Η ιατρική χρήση της Κάνναβης και η Σπαστικότητα

(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: Marijuana Doctors, “Medical Marijuana and Spasticity” https://www.marijuanadoctors.com/conditions/spasticity/ Medical content reviewed by Dr. Joseph Rosado, MD, M.B.A, Chief Medical Officer, Updated on April 1, 2020) Για περίπου…

0 Σχόλια

Η ιατρική χρήση της Κάνναβης και η Δυσπλασία Arnold-Chiari

(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: Marijuana Doctors, “Marijuana for Arnold-Chiari Malformation” https://www.marijuanadoctors.com/conditions/arnold-chiari-malformation/ Medical content reviewed by Dr. Joseph Rosado, MD, M.B.A, Chief Medical Officer, Updated on June 15, 2020) Είναι φυσικό…

0 Σχόλια

Χρήση ολόκληρου φυτού για θεραπείες

Πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι θεραπείες ολόκληρου φυτού κάνναβης για την θεραπεία χιλίων και μιας ασθενειών (Αναδημοσίευση με μετάφραση από: MassRoots, “How to Use Whole Plant Cannabis Therapy To Cure…

0 Σχόλια

Χορήγηση υπογλώσσιας κάνναβης

Τι πρέπει να γνωρίζεις για τη χορήγηση υπογλώσσιας κάνναβης Τα βάμματα υπογλώσσιας κάνναβης προτιμούνται όλο και περισσότερο από τους ασθενείς Περισσότεροι ασθενείς που κάνουν ιατρική / φαρμακευτική χρήση της κάνναβης…

0 Σχόλια

Φυσικοί τρόποι αύξησης του ελύτρου μυελίνης

55 Φυσικοί τρόποι για την αύξηση του ελύτρου μυελίνης (Αναδημοσίευση με μετάφραση από: Neuroscience, “55 Natural Ways to Increase Myelin Sheath + Function & Facts” https://www.selfhacked.com/blog/myelin/, Jun 30, 2018) Η…

0 Σχόλια

Πυρήνας Περίληψης Χαρακτηριστικών Τελικών Προϊόντων Φαρμακευτικής Κάνναβης

1. Ανώτατο όριο ποσοτικής σύνθεσης σε Δ9-τετραϋδροκανναβινόλη (THC) φυτού των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis sativa L, για το οποίο ισχύει αποκλειστικά και περιοριστικά. [Περιεκτικότητα σε Δ9-τετραϋδροκανναβινόλη (Δ9-tetrahydrocannabinol (THC) η…

0 Σχόλια

Υπόθετα Κάνναβης

Τι πρέπει να ξέρεις για τη χρήση των υπόθετων κάνναβης (Αναδημοσίευση με μετάφραση από: Merry Jane, “What You Need to Know About Using Cannabis Suppositories” https://merryjane.com/…/what-you-need-to-know-about-using-c…, Tuesday 12/13/2016, by Zoe…

0 Σχόλια

Υπογλώσσια χορήγηση της κάνναβης

Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την υπογλώσσια χορήγηση της κάνναβης (Αναδημοσίευση με μετάφραση από: zenpype, “Everything You Need To Know About Sublingual Marijuana Dosing” https://zenpype.com/everything-you-need-to-know-about-sublingual-marijuana-dosing/, August 12, 2017) Όλο…

0 Σχόλια

Τριχώματα 101

Τι είναι τα τριχώματα; Τριχώματα 101 (Αναδημοσίευση με μετάφραση από: International Cannagraphic Magazine, “What are trichomes? Trichome 101” https://www.icmag.com/…/…/Harvesting%20and%20Curing/1529.htm , Contributed by: Snaps_provolone, at Online Grow Tutorial and Info Archives…

0 Σχόλια

Τόνωση του Ενδοκανναβινοειδούς Συστήματος

(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: “Chapter 11, Self-Care, Toning Your Endocannabinoid System” In:“The Medical Marijuana Guide - Cannabis and Your Health” https://www.amazon.com/Medical-Marijuana-Guide-Cannabis-Health/dp/1538110830 Patricia C. Frye, MD with Dave Smitherman, Published by…

0 Σχόλια