Γιατί να παρευρεθούμε σε ένα επιστημονικό συνέδριο κάνναβης;/Why go to a cannabis science conference?

Highlights from the 2022 IACM meeting in Basel, Switzerland. Στιγμές απο την συνάντηση του IACM στη Βασιλεία  της Ελβετίας τον Οκτώβριο του  2022.https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.projectcbd.org%2Fwhy-go-cannabis-science-conference%3Ffbclid%3DIwAR0iOqR-khhh5Rn4SkNrXhmNPLIj1xJcZORCzP5dcCyq9rFfS5jSng7YPzs&h=AT2ChmenTihknLP0fTAhDhXrab1zk9X6SafSGwbrqBtITUG-K71FO3Kyjzif3QdLyegAuorBu2g01v6ho6ThQo2erQeBToi7Y0mY_W45RJN3gvrWrK-AFj5LztrNdxdBEyB0i6z2KrCFasZfPtYpww

0 Σχόλια

Κάνναβη και Αυτισμός – Jackie Poitras

Παρουσίαση για τον αυτισμό και τι μας διδάσκει η διεθνή εμπειρία. Συζήτηση για δοσολογίες και τι θέλουμε σε μία κάνναβη να βοηθήσουμε ένα άτομο στο φάσμα του αυτισμού. https://www.youtube.com/watch?v=zf13oJ-TRrw

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Κάνναβη και Αυτισμός – Jackie Poitras

Jackie Poitras – Σόλων Τάζογλου – Σίμος Δαλκυριάδης @ ATHENS CANNABIS EXPO 2019 – Day 2 [12/01/2019]

Jackie Poitras (σύλλογος Μαμάδες για την κάνναβη - ΜΑΜΑ.ΚΑ.) - «Η Χρήση για την υγεία- Πως βρίσκουμε την δικιά μας ιδανική δοσολογία και σε ποια μορφή» https://www.youtube.com/watch?v=vDucTotkFYI

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Jackie Poitras – Σόλων Τάζογλου – Σίμος Δαλκυριάδης @ ATHENS CANNABIS EXPO 2019 – Day 2 [12/01/2019]

Κλινική εφαρμογή των κανναβινοειδών και των τερπενίων σε χρόνιες ασθένειες

Μετάφραση από : "Clinical Application of Cannabinoids and Terpenes for Chronic Illnesses". Authors: Mara Gordon, Stewart Smith , Cannafest 2015. Η Φαρμακευτική Κάνναβη χρησιμοποιείται στην αντιμετώπιση μιας ευρείας ποικιλίας καταστάσεων,…

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Κλινική εφαρμογή των κανναβινοειδών και των τερπενίων σε χρόνιες ασθένειες