συμπεριφοράς, ενδιαφερόντων ή δραστηριοτήτων. Η κάνναβη έχει χρησιμοποιηθεί για την ανακούφιση των συμπτωμάτων που σχετίζονται με τις ΔΑΦ.

Μέθοδος: Πραγματοποιήσαμε μια συστηματική ανασκόπηση μελετών που διερεύνησαν τις κλινικές επιδράσεις της χρήσης κάνναβης και κανναβινοειδών στις ΔΑΦ, σύμφωνα με τα Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (η λίστα ελέγχου PRISMA). Η αναζήτηση πραγματοποιήθηκε σε τέσσερις βάσεις δεδομένων: MEDLINE/PubMed, Scientific Electronic Library Online (SciELO), Scopus και Web of Science. Δεν καθορίστηκαν όρια για την γλώσσα κατά τη διαδικασία επιλογής. Επιλέχθηκαν και αναλύθηκαν εννέα μελέτες.

Αποτελέσματα: Ορισμένες μελέτες έδειξαν ότι τα προϊόντα κάνναβης μείωσαν τον αριθμό ή/και την ένταση των διαφορετικών συμπτωμάτων, όπως υπερκινητικότητα, κρίσεις αυτοτραυματισμού και θυμού, προβλήματα ύπνου, άγχος, ανησυχία, ψυχοκινητική διέγερση, ευερεθιστότητα, επιθετικότητα, επιμονή και κατάθλιψη. Επιπλέον, βρήκαν βελτίωση στην γνωστική λειτουργία, την αισθητηριακή ευαισθησία, την προσοχή, την κοινωνική αλληλεπίδραση και την γλώσσα. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν διαταραχές ύπνου, ανησυχία, νευρικότητα και αλλαγή στην όρεξη.

Συμπέρασμα: Η κάνναβη και τα κανναβινοειδή μπορεί να έχουν πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα στην θεραπεία συμπτωμάτων που σχετίζονται με ΔΑΦ και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως θεραπευτική εναλλακτική λύση για την ανακούφιση αυτών των συμπτωμάτων. Ωστόσο, είναι απαραίτητες τυχαιοποιημένες, τυφλές, ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο κλινικές δοκιμές για την αποσαφήνιση των ευρημάτων σχετικά με τις επιδράσεις της κάνναβης και των κανναβινοειδών της σε άτομα με ΔΑΦ.

Εγγραφή συστηματικής αναθεώρησης: International Prospective Register of Systematic Reviews (ΠΡΟΣΠΕΡΟ), κωδικός 164161

Ένα μήνα αργότερα, ένα άρθρο στο Autism Research περιέγραψε μια μελέτη στην οποία αρσενικά και θηλυκά ποντίκια που δεν είχαν τον υποδοχέα κανναβινοειδών CB1 αναλύθηκαν για την κοινωνική τους συμπεριφορά και επικοινωνία, δύο βασικούς τομείς στις διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού (ΔΑΦ). Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι αυτά τα “μεταλλαγμένα” ποντίκια φώναζαν και συμπεριφέρονταν διαφορετικά από τα κανονικά ποντίκια ελέγχου[3].

[3] William Fyke, Marika Premoli, Victor Echeverry Alzate, José A López-Moreno, Valerie Lemaire-Mayo, Wim E Crusio, Giovanni Marsicano, Markus Wöhr, Susanna Pietropaolo “Communication and social interaction in the cannabinoid-type 1 receptor null mouse: Implications for autism spectrum disorder” (Επικοινωνία και κοινωνική αλληλεπίδραση σε ποντίκι μηδενικού κανναβινοειδούς υποδοχέα τύπου 1: Επιπτώσεις για διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού) Autism Res. 2021 Sep;14(9):1854-1872.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34173729/

Περίληψη

Κλινικά και προκλινικά ευρήματα έχουν προτείνει έναν ρόλο του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος (ΕΚΣ) στην αιτιολογία των διαταραχών στο φάσμα του αυτισμού (ΔΑΦ). Προηγούμενες μελέτες σε ποντίκια έχουν διερευνήσει το ρόλο του ΕΚΣ σε διάφορους τομείς συμπεριφοράς. Ωστόσο, κανένας από αυτούς δεν έχει πραγματοποιήσει εκτενή αξιολόγηση των κοινωνικών και επικοινωνιακών συμπεριφορών, δηλαδή των βασικών χαρακτηριστικών των ΔΑΦ. Αυτή η μελέτη χρησιμοποίησε μια σειρά ποντικών που δεν είχε τον πρωτεύοντα κανναβινοειδή υποδοχέα (CB1r) και χαρακτήρισε την υπερηχητική επικοινωνία και την κοινωνική αλληλεπίδραση σε CB1-/-, CB1+/- και CB1+/+ αρσενικά και θηλυκά. Ποσοτικές και ποιοτικές αλλοιώσεις στις υπερηχητικές φωνές (USVs) παρατηρήθηκαν σε ποντίκια μηδενικού CB1 τόσο κατά την πρώιμη ανάπτυξη (δηλαδή, μεταξύ μεταγεννητικών ημερών 4 και 10), όσο και κατά την ενηλικίωση (δηλαδή, σε ηλικία 3 μηνών). Τα ενήλικα μεταλλαγμένα εμφάνισαν επίσης σημαντικά ελλείμματα στο κοινωνικό ενδιαφέρον στο τεστ three-chamber test και στην κοινωνική διερεύνηση στο τεστ direct social interaction test. Αυτές οι αλλαγές συμπεριφοράς παρατηρήθηκαν κυρίως και στα δύο φύλα και εμφανίστηκαν πιο έντονες σε CB1-/- από ότι CB1+/- μεταλλαγμένα ποντίκια. Είναι σημαντικό ότι οι αλλοιώσεις του USV ενηλίκων δεν θα μπορούσαν να αποδοθούν σε διαφορές στο άγχος ή στις αισθητηριοκινητικές ικανότητες, όπως αξιολογήθηκαν από τα τεστ elevated plus maze και auditory startle tests. Τα ευρήματά μας καταδεικνύουν τον ρόλο του CB1r στην κοινωνική επικοινωνία και συμπεριφορά, υποστηρίζοντας την χρήση του ποντικιού CB1 full knockout σε προκλινική έρευνα σε αυτούς τους βασικούς τομείς που σχετίζονται με τις ΔΑΦ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το ενδοκανναβινοειδές σύστημα (ΕΚΣ) είναι σημαντικό για την ανάπτυξη του εγκεφάλου και την νευρική λειτουργία και επομένως είναι πιθανό να εμπλέκεται σε νευροαναπτυξιακές διαταραχές όπως οι Διαταραχές στο Φάσμα του Αυτισμού (ΔΑΦ). Εδώ διερευνήσαμε τις αλλαγές στην κοινωνική συμπεριφορά και την επικοινωνία, που είναι βασικά χαρακτηριστικά των ΔΑΦ, σε αρσενικά και θηλυκά ποντίκια που δεν έχουν τον κύριο υποδοχέα αυτού του συστήματος. Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι η απώλεια αυτού του υποδοχέα έχει ως αποτέλεσμα αρκετές αλλαγές στην κοινωνική συμπεριφορά και επικοινωνία τόσο κατά την πρώιμη ανάπτυξη όσο και στην ενήλικη ζωή, υποστηρίζοντας έτσι τον ρόλο του ΕΚΣ σε αυτούς τους τομείς συμπεριφοράς του πυρήνα των ΔΑΦ”.

Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι η απώλεια αυτού του υποδοχέα έχει ως αποτέλεσμα αρκετές αλλαγές στην κοινωνική συμπεριφορά και επικοινωνία τόσο κατά την πρώιμη ανάπτυξη όσο και στην ενήλικη ζωή, υποστηρίζοντας έτσι τον ρόλο του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος σε αυτούς τους τομείς συμπεριφοράς στον πυρήνα των ΔΑΦ”, καταλήγουν οι συγγραφείς.

CBDV: Σε μια κατεύθυνση προς το νευροτυπικό

Περισσότερες από δύο δωδεκάδες άλλες εργασίες σχετικά με τον αυτισμό και την κάνναβη ή τα κανναβινοειδή έχουν δημοσιευτεί φέτος. Τον Ιούλιο, το περιοδικό Molecular Autism παρουσίασε στοιχεία ότι η χορήγηση κανναβιδιβαρίνης (CBDV), ενός προπυλικού αναλόγου της CBD που βρίσκεται επίσης στο φυτό κάνναβης, μπορεί να ρυθμίσει την λειτουργική συνδεσιμότητα στο ραβδωτό σώμα προς το “νευροτυπικό”[4].

[4] Charlotte M Pretzsch, Dorothea L Floris, Bogdan Voinescu, Malka Elsahib, Maria A Mendez, Robert Wichers, Laura Ajram, Glynis Ivin, Martin Heasman, Elise Pretzsch, Steven Williams, Declan G M Murphy, Eileen Daly, Gráinne M McAlonan “Modulation of striatal functional connectivity differences in adults with and without autism spectrum disorder in a single-dose randomized trial of cannabidivarin” (Τροποποίηση των διαφορών λειτουργικής συνδεσιμότητας του ραβδωτού σώματος σε ενήλικες με και χωρίς διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού σε μια τυχαιοποιημένη δοκιμή μιας δόσης κανναβιδιβαρίνης) Mol Autism. 2021;12:49.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8252312/

Περίληψη

Ιστορικό: Οι διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού (ΔΑΦ) έχουν υψηλό κόστος για τα άτομα και την κοινωνία που επηρεάζονται, αλλά λείπουν θεραπείες για τα βασικά συμπτώματα. Για να επεκταθούν οι επιλογές παρέμβασης, είναι σημαντικό να αποκτήσουμε καλύτερη κατανόηση των πιθανών στόχων θεραπείας και της εμπλοκής τους στον εγκέφαλο. Για παράδειγμα, το ραβδωτό σώμα (caudate, putamen και nucleus accumbens) παίζει κεντρικό ρόλο κατά την ανάπτυξη και η (άτυπη) λειτουργική του συνδεσιμότητα (functional connectivity, FC) μπορεί να συμβάλλει σε πολλαπλά συμπτώματα ΔΑΦ. Έχουμε δείξει προηγουμένως, στον αυτιστικό και νευροτυπικό εγκέφαλο ενηλίκων, το μη μεθυστικό κανναβινοειδές κανναβιδιβαρίνη (CBDV) αλλάζει την ισορροπία των “διεγερτικών-ανασταλτικών” μεταβολιτών του ραβδωτού σώματος, οι οποίοι βοηθούν στην ρύθμιση του FC, αλλά οι επιδράσεις της CBDV στο (άτυπο) ραβδωτό FC είναι άγνωστες.

Μέθοδοι: Για να το εξετάσουμε αυτό σε μια μικρή πιλοτική μελέτη, αποκτήσαμε δεδομένα λειτουργικής απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού σε κατάσταση ηρεμίας από 28 άνδρες (15 νευροτυπικούς, 13 ΔΑΦ) σε δύο περιπτώσεις σε μια διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη επαναλαμβανόμενων μετρήσεων. Στη συνέχεια χρησιμοποιήσαμε μια seed-based προσέγγιση για (1) σύγκριση της striatal FC μεταξύ των ομάδων και (2) εξέταση της επίδρασης της φαρμακολογικής ανίχνευσης (600 mg CBDV/αντιστοιχισμένο εικονικό φάρμακο) στην άτυπη FC σε ΔΑΦ. Οι επισκέψεις χωρίστηκαν με τουλάχιστον 13 ημέρες για να επιτραπεί η έκπλυση του φαρμάκου.

Αποτελέσματα: Σε σύγκριση με τα νευροτυπικά άτομα, τα άτομα με ΔΑΦ είχαν χαμηλότερη FC μεταξύ του κοιλιακού ραβδωτού σώματος και των μετωπιαίων και περικεντρικών περιοχών (που έχουν συσχετιστεί με την επεξεργασία συναισθήματος, κινητικότητας και όρασης). Επιπλέον, είχαν υψηλότερη ενδοραβδωτό FC και υψηλότερη FC με χρονικές περιοχές που εμπλέκονται στην ομιλία και την γλώσσα. Στην ΔΑΦ, η CBDV μείωσε την υπερσυνδεσιμότητα στο νευροτυπικό επίπεδο.

Περιορισμοί: Τα ευρήματά μας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη υπό το πρίσμα πολλών μεθοδολογικών πτυχών, ιδιαίτερα της ομάδας συμμετεχόντων μας (περιορίζεται σε ενήλικες άνδρες), η οποία περιορίζει την γενίκευση των ευρημάτων μας στον ευρύτερο και ετερογενή πληθυσμό ΔΑΦ.

Συμπέρασμα: Συμπερασματικά, εδώ δείχνουμε άτυπη ραβδωτό FC με περιοχές που συνήθως σχετίζονται με συμπτώματα ΔΑΦ. Παρέχουμε περαιτέρω προκαταρκτική απόδειξη της ιδέας ότι, στον αυτιστικό εγκέφαλο ενηλίκων, η οξεία χορήγηση CBDV μπορεί να τροποποιήσει το άτυπο ραβδωτό κύκλωμα προς τη νευροτυπική λειτουργία. Απαιτούνται μελλοντικές μελέτες για να καθοριστεί εάν η τροποποίηση της ραβδωτού FC σχετίζεται με μια αλλαγή στα συμπτώματα της ΔΑΦ.

Δοκιμαστική εγγραφή: clintrials.gov, Αναγνωριστικό: NCT03537950. Εγγραφή στις 25 Μαΐου 2018 — Αναδρομική εγγραφή, https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03537950?term=NCT03537950&draw=2&rank=1”.

Το ραβδωτό σώμα είναι μέρος των βασικών γαγγλίων που παίζει κεντρικό ρόλο κατά την ανάπτυξη. Προηγούμενη έρευνα από μερικούς από τους ίδιους συγγραφείς που εδρεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ έδειξε ότι τόσο η CBD όσο και η CBDV επηρεάζουν την λειτουργία του εγκεφάλου στα βασικά γάγγλια με διαφορετικό τρόπο μεταξύ εκείνων με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού σε σχέση με εκείνους που δεν έχουν[5][6].

[5] Charlotte Marie Pretzsch, Jan Freyberg, Bogdan Voinescu, David Lythgoe, Jamie Horder, Maria Andreina Mendez, Robert Wichers, Laura Ajram, Glynis Ivin, Martin Heasman, Richard A E Edden, Steven Williams, Declan G M Murphy, Eileen Daly, Gráinne M McAlonan “Effects of cannabidiol on brain excitation and inhibition systems; a randomised placebo-controlled single dose trial during magnetic resonance spectroscopy in adults with and without autism spectrum disorder” (Επιδράσεις της κανναβιδιόλης στα συστήματα διέγερσης και αναστολής του εγκεφάλου. μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο δοκιμή εφάπαξ δόσης κατά την διάρκεια φασματοσκοπίας μαγνητικού συντονισμού σε ενήλικες με και χωρίς διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού) Neuropsychopharmacology. 2019 Jul;44(8):1398–1405.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6784992/

Περίληψη

Υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για την χρήση της κάνναβης και του κύριου μη μεθυστικού συστατικού, της κανναβιδιόλης (CBD), ως θεραπεία για την ψυχική υγεία και τις νευροαναπτυξιακές διαταραχές, όπως οι διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού (ΔΑΦ). Ωστόσο, πριν ξεκινήσουν κλινικές δοκιμές μεγάλης κλίμακας, θα ήταν επιθυμητή η καλύτερη κατανόηση των επιπτώσεων της CBD στον εγκέφαλο. Τα προκλινικά στοιχεία υποδηλώνουν ότι μια πτυχή της πολυ-φαρμακευτικής της CBD είναι ότι ρυθμίζει τα επίπεδα διεγερτικού γλουταμικού εγκεφάλου και ανασταλτικού γ-αμινοβουτυρικού οξέος (GABA), συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του εγκεφάλου που συνδέονται με ΔΑΦ, όπως τα βασικά γάγγλια (BG) και ο ραχιαίος προμετωπιαίος φλοιός (DMPFC). Ωστόσο, οι διαφορές στις οδούς γλουταμικού και GABA στις ΔΑΦ σημαίνουν ότι η ανταπόκριση στην CBD σε άτομα με και χωρίς ΔΑΦ μπορεί να μην είναι η ίδια. Για να ελέγξουμε εάν η CBD “μετατοπίζει” τα επίπεδα γλουταμικού και GABA και για να εξετάσουμε πιθανές διαφορές σε αυτή την απόκριση στις ΔΑΦ, χρησιμοποιήσαμε φασματοσκοπία μαγνητικού συντονισμού (MRS) για να μετρήσουμε τα επίπεδα γλουταμικού (Glx= γλουταμινικό++ γλουταμίνη) και GABA+ (GABA + μακρομόρια) σε 34 υγιείς άνδρες (17 νευροτυπικούς άντρες). Η απόκτηση δεδομένων ξεκίνησε 2 ώρες (μέγιστα επίπεδα στο πλάσμα) μετά από μια εφάπαξ από του στόματος δόση 600mg CBD ή εικονικό φάρμακο. Οι συνεδρίες δοκιμών είχαν διαφορά τουλάχιστον 13 ημερών. Σε όλες τις ομάδες, η CBD αύξησε το υποφλοιώδες, αλλά μείωσε το φλοιώδες Glx. Σε όλες τις περιοχές, η CBD αύξησε το GABA+ στους ελέγχους, αλλά μείωσε το GABA+ στις ΔΑΦ. Η διαφορά της ομάδας στην αλλαγή στο GABA + στο DMPFC ήταν σημαντική. Έτσι, η CBD ρυθμίζει τα συστήματα γλουταμικού-GABA, αλλά τα προμετωπιαία συστήματα GABA ανταποκρίνονται διαφορετικά στις ΔΑΦ. Τα αποτελέσματά μας δεν μιλούν για την αποτελεσματικότητα της CBD. Μελλοντικές μελέτες θα πρέπει να εξετάσουν τις επιδράσεις της χρόνιας χορήγησης στον εγκέφαλο και την συμπεριφορά και εάν οι οξείες εγκεφαλικές αλλαγές προβλέπουν μακροπρόθεσμη απόκριση”.

[6] Charlotte M Pretzsch, Bogdan Voinescu, David Lythgoe, Jamie Horder, Maria Andreina Mendez, Robert Wichers, Laura Ajram, Glynis Ivin, Martin Heasman, Richard A E Edden, Steven Williams, Declan G M Murphy, Eileen Daly, Gráinne M McAlonan “Effects of cannabidivarin (CBDV) on brain excitation and inhibition systems in adults with and without Autism Spectrum Disorder (ASD): a single dose trial during magnetic resonance spectroscopy” (Επιδράσεις της κανναβιδιβαρίνης (CBDV) στα συστήματα διέγερσης και αναστολής του εγκεφάλου σε ενήλικες με και χωρίς Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού (ΔΑΦ): μια δοκιμή μίας δόσης κατά τη διάρκεια φασματοσκοπίας μαγνητικού συντονισμού) Translational Psychiatry. 2019;9:Article number:313.

https://www.nature.com/articles/s41398-019-0654-8

Περίληψη

Οι διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού (ΔΑΦ) είναι νευροαναπτυξιακές καταστάσεις υψηλού κόστους και επί του παρόντος δεν υπάρχουν αποτελεσματικές φαρμακολογικές θεραπείες για τα βασικά συμπτώματά τους. Αυτό οδήγησε ορισμένες οικογένειες και ερευνητές να δοκιμάσουν εναλλακτικές θεραπείες, συμπεριλαμβανομένης της μη μεθυστικής ένωσης κανναβιδιβαρίνης (CBDV) που προέρχεται από το φυτό κάνναβη sativa. Ωστόσο, το πώς η CBDV επηρεάζει τον ανθρώπινο εγκέφαλο είναι άγνωστο. Προηγούμενα (προ)κλινικά στοιχεία υποδηλώνουν ότι η CBDV μπορεί να τροποποιεί διεγερτικά-ανασταλτικά συστήματα του εγκεφάλου, τα οποία εμπλέκονται στις ΔΑΦ. Ως εκ τούτου, ο κύριος στόχος μας ήταν να ελέγξουμε, για πρώτη φορά, εάν η CBDV μετατοπίζει γλουταμικό ή/και μεταβολίτες GABA, δείκτες του πρωτεύοντος διεγερτικού και ανασταλτικού συστήματος του εγκεφάλου, τόσο στον “τυπικό” όσο και στον αυτιστικό εγκέφαλο. Ο θυγατρικός μας στόχος ήταν να προσδιορίσουμε εάν, στο πλαίσιο των ΔΑΦ, η ανταπόκριση του εγκεφάλου στην πρόκληση με CBDV σχετίζεται με τον βασικό βιολογικό φαινότυπο. Το δοκιμάσαμε χρησιμοποιώντας επαναλαμβανόμενα μέτρα, διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη σειρά, διασταυρούμενη σχεδίαση. Χρησιμοποιήσαμε φασματοσκοπία μαγνητικού συντονισμού (MRS) για να συγκρίνουμε τα επίπεδα γλουταμικού (Glx = γλουταμινικό + γλουταμίνη) και GABA + (GABA + μακρομόρια) μετά από εικονικό φάρμακο (βασική γραμμή) και 600mg CBDV σε 34 υγιείς άνδρες με (ν = 17) και χωρίς (n = 17) ΔΑΦ. Η απόκτηση δεδομένων από περιοχές που προηγουμένως συνδέονταν αξιόπιστα με ΔΑΦ (ραχιαίος προμετωπιαίος φλοιός, DMPFC, αριστερά βασικά γάγγλια, BG) ξεκίνησε 2 ώρες (μέγιστα επίπεδα στο πλάσμα) μετά την χορήγηση εικονικού φαρμάκου / CBDV. Όπου η CBDV μετατόπισε σημαντικά τα επίπεδα μεταβολίτη, εξετάσαμε την σχέση αυτής της αλλαγής με τα βασικά επίπεδα μεταβολιτών. Οι συνεδρίες δοκιμών είχαν διαφορά τουλάχιστον 13 ημερών για να διασφαλιστεί η έκπλυση της CBDV. Η CBDV αύξησε σημαντικά το Glx στο BG και των δύο ομάδων. Ωστόσο, αυτός ο αντίκτυπος δεν ήταν ομοιόμορφος μεταξύ των ατόμων. Στην ομάδα ΔΑΦ και όχι στους τυπικά αναπτυσσόμενους μάρτυρες, η “μετατόπιση” στο Glx συσχετίστηκε αρνητικά με τη βασική συγκέντρωση Glx. Αντίθετα, η CBDV δεν είχε σημαντική επίδραση στο Glx στο DMPFC ή στο GABA+  σε κανένα από τα voxel σε καμία από τις ομάδες. Τα ευρήματά μας υποδηλώνουν ότι, όπως μετρήθηκε με το MRS, η CBDV ρυθμίζει το σύστημα γλουταμικού-GABA στο BG αλλά όχι στις μετωπιαίες περιοχές. Επιπλέον, υπάρχει ατομική διαφοροποίηση στην απόκριση ανάλογα με την βασική βιοχημεία. Μελλοντικές μελέτες θα πρέπει να εξετάσουν την επίδραση της CBDV στην συμπεριφορά και εάν η ανταπόκριση σε μια οξεία δόση CBDV θα μπορούσε να προβλέψει μια πιθανή κλινική ανταπόκριση στην θεραπεία των ΔΑΦ”.

Το νέο έγγραφο επεκτείνει την σύνδεση ακόμη περισσότερο με την λειτουργική συνδεσιμότητα, ένα μέτρο συσχέτισης στην δραστηριότητα του εγκεφάλου που μπορεί να εκτιμηθεί μέσω λειτουργικής απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού (fMRI). Η άτυπη λειτουργική συνδεσιμότητα στο ραβδωτό σώμα μπορεί να συμβάλει σε πολλαπλά συμπτώματα ΔΑΦ, εξηγούν οι συγγραφείς.

Μελλοντικές μελέτες θα μπορούσαν να φέρουν την επιστήμη ένα βήμα πιο κοντά στον πραγματικό κόσμο, προσδιορίζοντας εάν η τροποποίηση της λειτουργικής συνδεσιμότητας στο ραβδωτό σώμα σχετίζεται με μια σημαντική αλλαγή στα συμπτώματα.

CBC και Καρκίνος της Ουροδόχου Κύστης

Μιλώντας για τα λεγόμενα “ελάσσονα” (ή μικρά) κανναβινοειδή, μια πρόσφατη μελέτη στο περιοδικό Molecules υπογραμμίζει την πιθανή κλινική αξία της κανναβιχρωμένης (CBC), ενός ενδιαφέροντος δευτερεύοντος φυτοκανναβινοειδούς που υπάρχει σε μικρές ποσότητες σε πολλές ποικιλίες κάνναβης.

[7] Omer Anis, Ajjampura C Vinayaka, Nurit Shalev, Dvora Namdar, Stalin Nadarajan, Seegehalli M Anil, Ofer Cohen, Eduard Belausov, Jacob Ramon, Einav Mayzlish Gati, Hinanit Koltai, Gioacchino Calapai, Dvora Namdar “Cannabis-Derived Compounds Cannabichromene and Δ9-Tetrahydrocannabinol Interact and Exhibit Cytotoxic Activity against Urothelial Cell Carcinoma Correlated with Inhibition of Cell Migration and Cytoskeleton Organization” (Ενώσεις που προέρχονται από την κάνναβη, η κανναβιχρωμένη και η Δ9-τετραϋδροκανναβινόλη, αλληλεπιδρούν και παρουσιάζουν κυτταροτοξική δράση κατά του καρκινώματος ουροθηλιακών κυττάρων που συσχετίζεται με την αναστολή της κυτταρικής μετανάστευσης και την οργάνωση του κυτταροσκελετού) Molecules. 2021 Jan;26(2):465.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7830447/

Περίληψη

Το φυτό Cannabis sativa περιέχει περισσότερα από 500 συστατικά, ωστόσο οι αντικαρκινικές ιδιότητες της συντριπτικής πλειοψηφίας των ενώσεων κάνναβης παραμένουν άγνωστες. Στόχος μας ήταν να αναγνωρίσουμε τις ενώσεις κάνναβης και τους συνδυασμούς τους που παρουσιάζουν κυτταροτοξικότητα κατά του ουροθηλιακού καρκινώματος της ουροδόχου κύστης (UC), του πιο συχνού καρκίνου του ουροποιητικού συστήματος. Χρησιμοποιήθηκε μια δοκιμασία XTT για τον προσδιορισμό της κυτταροτοξικής δράσης των εκχυλισμάτων C. sativa σε κυτταρικές σειρές Τ24 και ΗΒΤ-9. Η χημική περιεκτικότητα του εκχυλίσματος αναγνωρίστηκε με υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC). Η ταξινόμηση κυττάρων ενεργοποιημένης με φθορισμό (FACS) χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της απόπτωσης και του κυτταρικού κύκλου, χρησιμοποιώντας χρωματισμένη F-ακτίνη και πυρήνες. Οι αναλύσεις Scratch και transwell χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό της μετανάστευσης και της εισβολής κυττάρων, αντίστοιχα. Η γονιδιακή έκφραση προσδιορίστηκε με ποσοτική αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR). Το πιο ενεργό κλάσμα αποκαρβοξυλιωμένου εκχυλίσματος (F7) του C. sativa με υψηλή περιεκτικότητα σε κανναβιδιόλη (CBD) βρέθηκε ότι περιέχει κανναβιχρωμένη (CBC) και Δ9-τετραϋδροκανναβινόλη (THC). Η συνεργική αλληλεπίδραση καταδείχθηκε μεταξύ CBC + THC ενώ οι ανάστροφοι αγωνιστές των κανναβινοειδών υποδοχέων (CB) τύπου 1 και τύπου 2, μείωσαν την κυτταροτοξική δραστηριότητα. Οι θεραπείες με CBC + THC ή CBD οδήγησαν σε διακοπή του κυτταρικού κύκλου και κυτταρική απόπτωση. Οι θεραπείες CBC + THC ή CBD ανέστειλαν την μετανάστευση των κυττάρων και επηρέασαν την ακεραιότητα της F-ακτίνης. Η αναγνώριση των ενεργών φυτικών συστατικών (API) από την κάνναβη που προκαλούν απόπτωση και επηρεάζουν τη μετανάστευση των κυττάρων σε κυτταρικές σειρές UC αποτελεί την βάση για προκλινικές δοκιμές για θεραπεία στην UC”.

Ερευνητές στο Ισραήλ στόχευσαν να εντοπίσουν τις ενώσεις κάνναβης και τους συνδυασμούς τους που παρουσιάζουν κυτταροτοξικότητα κατά του ουροθηλιακού καρκινώματος της ουροδόχου κύστης, του πιο συνηθισμένου καρκίνου του ουροποιητικού συστήματος. Χρησιμοποιώντας μια ανάλυση για την δοκιμή διαφόρων εκχυλισμάτων κάνναβης για την κυτταρική τοξικότητα και την υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης για τον προσδιορισμό του χημικού περιεχομένου των εκχυλισμάτων, οι επιστήμονες προσδιόρισαν ότι το πιο δραστικό εκχύλισμα περιείχε CBC και THC.

Τα προκλινικά αποτελέσματά τους, που δημοσιεύθηκαν τον Ιανουάριο του 2021, υποδεικνύουν ότι η CBC και η THC μαζί καθώς και η CBD από μόνη της ανέστειλε την μετανάστευση των κυττάρων και προκάλεσε κυτταρικό θάνατο σε κύτταρα ουροθηλιακού καρκινώματος.

Σπάνια κανναβινοειδή σε φυτά

Η κάνναβη δεν είναι το μόνο φυτό που περιέχει χρήσιμα κανναβινοειδή. Σε ένα άρθρο ανασκόπησης στο περιοδικό Plants, ερευνητές με έδρα την Ινδία και την Πολωνία γράφουν για την παρουσία και τη βιοσύνθεση ενός ευρέος φάσματος λιγότερο γνωστών φυτοκανναβινοειδών σε μύκητες (γριφολικό οξύ, κανναβιορκιχρωμενικό οξύ), μαρσαντιόφυτα (Liverworts) (lunularic acid, vittatin), ροδόδενδρο (rhododendron) (daurichromenic acid, rhododaurichromenic acid) και ανθοφόρα φυτά στα γένη Glycyrrhiza και Helichrysum (amorfrutin, bibenzyl-CBG).

[8] Yamshi Arif, Priyanka Singh, Andrzej Bajguz, Shamsul Hayat, Milan S Stankovic, Paula Baptista, Petronia Carillo “Phytocannabinoids Biosynthesis in Angiosperms, Fungi, and Liverworts and Their Versatile Role” (Βιοσύνθεση φυτοκανναβινοειδών σε αγγειόσπερμα, μύκητες και συκώτι και ο πολύπλευρος ρόλος τους) Plants (Basel). 2021 Jul;10(7):1307.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8309193/

Περίληψη

Τα φυτοκανναβινοειδή είναι μια δομικά ποικιλόμορφη κατηγορία βιοδραστικών φυσικών ενώσεων που βρίσκονται σε αγγειόσπερμα, μύκητες και μαρσαντιόφυτα και παράγονται σε πολλά φυτικά όργανα όπως το άνθος και το αδενικό τρίχρωμο του Cannabis sativa, τα λέπια στο Rhododendron και τα ελαιοσώματα ειδών μαρσαντιόφυτων. Παρουσιάζουν ποικίλο ρόλο στους ανθρώπους και τα φυτά. Επιπλέον, τα φυτοκανναβινοειδή είναι προνυλιωμένα πολυκετίδια, δηλαδή τερπενοφαινολικά, τα οποία προέρχονται από ισοπρενοειδή και πρόδρομες ουσίες λιπαρών οξέων. Επιπλέον, οι στοχευμένες παραγωγές ενεργών φυτοκανναβινοειδών έχουν ευεργετικές ιδιότητες μέσω των εμπλεκόμενων γονιδίων και της έκφρασής τους σε έναν ετερόλογο ξενιστή. Οι βιοδραστικές ενώσεις παρουσιάζουν μια αξιοσημείωτη μη παραισθησιογόνο βιολογική ιδιότητα που καθορίζεται από την μεταβλητή φύση της πλευρικής αλυσίδας και της ομάδας πρενυλίου που ορίζονται από τα ένζυμα που εμπλέκονται στη βιοσύνθεσή τους. Τα φυτοκανναβινοειδή διαθέτουν θεραπευτικές, αντιβακτηριακές και αντιμικροβιακές ιδιότητες. Έτσι, χρησιμοποιούνται στην θεραπεία πολλών ανθρώπινων ασθενειών. Αυτή η ανασκόπηση παρέχει τις πιο πρόσφατες γνώσεις σχετικά με τον ρόλο τους στην βελτίωση του αβιοτικού στρες (ζέστη, κρύο και ακτινοβολία) στα φυτά. Στοχεύει επίσης να παρέχει συνθετικές και βιοτεχνολογικές προσεγγίσεις που βασίζονται στη συνδυαστική βιοχημική και πρωτεϊνική μηχανική για την σύνθεση φυτοκανναβινοειδών με βελτιωμένες ιδιότητες”.

Αν και απαντώνται φυσικά σε ελάχιστες ποσότητες, αυτά τα κανναβινοειδή είναι γνωστό ότι βοηθούν τα φυτά να ανακουφιστούν από τα αβιοτικά στρες όπως το κρύο, η ζέστη, το υπερβολικό φως και η υπεριώδης ακτινοβολία και να τα προστατεύσουν από παθογόνα και την κατανάλωση, γράφουν οι συγγραφείς. Και δεδομένου ότι αυτές οι ενώσεις διαθέτουν επίσης άλλες θεραπευτικές, αντιβακτηριακές και αντιμικροβιακές ιδιότητες, είναι δυνητικά χρήσιμες στην θεραπεία ανθρώπινων ασθενειών.

Η καλύτερη κατανόηση της φυσικής τους σύνθεσης στα φυτά μπορεί να προσφέρει μια εικόνα για το πώς αυτές οι ενώσεις μπορούν να αναπαραχθούν και να παραχθούν σε επαρκή κλίμακα για κλινική χρήση, συμπεραίνουν οι συγγραφείς.

Προσθέστε με στη λίστα email με νέα, εκπτώσεις, άρθρα, προϊόντα και εκδηλώσεις του συλλόγου

Δεν στέλνουμε spam!

Με την εγγραφή σας συμφωνείτε με την πολιτική απορρήτου μας.

Αφήστε μια απάντηση