Έχουν τα κανναβινοειδή θεραπευτικό ρόλο στη μεταμόσχευση;

Mitzi Nagarkatti, Sadiye Amcaoglu Rieder, Venkatesh Hegde, Shunsuke Kanada, Prakash Nagarkatti
“Do Cannabinoids have a therapeutic role in transplantation?”
(Έχουν τα κανναβινοειδή θεραπευτικό ρόλο στη μεταμόσχευση;)
Trends Pharmacol Sci. 2010 Aug;31(8):345–350.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2923447/
Περίληψη
“Τα κανναβινοειδή έχουν αναδειχθεί ως ισχυρές υποψήφιες ουσίες για τη θεραπεία των φλεγμονωδών και αυτοάνοσων ασθενειών λόγω των ανοσοκατασταλτικών ιδιοτήτων τους. Ενώ υπάρχουν σημαντικά κλινικά και πειραματικά δεδομένα σχετικά με τη χρήση κανναβινοειδών ως αντιφλεγμονωδών παραγόντων σε πολλές αυτοάνοσες νοσολογικές καταστάσεις, ουσιαστικά δεν έχουν διεξαχθεί μελέτες σχετικά με τον πιθανό ρόλο τους στην απόρριψη μοσχευμάτων. Εδώ προτείνουμε ένα θεωρητικό ρόλο για τη χρήση κανναβινοειδών στην πρόληψη της απόρριψης αλλομοσχεύματος. Ενώ οι ψυχότροπες ιδιότητες των αγωνιστών υποδοχέα κανναβινοειδών 1 (CB1) περιορίζουν την κλινική χρήση τους, οι αγωνιστές υποδοχέα κανναβινοειδών 2 (CB2) μπορούν να προσφέρουν μια νέα οδό για να στοχεύσουν επιλεκτικά ανοσοκύτταρα που εμπλέκονται στην απόρριψη αλλομοσχεύματος. Επιπλέον, η ανάπτυξη αναμεμιγμένων αγωνιστών CB1/CB2 που δεν μπορούν να διασχίσουν τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη των ανεπιθύμητων ψυχοτρόπων ιδιοτήτων τους. Επιπροσθέτως, ο χειρισμός ενδοκανναβινοειδών in vivo ενεργοποιώντας τη βιοσύνθεση και αναστέλλοντας την κυτταρική πρόσληψη και τον μεταβολισμό, μπορεί να προσφέρει μία ακόμη πορεία για τη ρύθμιση της ανοσοαπόκρισης κατά την απόρριψη αλλομοσχεύματος.

Αναδυόμενες έννοιες
Εδώ έχουμε επισημάνει τις αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες των απομονωμένων κανναβινοειδών με βάση την επιλεκτική διαμόρφωση της σηματοδότησης των υποδοχέων κανναβινοειδών και την πιθανή χρήση τους στην πρόληψη της απόρριψης αλλομοσχεύματος. Αυτός ο ισχυρισμός μπορεί να ερμηνευτεί για να υποδείξει τα πιθανά οφέλη της κάνναβης στη μεταμόσχευση. Ωστόσο, αυτή δεν είναι η πρόθεσή μας. Η κάνναβη έχει πάνω από 480 ενώσεις και η επίδραση αυτού του πολύπλοκου μείγματος στην φλεγμονή και στην απόρριψη αλλομοσχεύματος παραμένει ασαφής. Σε πρόσφατη μελέτη, σημειώθηκε ότι οι ασθενείς που ήταν θετικοί στην χρήση κάνναβης είχαν παρόμοια ποσοστά επιβίωσης σε σύγκριση με τους ασθενείς που δεν έδειξαν θετικό αποτέλεσμα, υποδηλώνοντας έτσι ότι η κάνναβη δεν ήταν ευεργετική για την αποδοχή μεταμόσχευσης ήπατος (ούτε και αρνητική). Πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένα κέντρα μεταμόσχευσης ήπατος διατηρούν μια πολιτική αποχής από τη κάνναβη για κάθε ασθενή, που πρέπει να ληφθεί υπόψη για την μεταμόσχευση ήπατος, γεγονός που δημιούργησε σημαντική διαμάχη μετά το θάνατο ενός ασθενή ο οποίος είχε απορριφθεί για την παροχή μοσχεύματος για μεταμόσχευση ήπατος λόγω του ότι έκανε ιατρική χρήση κάνναβης. Σε αντίθεση με τη χρήση κάνναβης ή κανναβινοειδών που ενεργοποιούν τους υποδοχείς CB1 στον εγκέφαλο και ως εκ τούτου ασκούν ψυχοτρόπα αποτελέσματα, προτείνουμε τη χρήση αγωνιστών επιλογής CB2. Η επιλεκτική έκφραση υψηλής πυκνότητας των υποδοχέων CB2 επί των ανοσοκυττάρων και η έλλειψη ψυχοτρόπων ιδιοτήτων που ασκούνται από τους αγωνιστές επιλογής CB2, καθιστούν τη στόχευση του υποδοχέα CB2, κατά τη διάρκεια της μεταμόσχευσης, μια συναρπαστική νέα οδό θεραπείας κατά της απόρριψης μοσχεύματος. Οι ψυχότροπες παρενέργειες των κανναβινοειδών μπορούν επίσης να ξεπεραστούν με την ανάπτυξη νέων συνθετικών CB1/CB2 μεικτών αγωνιστών που δεν διασχίζουν τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό. Το μη ψυχοδραστικό κανναβινοειδές, η CBD, το οποίο έχει παρουσιάσει σημαντικό ανοσοκατασταλτικό δυναμικό με δράση μέσω βανιλλοειδών υποδοχέων, είναι άλλη μια ελκυστική υποψήφια ουσία.

Μια ισχυρή ανοσολογική αντίδραση, ειδικά με τη μεσολάβηση των T κυττάρων, έναντι του μεταμοσχευμένου οργάνου, είναι ο ένοχος για την απόρριψη και παρόλο που οι τρέχουσες θεραπείες στην μεταμόσχευση αποσκοπούν στην καταστολή της ανοσοαπόκρισης, παρουσιάζουν επίσης σημαντική τοξικότητα κατά τη χρόνια χρήση. Σε τρωκτικά, η μακροχρόνια έκθεση σε THC δεν επηρέασε την επιβίωση και σε μερικές περιπτώσεις η συχνότητα εμφάνισης αρκετών τύπων καρκίνων μειώθηκε κατά τη θεραπεία με THC. Αυτή η ιδιότητα των κανναβινοειδών μπορεί να είναι χρήσιμη στη θεραπεία παραληπτών μοσχευμάτων που συχνά αναπτύσσουν κακοήθειες εξαιτίας χρόνιας ανοσοκατασταλτικής αγωγής. Ωστόσο, οι μελέτες μας έχουν επίσης δείξει ότι η θεραπεία με THC μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρκίνων που δεν εκφράζουν κανναβινοειδείς υποδοχείς, γεγονός που θα μπορούσε να είναι ανησυχητικό.

Επιπλέον, ο χειρισμός ενδογενών κανναβινοειδών για τη διατήρηση της χρόνιας ανοσοκαταστολής χαμηλής ποιότητας μπορεί επίσης να ωφελήσει τους λήπτες των μοσχευμάτων. Για παράδειγμα, οι αναστολείς της υδρολάσης αμιδίου λιπαρού οξέος (fatty acid amide hydrolase, FAAH), ένα ένζυμο που διασπά τα ενδογενή κανναβινοειδή όπως το ΑΕΑ (ανανδαμίδιο), έχουν δείξει ότι αυξάνουν σημαντικά τα επίπεδα ενδογενών κανναβινοειδών in vivo. Έτσι, ρυθμίζοντας τα επίπεδα των ενδοκανναβινοειδών με τη χρήση αναστολέων FAAH, για τον έλεγχο της ανοσολογικής αντίδρασης, προσφέρει μια άλλη συναρπαστική οδό για την αποτροπή της απόρριψης μοσχεύματος. Για το σκοπό αυτό, εμείς και άλλοι έχουμε δείξει πρόσφατα ότι αναστολέας FAAH μπορεί να καταστείλει την επαγόμενη από ConA ηπατίτιδα και την φλεγμονή του ήπατος και οι FAAH-/- ποντικοί που παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα ενδοκανναβινοειδών προστατεύθηκαν από φλεγμονώδη βλάβη κατά τη διάρκεια πειραματικής κολίτιδας και ηπατίτιδας.

Ο ρόλος των ενδοκανναβινοειδών στη μεταμόσχευση δεν έχει διερευνηθεί μέχρι στιγμής. Έτσι, θα μπορούσαν να διεξαχθούν αρκετές πειραματικές μελέτες για να αντιμετωπιστεί ο ρόλος τους, συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον: 1) οι αναστολείς του καταβολισμού και της μεταφοράς του ενδοκανναβινοειδούς θα καταστέλλουν την ανοσοαπόκριση έναντι του αλλομοσχεύματος, 2) τα FAAH-/- ποντίκια παρουσιάζουν αυξημένη ανοχή σε αλλομοσχεύματα, 3) τα επίπεδα ενδοκανναβινοειδών διαμορφώνονται κατά την απόρριψη αλλομοσχεύματος και 4) τα ενδοκανναβινοειδή παίζουν ένα ρόλο στη λειτουργία των ενδοθηλιακών κυττάρων σε θέσεις αλλομοσχεύματος. Τέτοιες μελέτες θα αποτελέσουν τη βάση για την κατανόηση της εμπλοκής του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος στην απόρριψη αλλομοσχεύματος. Δεδομένου ότι τα ανοσιακά κύτταρα αποτελούν σημαντική πηγή ενδοκανναβινοειδών, μπορεί να είναι ευκολότερο να χειριστούμε τα επίπεδα τους κατά τη διάρκεια μιας ανοσολογικής απόκρισης, η οποία θα μπορούσε να έχει απευθείας και άμεση επίδραση σε τέτοια κύτταρα που καθορίζουν τη μοίρα του αλλομοσχεύματος.

Συνοπτικά, η στόχευση των υποδοχέων κανναβινοειδών και η κατανόηση του ρόλου και της χρήσης των εξω- και ενδο-κανναβινοειδών σε πειραματικά μοντέλα απόρριψης αλλομοσχεύματος μπορεί να αποτελέσουν μια συναρπαστική νέα αρχή με σημαντική μεταβατική στην εξέλιξη επίδραση”.

Μπορείς να δώσεις ή να λάβεις ένα νεφρό εάν χρησιμοποιείς κάνναβη;
(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: Leafly, “Can You Donate or Receive a Kidney If You Use Cannabis?” https://www.leafly.com/…/hea…/cannabis-and-organ-transplants , JACQUELINE HAVELKA, March 28, 2019)

Παρά την απίστευτη ανάγκη για όργανα από δωρητές, οι παραλήπτες και οι δωρητές που είναι επίσης και καταναλωτές κάνναβης παραδοσιακά μένουν εκτός λίστας, αλλά οι νέες ερευνητικές εργασίες και οι πολιτειακές νομοθετικές εξελίξεις το αλλάζουν αυτό.

Κάθε χρόνο, οι χειρουργοί εκτελούν πάνω από 100.000 μεταμοσχεύσεις νεφρού, ήπατος και άλλων ολόκληρων οργάνων. Κάθε 12 λεπτά, ένα νέο άτομο προστίθεται σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση οργάνου και κάθε μέρα 21 άνθρωποι πεθαίνουν περιμένοντας συμβατό όργανο για μεταμόσχευση.

Παρά τον υψηλό αριθμό μεταμόσχευσης οργάνων, η ζήτηση για δωρητές οργάνων εξακολουθεί να υπερβαίνει κατά πολύ την διαθέσιμη προσφορά. Σχεδόν 120.000 ασθενείς περιμένουν ένα όργανο και σε πολλές περιπτώσεις οι ασθενείς περιμένουν περισσότερο από ένα χρόνο για ένα συμβατό όργανο. Η διαδικασία αντιστοίχισης δωρητή-λήπτη για μεταμόσχευση ήπατος, νεφρών και άλλων οργάνων είναι πολύ περίπλοκη. Οι γιατροί εξετάζουν πολλές παραμέτρους, όπως η εξέλιξη της νόσου και η λειτουργική κατάσταση του ασθενούς. Ένας ιδανικός συνδυασμός ελαχιστοποιεί την απόρριψη οργάνων ενώ μεγιστοποιεί την μακροπρόθεσμη επιβίωση του ασθενούς.

Οι δωρητές και λήπτες οργάνων, παραδοσιακά, δεν επιλέγονταν εάν χρησιμοποιούν κάνναβη. Δεδομένου ότι όλο και περισσότεροι ασθενείς έχουν στραφεί προς την ιατρική χρήση της κάνναβη για να θεραπεύσουν τις καταστάσεις τους, η επιλογή αυτή θέτει τον ασθενή σε μια δυσχερή κατάσταση: το ίδιο το θεραπευτικό φάρμακο που φέρνει την ανακούφιση είναι επίσης ένας από τους πιθανούς λόγους για την απόρριψη του από την λίστα αναμονής για μεταμόσχευση οργάνου. Το ίδιο ισχύει και για τους δωρητές οργάνων.

Ποιος αποφασίζει;
Στις ΗΠΑ, δύο ομάδες επιβλέπουν τη δωρεά οργάνων: η US Food and Drug Administration (FDA) και το United Network for Organ Sharing (UNOS), τα Centers for Medicare and Medicaid Services[1] επίσης εμπλέκονται. Οι πολιτικές του UNOS προσπαθούν να ταιριάξουν τα όργανα των δωρητών με τους υποψηφίους λήπτες για μεταμόσχευση, με τρόπους που εξοικονομούν όσο το δυνατόν περισσότερη ζωή και παρέχουν στους αποδέκτες των μεταμοσχεύσεων τις καλύτερες πιθανότητες για μακροχρόνια επιβίωση.
[1] “Transplant” (Μεταμόσχευση) https://www.cms.gov/…/CertificationandCompl…/Transplant.html

Το UNOS εξετάζει μόνο τα κριτήρια που βασίζονται στην ιατρική ή την υλικοτεχνική υποστήριξη. Δεν εξετάζει τα κοινωνικά χαρακτηριστικά όπως εισόδημα, ασφαλιστική κάλυψη ή επιλογές τρόπου ζωής. Μαζί, το UNOS και η FDA καθόρισαν τα κριτήρια δωρεάς οργάνων για τους οργανισμούς προμήθειας οργάνων (Organ Procurement Organizations, OPO), ένα δίκτυο 58 ομοσπονδιακά καθορισμένων κέντρων σε ολόκληρη τη χώρα και τις περιοχές. Κάθε κέντρο είναι υπεύθυνο για μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Αυτοί οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, διασυνδέοντας νοσοκομείο, δωρητή και λήπτη.

Εκτός από τις οδηγίες των FDA και UNOS, οι ιατρικοί διευθυντές των OPOs μπορούν να θέσουν, και συχνά θέτουν, αυστηρότερα κριτήρια δωρητή-λήπτη. Παρόλο που όλα τα OPOs συμμορφώνονται αυστηρά με την εξασφάλιση ότι δεν υφίσταται διακρίσεις λόγω φυλής ή φύλου στη διαδικασία, οι ιατρικοί διευθυντές των OPOs έχουν την ελευθερία της διακριτής ευχέρειας στο να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε άλλο κριτήριο ως έναν παράγοντα αποκλεισμού.

Γιατί η κάνναβη δεν χωρά;
Τα OPOs αναφέρουν διάφορους ιατρικούς λόγους για τον αποκλεισμό των καταναλωτών κάνναβης ως δωρητών ή ληπτών οργάνων. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ κάνναβης και φαρμάκων μετα-μεταμόσχευσης αποτελούν μια βασική ανησυχία, όπως και οι λοιμώξεις των πνευμόνων. Οι υποψήφιοι για μεταμόσχευση (θεωρείται) ότι έχουν ήδη υπονομεύσει το ανοσοποιητικό τους σύστημα και οι γιατροί λένε ότι η χρήση κάνναβης αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο του ασθενούς να βρεθεί σε θανατηφόρες μυκητιακές λοιμώξεις ασπεργίλλωσης (aspergillosis) κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μεταμόσχευσης.

Το Maine είναι ένα παράδειγμα αυστηρών κανόνων από OPO. Μετά που δύο αποδέκτες οργάνων ήταν καπνιστές κάνναβης και έχασαν τη ζωή τους από μυκητιασική λοίμωξη, το Maine θέσπισε μια πολιτική για τον αποκλεισμό των καταναλωτών κάνναβης από την λίστα αναμονής. Μόλις απαλλαγούν από την κάνναβη, μπορούν να προστεθούν ξανά.

Σε μια συνέντευξη στο CNN[2], ο επικεφαλής ιατρός του UNOS, ο Dr. David Klassen, δήλωσε ότι ενώ η ασπεργίλλωση είναι μια καταστροφική επιπλοκή οποιασδήποτε μεταμόσχευσης, η πραγματικότητα είναι ότι οι επιστήμονες δεν έχουν να επιδείξουν μια άμεση τεκμηριωμένη σχέση μεταξύ της χρήσης κάνναβης και αυξημένης συχνότητας εμφάνισης του μύκητα. Ο Klassen το περιέγραψε ως θέμα κόστους-οφέλους: “Πόσο υψηλός είναι ο κίνδυνος που επιφέρει η κάνναβη σε σχέση με το όφελος που μπορεί να έχει ο ασθενής για να κάνει την μεταμόσχευση;”.
[2] “A ‘Catch-22’ of medical marijuana and organ transplants” (Ένα ‘Catch-22’ της ιατρικής χρήσης της κάνναβης και της μεταμόσχευσης οργάνων) https://www.cnn.com/…/medical-marijuana-organ-tr…/index.html
[σημείωση από την μετάφραση: Ένα ‘catch-22’ είναι μια παράδοξη κατάσταση από την οποία ένα άτομο δεν μπορεί να ξεφύγει εξαιτίας αντιφατικών κανόνων ή περιορισμών. Ο όρος δημιουργήθηκε από τον Joseph Heller, ο οποίος το χρησιμοποίησε στο μυθιστόρημα του Catch-22 του 1961. Ένα παράδειγμα θα μπορούσε να είναι: ‘Πώς υποτίθεται ότι θα αποκτήσω εμπειρία [για να βρω μια καλή δουλειά] αν κανείς δεν με προσλαμβάνει επειδή δεν έχω εμπειρία;’
Το Catch-22s συχνά προκύπτει από τους κανόνες, τους κανονισμούς ή τις διαδικασίες στα οποία ένα άτομο υπόκειται, αλλά και δεν έχει και κανέναν έλεγχο, καθώς για να αντικρούσει τον κανόνα θα πρέπει να τον αποδεχτεί. Ένα άλλο παράδειγμα είναι μια κατάσταση στην οποία κάποιος χρειάζεται κάτι που δεν μπορεί να το έχει παρά μονό αν δεν το χρειάζεται (πχ. μια τράπεζα δεν θα δώσει ποτέ σε κάποιον ένα δάνειο εάν έχει ανάγκη τα χρήματα). Μια απόδοση του όρου είναι ότι οι δημιουργοί μιας κατάστασης ‘catch-22’ έχουν δημιουργήσει αυθαίρετους κανόνες προκειμένου να δικαιολογήσουν και να αποκρύψουν τη δική τους κατάχρηση εξουσίας. βλ. https://en.wikipedia.org/wiki/Catch-22_(logic) ].

Γυρίζει μήπως η παλίρροια;
Πράγματι, η ερώτηση του Klassen είναι η ερώτηση που όλο και περισσότερα OPOs αντιλαμβάνονται την ανάγκη στο να δώσουν μια συνεπή απάντηση.

Σε μια πρόσφατη δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό με τίτλο “Marijuana use in transplantation: a call for clarity”[3], οι ερευνητές ανέφεραν την τεράστια ποικιλομορφία των OPOs όσον αφορά τις πολιτικές σχετικά με την κάνναβη, όπως αναφέρεται στα αποτελέσματα μιας έρευνας που στάλθηκε στα μέλη της American Society of Transplantation (AST). Η έρευνα σχεδιάστηκε για να συγκρίνει τις πολιτικές με τις πραγματικές παρατηρούμενες επιπλοκές που αποδίδονται σαφώς στη χρήση κάνναβης. Περίπου το 8% των μελών της AST ανταποκρίθηκε, σημειώνοντας τεράστιες διακυμάνσεις στις διαδικασίες έγκρισης από τα OPOs, κάποιοι είχαν ακόμη και μεγάλες διαφορές πολιτικής στο πλαίσιο ενός και μόνου OPO. Οι ερωτηθέντες σημείωσαν επίσης μια μεγάλη αποσύνδεση μεταξύ του αντιληπτού κινδύνου της ιατρικής χρήσης της κάνναβης και των πραγματικών επιπτώσεων που παρατηρήθηκαν.
[3] Levi ME, Montague BT, Thurstone C, Kumar D, Huprikar SS, Kotton CN, Executive Committee of the Infectious Diseases Community of Practice of the American Society of Transplantation “Marijuana use in transplantation: A call for clarity” (Η χρήση της κάνναβης στη μεταμόσχευση: μια έκκληση για σαφήνεια) Clin Transplant. 2019 Feb;33(2):e13456.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30506888
Περίληψη
“Τα κέντρα μεταμόσχευσης έχουν ποικίλες πολιτικές για τη χρήση της κάνναβης (MJ) σε δωρητές, υποψήφιους μεταμόσχευσης και λήπτες. Οι λόγοι για αυτές τις διαφορές κυμαίνονται από τις ανησυχίες για επιπλοκές από μύκητες, μειωμένη προσκόλληση και αλληλεπιδράσεις φαρμάκων. Το παρόν έγγραφο ανασκοπεί την τρέχουσα κατάσταση των πολιτικών και πρακτικών για την MJ σε κέντρα μεταμόσχευσης και τα αποτελέσματα μιας έρευνας που στάλθηκε στα μέλη της American Society of Transplantation (AST) από την Executive Committee της AST Infectious Diseases Community of Practice. Ο σκοπός της έρευνας ήταν συγκρίνει τις πολιτικές και τις ανησυχίες της χρήσης της MJ με τις πραγματικές παρατηρούμενες επιπλοκές. Από τις 3.321 προσκλήσεις για συμμετοχή που απεστάλησαν, 225 μέλη (8%) απάντησαν. Τα κέντρα μεταμόσχευσης διέφεραν στις διαδικασίες έγκρισής τους, διαφέρουν ακόμη και σε τύπους οργάνων εντός των ιδίων ιδρυμάτων. Επιπλέον, υπήρξε ασυμφωνία μεταξύ των κέντρων μεταμόσχευσης όσον αφορά τους αντιληπτούς κινδύνους της χρήσης κάνναβης σε αντίθεση με τις επιπλοκές που παρατηρήθηκαν. Ένας αυξανόμενος αριθμός πολιτειών εξακολουθεί να νομιμοποιεί την ιατρική και ψυχαγωγική χρήση της MJ με αποτέλεσμα την ευρεία διαθεσιμότητα της. Απαιτούνται περαιτέρω έρευνες για να εκτιμηθεί η εγκυρότητα των ανησυχιών για επιπλοκές της χρήσης της MJ σε πιθανούς δωρητές και λήπτες. Τελικά, θα πρέπει να θεσπιστούν τυποποιημένες κατευθυντήριες γραμμές βάσει μελετών και κριτηρίων που βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία για να βοηθηθούν τα προγράμματα μεταμόσχευσης στις πολιτικές τους σχετικά με τη χρήση της κάνναβης στους δωρητές και στους λήπτες οργάνων”.

Σε μια άλλη έρευνα, οι ερευνητές ανέφεραν έλλειψη “συναίνεσης μεταξύ εμπειρογνωμόνων σχετικά με τη χρήση κάνναβης σε ασθενείς με μεταμόσχευση”. Ενώ η ομάδα ανέφερε μερικές μεμονωμένες αναφορές περιπτώσεων[4] επιπλοκών σε νεφρά και καρδιές καθώς και θέματα αλληλεπίδρασης φαρμάκων όπως η τοξικότητα τακρόλιμους (tacrolimus, ανοσοκατασταλτικό φάρμακο), που δεν δείχνουν διαφορά στα ποσοστά επιβίωσης των χρηστών κάνναβης έναντι των μη χρηστών, όπως οι παρακάτω.
[4] Rai HS, Winder GS “Marijuana Use and Organ Transplantation: a Review and Implications for Clinical Practice” (Χρήση κάνναβης και η μεταμόσχευση οργάνων: Ανασκόπηση και επιπτώσεις στην κλινική πρακτική) Curr Psychiatry Rep. 2017 Oct 27;19(11):91.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29075929
Περίληψη
“ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ: Οι γιατροί όλων των ειδικοτήτων πρέπει να προσαρμόσουν γρήγορα τις κλινικές πρακτικές τους μετά την επέκταση της νομιμοποίησης της κάνναβης σε ολόκληρη τη χώρα. Οι ομάδες μεταμόσχευσης οργάνων αγωνίζονται μοναδικά σε αυτή τη γκρίζα ζώνη με οκτώ πολιτείες να έχουν περάσει νόμους που απαγορεύουν ρητά την άρνηση σε λίστα αναμονής μεταμόσχευσης με αιτία την ιατρική χρήση κάνναβης από τον ασθενή. Σε αυτήν την ανασκόπηση εξετάζουμε τα κλινικά στοιχεία της χρήσης κάνναβης σε ασθενείς με μεταμόσχευση, ώστε οι ψυχιατρικοί πάροχοι να συμβάλλουν ουσιαστικά στις σχετικές ιατρικές και ψυχιατρικές πτυχές αυτού του ζητήματος σε ένα μοναδικό πληθυσμό ασθενών.
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ: Δεν υπάρχει συναίνεση μεταξύ εμπειρογνωμόνων σχετικά με τη χρήση κάνναβης σε ασθενείς με μεταμόσχευση. Υπάρχουν αναφορές περιπτώσεων μετα-μεταμοσχευτικών επιπλοκών που αποδίδονται στη χρήση κάνναβης, συμπεριλαμβανομένης της μεμβρανώδους σπειραματονεφρίτιδας, της κοιλιακής ταχυκαρδίας και της τοξικότητας τακρόλιμους. Ωστόσο, πρόσφατες μελέτες υποδεικνύουν ότι τα συνολικά ποσοστά επιβίωσης στους ασθενείς με μεταμόσχευση νεφρού, ήπατος, πνεύμονα και καρδιάς που χρησιμοποιούν κάνναβη είναι ισοδύναμα με αυτά από μη χρήστες. Οι ομάδες μεταμόσχευσης δεν πρέπει να αποκλείουν εκ των πραγμάτων τους χρήστες κάνναβης από τη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση αλλά, αντίθετα, να αξιολογήσουν ολιστικά την υποψηφιότητα ενός ασθενούς, ενσωματώνοντας σημαντικές ιατρικές, ψυχιατρικές και κοινωνικές μεταβλητές στη σύνθετη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι ψυχιατρικοί πάροχοι μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία αυτή. Η κατάλληλη διαχείριση των οργάνων δωρητή, ένας περιορισμένος και πολύτιμος πόρος, θα απαιτήσει ισορροπία υψηλών κλινικών προτύπων με συνεκτικές προσπάθειες για τη θεραπεία όσο το δυνατόν περισσότερων ασθενών”.

Μεταμοσχεύσεις ήπατος
Επηρεάζει η χρήση κάνναβης το αποτέλεσμα μιας μεταμόσχευσης ήπατος; Αυτή η ερευνητική ομάδα εξέτασε αναδρομικά περίπου 1.000 ενήλικες οι οποίοι αξιολογήθηκαν για μεταμόσχευση ήπατος σε μεγάλο ιατρικό κέντρο. Οι ασθενείς δεν μπορούσαν να είναι τρέχοντες καταναλωτές κάνναβης για να μπορούν να τοποθετηθούν στην λίστα και η προγενέστερη χρήση κάνναβης είτε αυτοαναφέρθηκε από τους ασθενείς είτε επικυρώθηκε στις εξετάσεις ούρων. Ο επιπολασμός της χρήσης κάνναβης σε αυτούς τους ασθενείς ήταν σχεδόν 50% και δεν συνδέθηκε[5] με χειρότερα αποτελέσματα στη λίστα μεταμοσχεύσεων. Το ίδιο δεν μπορεί να λεχθεί για την χρήση παράνομων ουσιών (πχ. ναρκωτικά).
[5] Kotwani P, Saxena V, Dodge JL, Roberts J, Yao F, Hameed B “History of Marijuana Use Does Not Affect Outcomes on the Liver Transplant Waitlist” (Το ιστορικό της χρήσης κάνναβης δεν επηρεάζει τα αποτελέσματα της λίστας αναμονής για μεταμόσχευση ήπατος) Transplantation. 2018 May;102(5):794-802.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29319619
Περίληψη
“ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Τα δεδομένα περιορίζονται στη χρήση της κάνναβης και στην επίδρασή της στα αποτελέσματα στην λίστα αναμονής για μεταμόσχευση ήπατος (liver transplant, LT). Σκοπός μας ήταν να εκτιμήσουμε τον κίνδυνο θνησιμότητας / απόρριψης από την λίστα και της πιθανότητας εμφάνισης περιστατικών LT σε προηγούμενους χρήστες κάνναβης και να καθορίσουμε τον επιπολασμό και τους παράγοντες που σχετίζονται με τη χρήση κάνναβης.
ΜΕΘΟΔΟΙ: Αναδρομική κοόρτη ενηλίκων που αξιολογήθηκε για LT επί 2 χρόνια σε ένα μεγάλο κέντρο LT. Η χρήση της κάνναβης καθορίστηκε από την αυτοαναφορά στην ψυχοκοινωνική αξιολόγηση ή/και τη θετική τοξικολογική εξέταση των ούρων. Η συνεχιζόμενη χρήση κάνναβης δεν επέτρεπε την καταχώριση στην λίστα για LT κατά τη διάρκεια της περιόδου μελέτης.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Εκτιμήθηκαν οκτακόσιοι ογδόντα τέσσερις ενήλικες και 585 (66%) καταγράφηκαν για LT (διάμεση παρακολούθηση, 1,4 έτη, διάστημα μεταξύ τεταρτημορίων, 0,5-2,0). Η επικράτηση της χρήσης κάνναβης ήταν 48%, με 7% πρόσφατους χρήστες και 41% προηγούμενους χρήστες. Η χρήση κάνναβης είχε στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την αλκοολική κίρρωση (λόγος συχνότητας εμφάνισης [IRR], 1,9) και ηπατίτιδα C (IRR, 2,1) έναντι ηπατίτιδας Β, χρήση καπνού (προηγούμενη IRR 1,4, πρόσφατη IRR 1,3 έναντι ποτέ), χρήση αλκοόλ (ποτέ IRR 0,1, βαριά χρήση/ κατάχρηση IRR 1,2 έναντι κοινωνικής) και χρήση παράνομων ουσιών (προηγούμενη IRR, 2,3, πρόσφατη 1,9 έναντι ποτέ). Στην προσαρμοσμένη ανταγωνιστική υποβάθμιση του κινδύνου, η χρήση κάνναβης δεν συσχετίστηκε με την πιθανότητα LT (προηγούμενη αναλογία κινδύνου [HR] 0,9, πρόσφατη HR 0,9 έναντι ποτέ) ή θνησιμότητα/ απόρριψη από την λίστα αναμονής (προηγούμενη HR 1,0, πρόσφατη HR 1,0 έναντι ποτέ). Ωστόσο, η πρόσφατη χρήση παράνομων ουσιών συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο θανάτου ή απόρριψης από την λίστα (HR 1,8, P = 0,004 έναντι ποτέ).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Σε αντίθεση με τη χρήση παράνομων ουσιών, η χρήση κάνναβης δεν συνδέεται με χειρότερα αποτελέσματα στην λίστα αναμονής LT. Χρειάζονται προοπτικές μελέτες για να αξιολογηθεί η συνεχής χρήση της κάνναβης στην λίστα αναμονής LT και τα αποτελέσματα μετά την LT”.

Φαίνεται ότι τα OPOs μπορεί να ταλαντεύονται (αν και αργά) προς την κατεύθυνση της χρήσης κάνναβης ως ένα από τα πολλά ολιστικά κριτήρια αξιολόγησης παρά ως έναν αυτόνομο αποκλεισμό. Έχουν εγκριθεί 100 προγράμματα μεταμόσχευσης ήπατος από την UNOS[6], που συνήθως απαιτούνται από ασθενείς με προχωρημένη ηπατίτιδα ή αλκοολική ηπατική νόσο. Τα περισσότερα προγράμματα απαιτούν οι υποψήφιοι να είναι “απαλλαγμένοι από την ουσία” για τουλάχιστον έξι μήνες πριν να θεωρηθούν ως πιθανοί λήπτες για όργανο από δωρητή.
[6] Zhu J, Chen PY, Frankel M, Selby RR, Fong TL “Contemporary Policies Regarding Alcohol and Marijuana Use Among Liver Transplant Programs in the United States” (Σύγχρονες πολιτικές σχετικά με το αλκοόλ και τη χρήση κάνναβης μεταξύ των προγραμμάτων μεταμόσχευσης ήπατος στις ΗΠΑ) Transplantation. 2018 Mar;102(3):433-439.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29019813
Περίληψη
“ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Η αλκοολική ηπατική νόσος (alcoholic liver disease) είναι μια κοινή ένδειξη για ορθοτοπική μεταμόσχευση ήπατος (orthotopic liver transplantation, OLT). Παρότι έχει αποδειχθεί ότι οι OLT προσφέρουν όφελος επιβίωσης σε ασθενείς με οξεία αλκοολική ηπατίτιδα (acute alcoholic hepatitis, AAH), ιστορικά τα περισσότερα προγράμματα απαιτούν περίοδο αποχής 6 μηνών πριν από την OLT, η οποία αποκλείει τους ασθενείς με ΑΑΗ. Η κάνναβη έχει γίνει νόμιμη σε περισσότερες από τις μισές πολιτείες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η έρευνα για προγράμματα μεταμόσχευσης ήπατος διεξήχθη για να αξιολογήσει τις τρέχουσες πολιτικές σχετικά με τη χρήση οινοπνεύματος, κάνναβης και μεθαδόνης.
ΜΕΘΟΔΟΙ: Ένα ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε σε 100 προγράμματα εγκεκριμένα από το United Network for Organ Sharing (UNOS) στη Βόρεια Αμερική και έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 30 μεταμοσχεύσεις ήπατος ανά έτος, τα τελευταία 5 χρόνια.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σαράντα εννέα προγράμματα ανταποκρίθηκαν. Μόνο το 43% των προγραμμάτων απαιτούσε συγκεκριμένη περίοδο αποχής πριν από τη μεταμόσχευση για αλκοολική ηπατική νόσο και μόνο 26% επέβαλε 6μηνη πολιτική αποχής. Για τους ασθενείς με ΑΑΗ, το 71% των προγραμμάτων απέκλεισε την απαίτηση αποχής 6 μηνών και εξέτασε ψυχοκοινωνικούς παράγοντες, όπως την οικογενειακή υποστήριξη, το κίνητρο του ασθενούς ή τη δέσμευση για αποκατάσταση. Λίγα προγράμματα χρησιμοποίησαν επικυρωμένα όργανα για την εκτίμηση του κινδύνου υποτροπής σε ασθενείς με ΑΑΗ. Ένα δεκατέσσερα τοις εκατό των προγραμμάτων για μεταμόσχευση ασθενών χρησιμοποιούν ενεργά κάνναβη και ένα πρόσθετο 28% των προγραμμάτων απαριθμούν ασθενείς που χρησιμοποιούν κάνναβη υπό την προϋπόθεση ότι θα διακόψουν κατά τη διάρκεια της OLT. Οι ενεργοί χρήστες μεθαδόνης γίνονται δεκτοί στο 45% των προγραμμάτων.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι πολιτικές σχετικά με τη χρήση αλκοόλ έχουν γίνει πιο ευέλικτες, ιδιαίτερα προς τους ασθενείς με ΑΑΗ. Η χρήση της κάνναβης είναι επίσης περισσότερο αποδεκτή. Αν και οι πολιτικές σχετικά με το αλκοόλ και τη κάνναβη έχουν αλλάξει σημαντικά την τελευταία δεκαετία, παραμένουν ιδιαίτερα μεταβλητές μεταξύ των προγραμμάτων”.

Περίπου τα μισά από τα προγράμματα ανταποκρίθηκαν στην έρευνα, δηλώνοντας ότι περίπου το 28% των ασθενών χρησιμοποίησαν κάνναβη, αλλά χρειάστηκε να διακόψουν τη χρήση πριν από τη χειρουργική επέμβαση. Περίπου 14% είχαν ενεργούς χρήστες κάνναβης ως ασθενείς για μεταμόσχευση. Αυτοί οι ερευνητές σημείωσαν ότι οι πολιτικές για την κάνναβη, το οινόπνευμα και ακόμη και τη χρήση ναρκωτικών έχουν γίνει πιο ευέλικτες, αλλά παραμένουν πολύ μεταβλητές μέσω των OPOs.

Μεταμοσχεύσεις καρδιάς & πνευμόνων
Τα OPOs για τις μεταμοσχεύσεις καρδιάς και πνευμόνων δεν έχουν επίσης συναίνεση[7] σχετικά με τη χρήση κάνναβης και για το λόγο αυτό, ούτε και οι γιατροί σε όλο τον κόσμο. Αυτή η ομάδα διεξήγαγε μια διεθνή έρευνα 360 παρόχων μεταμόσχευσης καρδιάς από 26 πολιτείες και διαπίστωσε ότι το 64% των ερωτηθέντων ευνόησε την τοποθέτηση προηγμένων ασθενών καρδιακής ανεπάρκειας στον τελικό στάδιο της μεταμόσχευσης ακόμα και αν είχαν κάνει νόμιμη χρήση κάνναβης. Μόνο περί το 27% έγινε δεκτό στις λίστες αναμονής για μεταμόσχευση από τους καταναλωτές κάνναβης για ψυχαγωγικούς σκοπούς. Οι περισσότεροι πάροχοι οργάνων (68%) απαιτούσαν περίοδο αποχής από την κάνναβη.
[7] Neyer J, Uberoi A, Hamilton M, Kobashigawa JA “Marijuana and Listing for Heart Transplant: A Survey of Transplant Providers” (Κάνναβη και λίστα αναμονής για μεταμόσχευση καρδιάς: Μια έρευνα των παροχέων μεταμόσχευσης) Circ Heart Fail. 2016 Jul;9(7). pii: e002851.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27413036
Περίληψη
“ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Δεν υπάρχει συναίνεση στην κοινότητα μεταμοσχεύσεων καρδιάς σχετικά με το εάν οι ασθενείς που χρησιμοποιούν κάνναβη θα πρέπει να είναι επιλέξιμοι για εισαγωγή στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση, αλλά πολλές πολιτείες έχουν περάσει νομοθεσία που απαγορεύει το να μην συμπεριλαμβάνονται ασθενείς που χρησιμοποιούν κάνναβη σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση με βάση την απόρριψη λόγω της χρήσης της ουσίας.
ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Διεξήγαμε μια ανεξάρτητη, εθελοντική, διαδικτυακή έρευνα για τους παροχείς μεταμόσχευσης καρδιάς και πνεύμονα για να αξιολογήσουμε τα τρέχοντα μοντέλα πρακτικής και τη στάση απέναντι στη χρήση κάνναβης σε ασθενείς με προχωρημένη καρδιακή ανεπάρκεια που εξετάζονται για μεταμόσχευση. Συνολικά 360 φορείς παροχής μεταμόσχευσης καρδιάς απάντησαν από 26 πολιτείες. Σχεδόν τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων (n = 222, 64,4%) υποστήριξαν την εισαγωγή στην λίστα αναμονής των ασθενών με προχωρημένη καρδιακή ανεπάρκεια για μεταμόσχευση τελικού σταδίου που κάνουν νόμιμη ιατρική χρήση κάνναβης. Σημαντικά, λιγότεροι ερωτηθέντες (n = 96, 27,5%) υποστήριξαν την εισαγωγή στην λίστα μεταμοσχεύσεων για ασθενείς που χρησιμοποιούν νόμιμα κάνναβη για ψυχαγωγικούς σκοπούς. Η πλειοψηφία των παρόχων σήμερα καθιστά τους ασθενείς επιλέξιμους για μεταμόσχευση μετά από μια περίοδο αποχής από τη κάνναβη (n = 241, 68,3%). Δεν υπήρξαν διαφορές μεταξύ του ποσοστού των ερωτηθέντων που υποστηρίζουν την εισαγωγή σε λίστα μεταμοσχεύσεων μετά τη διαστρωμάτωση ανά επάγγελμα ή χώρα/ περιοχή. Οι περισσότεροι (78,4%) ερωτηθέντες από πολιτείες με νόμους που απαγορεύουν την απόρριψη ασθενών που χρησιμοποιούν κάνναβη από την εισαγωγή τους στις λίστες αναμονής για μεταμόσχευση ανέφεραν ότι δεν αρνήθηκαν σε κανέναν ασθενή που χρησιμοποιεί κάνναβη ή δεν υποχρέωσαν την αποχή τους πριν από την εισαγωγή στην λίστα αναμονής για μεταμόσχευση.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η πλειοψηφία των παροχέων μεταμόσχευσης καρδιάς και πνευμόνων στο δείγμα της μελέτης μας υποστηρίζει την εισαγωγή ασθενών που κάνουν ιατρική χρήση κάνναβης για μεταμόσχευση μετά από μια περίοδο αποχής. Η επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ της ιατρικής κοινότητας και των νομοθετικών ομάδων σχετικά με τη χρήση της κάνναβης σε υποψήφιους για μεταμόσχευση είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση των καλύτερων αποτελεσμάτων για τους ασθενείς σχετικά με την χρήση των σπάνιων οργάνων από δωρητές”.

Οι ερευνητές που έχουν εγκύψει στο ζήτημα δείχνουν ότι οι πολιτικές αυτές καθοδηγούνται σε μεγάλο βαθμό από τη στάση και τις αναφορές περιπτώσεων και όχι από ένα μεγάλο αριθμό επιστημονικών στοιχείων. Η επιστήμη έχει δείξει ότι οι καπνιστές κάνναβης διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης πνευμονικών λοιμώξεων, εμφυσήματος και καρκίνου του πνεύμονα, αλλά θα πρέπει άραγε τα OPOs να υποθέσουν ότι ένα τέτοιο άτομο είναι μια κακή επιλογή για δωρητής οργάνων;

Αυτή η ερευνητική ομάδα λέει όχι. Εξετάστηκαν έξι χρονών αναδρομικά δεδομένα για να απαντήσουν σε αυτή την ερώτηση και δεν βρήκαν στοιχεία[8] που να αποδεικνύουν ότι η χρήση κάνναβης επηρέασε τη βιωσιμότητα των οργάνων δωρητών πνεύμονα. Δεν υπήρξε διαφορά στα αποτελέσματα των ασθενών όσον αφορά τους πνεύμονες από υγιείς δότες και πνεύμονες από καπνιστές κάνναβης.
[8] Mohite PN, Zeriouh M, Sáez DG, Popov AF, Sabashnikov A, Zych B, Padukone A, Fazekas L, Ananiadou O, De Robertis F, Soresi S, Reed A, Carby M, Simon AR “Influence of history of cannabis smoking in selected donors on the outcomes of lung transplantation” (Επιρροή του ιστορικού του καπνίσματος κάνναβης σε επιλεγμένους δωρητές σχετικά με τα αποτελέσματα της μεταμόσχευσης πνευμόνων) Eur J Cardiothorac Surg. 2017 Jan;51(1):142-147.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28077504
Περίληψη
“ΣΤΟΧΟΙ: Η κάνναβη είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη παράνομη ουσία και οι καπνιστές της διατρέχουν τον κίνδυνο πνευμονικών λοιμώξεων, φυσαλιδώδους εμφυσήματος και καρκίνου του πνεύμονα. Ωστόσο, στη βιβλιογραφία δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα της μεταμόσχευσης πνευμόνων (LTx) που χρησιμοποιούν τους πνεύμονες από τέτοιους δωρητές.
ΜΕΘΟΔΟΙ: Αναλύσαμε αναδρομικά τις ‘προσφορές οργάνων’ σε πνεύμονες και τις LTx στο κέντρο μας, μεταξύ Ιανουαρίου 2007 και Νοεμβρίου 2013. Τα αποτελέσματα των LTx που χρησιμοποίησαν πνεύμονες από δωρητές με ιστορικό καπνίσματος συγκρίθηκαν με τα αποτελέσματα αυτών που δεν έχουν τέτοιο ιστορικό χρησιμοποιώντας ένα μη προσαρμοσμένο μοντέλο και επίσης μια αντιστοίχιση βαθμίδων τάσης.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου πραγματοποιήθηκαν συνολικά 302 LTx και ομαδοποιήθηκαν ανάλογα με το ιστορικό του καπνίσματος κάνναβης στους δωρητές (ομάδα ‘κάνναβης’ n = 19) και της ομάδας ελέγχου (n = 283). Όλοι οι δωρητές στην ομάδα ‘κάνναβης’ ήταν καπνιστές καπνού σε σύγκριση με το 43% στην ομάδα ελέγχου. Τα προεγχειρητικά χαρακτηριστικά σε λήπτες και στις δύο ομάδες ήταν συγκρίσιμα. Όλες οι δια-εγχειριτικές και μετα-εγχειριτικές Ltx μεταβλητές, συμπεριλαμβανομένων των επιζώντων για 1 και 3 έτη, ήταν συγκρίσιμες και στις δύο ομάδες.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Το ιστορικό του καπνίσματος κάνναβης από τον δωρητή δεν φαίνεται να επηρεάζει τις πρώιμες και τις μεσοπρόθεσμες εκβάσεις μετά την LTx και ενδεχομένως να βελτίωσε την ομάδα δωρητών. Καθώς δεν φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά τα αποτελέσματα μετά από LTx, δεν θα έπρεπε να θεωρείται per se ως αντένδειξη για την δωρεά πνεύμονα”.

Η δημοσιότητα των περιπτώσεων στις οποίες η διαδικασία δωρεάς οργάνων απορρίφθηκε για έναν ασθενή[9] προσθέτει μόνο λάδι στη φωτιά, όπως στην περίπτωση του 19χρονου Riley Hancey που τον απέρριψαν για μια διπλή μεταμόσχευση πνεύμονα στην πατρίδα του στη Γιούτα. Ο Hancey έπασχε από μια σοβαρή μορφή πνευμονίας που άφησε και τους δύο πνεύμονες με βαριές βλάβες και οι οποίοι κατέρρευσαν, αλλά βγήκε θετικός σε εξέταση για THC και έτσι του αρνήθηκαν την εγγραφή στην λίστα μεταμοσχεύσεων. Μήνες αργότερα, οι γονείς του Hancey κατάφεραν να γίνει η επέμβαση στον γιό τους με επιτυχία στην Πενσυλβάνια, αλλά το σώμα του ήταν ήδη πολύ αδύναμο και πέθανε λίγο μετά τη χειρουργική επέμβαση.
[9] “Teen denied lung transplant after smoking marijuana, family says” (Αρνήθηκαν σε έφηβο μεταμόσχευση πνεύμονα λόγω χρήσης κάνναβης, λέει η οικογένεια) https://www.cbsnews.com/…/teen-denied-lung-transplant-afte…/

Ο Klassen είπε στο CNN ότι ο στόχος της κοινότητας μεταμοσχεύσεων είναι φυσικά να χρησιμοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερα όργανα. “Γι’ αυτό είμαστε εδώ. Έτσι, όταν απορρίπτουν κάποιον, είναι μια προσωπική αποτυχία με πολλούς τρόπους”.

Μεταμοσχεύσεις νεφρού
Μια άλλη ερευνητική ομάδα εξέτασε τα αναδρομικά δεδομένα από ένα ίδρυμα μεταμοσχεύσεων νεφρού από το 2000 έως το 2016. Οι δωρητές και οι λήπτες χωρίστηκαν σε ομάδες κάνναβης και μη κάνναβης και συγκρίθηκαν τα αποτελέσματά τους. Δεν υπήρχαν αξιοσημείωτες διαφορές[10] στα αποτελέσματα των ασθενών. Στην πραγματικότητα, η μακροχρόνια νεφρική λειτουργία ήταν σχεδόν ίδια. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι μελέτες όπως οι δικές τους θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αύξηση της συγκέντρωσης οργάνων από δωρητές και ελπίζουν ότι τα δημοσιευμένα αποτελέσματα θα προσθέσουν στοιχεία στην τρέχουσα συζήτηση.
[10] Greenan G, Ahmad SB, Anders MG, Leeser A, Bromberg JS, Niederhaus SV
“Recreational marijuana use is not associated with worse outcomes after renal transplantation” (Η ψυχαγωγική χρήση κάνναβης δεν συνδέεται με χειρότερα αποτελέσματα μετά τη μεταμόσχευση νεφρού) Clin Transplant. 2016 Oct;30(10):1340-1346.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27491049
Περίληψη
“Καθώς η νομιμοποίηση της κάνναβης (MJ) αυξάνεται, τα προγράμματα μεταμόσχευσης νεφρού πρέπει να αναπτύξουν κριτήρια κατάταξης για τους χρήστες κάνναβης. Ωστόσο, δεν υπάρχουν δεδομένα σχετικά με την επίδραση της MJ στα αποτελέσματα αλλομοσχεύματος των νεφρών και δεν υπάρχει συναίνεση ως προς το αν η χρήση της MJ θα πρέπει να αποτελεί αντένδειξη για τη μεταμόσχευση. Αναθεωρήσαμε αναδρομικά 1.225 λήπτες νεφρών από το 2008 έως το 2013. Η χρήση κάνναβης καθορίστηκε από θετική τοξικολογική εξέταση ούρων ή/και πρόσφατη χρήση που αυτοαναφέρθηκε. Το κύριο αποτέλεσμα ήταν η εξέταση για θάνατο σε 1 έτος ή η αποτυχία του μοσχεύματος (οριζόμενο ως GFR <20mL/min/1,73m2). Το δευτερεύον αποτέλεσμα ήταν η λειτουργία μοσχεύματος σε 1 έτος. Χρησιμοποιώντας αναλύσεις λογιστικής παλινδρόμησης, συγκρίναμε αυτά τα αποτελέσματα μεταξύ των χρηστών MJ και των μη χρηστών. Η χρήση της κάνναβης δεν συσχετίστηκε με χειρότερα πρωταρχικά αποτελέσματα με αναπροσαρμοσμένη ανάλυση (αναλογία πιθανότητας 1,07, 95% CI 0,45-2,57, P = 0,87) ή με ανάλυση (αναλογία πιθανότητας 0,79, 95% CI 0,28-2,28, P = 0,67). Το ενενήντα δύο τοις εκατό των μοσχευμάτων λειτουργούσαν στον 1 χρόνο. Μεταξύ αυτών, η μέση κρεατινίνη (1,52, 95% CI 1,39-1,69 έναντι 1,46, 95% CI 1,42-1,49, Ρ = 0,38) και MDRD GFR (50,7, 95% CI 45,6-56,5 έναντι 49,5, 50,7, Ρ = 0,65) ήταν παρόμοιες μεταξύ των ομάδων. Η απομονωμένη ψυχαγωγική χρήση MJ δεν συνδέεται με φτωχότερα αποτελέσματα σε ασθενείς ή στα αλλομοσχεύματα νεφρών σε 1 έτος. Ως εκ τούτου, η ψυχαγωγική χρήση της MJ δεν πρέπει κατ’ ανάγκη να θεωρηθεί ως αντένδειξη στη μεταμόσχευση νεφρού”.

Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι δωρητές υψηλότερου κινδύνου;
Δεδομένης της ζήτησης οργάνων και των μεγαλύτερων περιόδων αναμονής, ορισμένες κυβερνήσεις, όπως στο Ηνωμένο Βασίλειο, εξετάζουν το ενδεχόμενο χορήγησης οργάνων υψηλότερου κινδύνου για ασθενείς σε εξαιρετικές ανάγκες που διαφορετικά δεν θα είχαν την δυνατότητα μεταμόσχευσης…

η συνέχεια του κειμένου στο αρχείο PDF:
Κάνναβη και Μεταμόσχευση Οργάνων.pdf
https://www.facebook.com/download/preview/516378298896038

 

Προσθέστε με στη λίστα email με νέα, εκπτώσεις, άρθρα, προϊόντα και εκδηλώσεις του συλλόγου

Δεν στέλνουμε spam!

Με την εγγραφή σας συμφωνείτε με την πολιτική απορρήτου μας.

Αφήστε μια απάντηση