Ευχαριστούμε τους Χορηγούς μας
καταστήματα και εταιρίες
για την ανεκτίμητη οικονομική τους βοήθεια

Παροχές και εκπτώσεις
για τα μέλη του συλλόγου μας
από τους Υποστηρικτές μας

Εδώ στο σύλλογο δεν είμαστε τίποτα χωρίς τους ανθρώπους που μας υποστηρίζουν.

Ευχαριστούμε από καρδιάς όλα τα καταστήματα και τις εταιρίες που δίνουν εκπτώσεις στα μέλη του συλλόγου και βοηθάνε έτσι στο έργο μας.

Μαζί ζούμε καλύτερα…

Υποστηρικτές