Μέρος 1, Τα τελευταία νέα στην έρευνα για την κάνναβη: Χειμώνας / Άνοιξη 2019

(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: Leafly, “THE TOP CANNABIS STUDIES OF 2019 – Part 1, The Latest in Cannabis Research: Winter/Spring 2019” https://www.leafly.com/news/science-tech/cannabis-research-studies-winter-spring-2019, JOSH KAPLAN, August 8, 2019)

Καθώς το καλοκαίρι φτάνει στο απόγειό του, αξίζει να ρίξουμε μια ματιά στην χρονιά μέχρι τώρα και στην έρευνα σχετικά με την κάνναβη που και εκεί το θερμόμετρο έχει ανέβει εξίσου ψηλά. Συναρπαστικές νέες μελέτες συνεχίζουν να παράγονται καθώς παγκόσμια όλο και περισσότερο μεγαλώνει η τάση προς τη νομιμοποίηση και την αναγνώριση των θεραπευτικών δυνατοτήτων της κάνναβης.

Η έρευνα μέχρι στιγμής για φέτος, περιλαμβάνει από την εύρεση της περιοχής στον εγκέφαλο που μας φέρνει στην ευφορικότητα έως για το ποια είναι τα ιατρικά οφέλη της CBD. Παρακάτω υπάρχουν μερικές από τις κορυφαίες ερευνητικές εργασίες του πρώτου εξαμήνου του 2019.

Οι μελέτες είναι αυτές:

* Οι πολιτείες με πολιτικές ελευθέρωσης της κάνναβης έχουν χαμηλότερα επίπεδα στατιστικών σε διαταραχές χρήσης κάνναβης

* Αναζητώντας για την περιοχή του εγκεφάλου που προκαλεί την ευφορικότητα

* Οι έφηβοι καταναλωτές κάνναβης δεν έχουν δομικές ανωμαλίες στον εγκέφαλο

* Η CBD προστατεύει από τις επιπτώσεις της THC στη μάθηση και τη μνήμη

* Ακριβής καθορισμός του τι φταίει για το Σύνδρομο Υπερέμεσης Κανναβινοειδούς

* Η CBD θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα συμπτώματα που είναι σχετικά με τον αυτισμό

 

Οι πολιτείες με πολιτικές ελευθέρωσης της κάνναβης έχουν χαμηλότερα επίπεδα στατιστικών σε διαταραχές χρήσης κάνναβης

Οι αντίπαλοι της νομιμοποίησης της κάνναβης υποστηρίζουν ότι η αύξηση της πρόσβασης σε αυτήν θα αυξήσει την προβληματική χρήση της κάνναβης. Ωστόσο, η ιδέα αυτή βασίζεται περισσότερο σε εικασίες παρά σε επιστημονικά στοιχεία.

Οι επιστήμονες της δημόσιας υγείας έθεσαν αυτό το επιχείρημα σε δοκιμασία[1] συγκρίνοντας την κατάταξη των πολιτικών ελευθέρωσης της κάνναβης στις τελευταίες δεκαετίες με τα δεδομένα που συλλέχθηκαν σχετικά με τη χρήση της κάνναβης και τα ποσοστά διαταραχών της χρήσης της κάνναβης. Ειδικότερα, η αξιολόγηση αυτή περιοριζόταν στη νομιμοποίηση της ιατρικής χρήσης της κάνναβης και δεν περιελάμβανε στοιχεία σχετικά με τη νόμιμη αγορά της ψυχαγωγικής χρήσης που είναι τώρα διαθέσιμη σε πολλές πολιτείες.

[1] Philbin MM, Mauro PM, Santaella-Tenorio J, Mauro CM, Kinnard EN, Cerdá M, Martins SS “Associations between state-level policy liberalism, cannabis use, and cannabis use disorder from 2004 to 2012: Looking beyond medical cannabis law status” (Συνδέσεις μεταξύ των πολιτικών ελευθέρωσης σε επίπεδο πολιτείας, της χρήσης κάνναβης και της διαταραχής στην χρήση της κάνναβης από το 2004 έως το 2012: Κοιτάζοντας πέρα από το νομικό καθεστώς για την κάνναβη) Int J Drug Policy. 2019 Mar;65:97-103.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30685092

Περίληψη

“ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Οι νόμοι για την ιατρική χρήση της κάνναβης (medical cannabis laws, MCL) έλαβαν αυξημένη προσοχή ως πιθανοί καθοδηγητές της χρήσης της κάνναβης (cannabis use, CU), αλλά λίγη εργασία έχει γίνει για την διερεύνηση του πώς το ευρύτερο πολιτικό κλίμα, ανεξάρτητα από τους MCL, μπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσματα της CU. Εξερευνήσαμε τη σχέση μεταξύ της πολιτικής ελευθέρωσης και χρήσης της κάνναβης (CU) και της διαταραχής της χρήσης κάνναβης κατά το προηγούμενο έτος (cannabis use disorder, CUD).

ΜΕΘΟΔΟΙ: Πήραμε την επικράτηση σε επίπεδο πολιτείας της CU και της CUD του προηγούμενου έτους μεταξύ των χρηστών κάνναβης του προηγούμενου έτους για τις ηλικίες 12-17, 18-25 και 26+ από τις Εθνικές Έρευνες για τη Χρήση Ουσιων και την Υγεία (National Surveys on Drug Use and Health) για τις χρονιές 2004-2006 και τις 2010-2012. Οι πολιτείες χαρακτηρίστηκαν ως φιλελεύθερες, μέτριες ή συντηρητικές με βάση την κατάταξη των πολιτικών ελευθέρωσης το 2005 και το 2011. Τα γραμμικά μοντέλα με τυχαία πολιτειακά αποτελέσματα εξέτασαν τη σχέση μεταξύ των φιλελεύθερων πολιτικών και της CU και της CUD του προηγούμενου έτους, τις οικονομικές συνδιαμορφώσεις και τους νόμους για την ιατρική χρήση της κάνναβης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σε προσαρμοσμένα μοντέλα, οι φιλελεύθερες πολιτείες είχαν υψηλότερη μέση CU από ότι οι συντηρητικές πολιτείες για τις ηλικίες 12-17 (+1,58 ποσοστιαίες μονάδες, p = 0,03) και 18-25 (+2,96 ποσοστιαίες μονάδες, p = 0,01) αλλά όχι για 26+ (p = 0,19). Ο επιπολασμός της CUD μεταξύ των χρηστών του προηγούμενου έτους ήταν σημαντικά χαμηλότερος στις φιλελεύθερες πολιτείες έναντι των συντηρητικών στις ηλικίε 12-17 (-2,87 ποσοστιαίες μονάδες, p = 0,045) και οριακά χαμηλότερος για τις ηλικίες 26+ (-2,45 ποσοστιαίες μονάδες, p = 0,05).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Οι φιλελεύθερες πολιτείες είχαν υψηλότερη CU από ότι το προηγούμενο έτος, αλλά χαμηλότερο επιπολασμό CUD στους χρήστες, σε σύγκριση με τις συντηρητικές πολιτείες. Οι ερευνητές και οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής θα πρέπει να εξετάσουν το πώς το ευρύτερο πολιτικό περιβάλλον, ανεξάρτητα από τους MCL, μπορεί να συμβάλει στα αποτελέσματα της CU”.

Συνολικά, περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποίησαν κάνναβη σε πολιτείες με φιλελεύθερες πολιτικές για την κάνναβη παρά σε κράτη συντηρητικής πολιτικής, αλλά ο επιπολασμός των διαταραχών της χρήσης κάνναβης ήταν υψηλότερος στις πολιτείες με την συντηρητική πολιτική.

Είναι αβέβαιο σε αυτό το σημείο γιατί οι πολιτείες με την συντηρητική πολιτική έχουν υψηλότερα ποσοστά διαταραχής της χρήσης κάνναβης, αλλά υποδηλώνει ότι ο αυστηρός περιορισμός της πρόσβασης στην κάνναβη δεν είναι η λύση για την εξάλειψη της προβληματικής χρήσης και η αύξηση της πρόσβασης μπορεί να οδηγήσει σε ασφαλέστερη συνολικά χρήση.

Αναζητώντας για την περιοχή του εγκεφάλου που προκαλεί την ευφορικότητα

Οι άνθρωποι βιώνουν υψηλή ευφορικότητα από την κάνναβη εδώ και χιλιάδες χρόνια. Μόνο πρόσφατα, ωστόσο, οι επιστήμονες αποκάλυψαν πώς αυτό το φαινόμενο εμφανίζεται στον εγκέφαλο.

Η THC απομονώθηκε στη δεκαετία του 1960 και ο υποδοχέας CB1 δεν ανακαλύφθηκε πλήρως μέχρι τη δεκαετία του 1990. Λίγο μετά, επιβεβαιώθηκε ότι η ενεργοποίηση των υποδοχέων CB1 από την THC προκαλεί την αίσθηση της ευφορικότητας. Ωστόσο, το σε ποιο κομμάτι του εγκεφάλου είναι που προέρχεται αυτό το συναίσθημα, παραμένει αόριστο.

Πρόσφατα, οι επιστήμονες που εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο πρόσθεσαν σε αυτήν την ιστορία αποκαλύπτοντας ότι ο οπίσθιος φλοιός του μυελού στον εγκέφαλο είναι ένας βασικός παράγοντας που συμβάλλει στην ευφορικότητα από την THC[2].

[2] Wall MB, Pope R, Freeman TP, Kowalczyk OS, Demetriou L, Mokrysz C, Hindocha C, Lawn W, Bloomfield MA, Freeman AM, Feilding A, Nutt D, Curran HV “Dissociable effects of cannabis with and without cannabidiol on the human brain’s resting-state functional connectivity” (Διασυνδεδεμένες επιδράσεις της κάνναβης με και χωρίς κανναβιδιόλη στην λειτουργική συνδεσιμότητα σε κατάσταση ανάπαυσης του ανθρώπινου εγκεφάλου) J Psychopharmacol. 2019 Jul;33(7):822-830.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31013455

Περίληψη

“ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Δύο κύρια συστατικά της κάνναβης είναι η Δ9-τετραϋδροκανναβινόλη (THC) και η κανναβιδιόλη (CBD). Η THC είναι το κύριο ψυχοδραστικό συστατικό. Η CBD μπορεί να βοηθήσει τον χρήστη από τις επιβλαβείς επιδράσεις της THC.

ΣΤΟΧΟΙ: Εξετάσαμε τις επιδράσεις δύο ποικιλιών κάνναβης και εικονικού φαρμάκου στα δίκτυα ανθρώπινου εγκεφάλου κατά την διάρκεια κατάστασης ανάπαυσης, χρησιμοποιώντας fMRI.

ΜΕΘΟΔΟΙ: Δεκαεπτά υγιείς εθελοντές (έμπειροι χρήστες κάνναβης, αλλά όχι τακτικοί χρήστες) υποβλήθηκαν σε τρεις θεραπείες φαρμάκων και συνεδρίες σάρωσης. Οι θεραπείες ήταν κάνναβη που περιείχε ΤΗC (Cann-CBD, 8mg THC), κάνναβη που περιείχε THC με CBD (Cann+CBD, 8mg THC + 10mg CBD) και αντίστοιχο εικονικό φάρμακο. Οι αναλύσεις λειτουργικής συνδεσιμότητας σε κατάσταση ανάπαυσης διεξήχθησαν σε τρία δίκτυα εγκεφάλου: του δικτύου προεπιλεγμένου τρόπου λειτουργίας (default mode. DMN, οριζόμενος από τη θετική σύνδεση με τον posterior cingulate cortex: PCC+), του δικτύου εκτελεστικού ελέγχου (executive control, ECN, οριζόμενος από αρνητική συνδεσιμότητα με τον posterior cingulate cortex: PCC-) και του δικτύου salience (SAL, οριζόμενη από τη θετική συνδεσιμότητα με το anterior insula: AI+).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μειώσεις στη λειτουργική συνδεσιμότητα (σε σχέση με το εικονικό φάρμακο) παρατηρήθηκαν στα δίκτυα DMN (PCC+) και SAL (AI+) και για τις δύο ποικιλίες κάνναβης, με χωρικά διαχωρίσιμα αποτελέσματα. Σε ολόκληρο το δίκτυο SAL(AI+), η Cann-CBD μείωσε τη συνδεσιμότητα σε σχέση με την Cann+CBD. Το PCC στο DMN διαταράχθηκε ειδικά από την Cann-CBD, και αυτό το αποτέλεσμα συσχετίζεται με υποκειμενικές επιδράσεις των οσυιών, συμπεριλαμβανομένου του αισθήματος ‘stoned’ και ‘high’.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η THC διαταράσσει το DMN, και το PCC είναι μια βασική περιοχή του εγκεφάλου που εμπλέκεται στην υποκειμενική εμπειρία της τοξίκωσης από την THC. Η CBD αποκαθιστά τη διάσπαση του δικτύου SAL από την THC, γεγονός που μπορεί να εξηγήσει τις δυνατότητές της να θεραπεύει της διαταραχές στο SAL, όπως η ψύχωση και ο εθισμός”.

Η ανακάλυψη της περιοχής όπου εκδηλώνεται η ευφορικότητα δεν ήταν πιθανόν στην πρόθεση του επιστήμονα. Αντ’ αυτού, μελέτησαν την εγκεφαλική δραστηριότητα των συμμετεχόντων που έλαβαν είτε 8mg μόνο ΤΗC είτε THC με 10mg CBD. Αποκάλυψαν ότι η THC διαταράσσει τη δραστηριότητα σε πολλές περιοχές του εγκεφάλου, αλλά η περιοχή posterior cingulate cortex διακόπηκε ειδικά από την THC μόνο και λιγότερο από την THC μαζί με την CBD.

Είναι σημαντικό ότι ο βαθμός διαταραχής συσχετίζεται θετικά με την αίσθηση που να είναι κάποιος σε κατάσταση ευφορικότητας. Έτσι, ενώ οι δράσεις της THC σε πολλές περιοχές του εγκεφάλου είναι υπεύθυνες για τα πολυάριθμα αποτελέσματα της χρήσης της κάνναβης (πχ. μνήμη, munchies, διάθεση), η ευφορικότητα μπορεί να ανιχνευθεί στην περιοχή posterior cingulate cortex.

Πού είναι λοιπόν η περιοχή posterior cingulate cortex; Αν έπρεπε να χωρίσετε τον εγκέφαλο ακριβώς κάτω από τη μέση, από μπροστά προς τα πίσω, θα έπρεπε να περικόψετε μέσα από μια μεγάλη δέσμη ινών που ονομάζεται corpus callosum που επιτρέπει στις δύο πλευρές του εγκεφάλου να επικοινωνούν μεταξύ τους. Το εξωτερικό στρώμα του εγκεφάλου που κάθεται ακριβώς πάνω από το corpus callosum σε κάθε πλευρά του εγκεφάλου είναι ο cingulate cortex, και το posterior άκρο είναι το τμήμα προς το πίσω μέρος του κεφαλιού.

Οι έφηβοι καταναλωτές κάνναβης δεν έχουν δομικές ανωμαλίες στον εγκέφαλο

Πολλές μελέτες έχουν διερευνήσει το κατά πόσο η χρήση της κάνναβης κατά την εφηβεία αλλάζει τον τρόπο που φαίνεται ο εγκέφαλος. Ωστόσο, οι μελέτες αυτές συχνά περιορίζονται από ένα μικρό μέγεθος δείγματος ή συγκρίνουν μόνο τους συχνούς καταναλωτές που καταναλώνουν περισσότερο από τρεις φορές την εβδομάδα. Λίγες μελέτες έχουν εξετάσει διαρθρωτικές διαφορές στον εγκέφαλο σε διαφορετικά επίπεδα κατανάλωσης της κάνναβης.

Σε αυτή τη μελέτη[3], οι εγκέφαλοι από 781 έφηβους ηλικίας 14-22 συγκρίθηκαν. 109 συμμετέχοντες ταξινομήθηκαν ως περιστασιακοί καταναλωτές κάνναβης (δύο ή λιγότερες χρήσεις την εβδομάδα) και 38 ταξινομήθηκαν ως συχνοί καταναλωτές.

[3] J Cobb Scott, Adon FG Rosen, Tyler M Moore, David R Roalf, Theodore D Satterthwaite, Monica E Calkins, Kosha Ruparel, Raquel E Gur, Ruben C Gur “Cannabis use in youth is associated with limited alterations in brain structure” (Η χρήση κάνναβης στη νεολαία σχετίζεται με περιορισμένες αλλοιώσεις στη δομή του εγκεφάλου) Neuropsychopharmacol. 2019 Feb;44;1362–1369

https://www.nature.com/articles/s41386-019-0347-2

Περίληψη

“Η συχνή χρήση κάνναβης κατά την εφηβεία έχει συσχετιστεί με μεταβολές στη δομή του εγκεφάλου. Ωστόσο, μελέτες παρουσίαζαν σχετικά ασυνεπή αποτελέσματα, κυρίως από μικρά δείγματα, ενώ λίγες μελέτες εξέτασαν τους λιγότερο συχνούς χρήστες για να εξηγήσουν τις πιθανές διαφορές στις δομές του εγκεφάλου μεταξύ των επιπέδων της διαφορετικής χρήσης της κάνναβης. Σε αυτή τη μελέτη, T1-σταθμισμένες MRIsυψηλής ανάλυσης ελήφθησαν από 781 νεαρούς ηλικίας 14-22 ετών που μελετήθηκαν ως μέρος της ομάδας Philadelphia Neurodevelopmental Cohort. Το δείγμα αυτό περιελάμβανε 147 χρήστες κάνναβης (109 περιστασιακούς [≤1-2 φορές την εβδομάδα] και 38 συχνούς χρήστες [≥3 φορές την εβδομάδα]) και 634 μη χρήστες κάνναβης. Αρκετά δομικά μέτρα νευροαπεικόνισης εξετάστηκαν σε αναλύσεις ολόκληρου του εγκεφάλου, συμπεριλαμβανομένων του όγκου των gray και white matter, του cortical πάχους και της πυκνότητας της gray matter. Εφαρμόστηκαν καθιερωμένες διαδικασίες για αυστηρό έλεγχο της ποιότητας και χρησιμοποιήθηκαν δύο αυτοματοποιημένα πακέτα λογισμικού επεξεργασίας της νευροαπεικόνισης για την εξασφάλιση της ευρωστίας των αποτελεσμάτων. Δεν υπήρξαν σημαντικές διαφορές από την ομάδα κάνναβης στον συνολικό ή περιφερειακό όγκο του εγκεφάλου, του πάχους του cortical ή της πυκνότητας της gray matterκαι δεν βρέθηκαν σημαντικές ομάδες ανά ηλικιακή αλληλεπίδραση. Οι αναλύσεις παρακολούθησης έδειξαν ότι οι τιμές των δομικών δράσεων νευροαπεικόνισης από την ομάδα κάνναβης ήταν παρόμοιες σε όλες τις περιοχές και οι τυχόν διαφορές μεταξύ των ομάδων ήταν πιθανόν μικρού μεγέθους. Εν ολίγοις, οι διαρθρωτικές μετρήσεις του εγκεφάλου ήταν σε μεγάλο βαθμό παρόμοιες μεταξύ των χρηστών και των μη χρηστών κάνναβης σε εφήβους και νέους ενήλικες. Τα δεδομένα μας συγκλίνουν με προηγούμενες μελέτες μεγάλης κλίμακας που υποδηλώνουν μικρές ή περιορισμένες συσχετίσεις μεταξύ της χρήσης κάνναβης και διαρθρωτικών εγκεφαλικών μετρήσεων στη νεολαία. Αναφέρονται σαφώς λεπτομερείς μελέτες σχετικά με την ευπάθεια στις διαρθρωτικές τροποποιήσεις του εγκεφάλου και τις διαχρονικές μελέτες που εξετάζουν τον μακροπρόθεσμο κίνδυνο”.

Οι επιστήμονες στην Φιλαδέλφεια χρησιμοποίησαν MRI εγκεφάλου για να εξετάσουν διαρθρωτικές διαφορές σε επίπεδο εγκεφάλου και σε περιοχές αυτού. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ούτε η περιστασιακή ούτε η συχνή χρήση κάνναβης επηρέασαν σημαντικά το μέγεθος ολόκληρου του εγκεφάλου ή οποιουδήποτε από τις συγκεκριμένες περιοχές ενδιαφέροντος.

Επιπλέον, δεν υπήρχαν διαφορές στις ομάδες που εξετάστηκαν στον αριθμό των εγκεφαλικών κυττάρων, στις συνδέσεις τους ή στο πάχος του φλοιού, στην επιφάνεια του εγκεφάλου που συμβάλλει στις μοναδικές γνωστικές ικανότητες των ανθρώπων και των ειδών υψηλότερης τάξης.

Ενώ αυτά τα ευρήματα δείχνουν ότι η κατανάλωση κάνναβης στην εφηβική ηλικία δεν επηρεάζει τον τρόπο που φαίνεται ο εγκέφαλος, δεν αντιμετωπίζει ζητήματα σχετικά με την επίδραση της κάνναβης στον τρόπο της λειτουργίας του εγκεφάλου. Παρόλα αυτά, η μελέτη αυτή χρησιμεύει ως μια επιπλέον υποστήριξη για τις λιγότερο επιβλαβείς επιδράσεις της χρήσης κάνναβης σε σύγκριση με άλλα φάρμακα (όπως το αλκοόλ), τα οποία έχουν αποδειχθεί ότι επηρεάζουν και τη δομή του εγκεφάλου.

Η CBD προστατεύει από τις επιπτώσεις της THC στη μάθηση και τη μνήμη

Αποδεικνύεται ότι η CBD αποκλείει κάποιες από τις επιπτώσεις της THC και έχει καταστεί σαφές ότι οι υποκείμενες αιτίες εκτείνονται πέρα από τις ενέργειες της CBD μόνο στους υποδοχείς CB1. Δεδομένου ότι η ίδια η THC έχει πολυάριθμα θεραπευτικά οφέλη, κατανοώντας το πώς η CBD μπλοκάρει μερικές από τις αρνητικές επιδράσεις της THC, όπως η βλάβη στη μάθηση και τη μνήμη, αυτό θα μπορούσε να αυξήσει τη χρησιμότητα των θεραπειών με βάση την THC.

Μια συλλογική προσπάθεια επιστημόνων σε ολόκληρη την Ισπανία και την Ιαπωνία αποκάλυψε[4] ότι η CBD μπορεί να εμποδίσει τις δράσεις ενεργοποίησης της THC στους υποδοχείς CB1 έμμεσα αυξάνοντας την ενεργοποίηση ενός άλλου τύπου υποδοχέα, τον υποδοχέα τύπου IIa αδενοσίνης. Ο υποδοχέας αδενοσίνης φαίνεται να αντιτίθεται στις δράσεις των υποδοχέων CB1, όταν ο υποδοχέας αδενοσίνης είναι ενεργός, ο υποδοχέας CB1 δεν είναι. Με την αύξηση της ενεργοποίησης της αδενοσίνης, η CBD μπορεί να εμποδίσει τις επιδράσεις της THC.

[4] Aso E, Fernández-Dueñas V, López-Cano M, Taura J, Watanabe M, Ferrer I, Luján R, Ciruela F “Adenosine A2A-Cannabinoid CB1 Receptor Heteromers in the Hippocampus: Cannabidiol Blunts Δ9-Tetrahydrocannabinol-Induced Cognitive Impairment” (Ετερομερή αδενοσίνη A2A με κανναβινοειδή υποδοχέα CB1 στον ιππόκαμπο: Η κανναβιδιόλη αμβλύνει την προκαλούμενη από Δ9-τετραϋδροκανναβινόλη γνωστική βλάβη) Mol Neurobiol. 2019 Aug;56(8):5382-5391.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30610611

Περίληψη

“Επί του παρόντος, το κλινικό ενδιαφέρον για το φυτικό παράγωγο της κανναβινοειδούς ένωσης, την κανναβιδιόλη (CBD), αυξάνεται εκθετικά, καθώς εμφανίζει πολλαπλές θεραπευτικές ιδιότητες. Επιπλέον, η CBD μπορεί να εξουδετερώσει τις ανεπιθύμητες επιδράσεις τουψυχοδραστικού κανναβινοειδούς Δ9-τετραϋδροκανναβινόλη (Δ9-THC) που εμποδίζει την κλινική ανάπτυξη θεραπειών με βάση την κάνναβη. Παρά την αποδιδόμενη προσοχή, οι μηχανισμοί της δράσης της CBD και της αλληλεπίδρασής της με την Δ9-THC δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί πλήρως. Εδώ, συνδυάζοντας in vivo και συμπληρωματικές μοριακές τεχνικές, επιδεικνύουμε για πρώτη φορά ότι η CBD αμβλύνει την επαγόμενη από Δ9-THC γνωστική εξασθένηση σε έναν εξαρτώμενο από Α2Α υποδοχέα αδενοσίνης (Α2ΑΚ) τρόπο. Περαιτέρω, αποκαλύπτουμε την ύπαρξη ετερομερών υποδοχέα Α2ΑΚ και κανναβινοειδούς υποδοχέα CB1 (CB1R) στο προσυναπτικό επίπεδο σε νευρώνες CA1 στον ιππόκαμπο. Είναι ενδιαφέρον ότι τα ευρήματά μας υποστηρίζουν λειτουργική αλληλεπίδραση του εγκεφάλου εξαρτώμενη από το A2AR-CB1R ετερομερές. Πράγματι, η CBD δεν ήταν ικανή να τροποποιήσει τις λειτουργίες της κίνησης που υποτίθεται ότι ρυθμίζονται από σύμπλοκα striatal A2AR/CB1R, ούτε από αποκρίσεις άγχους που σχετίζονται με άλλες περιοχές του εγκεφάλου. Συνολικά, τα δεδομένα αυτά παρέχουν νέα στοιχεία σχετικά με τους μηχανισμούς δράσης της CBD και τη φύση των αλληλεπιδράσεων του ετερομερούς A2AR-CB1R στον εγκέφαλο”.

Συγκεκριμένα, ο μηχανισμός αυτός επηρέασε μόνο τις δράσεις της THC στην περιοχή του ιππόκαμπου στον εγκέφαλο, η οποία περιοχή διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην καθιέρωση μακροπρόθεσμων αναμνήσεων. Όπως μπορεί κανείς να προβλέψει, η CBD απέτρεψε τις επιπτώσεις της THC στη δημιουργία νέας μνήμης.

Ακριβής καθορισμός του τι φταίει για το Σύνδρομο Υπερέμεσης Κανναβινοειδούς

Το Σύνδρομο Υπερέμεσης Κανναβινοειδούς (Cannabinoid Hyperemesis Syndrome, CHS) είναι μια κάπως πρόσφατα αναγνωρισμένη κατάσταση, η οποία χαρακτηρίζεται από κύκλους σοβαρών σπασμών στο στομάχι και εμέτου σε χρήστες που καταναλώνουν συχνά κάνναβη. Ο αριθμός των περιπτώσεων αυξάνεται και ενώ δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη αιτία, η αύξηση της περιεκτικότητας σε THC στις ποικιλίες που συνήθως καταναλώνονται για ψυχαγωγικούς σκοπούς θεωρείται συνήθως ότι είναι ο ένοχος.

Για να εξεταστεί εάν τα υψηλά επίπεδα THC είναι υπεύθυνα για το CHS, το περιεχόμενο κανναβινοειδών στα δείγματα μαλλιών αναλύθηκε από ασθενείς με CHS που είχαν εισαχθεί στα επείγοντα περιστατικά στο Οντάριο του Καναδά και συγκρίθηκε με άλλες δύο ομάδες: με ασθενείς που είχαν εισαχθεί στα επείγοντα για μια μη σχετιζόμενη κατάσταση και σε καταναλωτές κάνναβης για ψυχαγωγικούς σκοπούς χωρίς CHS.

[5] Albert K, Sivilotti MLA, Gareri J, Day A, Ruberto AJ, Hookey LC “Hair cannabinoid concentrations in emergency patients with cannabis hyperemesis syndrome” (Συγκεντρώσεις κανναβινοειδών σε δείγματα μαλλιών σε ασθενείς στα επείγοντα περιστατικά με Σύνδρομο Υπερέμεσης Κανναβινοειδούς) CJEM. 2019 Jul;21(4):477-481.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30806339

Περίληψη

“ΣΤΟΧΟΙ: Το Σύνδρομο Υπερέμεσης Κανναβινοειδούς χαρακτηρίζεται από περιόδους παρατεταμένου εμέτου σε τακτικούς χρήστες κάνναβης. Αναρωτηθήκαμε αν αυτή η κακώς κατανοητή κατάσταση είναι ιδιοσυγκρασιακή, όπως η ασθένεια της ναυτίας ή της υπερέμεση στην εγκυμοσύνη ή μια προβλεπόμενη επίδραση δόσης-απόκρισης της παρατεταμένης βαριάς χρήσης.

ΜΕΘΟΔΟΙ: Οι ενήλικες με επίσκεψη στα επείγοντα περιστατικά που διαγνώστηκαν με Σύνδρομο Υπερέμεσης Κανναβινοειδούς, με σχεδόν καθημερινή χρήση κάνναβης για ≥ 6 μήνες και με ≥2 επεισόδια σοβαρού εμέτου κατά το προηγούμενο έτος τέθηκαν σε αναλογία με την ηλικία και το φύλο με δύο ομάδες ελέγχου: σε RU ελέγχους (χρήστες για ψυχαγωγικούς σκοπούς χωρίς έμετο) και σε ED ελέγχους (ασθενείς στα επείγοντα περιστατικά για μια μη σχετιζόμενη κατάσταση). Συγκρίθηκαν οι συγκεντρώσεις Δ9-τετραϋδροκανναβινόλης (THC), κανναβινόλης (CBN), κανναβιδιόλης (CBD) και 11-νορ-9-καρβοξυ-ΤΗC σε δείγματα μαλλιών από το τριχωτό της κεφαλής για τα άτομα με θετική ένδειξη ύπαρξης THC στα ούρα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Λάβαμε ικανοποιητικά δείγματα μαλλιών από 46 άτομα με θετική ένδειξη ύπαρξης THC στα ούρα: 16 περιπτώσεις (ηλικία 26,8 ± 9,2 ετών, 69% άρρενες), 16 RU έλεγχοι και 14 ED έλεγχοι. Οι συγκεντρώσεις των κανναβινοειδών στα δείγματα μαλλιών ήταν παρόμοιες και μεταξύ των τριών ομάδων (πχ. περιπτώσεις THC 220 [διάμεσος, IQR 100,730] pg/mg μαλλιών, RU έλεγχοι 150 [71,320] και ED έλεγχοι 270 [120,560]). Μόνο ο λόγος THC:CBN ήταν διαφορετικός μεταξύ των ομάδων, με 2,6 φορές (95% CI 1,3,5,7) μικρότερη αναλογία προσαρμοσμένη ως προς την ηλικία και το φύλο σε περιπτώσεις από τους RU ελέγχους. Οι συγκεντρώσεις της κανναβιδιόλης στα μαλλιά ήταν συχνά πολύ χαμηλές σε όλα τα υποκείμενα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Παρόμοιες συγκεντρώσεις κανναβινοειδών στα δείγματα μαλλιών σε χρήστες για ψυχαγωγικούς σκοπούς με και χωρίς υπερέμεση υποδηλώνουν ότι η βαριά χρήση είναι απαραίτητη αλλά όχι επαρκής αιτία για την υπερέμεση στην κάνναβη. Τα αποτελέσματά μας υπογραμμίζουν τον υψηλό επιπολασμό της χρόνιας βαριάς χρήσης κάνναβης σε ασθενείς στα επείγοντα περιστατικά και την περιορισμένη κατανόηση αυτών των ανεπιθύμητων ενεργειών του φυτού”.

Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι τα επίπεδα THC ήταν παρόμοια στις τρεις ομάδες, αποκλείοντας την πιθανότητα εμφάνισης CHS λόγω υψηλών επιπέδων THC στο σώμα. Συγκεκριμένα, ο λόγος THC:CBN ήταν 2,6 φορές χαμηλότερος στην ομάδα CHS από ότι στους καταναλωτές για ψυχαγωγικούς σκοπούς χωρίς CHS, γεγονός που υποδηλώνει έναν πιθανό προστατευτικό ρόλο των επιπλέον κανναβινοειδών.

Εάν η THC δεν είναι η μόνη αιτία του CHS, τότε τι είναι; Υπάρχουν τουλάχιστον δύο υπολειπόμενες υποθέσεις. Η πρώτη είναι ότι μερικοί ασθενείς εμφανίζουν συσσώρευση τοξινών, όπως από φυτοφάρμακα και από μούχλα, από την επαναλαμβανόμενη κατανάλωση, οι οποίες προκαλούν την εμετική απόκριση του σώματος (δηλαδή τον εμετό) μέσω της ενεργοποίησης ορισμένων κυττάρων στο εγκεφαλικό στέλεχος.

Η δεύτερη υπόθεση είναι ότι η THC αποδυναμώνει τη δράση ορισμένων υποδοχέων CB1 σε μερικούς ανθρώπους περισσότερο από άλλους. Αποδεικνύεται ότι η ενεργοποίηση υποδοχέων CB1 (όπως και η THC) στον εγκέφαλο έχει αντιεμετικά αποτελέσματα – γεγονός που εξηγεί το γνωστό αποτέλεσμα της ναυτίας.

Ωστόσο, πιστεύεται ότι οι υποδοχείς CB1 στον εγκέφαλο είναι πιο επιρρεπείς σε αποδυνάμωση από εκείνους του εντέρου και επομένως, η βαριά χρήση THC σε μερικούς ανθρώπους μπορεί να οδηγήσει σε εξασθένιση των αντιεμετικών δράσεων στον εγκέφαλο αφήνοντας παράλληλα τις εμετικές ενέργειες στο έντερο ανεπηρέαστες. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι η υπερέμεση.

Η CBD θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα συμπτώματα που είναι σχετικά με τον αυτισμό

Υπάρχει άφθονη ανεκδοτική στήριξη για θεραπείες με βάση την κάνναβη στις Διαταραχές στο Φάσμα του Αυτισμού (Autism Spectrum Disorder, ASD), αλλά οι ισχυρισμοί αυτοί δεν είχαν κλινική υποστήριξη μέχρι τώρα. Η ASD χαρακτηρίζεται από βασικά ελλείμματα στις κοινωνικές, επικοινωνιακές και κινητικές συμπεριφορές.

Ενώ αυτά τα συμπτώματα παρουσιάζουν τις δικές τους προκλήσεις, τα συμπτώματα όπως η αυτοτραυματική συμπεριφορά, η υπερκινητικότητα, το άγχος και οι διαταραχές του ύπνου είναι ιδιαίτερα επεχθείς για τον ασθενή και τους φροντιστές του. Τα παιδιά με ASD συχνά λαμβάνουν διάφορα φάρμακα για να βοηθηθούν στην ανακούφιση αυτών των συμπτωμάτων και όχι πάντα με επιτυχία. Δεδομένης της θεραπευτικής εμβέλειας της CBD, αντιπροσωπεύει μια ενιαία στρατηγική θεραπείας για την καταπολέμηση αυτών των συμπτωμάτων στην ASD.

Η επίδραση ενός ελαίου THC:CBDμε αναλογία 1:20 αξιολογήθηκε σε συμπτώματα ASD σε 53 παιδιά ηλικίας 4 έως 22 ετών. Οι γονείς ήταν ελεύθεροι να χορηγήσουν το μεγαλύτερο μέρος του ελαίου όπως ήθελαν (η συνιστώμενη ημερήσια δόση ήταν 16mg CBD ανά κιλό σωματικού βάρους), αλλά τα παιδιά κατέληξαν να καταναλώνουν περίπου 90mg CBD κάθε μέρα.

[6] Barchel D, Stolar O, De-Haan T, Ziv-Baran T, Saban N, Fuchs DO, Koren G, Berkovitch M “Oral Cannabidiol Use in Children With Autism Spectrum Disorder to Treat Related Symptoms and Co-morbidities” (Χρήση από το στόμα της κανναβιδιόλης σε παιδιά με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού για τη θεραπεία σχετικών συμπτωμάτων και συννοσηρότητας) Front Pharmacol. 2019 Jan 9;9:1521.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30687090

Περίληψη

“Στόχος: Τα παιδιά με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού (ASD) εμφανίζουν κοινά συμπτώματα όπως επιθετικότητα, υπερκινητικότητα και άγχος. Αρκετές μελέτες διεξάγονται παγκοσμίως σχετικά με τη χρήση κανναβιδιόλης στην ASD. Ωστόσο, οι μελέτες αυτές συνεχίζονται και τα δεδομένα σχετικά με τις επιπτώσεις από τη χρήση της είναι πολύ περιορισμένα. Στη μελέτη αυτή εμείς σκοπεύουμε να αναφέρουμε την εμπειρία των γονέων που χορηγούν, υπό την επίβλεψη, από του στόματος κανναβινοειδή στα παιδιά τους με ASD. Μέθοδοι: Μετά την απόκτηση άδειας από το ισραηλινό υπουργείο Υγείας, οι γονείς των παιδιών με ASD έλαβαν οδηγίες από έναν επαγγελματία νοσοκόμο για το πώς να χορηγήσουν στοματικές σταγόνες ελαίου κανναβιδιόλης. Οι πληροφορίες σχετικά με τα συμπτώματα και την ασφάλεια καταγράφηκαν δυο φορές την εβδομάδα κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων παρακολούθησης. Μια ανεξάρτητη ομάδα ειδικών ανέλυσε τα δεδομένα αυτά για αλλαγές στα συμπτώματα ASD και για την ασφάλεια της ουσίας.

Αποτελέσματα: 53 παιδιά σε διάμεση ηλικία 11 (4-22) ετών έλαβαν κανναβιδιόλη για μέση διάρκεια 66 ημερών (30-588). Οι επιθέσεις αυτοτραυματισμού και οργής (n = 34) βελτιώθηκαν σε 67,6% και επιδεινώθηκαν σε 8,8%. Τα συμπτώματα υπερευαισθησίας (n = 38) βελτιώθηκαν σε 68,4%, δεν μεταβλήθηκαν στο 28,9% και επιδεινώθηκαν σε 2,6%. Τα προβλήματα ύπνου (n = 21) βελτιώθηκαν σε 71,4% και επιδεινώθηκαν σε 4,7%. Το άγχος (n = 17) βελτιώθηκε σε 47,1% και επιδεινώθηκε στο 23,5%. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες, κυρίως η υπνηλία και η αλλαγή της όρεξης ήταν ήπιες.

Συμπέρασμα: Οι αναφορές των γονέων υποδεικνύουν ότι η κανναβιδιόλη μπορεί να βελτιώσει τα συμπτώματα ASD. Ωστόσο, οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις θα πρέπει να αξιολογηθούν σε μελέτες μεγάλης κλίμακας”.

Παρά την κατανάλωση λιγότερης από την συνιστώμενης ποσότητας, η CBD μείωσε την υπερδραστηριότητα, μείωσε τον αριθμό των συμπεριφορών αυτοτραυματισμού, βελτίωσε τον ύπνο και μείωσε το άγχος στην πλειονότητα των ασθενών.

Μία συνολική βελτίωση σε τουλάχιστον ένα από τα συμπτώματα παρατηρήθηκε στο 75% των συμμετεχόντων και μόνο επιδείνωσε τα συνολικά συμπτώματα σε 4%. Παρόλο που η CBD δεν βελτίωσε κανένα από τα συμπτώματα καλύτερα από τις συμβατικές θεραπείες, αντιπροσωπεύει μια ενιαία φαρμακευτική προσέγγιση που μπορεί να στοχεύσει σε μια μυριάδα συμπτωμάτων ταυτόχρονα με περιορισμένα ανεπιθύμητα συμβάντα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ:

* “The Most Important Cannabis Studies of 2018” (Οι σημαντικότερες μελέτες σχετικά με την κάνναβη για το 2018) https://www.leafly.com/news/science-tech/the-most-important-cannabis-studies-of-2018

* “Cannabis Legalization Leaders Weigh 2019’s Wins and Losses” (Οι επικεφαλής για την νομιμοποίηση της κάνναβης ζυγίζουν τα κέρδη και τις απώλειες για το 2019) https://www.leafly.com/news/politics/cannabis-legalization-leaders-weigh-2019s-wins-and-losses

* “What Is the Endocannabinoid System and What Is Its Role?” (Τι είναι το ενδοκανναβινοειδές σύστημα και ποιος είναι ο ρόλος του;) https://www.leafly.com/news/science-tech/what-is-the-endocannabinoid-system

* “Does Endocannabinoid Deficiency Play a Role in These Common Illnesses?” (Παίζει ρόλο η έλλειψη ενδοκανναβινοειδών σε αυτές τις συχνές ασθένειες;) https://www.leafly.com/news/health/what-is-endocannabinoid-deficiency

* “Study Finds Youth Cannabis Use Not Linked to Adult Brain Structure” (Μελέτη διαπιστώνει ότι η χρήση κάνναβης από τους νέους δεν συνδέεται με την δομή του εγκεφάλου στους ενήλικες) https://www.leafly.com/news/health/study-finds-youth-cannabis-use-not-linked-to-adult-brain-structure

* “Cannabis Study: How THC Affects Learning and Memory at Different Ages” (Μελέτη κάνναβης: Πώς επηρεάζει η THC τη μάθηση και τη μνήμη σε διαφορετικές ηλικίες) https://www.leafly.com/news/science-tech/cannabis-study-thc-impact-on-memory-and-learning

* “What Is Cannabinoid Hyperemesis Syndrome?” (Τι είναι το Σύνδρομο Υπερέμεσης Κανναβινοειδούς;) https://www.leafly.com/news/health/what-is-canabinoid-hyperemesis-syndrome

* “Real or Not, Cannabinoid Hyperemesis Syndrome Is a Costly Diagnosis” (Πραγματικό ή όχι, το Σύνδρομο Υπερέμεσης Κανναβινοειδούς είναι μια δαπανηρή διάγνωση) https://www.leafly.com/news/health/cannabinoid-hyperemesis-syndrome-cost-of-diagnosis

* “Study: With CBD, 80% of Children With Autism Saw Improvement” (Μελέτη: Με την CBD, το 80% των παιδιών με αυτισμό είδαν βελτίωση) https://www.leafly.com/news/health/research-cbd-autism-therapy-promising-results

 

Προσθέστε με στη λίστα email με νέα, εκπτώσεις, άρθρα, προϊόντα και εκδηλώσεις του συλλόγου

Δεν στέλνουμε spam!

Με την εγγραφή σας συμφωνείτε με την πολιτική απορρήτου μας.

Αφήστε μια απάντηση