Synapse and Neuron cells sending electrical chemical signals

(Αναδημοσίευση με μετάφραση απόLeafly, “Is More CBD Better? The Science Behind CBD Dosing for Anxiety and Other Conditions” https://www.leafly.com/news/science-tech/is-more-cbd-better-the-science-behind-cbd-dosing-for-anxiety-and-other-conditions

Josh Kaplan, December 14, 2017)

Το 2015, το National Institute of Health διέθεσε 21,2 εκατομμύρια δολάρια[1] από τον συνολικό του προϋπολογισμό των 111 εκατομμυρίων δολαρίων για έρευνα για τα κανναβινοειδή[2], σε έργα που διερευνούν τις φαρμακευτικές δυνατότητες αυτών των ενώσεων. Αυτά τα έργα πρότειναν τον χειρισμό του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος[3] του σώματος, είτε τροποποιώντας τα ενδοκανναβινοειδή είτε με τα φυτοκανναβινοειδή από το φυτό κάνναβης.

[1] “NIH Research on Cannabis and Cannabinoids” (Έρευνα του NIH για την κάνναβη και τα κανναβινοειδή) https://nida.nih.gov/drug-topics/marijuana/nih-research-cannabis-cannabinoids

[2] “Cannabidiol 101: A Peek Into Cannabinoid Chemistry” (Κανναβιδιόλη 101: Μια ματιά στην χημεία της κανναβιδιόλης) https://www.leafly.com/news/cannabis-101/cannabidiol-101-a-peek-into-cannabinoid-chemistry

[3] “What is the endocannabinoid system and what is its role?” (Τι είναι το ενδοκανναβινοειδές σύστημα και ποιος ο ρόλος του;) https://www.leafly.com/news/science-tech/what-is-the-endocannabinoid-system

Ενώ το κύριο ψυχοδραστικό φυτοκανναβινοειδές, η δέλτα 9-THC[4], έχει αναγνωρισμένη φαρμακευτική αξία, η κανναβιδιόλη (CBD)[5] είναι ευρέως γνωστή για το ευρύ φάσμα πιθανών ιατρικών χρήσεών της. Αναγνωρίζοντας το τεράστιο δυναμικό της CBD, χορηγήθηκαν επιχορηγήσεις άνω των 9 εκατομμυρίων δολαρίων το 2015 για την χρηματοδότηση ιατρικής έρευνας ειδικά για την CBD.

[4] “What is THC (Tetrahydrocannabinol)?” (Τι είναι η THC (τετραϋδροκανναβινόλη);) https://www.leafly.com/news/cannabis-101/what-is-tetrahydrocannabinol

[5] “What’s the difference between CBD and THC?” (Ποια είναι η διαφορά μεταξύ CBD και THC;) https://www.leafly.com/news/cbd/cbd-vs-thc

Μεγάλο μέρος αυτής της έρευνας έχει επικεντρωθεί στην θεραπεία της επιληψίας, με μελέτες[6] που δείχνουν ότι η CBD έχει σημαντικές δυνατότητες για την θεραπεία της πάθησης στα παιδιά σε/με υψηλές δόσεις. Η ημερήσια δόση άνω των 600mg μείωσε την συχνότητα των κρίσεων κατά 39%. Αν και αυτή είναι μια πολύ μεγαλύτερη ποσότητα από ότι θα βρεις σε πολλά από τα προϊόντα CBD που διατίθενται στην τοπική αγορά σου, πολλά προϊόντα λιανικής CBD με χαμηλότερα επίπεδα του κανναβινοειδούς αναφέρεται ότι είναι αποτελεσματικά στην θεραπεία του άγχους, του πόνου και πολλών άλλων διαταραχές, είτε μέσω αυτο-πειραματισμού είτε μέσω ανεκδοτικών (μη επίσημα δημοσιευμένων) αναφορών.

[6] Orrin Devinsky, J. Helen Cross, Linda Laux, Eric Marsh, Ian Miller, Rima Nabbout, Ingrid E. Scheffer, Elizabeth A. Thiele, Stephen Wright for the Cannabidiol in Dravet Syndrome Study Group “Trial of Cannabidiol for Drug-Resistant Seizures in the Dravet Syndrome” (Δοκιμή κανναβιδιόλης για επιληπτικές κρίσεις ανθεκτικές στα φάρμακα στο σύνδρομο Dravet) N Engl J Med 2017; 376:2011-2020

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1611618

Περίληψη

ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Το σύνδρομο Dravet είναι μια σύνθετη παιδική επιληψία που σχετίζεται με επιληπτικές κρίσεις ανθεκτικές στα φάρμακα και υψηλό ποσοστό θνησιμότητας. Μελετήσαμε την κανναβιδιόλη για την θεραπεία των επιληπτικών κρίσεων ανθεκτικών στα φάρμακα στο σύνδρομο Dravet.

ΜΕΘΟΔΟΙ: Σε αυτή την διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο δοκιμή, αναθέσαμε τυχαία 120 παιδιά και νεαρούς ενήλικες με σύνδρομο Dravet και σπασμούς ανθεκτικούς στα φάρμακα για να λάβουν είτε πόσιμο διάλυμα κανναβιδιόλης σε δόση 20mg ανά κιλό σωματικού βάρους την ημέρα είτε εικονικό φάρμακο, εκτός από την τυπική αντιεπιληπτική τους θεραπεία. Το πρωταρχικό τελικό σημείο ήταν η αλλαγή στη συχνότητα των σπασμών σε μια περίοδο θεραπείας 14 εβδομάδων, σε σύγκριση με μια βασική περίοδο 4 εβδομάδων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η διάμεση συχνότητα των επιληπτικών κρίσεων ανά μήνα μειώθηκε από 12,4 σε 5,9 με την κανναβιδιόλη, σε σύγκριση με μείωση από 14,9 σε 14,1 με το εικονικό φάρμακο (προσαρμοσμένη μέση διαφορά μεταξύ της ομάδας κανναβιδιόλης και της ομάδας εικονικού φαρμάκου στην μεταβολή της συχνότητας των κρίσεων, −22,8 ποσοστιαίες μονάδες, 95% διάστημα εμπιστοσύνης [CI], −41,1 έως −5,4, P=0,01). Το ποσοστό των ασθενών που είχαν τουλάχιστον 50% μείωση στη συχνότητα των σπασμών ήταν 43% με κανναβιδιόλη και 27% με εικονικό φάρμακο (αναλογία πιθανοτήτων, 2,00, 95% CI, 0,93 έως 4,30, P=0,08). Η συνολική κατάσταση του ασθενούς βελτιώθηκε κατά τουλάχιστον μία κατηγορία στην κλίμακα επτά κατηγοριών Caregiver Global Impression of Change στο 62% της ομάδας της κανναβιδιόλης σε σύγκριση με το 34% της ομάδας εικονικού φαρμάκου (P=0,02). Η συχνότητα των συνολικών κρίσεων όλων των τύπων μειώθηκε σημαντικά με την κανναβιδιόλη (P=0,03), αλλά δεν υπήρξε σημαντική μείωση στις μη σπασμωδικές κρίσεις. Το ποσοστό των ασθενών που ήταν χωρίς επιληπτικές κρίσεις ήταν 5% με κανναβιδιόλη και 0% με εικονικό φάρμακο (P=0,08). Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που εμφανίστηκαν πιο συχνά στην ομάδα της κανναβιδιόλης από ότι στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου περιελάμβαναν διάρροια, έμετο, κόπωση, πυρεξία, υπνηλία και μη φυσιολογικά αποτελέσματα σε δοκιμασίες ηπατικής λειτουργίας. Υπήρξαν περισσότερες αποσύρσεις από την δοκιμή στην ομάδα κανναβιδιόλης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Μεταξύ των ασθενών με σύνδρομο Dravet, η κανναβιδιόλη οδήγησε σε μεγαλύτερη μείωση της συχνότητας των σπασμών σε σχέση με το εικονικό φάρμακο και συσχετίστηκε με υψηλότερα ποσοστά ανεπιθύμητων ενεργειών. (Χρηματοδοτείται από την GW Pharmaceuticals, αριθμός ClinicalTrials.gov, NCT02091375)

Γιατί λοιπόν να μην αυξήσει κάποιος την δόση CBD για να μειώσει και το άγχος του; Αν το λίγο είναι καλό, το περισσότερο δεν θα έπρεπε να είναι καλύτερα; Αποδεικνύεται ότι για το CBD, η απάντηση είναι όχι. Η φαρμακευτική αποτελεσματικότητα της CBD μπορεί να απαιτεί ένα συγκεκριμένο εύρος δόσεων. Ας το ονομάσουμε ως την “Goldilocks Zone”, μια ζώνη δόσης όπου δεν υπάρχει πάρα πολύ CBD αλλά ούτε και πάρα πολύ λίγο, δηλ. τόσο όσο.

Περιέργως, αυτή η Goldilocks Zone διαφέρει για κάθε διαφορετική διαταραχή. Για παράδειγμα, η CBD φαίνεται να αντιμετωπίζει το άγχος σε σχετικά χαμηλές δόσεις σε σύγκριση με τις υψηλές δόσεις που χρησιμοποιούνται για την θεραπεία της επιληψίας[7].

[7] “How does cannabis help with epilepsy and seizures?” (Πώς βοηθά η κάνναβη στην επιληψία και τις επιληπτικές κρίσεις;) https://www.leafly.com/news/health/marijuana-and-epilepsy-seizure-treatment

Η υπέρβαση της Goldilocks Zone κατά την προσπάθεια αντιμετώπισης μιας δεδομένης πάθησης μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα της CBD. Μια μελέτη[8] σε ζώα που δημοσιεύθηκε το 1990 διαπίστωσε ότι οι χαμηλές έως μέτριες δόσεις CBD μείωσαν το άγχος, αλλά η αντι-αγχώδης δράση της CBD εξαφανίστηκε σε υψηλότερες δόσεις. Είναι σημαντικό ότι οι συγγραφείς σημειώνουν μια απόκριση ανεστραμμένου U (ή απόκριση τύπου καμπάνας) στην CBD. Από τις τέσσερις δόσεις που δοκιμάστηκαν, η χαμηλότερη δόση (2,5mg/kg) είχε μέτρια αντι-αγχώδη δράση, η δεύτερη χαμηλότερη δόση (5mg/kg) είχε τη μεγαλύτερη αντι-αγχώδη δράση, η τρίτη δόση (10mg/kg) είχε μέτρια επίδραση και η υψηλότερη δόση (20mg/kg) δεν είχε καμία επίδραση.

[8] F S Guimarães, T M Chiaretti, F G Graeff, A W Zuardi “Antianxiety effect of cannabidiol in the elevated plus-maze” (Αντιαγχωτική επίδραση της κανναβιδιόλης στην δοκιμασία ανυψωμένου επιπλέον λαβύρινθου) Psychopharmacology (Berl). 1990;100(4):558-9.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1969666/

Περίληψη

Προκειμένου να αξιολογηθεί η παρουσία αγχολυτικών ιδιοτήτων στην κανναβιδιόλη (CBD), το φάρμακο δοκιμάστηκε σε ένα μοντέλο άγχους με την δοκιμή elevated plus-maze, σε αρουραίους. Δόσεις 2,5, 5,0 και 10,0mg/kg αύξησαν σημαντικά την αναλογία εισόδου (ανοιχτή/συνολικός αριθμός εισαγωγών), ένα αποτέλεσμα που μοιάζει με αγχολυτικό. Η CBD σε δόση 20,0mg/kg δεν ήταν πλέον αποτελεσματική. Καμία από τις δόσεις CBD που χρησιμοποιήθηκαν δεν άλλαξε τον συνολικό αριθμό των καταχωρήσεων, ένα μέτρο της συνολικής εξερευνητικής δραστηριότητας. Η διαζεπάμη (2,0mg/kg) προκάλεσε επίσης ένα αγχολυτικό αποτέλεσμα σε αυτό το μοντέλο. Αυτά τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η CBD προκαλεί επιλεκτικό αγχολυτικό αποτέλεσμα στην δοκιμασία elevated plus-maze, εντός περιορισμένου εύρους δόσεων”.

Αν και μπορεί να ακούγεται ασυνήθιστο, αυτό το φαινόμενο “ανεστραμμένου U” (ή καμπάνας) είναι στην πραγματικότητα αρκετά κοινό μεταξύ των φαρμάκων που επηρεάζουν πολλούς υποδοχείς του εγκεφάλου, όπως κάνει η CBD. Στην πραγματικότητα, το 37% των δημοσιευμένων άρθρων τοξικολογίας[9] αναφέρουν κάποιο βαθμό απόκρισης ανεστραμμένου U, υποδεικνύοντας ότι αυτό δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός αλλά αντιθέτως αντανακλά διαφορικές επιδράσεις του φαρμάκου στους στόχους του εγκεφάλου.

[9] E J Calabrese, L A Baldwin “The frequency of U-shaped dose responses in the toxicological literature” (Η συχνότητα των αποκρίσεων δόσης σχήματος U στην τοξικολογική βιβλιογραφία) Toxicol Sci. 2001 Aug;62(2):330-8.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11452146/

Περίληψη

Το hormesis έχει οριστεί ως μια σχέση δόσης-απόκρισης στην οποία υπάρχει μια διεγερτική απόκριση σε χαμηλές δόσεις, αλλά μια ανασταλτική απόκριση σε υψηλές δόσεις, με αποτέλεσμα μια απόκριση δόσης σε σχήμα U ή ανεστραμμένου U. Για να αξιολογηθεί το ποσοστό των μελετών που ικανοποιούν κριτήρια για ενδείξεις hormesis, δημιουργήθηκε μια βάση δεδομένων από δημοσιευμένη τοξικολογική βιβλιογραφία χρησιμοποιώντας αυστηρά a priori κριτήρια εισαγωγής και αξιολόγησης. Το 1% (195 από τα 20.285) των δημοσιευμένων άρθρων περιείχαν 668 σχέσεις δόσης-απόκρισης που πληρούσαν τα κριτήρια εισαγωγής. Η επακόλουθη εφαρμογή κριτηρίων αξιολόγησης αποκάλυψε ότι 245 (37% από 668) σχέσεις δόσης-απόκρισης από 86 άρθρα (0,4% από 20.285) ικανοποιούσαν τις απαιτήσεις για στοιχεία hormesis. Η ποσοτική αξιολόγηση των ψευδώς θετικών και των ψευδώς αρνητικών απαντήσεων έδειξε ότι τα δεδομένα δεν ήταν πολύ ευαίσθητα σε τέτοιες επιρροές. Μια συμπληρωματική ανάλυση όλων των αποκρίσεων δόσης που αξιολογήθηκαν με δοκιμή υποθέσεων ή αναλύσεις κατανομής, όπου οι μονάδες σύγκρισης ήταν δόσεις θεραπείας κάτω από το NOAEL, αποκάλυψε ότι από τις 1089 δόσεις κάτω από το NOAEL, 213 (19,5%) ικανοποιούσαν κριτήρια αξιολόγησης στατιστικής σημασίας ή κατανομής δεδομένων για hormesis, 869 (80%) δεν διέφεραν από τον έλεγχο και 7 (0,6%) εμφάνισαν στοιχεία ψευδώς θετικών τιμών. Η 32,5 φορές (19,5% έναντι 0,6%) μεγαλύτερη εμφάνιση ορμητικών αποκρίσεων από μια απόκριση παρόμοιου μεγέθους στην αντίθετη (αρνητική) κατεύθυνση υποστηρίζει έντονα τη μη τυχαία φύση των ορμητικών αποκρίσεων. Αυτή η μελέτη, η οποία παρέχει την πρώτη τεκμηρίωση μιας προερχόμενης από δεδομένα συχνότητας ορμητικών αποκρίσεων στην τοξικολογικά προσανατολισμένη βιβλιογραφία, υποδεικνύει ότι όταν ο σχεδιασμός της μελέτης ικανοποιεί a priori κριτήρια (δηλ., ένα καλά καθορισμένο NOAEL, > ή = 2 δόσεις κάτω από το NOAEL και το τελικό σημείο που μετρήθηκε έχει την ικανότητα να εμφανίζει είτε διεγερτικές είτε ανασταλτικές αποκρίσεις), το hormesis συναντάται συχνά και αναπαρίσταται ευρέως σύμφωνα με τον παράγοντα, το μοντέλο και το τελικό σημείο. Αυτά τα ευρήματα έχουν ευρείας βάσης συνέπειες για το σχεδιασμό της μελέτης, τις μεθόδους αξιολόγησης κινδύνου και τον καθορισμό βέλτιστων δόσεων φαρμάκου και προτείνουν σημαντικές εξελικτικά προσαρμοστικές στρατηγικές για τις σχέσεις δόσης-απόκρισης”.

Είναι καλύτερα η λήψη περισσότερης CBD; Η επιστήμη πίσω από την δοσολόγηση της CBD για το άγχος και για άλλες καταστάσεις

Διαφορετικές δόσεις CBD μπορεί στην πραγματικότητα να είναι πιο ωφέλιμες, ανάλογα με την πάθηση ή την ασθένεια που αντιμετωπίζεται

Το ευρύ φάσμα των ιατρικών ενδείξεων της CBD, που χρησιμοποιείται ως θεραπεία για τον πόνο, το άγχος, την διαταραχή μετατραυματικού στρες και για άλλες καταστάσεις, αντικατοπτρίζει το ποικίλο σύνολο στόχων της στον εγκέφαλο και στο σώμα. Δεδομένου ότι καθένα από αυτά τα πολλά ιατρικά προβλήματα επηρεάζεται από την CBD που δρα σε/με συγκεκριμένους υποδοχείς στον εγκέφαλο και το σώμα, οι διαφορές στην ευαισθησία για αυτούς τους στόχους μπορεί να αποτελούν τη βάση της ανεστραμμένου U απόκρισης της CBD και να ορίσουν την Goldilock Zone.

Είναι καλύτερα η λήψη περισσότερης CBD; Η επιστήμη πίσω από την δοσολόγηση της CBD για το άγχος και για άλλες καταστάσεις

Δεξιά: Ο εγκέφαλος περιέχει έναν τεράστιο αριθμό εγκεφαλικών κυττάρων (νευρώνες). Κάθε νευρώνας, που αντιπροσωπεύεται εδώ ως εξάγωνο, συνδέεται με πολλούς άλλους. Αριστερά: Η σύναψη είναι η θέση όπου δύο νευρώνες επικοινωνούν μεταξύ τους. Ο «νευρώνας αποστολέας» απελευθερώνει χημικά σήματα που ονομάζονται νευροδιαβιβαστές, τα οποία διεγείρουν τους υποδοχείς στον «νευρώνα δέκτη». Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι υποδοχέων στον εγκέφαλο, καθένας από τους οποίους είναι ευαίσθητος σε διαφορετικούς νευροδιαβιβαστές

Ο διάσημος φαρμακολόγος κανναβινοειδών Roger Pertwee περιέγραψε τις δράσεις της CBD σε χαμηλές, μεσαίες και υψηλές δόσεις σε μια συχνά αναφερόμενη ανασκόπηση που δημοσιεύτηκε στο The British Journal of Pharmacology. Όπως αναμενόταν, οι χαμηλές δόσεις CBD επηρεάζουν λιγότερους νευρικούς στόχους από τις υψηλές δόσεις. Σε σχετικά χαμηλές δόσεις, η CBD μπορεί να εμποδίσει τα ενδοκανναβινοειδή όπως το ανανδαμίδιο και τα φυτοκανναβινοειδή όπως η δέλτα 9-THC να αλληλεπιδράσουν με τους υποδοχείς του νευρικού συστήματος. Αυτή η δράση αποκλεισμού πιστεύεται ότι εξηγεί την ικανότητα της CBD να μειώνει τις αρνητικές επιπτώσεις[10] που μπορεί να συνοδεύουν την έκθεση στην δέλτα 9-THC, όπως το άγχος.

[10] A W Zuardi, I Shirakawa, E Finkelfarb, I G Karniol “Action of cannabidiol on the anxiety and other effects produced by delta 9-THC in normal subjects” (Δράση της κανναβιδιόλης στο άγχος και άλλες επιδράσεις που παράγονται από την δέλτα 9-THC σε φυσιολογικά άτομα) Psychopharmacology (Berl). 1982;76(3):245-50.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6285406/

Περίληψη

Αντικείμενο του πειράματος ήταν να επαληθευτεί εάν η κανναβιδιόλη (CBD) μειώνει το άγχος που προκαλείται από την δέλτα 9-THC σε φυσιολογικούς εθελοντές και εάν αυτό το αποτέλεσμα εμφανίζεται από ένα γενικό αποκλεισμό της δράσης της δέλτα 9-THC ή από ένα συγκεκριμένο αγχολυτικό αποτέλεσμα. Χρησιμοποιήθηκαν κατάλληλες μετρήσεις και κλίμακες και οι οκτώ εθελοντές έλαβαν τις ακόλουθες θεραπείες σε διπλά τυφλή διαδικασία: 0,5 mg/kg δέλτα 9-THC, 1 mg/kg CBD, ένα μείγμα που περιέχει 0,5 mg/kg δέλτα 9-THC και 1 mg/kg CBD και εικονικό φάρμακο και διαζεπάμη (10 mg) ως μάρτυρες. Κάθε εθελοντής έλαβε τις θεραπείες με διαφορετική σειρά. Επιβεβαιώθηκε ότι η CBD μπλοκάρει το άγχος που προκαλείται από την δέλτα 9-THC, ωστόσο αυτό το αποτέλεσμα επεκτάθηκε επίσης σε επιδράσεις που μοιάζουν με αυτές τις ευφορικής κάνναβης και σε άλλες υποκειμενικές αλλοιώσεις που προκαλούνται από την δέλτα 9-THC. Αυτός ο ανταγωνισμός δεν φαίνεται να προκαλείται από ένα γενικό μπλοκ επιδράσεων της δέλτα 9-THC, καθώς δεν ανιχνεύθηκε καμία αλλαγή στις μετρήσεις του παλμού. Αρκετές περαιτέρω επιδράσεις παρατηρήθηκαν τυπικές της CBD και αντίθετης φύσης από αυτές της δέλτα 9-THC. Αυτά τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι οι επιδράσεις της CBD, σε αντίθεση με αυτές της δέλτα 9-THC, ενδέχεται να εμπλέκονται στον ανταγωνισμό των επιδράσεων μεταξύ των δύο κανναβινοειδών”.

Είναι καλύτερα η λήψη περισσότερης CBD; Η επιστήμη πίσω από την δοσολόγηση της CBD για το άγχος και για άλλες καταστάσεις

Αριστερά: Η THC διεγείρει απευθείας τον υποδοχέα CB1. Αυτή η αλληλεπίδραση αποτελεί την βάση των σημαντικότερων ψυχοδραστικών επιπτώσεων της κατανάλωσης κάνναβης.

Δεξιά: Η CBD μειώνει ή “ανταγωνίζεται” την ικανότητα της THC να διεγείρει τους υποδοχείς CB1. Αυτό μπορεί να μειώσει ορισμένες από τις επιδράσεις της THC, ειδικά τις αρνητικές επιπτώσεις όπως το άγχος και την βραχυπρόθεσμη εξασθένηση της μνήμης

Τα αντι-αγχωτικά αποτελέσματα της CBD μπορούν επίσης να αποδοθούν στην ενεργοποίηση και ενίσχυση συγκεκριμένων υποδοχέων σεροτονίνης. Η σεροτονίνη είναι ένας σημαντικός νευροδιαβιβαστής που εμπλέκεται στην ρύθμιση της διάθεσης και την απόκριση στο στρες. Τα χαμηλά επίπεδα σεροτονίνης πιστεύεται ότι συμβάλλουν σε καταστάσεις όπως η γενικευμένη αγχώδης διαταραχή και η μείζονα κατάθλιψη. Μια κοινή φαρμακολογική θεραπεία για αυτές τις καταστάσεις περιλαμβάνει την ενίσχυση της διαθέσιμης ποσότητας σεροτονίνης σε μια προσπάθεια ενεργοποίησης των υποδοχέων χρησιμοποιώντας εκλεκτικούς αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης (selective serotonin reuptake inhibitors ή SSRIs).

Οι μελέτες σε τρωκτικά για την CBD στο άγχος και στο στρες αποκαλύπτουν ότι η CBD ενισχύει παρομοίως την ενεργοποίηση των υποδοχέων σεροτονίνης. Στους αρουραίους, μια χαμηλή έως μέτρια δόση CBD έχει αντι-αγχωτικές επιδράσεις[11] μετά από μια αγχωτική περίοδο περιορισμού (το ισοδύναμο του αρουραίου με την τοποθέτηση σε ζουρλομανδύα για μια ώρα), αλλά αυτά τα αντι-αγχωτικά αποτελέσματα εξαφανίζονται όταν ο υποδοχέας σεροτονίνης ο 5-HT1a μπλοκάρεται εκ των προτέρων. Αυτό υποδηλώνει ότι οι χαμηλές δόσεις CBD κοντά στην κορυφή της απόκρισης ανεστραμμένου U στο τρωκτικό μειώνουν το άγχος ενεργοποιώντας τους υποδοχείς 5-HT1a[12].

[11] Leonardo BM Resstel, Rodrigo F Tavares, Sabrina FS Lisboa, Sâmia RL Joca, Fernando MA Corrêa, Francisco S Guimarães “5-HT1A receptors are involved in the cannabidiol-induced attenuation of behavioural and cardiovascular responses to acute restraint stress in rats” (Οι υποδοχείς 5-HT1A εμπλέκονται στην επαγόμενη από την κανναβιδιόλη εξασθένηση των συμπεριφορικών και καρδιαγγειακών αποκρίσεων στο οξύ στρες περιορισμού σε αρουραίους) Br J Pharmacol. 2009 Jan; 156(1): 181–188.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2697769/

Περίληψη

Ιστορικό και σκοπός: Η κανναβιδιόλη (CBD) είναι μια μη ψυχομιμητική ένωση από το φυτό Cannabis sativa η οποία προκαλεί αγχολυτικά και αντιψυχωτικά αποτελέσματα στα τρωκτικά. Αυτά τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να προκληθούν από την διευκόλυνση του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος ή με την ενεργοποίηση των υποδοχέων 5-HT1A. Καθώς οποιοσδήποτε από αυτούς τους μηχανισμούς θα μπορούσε να προωθήσει την προσαρμογή στο αναπόφευκτο στρες, ο στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να ελεγχθεί η υπόθεση ότι η CBD θα μείωνε τις αυτόνομες και συμπεριφορικές συνέπειες του στρες περιορισμού (restraint stress. RS). Ερευνήσαμε επίσης εάν οι αποκρίσεις στο CBD εξαρτώνται από την ενεργοποίηση των υποδοχέων 5-HT1A.

Πειραματική προσέγγιση: Αρσενικοί αρουραίοι Wistar έλαβαν i.p. ενέσεις φορέα ή CBD (1, 10 ή 20 mg / kg−1) και 30 λεπτά αργότερα υποβλήθηκαν σε 60 λεπτά περιορισμό όπου καταγράφηκαν οι καρδιαγγειακές τους αποκρίσεις. Το πρωτόκολλο του δεύτερου πειράματος ήταν παρόμοιο με το πρώτο εκτός από το ότι τα ζώα έλαβαν i.p. ενέσεις του ανταγωνιστή του υποδοχέα 5-HT1A WAY100635 (0,1 mg / kg−1) πριν από την θεραπεία με CBD και την έκθεση σε περιορισμό. 24 ώρες αργότερα τέθηκαν σε δοκιμασία επίσης σε elevated plus-maze (EPM), ένα ζωικό μοντέλο άγχους.

Βασικά αποτελέσματα: Η έκθεση στο RS αύξησε την αρτηριακή πίεση και τον καρδιακό ρυθμό και προκάλεσε αγχογονική απόκριση στο EPM 24 ώρες αργότερα. Αυτά τα αποτελέσματα μετριάστηκαν από την CBD. Το WAY100635 από μόνο του δεν άλλαξε την καρδιαγγειακή και αγχογονική απόκριση στο RS, αλλά εμπόδισε τις επιδράσεις της CBD.

Συμπέρασμα και συνέπειες: Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η CBD μπορεί να μετριάσει τις οξείες αυτόνομες αποκρίσεις στο στρες και τις καθυστερημένες συναισθηματικές συνέπειές του, διευκολύνοντας τη νευροδιαβίβαση με τη μεσολάβηση του υποδοχέα 5-HT1A”.

[12] Ethan B Russo, Andrea Burnett, Brian Hall, Keith K Parker “Agonistic properties of cannabidiol at 5-HT1a receptors” (Αγωνιστικές ιδιότητες της κανναβιδιόλης στους υποδοχείς 5-HT1a) Neurochem Res. 2005 Aug;30(8):1037-43.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16258853/

Περίληψη

Η κανναβιδιόλη (CBD) είναι ένα σημαντικό, βιολογικά ενεργό, αλλά ψυχο-αδρανές συστατικό της κάνναβης. Σε αυτήν την αναφορά που βασίζεται σε κυτταρική καλλιέργεια, η CBD φαίνεται ότι εκτοπίζει τον αγωνιστή, [3H]8-OH-DPAT από τον κλωνοποιημένο ανθρώπινο υποδοχέα 5-HT1a με τρόπο που εξαρτάται από την συγκέντρωση. Αντίθετα, το κύριο ψυχοδραστικό συστατικό της κάνναβης, η τετραϋδροκανναβινόλη (THC) δεν εκτοπίζει τον αγωνιστή από τον υποδοχέα στο ίδιο εύρος μικρομοριακής συγκέντρωσης. Σε μελέτες μεταγωγής σήματος, η CBD δρα ως αγωνιστής στον ανθρώπινο υποδοχέα 5-HT1a, όπως αποδεικνύεται σε δύο σχετικές προσεγγίσεις. Πρώτον, η CBD αυξάνει τη δέσμευση [35S]GTPgammaS σε αυτό το σύστημα υποδοχέα συζευγμένου με πρωτεΐνη G, όπως και ο γνωστός αγωνιστής σεροτονίνης. Δεύτερον, σε αυτό το σύστημα GPCR, που συνδέεται αρνητικά με την παραγωγή cAMP, τόσο η CBD όσο και το 5-HT μειώνουν τη συγκέντρωση cAMP σε παρόμοια προφανή επίπεδα κατάληψης υποδοχέα, με βάση τα δεδομένα μετατόπισης. Παρουσιάζονται επίσης προκαταρκτικά συγκριτικά δεδομένα από τον κλωνοποιημένο υποδοχέα 5-HT2a αρουραίου υποδηλώνοντας ότι η CBD είναι ενεργή, αλλά λιγότερο, σε σχέση με τον ανθρώπινο υποδοχέα 5-HT1a, σε αναλύσεις δέσμευσης. Συνολικά, αυτές οι μελέτες καταδεικνύουν ότι η CBD είναι ένας μέτριος αγωνιστής συγγένειας στον ανθρώπινο υποδοχέα 5-HT1a. Απαιτείται πρόσθετη εργασία για την σύγκριση του δυναμικού της CBD σε άλλους υποδοχείς σεροτονίνης και σε άλλα είδη. Τέλος, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η κανναβιδιόλη μπορεί να έχει ενδιαφέρουσες και χρήσιμες δυνατότητες πέρα από τη σφαίρα των κανναβινοειδών υποδοχέων”.

Παρόμοιες δόσεις CBD σε ανθρώπους έχει αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσματικές στην μείωση του άγχους σε άτομα με γενικευμένη κοινωνική αγχώδη διαταραχή και οι χαμηλές έως μέτριες δόσεις είναι αποτελεσματικές στη μείωση του άγχους και στην βελτίωση της απόδοσης σε μια προσομοίωση δημόσιας ομιλίας[13]. Αυτά τα θετικά αποτελέσματα σχετίζονται με την αποκατάσταση της φυσιολογικής εγκεφαλικής δραστηριότητας[14] σε βασικές περιοχές που σχετίζονται με άγχος και συναισθηματική δυσρύθμιση.

[13] Mateus M Bergamaschi, Regina Helena Costa Queiroz, Marcos Hortes Nisihara Chagas, Danielle Chaves Gomes de Oliveira, Bruno Spinosa De Martinis, Flávio Kapczinski, João Quevedo, Rafael Roesler, Nadja Schröder, Antonio E Nardi, Rocio Martín-Santos, Jaime Eduardo Cecílio Hallak, Antonio Waldo Zuardi, José Alexandre S Crippa “Cannabidiol Reduces the Anxiety Induced by Simulated Public Speaking in Treatment-Naïve Social Phobia Patients” (Η κανναβιδιόλη μειώνει το άγχος που προκαλείται από προσομοίωση δημόσιας ομιλίας σε ασθενείς με κοινωνική φοβία που δεν έχουν λάβει θεραπεία) Neuropsychopharmacology. 2011 May;36(6):1219–1226.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3079847/

Περίληψη

Η γενικευμένη Κοινωνική Αγχώδης Διαταραχή (ΚΑΔ) είναι μια από τις πιο κοινές καταστάσεις άγχους με έκπτωση στην κοινωνική ζωή. Η κανναβιδιόλη (CBD), μια σημαντική μη ψυχομιμητική ένωση του φυτού Cannabis sativa, έχει δείξει αγχολυτικές επιδράσεις τόσο σε ανθρώπους όσο και σε ζώα. Αυτή η προκαταρκτική μελέτη είχε ως στόχο να συγκρίνει τα αποτελέσματα μιας δοκιμασίας προσομοίωσης δημόσιας ομιλίας (simulation public speaking test, SPST) σε υγιείς ασθενείς μάρτυρες (healthy control, HC) και σε ασθενείς με ΚΑΔ που δεν είχαν λάβει προηγούμενη θεραπεία και έλαβαν μία μόνο δόση CBD ή εικονικό φάρμακο. Συνολικά 24 ασθενείς που δεν έλαβαν ποτέ θεραπεία για ΚΑΔ κατανεμήθηκαν για να λάβουν είτε CBD (600 mg, n=12) είτε εικονικό φάρμακο (εικονικό φάρμακο, n=12) σε ένα διπλά τυφλό τυχαιοποιημένο σχέδιο 1,5 ώρα πριν από τη δοκιμή. Ο ίδιος αριθμός HC (n=12) πραγματοποίησε την SPST χωρίς να λάβει καμία φαρμακευτική αγωγή. Κάθε εθελοντής συμμετείχε μόνο σε μία πειραματική συνεδρία σε μια διπλά-τυφλή διαδικασία. Οι υποκειμενικές αξιολογήσεις στην κλίμακα Visual Analogue Mood Scale (VAMS) και στην κλίμακα Negative Self-Statement scale (SSPS-N) και στις φυσιολογικές μετρήσεις (αρτηριακή πίεση, καρδιακός ρυθμός και αγωγιμότητα δέρματος) μετρήθηκαν σε έξι διαφορετικά χρονικά σημεία κατά την διάρκεια της SPST. Τα αποτελέσματα υποβλήθηκαν σε ανάλυση διακύμανσης επαναλαμβανόμενων μετρήσεων. Η προθεραπεία με CBD μείωσε σημαντικά το άγχος, την γνωστική εξασθένηση και την δυσφορία στην απόδοση της ομιλίας τους και μείωσε σημαντικά την εγρήγορση στην προληπτική ομιλία τους. Η ομάδα εικονικού φαρμάκου παρουσίασε υψηλότερα επίπεδα άγχους, γνωστικής εξασθένησης, δυσφορίας και εγρήγορσης σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου όπως αξιολογήθηκε με την VAMS. Οι βαθμολογίες SSPS-N κατέδειξαν σημαντικές αυξήσεις κατά την διάρκεια του τεστ της ομάδας εικονικού φαρμάκου που σχεδόν καταργήθηκε στην ομάδα CBD. Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ ομάδας CBD και HC στις βαθμολογίες SSPS-N ή στους παράγοντες γνωστικής εξασθένησης, δυσφορίας και εγρήγορσης στην VAMS. Η αύξηση του άγχους που προκαλείται από την SPST σε άτομα με SAD μειώθηκε με την χρήση CBD, με αποτέλεσμα παρόμοια απόκριση με τους HC”.

[14] José Alexandre S Crippa, Guilherme Nogueira Derenusson, Thiago Borduqui Ferrari, Lauro Wichert-Ana, Fábio L S Duran, Rocio Martin-Santos, Marcus Vinícius Simões, Sagnik Bhattacharyya, Paolo Fusar-Poli, Zerrin Atakan, Alaor Santos Filho, Maria Cecília Freitas-Ferrari, Philip K McGuire, Antonio Waldo Zuardi, Geraldo F Busatto, Jaime Eduardo Cecílio Hallak “Neural basis of anxiolytic effects of cannabidiol (CBD) in generalized social anxiety disorder: a preliminary report” (Νευρική βάση των αγχολυτικών επιδράσεων της κανναβιδιόλης (CBD) στη γενικευμένη κοινωνική αγχώδη διαταραχή: Μια προκαταρκτική αναφορά) J Psychopharmacol. 2011 Jan;25(1):121-30.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20829306/

Περίληψη

Μελέτες σε ζώα και ανθρώπους δείχνουν ότι η κανναβιδιόλη (CBD), ένα κύριο συστατικό της κάνναβης, έχει αγχολυτικές ιδιότητες. Ωστόσο, καμία μελέτη μέχρι σήμερα δεν έχει διερευνήσει τις επιδράσεις αυτής της ένωσης στο ανθρώπινο παθολογικό άγχος και στους υποκείμενους μηχανισμούς του εγκεφάλου. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί αυτό σε ασθενείς με γενικευμένη κοινωνική αγχώδη διαταραχή (ΚΑΔ) χρησιμοποιώντας λειτουργική νευροαπεικόνιση. Η περιφερειακή εγκεφαλική ροή αίματος (rCBF) σε ηρεμία μετρήθηκε δύο φορές χρησιμοποιώντας (99m)Tc-ECD SPECT σε 10 ασθενείς που δεν είχαν λάβει προηγούμενη θεραπεία για ΚΑΔ. Στην πρώτη συνεδρία, τα άτομα έλαβαν από του στόματος δόση CBD (400 mg) ή εικονικό φάρμακο, σε μια διπλά τυφλή διαδικασία. Στη δεύτερη συνεδρία έγινε η ίδια διαδικασία χρησιμοποιώντας το φάρμακο που δεν είχε χορηγηθεί στην προηγούμενη συνεδρία. Οι συγκρίσεις rCBF μεταξύ συνθηκών εντός υποκειμένου πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας στατιστική παραμετρική χαρτογράφηση. Σε σχέση με το εικονικό φάρμακο, η CBD συσχετίστηκε με σημαντικά μειωμένο υποκειμενικό άγχος (p < 0,001), μειωμένη πρόσληψη ECD στην αριστερή παρα-ιππόκαμπου έλικα, τον ιππόκαμπο και την κάτω κροταφική έλικα (p < 0,001, μη διορθωμένη) και αυξημένη πρόσληψη ECD στο δεξιό οπίσθιο τμήμα έλικας (p < 0,001, μη διορθωμένη). Αυτά τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η CBD μειώνει το άγχος στην ΚΑΔ και ότι αυτό σχετίζεται με τις επιδράσεις της στη δραστηριότητα στις μεταιχμιακές και παραλιμβικές περιοχές του εγκεφάλου”.

Τα θετικά αποτελέσματα της CBD στην θεραπεία του άγχους παρατηρούνται στο 25% περίπου της δόσης που χρησιμοποιείται για την θεραπεία της επιληψίας. Αυτό το υψηλότερο αποτελεσματικό επίπεδο δόσης αντανακλά πρόσθετους εγκεφαλικούς στόχους CBD πέρα από αυτούς που δραστηριοποιούνται στην θεραπεία του άγχους.

Ενώ η ενεργοποίηση CBD των υποδοχέων 5-HT1a είναι ανεπαρκής[15] για την προστασία από επιληπτικές κρίσεις, ένας πολλά υποσχόμενος στόχος για τα αντιεπιληπτικά αποτελέσματα της CBD είναι ο υποδοχέας GPR55, ο οποίος ξεκινά μια σειρά γεγονότων που μπορεί να έχουν ποικίλες επιδράσεις στα εγκεφαλικά κύτταρα. Η CBD είναι ένας ανταγωνιστής του GPR55[16], εμποδίζοντας την λειτουργία του και μεταβάλλοντας την εγκεφαλική δραστηριότητα με τρόπο που μπορεί να προστατεύει από επιληπτικές κρίσεις[17]. Ωστόσο, όταν χορηγείται σε υψηλότερες δόσεις, τα οφέλη από χαμηλότερες συγκεντρώσεις μπορεί να χαθούν. Τα αποτελέσματα κατά του άγχους, για παράδειγμα, φαίνεται να παρεμποδίζονται ενώ υψηλότερες συγκεντρώσεις CBD λειτουργούν για να μπλοκάρουν τους υποδοχείς GPR55.

[15] Madeline C Pelz, Kathleen D Schoolcraft, Chloe Larson, Mitchell G Spring, Hassan H López “Assessing the role of serotonergic receptors in cannabidiol’s anticonvulsant efficacy” (Αξιολόγηση του ρόλου των σεροτονινεργικών υποδοχέων στην αντισπασμωδική αποτελεσματικότητα της κανναβιδιόλης) Epilepsy Behav. 2017 Aug;73:111-118.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28624721/

Περίληψη

Η κανναβιδιόλη (CBD) είναι ένα φυτοκανναβινοειδές που έχει επιδείξει αντισπασμωδική αποτελεσματικότητα σε πολλά ζωικά μοντέλα επιληπτικών κρίσεων. Το τρέχον πείραμα επικύρωσε την αντισπασμωδική δράση της CBD χρησιμοποιώντας το μοντέλο οξείας πεντυλενοτετραζόλης (PTZ). Επιπλέον, εξέτασε εάν η CBD μειώνει την δραστηριότητα των κρίσεων αλληλεπιδρώντας είτε με τον σεροτονινεργικό υποδοχέα 5HT1A είτε με τον 5HT2A. 120 αρσενικοί έφηβοι αρουραίοι Wistar-Kyoto χωρίστηκαν τυχαία σε 8 ομάδες θεραπείας σε δύο διαδοχικά πειράματα. Και στα δύο πειράματα, τα άτομα έλαβαν είτε CBD (100 mg/kg) είτε όχημα 60 λεπτά πριν από την δοκιμή επιληπτικών κρίσεων. Στο Πείραμα 1, τα άτομα έλαβαν είτε WAY-100635 (1 mg/kg), ανταγωνιστή 5ΗΤ1Α ή ένεση φορέα φυσιολογικού ορού 80 λεπτά πριν από την δοκιμή επιληπτικών κρίσεων. Στο Πείραμα 2, τα άτομα έλαβαν είτε MDL-100907 (0,3 mg/kg), έναν ειδικό ανταγωνιστή 5HT2A ή 40% όχημα DMSO 80 λεπτά πριν από την δοκιμή επιληπτικών κρίσεων. Χορηγήθηκαν 85 mg/kg PTZ για να προκληθεί επιληπτική κρίση και η συμπεριφορά καταγράφηκε για 30 λεπτά. Οι επιληπτικές συμπεριφορές κωδικοποιήθηκαν στην συνέχεια χρησιμοποιώντας μια κλίμακα βαρύτητας 5 βαθμών. Και στα δύο πειράματα, τα άτομα στις ομάδες ελέγχου του οχήματος εμφάνισαν υψηλά επίπεδα επιληπτικής δραστηριότητας και θνησιμότητας. Και στα δύο πειράματα, η θεραπεία με CBD μείωσε σημαντικά την δραστηριότητα των κρίσεων. Η προ-θεραπεία είτε με WAY-100635 είτε με MDL-100907 δεν εμπόδισε την αντισπασμωδική δράση της CBD. Η χορήγηση του WAY-100635, από μόνη της, οδήγησε επίσης σε σημαντική εξασθένηση της σπαστικής δραστηριότητας. Αυτά τα αποτελέσματα δεν υποστηρίζουν την υπόθεση ότι η CBD μειώνει τη δραστηριότητα των επιληπτικών κρίσεων μέσω της ενεργοποίησης του υποδοχέα 5HT1A ή 5HT2A. Ενώ αυτή η εργασία επιβεβαιώνει περαιτέρω την αντισπασμωδική αποτελεσματικότητα της CBD και υποστηρίζει την εφαρμογή της στην θεραπεία των ανθρώπινων διαταραχών επιληπτικών κρίσεων, πρέπει να διεξαχθεί πρόσθετη έρευνα για τον μηχανισμό δράσης της CBD”.

[16] E Ryberg, N Larsson, S Sjögren, S Hjorth, N-O Hermansson, J Leonova, T Elebring, K Nilsson, T Drmota, P J Greasley “The orphan receptor GPR55 is a novel cannabinoid receptor” (Ο ορφανός υποδοχέας GPR55 είναι ένας νέος κανναβινοειδής υποδοχέας) Br J Pharmacol. 2007 Dec;152(7):1092–1101.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2095107/

Περίληψη

Ιστορικό: Το ενδοκανναβινοειδές σύστημα λειτουργεί μέσω δύο καλά χαρακτηρισμένων συστημάτων υποδοχέων, των υποδοχέων CB1 και CB2. Η εργασία από έναν αριθμό ομάδων τα τελευταία χρόνια έχει παράσχει στοιχεία ότι το σύστημα είναι πιο περίπλοκο και ότι θα πρέπει να υπάρχουν πρόσθετοι τύποι υποδοχέων για να εξηγήσουν την δραστηριότητα του συνδέτη σε έναν αριθμό φυσιολογικών διεργασιών.

Πειραματική προσέγγιση: Κύτταρα που επιμολύνθηκαν με το ανθρώπινο cDNA για GPR55 δοκιμάστηκαν για την ικανότητά τους να δεσμεύονται και να μεσολαβούν στη σύνδεση GTPγS από κανναβινοειδείς συνδέτες. Χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση αποκλεισμού αντισώματος και πεπτιδίων, προσδιορίστηκε η φύση της σύζευξης G-πρωτεΐνης και αποδείχθηκε περαιτέρω με μέτρηση της δραστηριότητας των προς τα κάτω ρύθμισης οδών σηματοδότησης.

Βασικά αποτελέσματα: Αποδεικνύουμε ότι ο GPR55 συνδέεται και ενεργοποιείται από το κανναβινοειδές πρόσδεμα CP55940. Επιπλέον, τα ενδοκανναβινοειδή, συμπεριλαμβανομένων του ανανδαμιδίου και της βιροδαμίνης, ενεργοποιούν την σύνδεση GTPγS μέσω GPR55 με ισχύ nM. Προσδέτες όπως η κανναβιδιόλη και η μη φυσιολογική κανναβιδιόλη που δεν εμφανίζουν δράση CB1 ή CB2 και πιστεύεται ότι λειτουργούν σε έναν νέο κανναβινοειδή υποδοχέα, έδειξαν επίσης δραστηριότητα στον GPR55. Ο GPR55 συνδέεται με το Gα13 και μπορεί να μεσολαβήσει στην ενεργοποίηση των rhoA, cdc42 και rac1.

Συμπεράσματα: Αυτά τα δεδομένα υποδηλώνουν ότι ο GPR55 είναι ένας νέος κανναβινοειδής υποδοχέας και το προφίλ του συνδέτη του σε σχέση με τον CB1 και τον CB2 που περιγράφεται εδώ θα επιτρέψει την οριοθέτηση της φυσιολογικής λειτουργίας του”.

[17] Joshua S Kaplan, Nephi Stella, William A Catterall, Ruth E Westenbroeka “Cannabidiol attenuates seizures and social deficits in a mouse model of Dravet syndrome” (Η κανναβιδιόλη μετριάζει τις κρίσεις και τα κοινωνικά ελλείμματα σε ένα μοντέλο ποντικού με σύνδρομο Dravet) Proc Natl Acad Sci USA. 2017 Oct 17;114(42):11229–11234.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5651774/

Σχετικά

Η χρήση φαρμακευτικής κάνναβης ανθεί παρά τα περιορισμένα προκλινικά στοιχεία και την μηχανιστική διορατικότητα. Πρόσφατες κλινικές δοκιμές της κανναβιδιόλης (CBD) στο Σύνδρομο Dravet (DS) υποστηρίζουν την κλινική της αποτελεσματικότητα στη μείωση της συχνότητας των κρίσεων και καλούν για την μελέτη των οφελών της για πρόσθετα συμπτώματα του DS. Αποδεικνύουμε εδώ ότι η θεραπεία με CBD είναι ευεργετική για την συχνότητα, την διάρκεια και την σοβαρότητα των επιληπτικών κρίσεων και για κοινωνικά ελλείμματα παρόμοια με αυτιστικά σε ένα μοντέλο DS ποντικού. Η διάσωση της CBD των συμπτωμάτων του DS σχετίζεται με αυξημένη ανασταλτική νευροδιαβίβαση, πιθανώς μεσολαβούμενη από τον ανταγωνισμό του ενεργοποιημένου με λιπίδια του συζευγμένου με πρωτεΐνη G υποδοχέα GPR55. Αυτές οι μελέτες παρέχουν κρίσιμη υποστήριξη για την θεραπεία των επιληπτικών κρίσεων στο DS με CBD, επεκτείνουν το εύρος της θεραπείας με CBD σε συμπεριφορές που μοιάζουν με αυτισμό και παρέχουν αρχικές μηχανιστικές γνώσεις για τις θεραπευτικές δράσεις της CBD”.

Ο εντοπισμός των πολλών νευρικών στόχων της CBD και η ευαισθησία τους είναι μια συναρπαστική περιοχή συνεχιζόμενης έρευνας. Αλλά η γνώση της βέλτιστης δόσης CBD για την θεραπεία διαφορετικών καταστάσεων είναι ένα κρίσιμο συστατικό της επιτυχημένης θεραπείας με CBD. Η τρέχουσα έρευνα προτείνει ότι οι διαταραχές που σχετίζονται με το άγχος και την κατάθλιψη (πχ. ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, αυτισμός, οξύ στρες)[18] ανταποκρίνονται καλύτερα σε χαμηλές μέτριες δόσεις CBD, ενώ η επιληψία ανταποκρίνεται καλύτερα σε υψηλότερες δόσεις CBD.

[18] Esther M Blessing, Maria M Steenkamp, Jorge Manzanares, Charles R Marmar “Cannabidiol as a Potential Treatment for Anxiety Disorders” (Η κανναβιδιόλη ως πιθανή θεραπεία για τις αγχώδεις διαταραχές) Neurotherapeutics. 2015 Oct;12(4):825–836.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4604171/

Περίληψη

Η κανναβιδιόλη (CBD), ένα συστατικό του φυτού Cannabis sativa, είναι ένα φαρμακολογικά φάρμακο ευρέος φάσματος που τα τελευταία χρόνια έχει προσελκύσει αυξανόμενο ενδιαφέρον ως θεραπεία για μια σειρά νευροψυχιατρικών διαταραχών. Ο σκοπός της τρέχουσας ανασκόπησης είναι να προσδιορίσει τις δυνατότητες της CBD ως θεραπεία για διαταραχές που σχετίζονται με το άγχος, αξιολογώντας στοιχεία από προκλινικές, πειραματικές, κλινικές και επιδημιολογικές μελέτες σε ανθρώπους. Διαπιστώσαμε ότι τα υπάρχοντα προκλινικά στοιχεία υποστηρίζουν σθεναρά την CBD ως θεραπεία για την γενικευμένη αγχώδη διαταραχή, την διαταραχή πανικού, την διαταραχή κοινωνικού άγχους, την ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή και την διαταραχή μετατραυματικού στρες όταν χορηγούνται οξεία. Ωστόσο, λίγες μελέτες έχουν διερευνήσει την χρόνια δοσολογία CBD. Ομοίως, στοιχεία από μελέτες σε ανθρώπους υποστηρίζουν τον αγχολυτικό ρόλο της CBD, αλλά επί του παρόντος περιορίζεται στην οξεία δοσολογία, επίσης με λίγες μελέτες σε κλινικούς πληθυσμούς. Συνολικά, τα τρέχοντα στοιχεία δείχνουν ότι η CBD έχει σημαντικές δυνατότητες ως θεραπεία για πολλαπλές αγχώδεις διαταραχές, με ανάγκη περαιτέρω μελέτης των χρόνιων και θεραπευτικών επιδράσεων σε σχετικούς κλινικούς πληθυσμούς”.

Η δυνατότητα τιτλοδότησης (βηματική αύξηση) της δόσης CBD για συγκεκριμένες διαταραχές θα οδηγήσει σε πιο αποτελεσματικές θεραπείες με επίκεντρο την CBD και θα αποκαλύψει στρατηγικές θεραπείας που μπορεί να είναι σε θέση να καταπολεμήσουν πολλαπλές ασθένειες ταυτόχρονα. Η Goldilocks Zone της CBD για την θεραπεία του άγχους απεικονίζει την ανάγκη για βελτιωμένη κατανόηση των θεραπευτικών μηχανισμών της ένωσης, ενώ τονίζει υπερβολική δυνατότητα θεραπείας της.

Σχετικά άρθρα:

* “Peak THC: The Limits on THC and CBD Levels for Cannabis Strains” (Όρια THC: Τα όρια στα επίπεδα THC και CBD για ποικιλίες κάνναβης) https://www.leafly.com/news/science-tech/peak-thc-cbd-levels-for-cannabis-strains

* “How cannabidiol (CBD) works for treating anxiety” (Πώς λειτουργεί η κανναβιδιόλη (CBD) για την θεραπεία του άγχους) https://www.leafly.com/news/health/cbd-for-treating-anxiety

* “CBD Holds Promise as Child Epilepsy Treatment, Studies Find” (Η CBD έχει ελπίδα ως θεραπεία για την παιδική επιληψία λένε οι μελέτες) https://www.leafly.com/news/science-tech/cbd-holds-promise-as-child-epilepsy-treatment-studies-find

* “CBD (cannabidiol): What does it do and how does it affect the brain & body?” (CBD (κανναβιδιόλη): Τι κάνει και πώς επηρεάζει τον εγκέφαλο και το σώμα;) https://www.leafly.com/news/cbd/what-does-cbd-do

* “Australian Biotech Company Wants to Treat Autism Symptoms With Cannabis” (Αυστραλιανή Εταιρεία Βιοτεχνολογίας θέλει να αντιμετωπίσει τα συμπτώματα του αυτισμού με κάνναβη) https://www.leafly.com/news/health/australian-biotech-company-wants-to-treat-autism-symptoms-with-cannabis

Προσθέστε με στη λίστα email με νέα, εκπτώσεις, άρθρα, προϊόντα και εκδηλώσεις του συλλόγου

Δεν στέλνουμε spam!

Με την εγγραφή σας συμφωνείτε με την πολιτική απορρήτου μας.

Αφήστε μια απάντηση