Συμπλήρωση και τροποποίηση των πινάκων ναρ- κωτικών ουσιών του ν. 3459/2013, όπως τροπο- ποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4139/2013.

Συμπλήρωση και τροποποίηση των πινάκων ναρ- κωτικών ουσιών του ν. 3459/2013, όπως τροπο- ποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4139/2013.

  • Post category:Νομοθεσία
  • Post last modified:23 Σεπτεμβρίου 2019
  • Reading time:1 mins read
MinisterialDecision490372JULY2019MedicalCannabisOnTableC-1 (1)