Τα συμπυκνώματα της κάνναβης για προχωρημένους καταναλωτές
(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: Leafly, “Cannabis concentrates for advanced consumers”
https://www.leafly.com/news/strains-products/advanced-marijuana-concentrates-and-dabs
Leafly Staff, June 17, 2019)
Τα συμπυκνώματα κάνναβης, τα έλαια και τα εκχυλίσματα προσφέρουν πολλά μοναδικά οφέλη που
δεν θα βρούμε στο κάπνισμα του λουλουδιού της κάνναβης. Από την εύκολη, ακριβή δοσολογία έως τις
καθαρές και εκλεπτυσμένες γεύσεις, τα συμπυκνώματα επικεντρώνονται στα συστατικά της κάνναβης
που έχουν μεγαλύτερη σημασία. Σε αυτήν τη σειρά των 4 άρθρων, θα μάθουμε τις βασικές αρχές των
συμπυκνωμάτων, θα εξερευνήσουμε τις επιλογές μας σε προϊόντα, θα ανακαλύψουμε πώς γίνονται οι
εκχυλίσεις και πολλά άλλα.
Μέρος πρώτο
Τα συμπυκνώματα κάνναβης διατίθενται σε μια σειρά τύπων προϊόντων, μορφών και συστάσεων. Αυτά
τα προϊόντα μπορεί να ποικίλουν ως προς την καθαρότητα ή την χημική τους σύνθεση (δηλ., THC,
CBD[1], τερπένια[2]), η οποία γενικά καταλήγει στον τρόπο με τον οποίο το συμπύκνωμα εξάγεται /
εκχυλίζεται και εξευγενίζεται καθώς και ποιο είναι το αρχικό υλικό από το οποίο προέρχεται το τελικό
εκχύλισμα.
[1] “CBD vs. THC: What’s the difference?” (CBD εναντίον THC: Ποια είναι η διαφορά;)
https://www.leafly.com/news/cbd/cbd-vs-thc
[2] “What are cannabis terpenes and what do they do?” (Τι είναι τα τερπένια της κάνναβης και τι
κάνουν;) https://www.leafly.com/news/cannabis-101/terpenes-the-flavors-of-cannabis-aromatherapy
Υπάρχουν πολλές διαφορετικές τεχνικές εκχύλισης που μπορούν να οδηγήσουν σε συμπυκνώματα που
εμφανίζουν μια σειρά δυνατοτήτων, υφών και συστάσεων. Αυτές οι διάφορες μορφές ονομάζονται συχνά
ανάλογα με τον τρόπο παρασκευής τους ή την εμφάνισή τους, για παράδειγμα, το έλαιο χασίς από
εκχύλιση με βουτάνιο (butane hash oil, BHO) αναφέρεται σε εκχυλίσματα που δημιουργήθηκαν
χρησιμοποιώντας τον διαλύτη βουτάνιο και το shatter (σάτερ) περιγράφει ένα συμπύκνωμα που μοιάζει
με γυαλί στην υφή του.
Σε αυτήν την ενότητα, θα μάθουμε περισσότερα σχετικά με τους διάφορους τύπους συμπυκνωμάτων που
καταναλώνονται με ατμοποίηση ή άτμιση ευρέως από τους καταναλωτές που αναζητούν ένα ισχυρό και
εξευγενισμένο προϊόν κάνναβης. Θα εξηγήσουμε επίσης το πώς παρασκευάζονται αυτά μέσα από μια
ποικιλία διαδικασιών εκχύλισης.
Πώς παρασκευάζονται τα εκχυλίσματα κάνναβης
Όταν πρόκειται για την συμπύκνωση των κανναβινοειδών και τερπενίων από τα φυτά της κάνναβης, οι
μέθοδοι μπορούν γενικά να χωριστούν σε δύο πρωτεύοντες τύπους: τα εκχυλίσματα με βάση κάποιον
διαλύτη και τα εκχυλίσματα χωρίς την χρήση διαλύτη.
Σου ακούγεται περίπλοκο; Μην ανησυχείς, θα τα εξηγήσουμε όλα εδώ.
Εκχύλιση με διαλύτη
Οι μέθοδοι που βασίζονται σε διαλύτες χρησιμοποιούνται συνήθως από εμπορικούς εκχυλιστές που
θέλουν να δημιουργήσουν μεγάλους όγκους εκχυλίσματος. Χρησιμοποιούν χημικούς διαλύτες όπως η
αιθανόλη, το βουτάνιο, το προπάνιο, το διοξείδιο του άνθρακα και άλλους, για να εξαγάγουν τα αιθέρια
έλαια (δηλ. τα κανναβινοειδή και τα τερπένια) από το φυτικό υλικό.
Οι περισσότερες μέθοδοι εκχύλισης με την χρήση κάποιου διαλύτη, απαιτούν μια διαδικασία γνωστή ως
καθαρισμός/ εξαγνισμός (purging). Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, οι εναπομείναντες χημικοί
διαλύτες εξατμίζονται από το εκχύλισμα ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο δυνατό τα υπολείμματα του
διαλύτη μέσα στο προϊόν της εκχύλισης. Τα προϊόντα που φέρουν την ένδειξη ελεύθερα/ καθαρά από
διαλύτη (solvent-free) είναι εκχυλίσματα που έχουν γίνει μεν με την χρήση κάποιου διαλύτη αλλά και
που έχει γίνει διαδικασία για να αφαιρεθεί εντελώς ο χημικός διαλύτης από το προϊόν με καθαρισμό.
(Σημείωση: Το ελεύθερο από διαλύτη διαφέρει από τα προϊόντα εκχύλισης που έγιναν χωρίς την χρήση
κάποιου διαλύτη (solventless), η διαδικασία εκχύλισης χωρίς την χρήση διαλύτη δεν χρησιμοποιεί
χημικούς διαλύτες σε κανένα στάδιο της παραγωγής).
Εκχύλιση χωρίς διαλύτες
Η εκχύλιση χωρίς διαλύτες χρησιμοποιεί μηχανικές τεχνικές που με την χρήση πίεσης, με την
θερμοκρασία και με την διήθηση εκχυλίζουν συμπυκνώνοντας τις βασικές ενώσεις από το φυτικό υλικό.
Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία εκχυλισμάτων χωρίς την χρήση διαλύτη, όπως το
χασίς και το rosin, είναι σχετικά προσβάσιμα και ασφαλή για την χρήση τους και στο σπίτι.

Οι τεχνικές εκχύλισης χωρίς την χρήση διαλύτη είναι συνήθως πιο απαιτητικές από την εκχύλιση με την
χρήση κάποιου διαλύτη, αλλά οι λάτρεις των συμπυκνωμάτων τις προτιμούν συχνά επειδή είναι φυσικές
και χωρίς την ανάγκη για χρήση ιδιαίτερων εργαλείων, είναι θα λέγαμε μια ερασιτεχνική εκχύλιση
συμπυκνώματος.
Σημείωση: Και το νερό είναι ένας διαλύτης με την πιο καθαρή έννοια της λέξης. Ωστόσο, όταν ο όρος
“χωρίς διαλύτες” (solventless) χρησιμοποιείται σε προϊόντα κάνναβης, αυτό σημαίνει απλώς ότι δεν
χρησιμοποιήθηκαν καθόλου χημικοί διαλύτες στην διαδικασία εκχύλισης.
Ας εξερευνήσουμε τα εκχυλίσματα με βάση την χρήση διαλυτών
Παραλλαγές σε εκχυλίσματα με την χρήση διαλύτη μπορούν να αποδοθούν στον διαλύτη που
χρησιμοποιείται καθώς και στις μεθόδους καθαρισμού που χρησιμοποιούνται στην εκχύλιση. Αυτά
επηρεάζουν την εμφάνιση, την αίσθηση και τη μυρωδιά ενός προϊόντος. Παρακάτω, εξερευνούμε μερικά
από τα πιο συνηθισμένα συμπυκνώματα με την χρήση κάποιου διαλύτη που θα βρούμε στα ράφια των
ειδικών καταστημάτων διάθεσης της κάνναβης (τα λεγόμενα dispensaries).
Εκχυλίσματα με την χρήση υδρογονανθράκων (ή BHO)
Τα εκχυλίσματα με την χρήση υδρογονανθράκων αναφέρονται απλώς ως BHO, αυτό είναι μια
συντόμευση για το έλαιο χασίς με εκχύλιση με την χρήση βουτανίου (butane hash oil). Αυτά τα
συμπυκνώματα δημιουργούνται χρησιμοποιώντας χημικούς διαλύτες υπό πίεση όπως το βουτάνιο και το
προπάνιο για την απομάκρυνση των αιθέριων ελαίων κάνναβης από την φυτική ύλη μέσα σε ένα
σύστημα κλειστού βρόχου.
Το υπέροχο σχετικά με αυτά είναι ότι: Ενώ άλλες μέθοδοι εκχύλισης ενδέχεται να καταστρέψουν το
ευαίσθητο χημικό προφίλ που φτιάχνει μια ποικιλία και την κάνει μοναδική, η εκχύλιση με την χρήση
υδρογονανθράκων τείνει να συντηρεί καλύτερα τα κανναβινοειδή και τα τερπένια που είναι εγγενή στις
αγαπημένες μας ποικιλίες.
Τα εκχυλίσματα με την χρήση υδρογονανθράκων επίσης τα βρίσκουμε στην αγορά σε διάφορες τιμές και
συστάσεις/ περιεκτικότητες. Ενώ η ισχύς και η καθαρότητα μπορεί να ποικίλλουν μεταξύ των προϊόντων,
ένα τυπικό εκχύλισμα με την χρήση υδρογονάνθρακα πλούσιο σε THC εκφράζει τυπικά μια
περιεκτικότητα μεταξύ 70-90% ολικών κανναβινοειδών.
Τα εκχυλίσματα με την χρήση υδρογονανθράκων συνήθως καταναλώνονται με ατμοποίηση μέσω μιας
διαδικασίας γνωστής ως dabbing[3] (ντάμπινγκ, ένα είδος ναργιλέ με ή χωρίς νερό, όπου το υλικό
τοποθετείτε στην άκρη εισόδου πάνω σε μια πλάκα που έχει θερμανθεί ή θερμαίνεται πολύ, μόλις το
υλικό έρθει σε επαφή με την καυτή επιφάνεια εξατμίζεται και έτσι ο χρήστης μπορεί να το εισπνεύσει
από το άλλο άκρο της συσκευής).
[3] “Dabbing 101: What is cannabis dabbing and how do dabs work?” (Dabbing 101: Τι είναι το
ντάμπινγκ κάνναβης και πώς λειτουργούν τα dabs;)
https://www.leafly.com/news/cannabis-101/what-are-cannabis-dabs-and-benefits-of-dabbing-marijuana
Έλαιο CO2 (CO2 oil)
Τα εκχυλίσματα CO2 χρησιμοποιούν διοξείδιο του άνθρακα υπό ακραία θερμοκρασία και πίεση για να
απομακρύνουν/ διαχωρίσουν τα αιθέρια έλαια της κάνναβης από το φυτικό υλικό. Το διοξείδιο του
άνθρακα είναι ένας κοινός διαλύτης που χρησιμοποιείται για την φαρμακευτική εκχύλιση και σε άλλες
διεργασίες όπως η παραγωγή καφέ χωρίς καφεΐνη.
Αυτή η διαδικασία εκχύλισης έχει την φήμη ότι είναι ασφαλής. Το CO2 δεν καίγεται και υπάρχει στον
αέρα που αναπνέουμε. Ενώ οι περισσότερες εκχυλίσεις με βάση έναν διαλύτη χρησιμοποιούν αέριο ή
υγρούς διαλύτες, η εκχύλιση με CO2είναι μοναδική επειδή χρησιμοποιεί διοξείδιο του άνθρακα σε
υπερκρίσιμη κατάσταση, επιτρέποντας του έτσι να αναλαμβάνει τόσο τις ιδιότητες ενός υγρού όσο και
ενός αερίου.
Τα εκχυλίσματα CO2 συνήθως συσκευάζονται σε φυσίγγια υγρού αναπλήρωσης για ατμιστικά (τα
γνωστά μας ηλεκτρονικά τσιγάρα) ή σε συσκευές που χρησιμοποιούνται για την επαναπλήρωση των
φυσιγγίων. Συχνά αυτά τα εκχυλίσματα εξευγενίζονται περαιτέρω μέσω μιας διαδικασίας που είναι
γνωστή ως απόσταξη (distillation).
Απόσταγμα / Απόσταξη (Distillate / Distillation)
Ένα ωμό ή ακατέργαστο εκχύλισμα μπορεί ακόμα να περιέχει πολλά τερπένια, λίπη και λιπίδια. Ωστόσο,
μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω ώστε να περιέχει μόνο τις βασικές ενώσεις όπως την THC και την CBD
με μια διαδικασία που ονομάζεται απόσταξη. Το καλό, καθαρό απόσταγμα φτάνει συνήθως έως και στο
90% ή/και υψηλότερα, σε συνολικά κανναβινοειδή.
Το καθαρό απόσταγμα είναι ουσιαστικά χωρίς άρωμα και χρησιμοποιείται ευρέως ως βασικό συστατικό
για άλλα προϊόντα κάνναβης όπως τα βρώσιμα και τα προϊόντα τροπικής εφαρμογής. Συνήθως, το
απόσταγμα χρησιμοποιείται σε φυσίγγια υγρού αναπλήρωσης για συσκευές άτμισης (ηλεκτρονικά

τσιγάρα) και μερικές φορές προστίθενται και τερπένια για την ενίσχυση της γεύσης και των
αποτελεσμάτων του.
Ας εξερευνήσουμε τα εκχυλίσματα χωρίς την χρήση διαλυτών
Ξηρό κοσκίνισμα (Dry sift)
Το ξηρό κοσκίνισμα[4], είναι η συλλογή των εξευγενισμένων αδένων ρητίνης που έχουν διαχωριστεί
μηχανικά από το λουλούδι της κάνναβης χρησιμοποιώντας μια σειρά λεπτών πλεγμάτων (σίτες /
κόσκινα). Είναι ουσιαστικά μια εκλεπτυσμένη μορφή kief.
[4] “What is hash?” (Τι είναι το χασίς;) https://www.leafly.com/news/cannabis-101/what-is-hashish
Για να δημιουργήσουν το ξηρό κοσκίνισμα, οι παραγωγοί τρίβουν, κοσκινίζουν την στεγνή κάνναβη
πάνω σε/ με μια λεπτή υφασμάτινη ή πλαστική σίτα. Αυτή η διαδικασία κοσκινίσματος αναγκάζει τους
αποξηραμένους αδένες ρητίνης να σπάσουν από το φυτικό υλικό, ενώ η λεπτή σίτα επιτρέπει να
περάσουν μόνο τα μικρότερα κομμάτια των αδένων, οι κορμοί και τα κεφάλια από τα τριχώματα. Οι πιο
προηγμένες τεχνικές χρησιμοποιούν στατικό ηλεκτρισμό για να βοηθήσουν περαιτέρω στον διαχωρισμό
της ρητίνης.
Η πούδρα της ρητίνης που μοιάζει με άμμο, χρησιμοποιείται συχνά για να μπει σε ένα bowl ή για να την
πασπαλίσουμε πάνω ή μέσα σε ένα τσιγαριλίκι (ένα στριφτό με φυτικό υλικό από τα αλεσμένα
μπουμπούκια κάνναβης) για πρόσθετη ισχύ. Άλλοι προτιμούν να φτιάχνουν πεπιεσμένα τούβλα
παραδοσιακού χασίς ή να παράγουν rosin για χρήση με dabbing.
Χασίς με παγωμένο νερό (Ice water hash/ Bubble hash)
Το χασίς που παράγεται με παγωμένο νερό, επίσης γνωστό ως bubble hash, δημιουργείται με την
ανάδευση των μπουμπουκιών κάνναβης σε παγωμένο νερό τα οποία στην συνέχεια φιλτράρονται μέσω
σάκων με λεπτές σίτες / κόσκινα.
Η παρασκευή χασίς με την χρήση παγωμένου νερού αναφέρεται συχνά ως πλύσιμο (washing), επειδή οι
παρασκευαστές χασισιού χρησιμοποιούν ειδικά σχεδιασμένα πλυντήρια για να αναταράξουν το φυτικό
τους υλικό προτού φιλτραριστεί μέσω μιας σειράς από σάκους με λεπτές σίτες. Μόλις η ρητίνη
φιλτραριστεί, συλλεχθεί και στεγνώσει, αυτό που θα μείνει είναι χασίς έτοιμο για χρήση. Η εμφάνιση και
η υφή αυτού του χασίς μπορεί να κυμαίνεται
μεταξύ ξηρού και αλευρώδους έως λιπαρού και ελαιώδους υλικού.
Το χασίς υψηλότερης ποιότητας με την χρήση παγωμένου νερού, που συχνά ονομάζεται full melt (πλήρες
τήγμα) ή ice wax (κερί πάγου), μπορεί να καταναλωθεί με dabbing ενώ οι χαμηλότερης ποιότητας
παρασκευές συνήθως πιέζονται για την παρασκευή rosin, καπνίζονται σαν παραδοσιακό χασίς ή
προορίζονται για έγχυση σε άλλα προϊόντα. Η ποιότητα του χασίς βαθμολογείται σε ένα σύστημα
αστεριών, με τα έξι αστέρια να είναι η υψηλότερη ποιότητα και το ένα μονό αστέρι να προορίζεται για τα
λιγότερο εκλεπτυσμένα προϊόντα.
Rosin (Ροζίν)
Το rosin είναι ένα συμπυκνωμένο συμπύκνωμα που παράγεται χωρίς την χρήση διαλύτη και που εξάγεται
από το φυτικό υλικό χρησιμοποιώντας πίεση και χαμηλή σχετικά θερμότητα για να συμπιεστεί και να
λιώσει ο ρητινώδης χυμός από τα άνθη της κάνναβης. Επειδή το rosin είναι μια προσιτή μορφή εκχύλισης
που μπορεί να γίνει με ασφάλεια και στο σπίτι, είναι ένας δημοφιλής τρόπος εκχύλισης και παρασκευής
συμπυκνώματος στους ερασιτέχνες κάντο-μόνος-σου παρασκευαστές (DIY homecrafters).
Υπάρχουν τρεις κύριοι τύποι rosin: το rosin λουλουδιών (flower rosin), το rosin χασίς (hash rosin) και
rosin ξηρού κοσκινίσματος (dry sift rosin). Και τα τρία είδη ονομάζονται έτσι ανάλογα με το αρχικό
υλικό από το οποίο εξήχθησαν.
Σύσταση των συμπυκνωμάτων
Δεν είναι ασυνήθιστο τα προϊόντα συμπυκνώματος να επισημαίνονται και να πωλούνται ανάλογα με την
σύστασή τους. Αν και αυτές οι μορφές συνηθέστερα σχετίζονται με εκχυλίσματα με την χρήση
υδρογονάνθρακα με δυνατότητα για κατανάλωση με dabbing, είναι δυνατόν να επιτευχθούν αυτές οι
συστάσεις και με άλλες μεθόδους εκχύλισης.
Shatter (σάτερ)
Το shatter είναι ένα σκληρό, ημιδιαφανές συμπύκνωμα που εύκολα “θρυμματίζεται” (shatters)όπως το
γυαλί ή η σκληρή καραμέλα. Συμπυκνώματα με αυτή την σύσταση είναι συχνότερα το αποτέλεσμα της
εκχύλισης με την χρήση υδρογονανθράκων και σχηματίζεται όταν ένα ακατέργαστο εκχύλισμα χύνεται
και γίνεται μια λεπτή, επίπεδη πλάκα και αφήνεται χωρίς επεμβάσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
καθαρισμού.
Τα προϊόντα shatter είναι γενικά προσιτά σε σύγκριση με τα άλλα εκχυλίσματα με την χρήση
υδρογονανθράκων, που δεν απαιτούν πρόσθετη επεξεργασία. Το shatter είναι εύκολο στη δοσολόγηση
του και μπορούμε να το χειριστούμε σε θερμοκρασία δωματίου ή και σε πιο κρύο περιβάλλον, αλλά

χρειάζεται προσοχή εάν χρησιμοποιήσουμε κάποιο εργαλείο[5] για να το σπάσουμε γιατί μπορεί να
σκορπίσει και να πεταχθεί προς κάθε κατεύθυνση.
[5] “The Avid Dabber: Choosing the Right Dab Tool” (The Avid Dabber: Επιλογή του σωστού εργαλείου
για dab) https://www.leafly.com/news/strains-products/advanced-marijuana-concentrates-and-dabs
Wax (Κερί)
Το wax κάνναβης είναι ένα μαλακό, αδιαφανές συμπύκνωμα που μπορεί να ποικίλει στην εμφάνιση, στην
υφή και στο χρώμα του, καθώς αυτά τα χαρακτηριστικά καθορίζονται από τη θερμότητα, την υγρασία,
την χημική σύνθεση και την διαδικασία καθαρισμού. Πολλά waxείναι το αποτέλεσμα ανάδευσης ενός
ακατέργαστου εκχυλίσματος σε μια ανακατεμένη, με ενσωματωμένο αέρα σύσταση.
Όταν ανακατευτεί έντονα και αποκτήσει μια ομαλή υγρή σύσταση με τερπένια, αυτά τα προϊόντα φέρουν
ονομασίες όπως budder, badder, frosting, icing και άλλα. Όταν τα waxκαθαρίζονται για να
δημιουργήσουν μια πιο ξηρή υφή, τα προϊόντα ονομάζονται συχνά honeycomb και crumble για την
πορώδη εμφάνιση τους και την χοντροκομμένη υφή τους.
Pull ‘n’ snap
Το pull ‘n’ snap είναι ένα γυαλιστερό, επίπεδο συμπύκνωμα με απαλή υφή τύπου taffy. Συχνά μοιάζει με
το shatter, αλλά έχει μια πιο εύκαμπτη συνοχή. Παρομοίως με το shatter, είναι συνήθως αποτέλεσμα
εκχύλισης με την χρήση υδρογονάνθρακα που δεν αναδεύεται κατά τη διαδικασία καθαρισμού.
Τα προϊόντα pull ‘n’ snap εκτιμώνται για το ότι είναι σχετικά εύκολα στην χρήση τους, αλλά είναι γνωστό
ότι γίνονται κολλώδη και δύσχρηστα όταν εκτίθενται σε θερμότητα. Όταν φυλάσσεται σε ψυχρότερες
θερμοκρασίες, η σύσταση του pull ‘n’ snap είναι πιο κοντά σε αυτή του shatter.
Σχετικά άρθρα:
* “In Photos: These ‘Dragon Balls’ Contain 3,000 Grams of Pure Cannabis Oil” (Μέσα από τις
φωτογραφίες: Αυτές οι “Dragon Balls”περιέχουν 3.000 γραμμάρια καθαρού ελαίου κάνναβης)

https://www.leafly.com/news/strains-products/in-photos-these-dragon-balls-contain-3000-grams-of-pure-
cannabis

* “How to dab cannabis concentrates: oil, shatter, wax, and more” (Πώς να κάνεις συμπυκνώματα

κάνναβης: έλαιο, shatter, waxκαι άλλα) https://www.leafly.com/news/cannabis-101/how-to-dab-cannabis-
concentrates

* “What Are CO2 Cannabis Extracts and How Are They Made?” (Τι είναι τα εκχυλίσματα κάνναβης

CO2 και πώς παράγονται;) https://www.leafly.com/news/cannabis-101/what-are-co2-marijuana-
concentrates

* “Cannabis oil distillate concentrate: pure THC” (Συμπύκνωμα αποστάγματος ελαίου κάνναβης:
καθαρή THC) https://www.leafly.com/news/science-tech/what-are-cannabis-distillate-concentrates

* “What Is Dry Sift Hash?” (Τι είναι το Dry Sift Hash;) https://www.leafly.com/news/cannabis-
101/what-is-dry-sift-hash

* “In Photos: Dabbing Full Melt Solventless Hash at TreeHawk Farms” (Μέσα από φωτογραφίες:

Dabbing Full Melt Solventless Hash στο TreeHawk Farms) https://www.leafly.com/news/strains-
products/in-photos-dabbing-full-melt-solventless-hash-treehawk-farms

* “What is rosin?” (Τι είναι το rosin;) https://www.leafly.com/news/cannabis-101/what-is-rosin
* “What Are Cannabis Oil, Shatter, and Wax Extracts?” (Τι είναι τα εκχυλίσματα λαδιού, shatter και
κεριού της κάνναβης;) https://www.leafly.com/news/cannabis-101/what-is-cannabis-oil-shatter-and-wax
Τι είναι τα συμπυκνώματα, τα έλαια και τα εκχυλίσματα κάνναβης;
(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: Leafly, “What are cannabis concentrates, oils, and extracts?”
https://www.leafly.com/news/cannabis-101/cannabis-concentrates-oils-extracts
Leafly Staff, June 17, 2019)
Μέρος δεύτερο
Τα έλαια κάνναβης, τα συμπυκνώματα και τα εκχυλίσματα, όλα αυτά χρησιμεύουν ως όροι ομπρέλα
κάτω από τους οποίους βρίσκεται μια πλειάδα διαφορετικών προϊόντων: υγρό άτμισης, χασίς, βάμματα,
dabs, έλαιο CBD και κάθε άλλο προϊόν που ονειρεύονται και φτιάχνουν οι χημικοί της κάνναβης.
Ένα έλαιο, συμπύκνωμα ή εκχύλισμα είναι οποιοδήποτε προϊόν που προέρχεται από τα άνθη της
κάνναβης και που μεταποιείται σε συμπυκνωμένη μορφή, αλλά κάθε τύπος ελαίου κάνναβης είναι
μοναδικός.
Γιατί όμως να ασχοληθούμε με τα συμπυκνώματα όταν έχουμε δοκιμάσει το πραγματικό υλικό, τα
λουλούδια της κάνναβης; Το λουλούδι μπορεί να είναι αρκετά καλό για μας, αλλά υπάρχουν πολλοί λόγοι
για να εξερευνήσουμε τις πολλές επιλογές (και φάρμακα) που προσφέρονται σε εκχύλισματα, όπως:
* Δεν χρειάζεται να καπνίσουμε τα εκχυλίσματα. Οι περισσότεροι καταναλωτές επιλέγουν να
καταναλώσουν με ατμοποίηση ή με άτμιση ή να καταναλώσουν συμπυκνώματα σε μια δόση χωρίς

καπνό.
* Τα έλαια κάνναβης είναι αποτελεσματικά. Χρειάζεται λιγότερο προϊόν για την επίτευξη της
επιθυμητής εμπειρίας.
* Τα εκχυλίσματα είναι εκλεπτυσμένα. Τα αιθέρια έλαια και τα κανναβινοειδή διαχωρίζονται από το φυτικό
υλικό για να δημιουργηθεί μια ομαλή, καθαρή(*) εισπνοή όταν τα ατμοποιούμε ή τα ατμίζουμε.
(*) Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και ψάχνουμε για το πώς να βρούμε υψηλής ποιότητας έλαιο
κάνναβης και για να αποφεύγουμε τα αναξιόπιστα, κακώς επεξεργασμένα εκχυλίσματα.
[σημείωση από την μτφ: Γίνεται συχνά η αναφορά σε άτμιση και ατμοποίηση. Ενώ εκ πρώτης αυτές οι δυο
τεχνικές κατανάλωσης της κάνναβης με εισπνοή φαίνονται να είναι ίδιες, είναι δυο εντελώς διαφορετικές
τεχνικές. Στην άτμιση (απότομη παραγωγή ατμού από ένα ειδικής σύστασης υγρό) είναι τα γνωστά μας
ηλεκτρονικά τσιγάρα. Το υγρό αναπλήρωσης που περιέχει μια βάση από προπυλενογλυκόλη (εξευγενισμένο
παράγωγο πετρελαίου) ή/και αποσταγμένο νερό ή/και γλυκερίνη (φυτικό παράγωγο) που χρειάζεται για να
είναι / γίνει το υγρό αρκετά λεπτό ώστε όταν έρθει σε επαφή με την θερμαινόμενη ηλεκτρική αντίσταση να
μετατραπεί σε ατμό για να τον εισπνεύσουμε, περιέχει επίσης και υλικό (όπως νικοτίνη ή/και αρώματα ή/και
αιθέρια έλαια ή/και έλαιο κάνναβης) το οποίο ουσιαστικά είναι αυτό που θέλουμε να καταναλώσουμε. Στην
ατμοποίηση (εξαέρωση εάν είναι υγρό υλικό ή εξάχνωση αν είναι στερεό υλικό αυτό που καταναλώνουμε)
έχουμε μια ειδική ηλεκτρική συσκευή που έχει ένα θάλαμο μέσα στον οποίο τοποθετούμε το υλικό προς
εξάτμιση όπως είναι (χωρίς πρόσθετα) και γίνεται αύξηση της θερμοκρασίας μέσα στο θάλαμο σταδιακά
μέχρι να ατμοποιηθεί κάποιο μέρος ή το περισσότερο από το υλικό που υπάρχει στο θάλαμο και να
μετατραπεί σε ατμό που εμείς μπορούμε να εισπνεύσουμε. Και στις δυο διαδικασίες δεν υπάρχει καύση και
έτσι δεν θεωρούνται διαδικασίες καπνίσματος].
Τύποι ελαίου κάνναβης
Σε αυτήν εδώ την σειρά των άρθρων, θα διερευνήσουμε τις πολλές επιλογές συμπύκνωσης της κάνναβης
που έχουμε στην διάθεσή μας (η διαθεσιμότητα προϊόντων κάνναβης διαφέρει ανάλογα με την νομοθεσία
που ισχύει για την κάνναβη στον τόπο κατοικίας μας, από την πλήρη απαγόρευση μέχρι την πλήρη
απελευθέρωση). Ακολουθεί μια σύντομη λίστα των τύπων εκχύλισης που χρησιμοποιούνται ευρέως για
να εξοικειωθούμε με αυτούς που πρόκειται να παρουσιάσουμε σε αυτά τα άρθρα:
* Το έλαιο CBD αναφέρεται σε μη μεθυστικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται ευρέως για τη θεραπεία
διαφόρων ιατρικών παθήσεων. Πωλείται συνήθως ως βάμμα ή σε μορφή κάψουλας.
* Το έλαιο THC αναφέρεται σε μεθυστικά έλαια που επίσης χρησιμοποιούνται ευρέως ιατρικά, αλλά
επίσης προσφέρουν ευφορικά αποτελέσματα. Τα έλαια που εγχύονται με THC διατίθενται σε πολλές
μορφές, αλλά τα πιο δημοφιλή είναι στερεά που μπορούμε να τα καταναλώσουμε με ατμοποίηση (που
ονομάζονται dabs), βάμματα και κάψουλες.
* Τα φυσίγγια με υγρό αναπλήρωσης για συσκευές άτμισης είναι μικρά δοχεία με έλαιο που
τοποθετούνται σε ειδικές φορητές ηλεκτρικές συσκευές για εύκολη δοσολόγηση με εισπνοή. Είναι
ουσιαστικά ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο, αλλά με κάνναβη.
* Τα βρώσιμα έλαια αναφέρονται σε ενεργοποιημένο έλαιο που μπορούμε είτε να τα καταναλώσουμε
μέσα σε τρόφιμα / ποτά, είτε σε μορφή κάψουλας.
Βρες το σωστό συμπύκνωμα κάνναβης για σένα
Κάθε εκχύλιση εξυπηρετεί έναν διαφορετικό σκοπό και τύπο καταναλωτή, επομένως παραθέτουμε
αναλυτικά τις προτάσεις μας βάση τον βαθμό εμπειρίας του καταναλωτή με τα συμπυκνώματα:
* Νέος στα συμπυκνώματα κάνναβης; Εδώ στο 2ο μέρος αυτής της σειράς παρουσιάσαμε τα πιο
συνηθισμένα έλαια και εκχυλίσματα κάνναβης και προτείναμε προϊόντα για σχετικά άπειρους
καταναλωτές.
* Είσαι αρκετά έμπειρος για να δεις και άλλα βάμματα και υγρά άτμισης; Στο 3ο μέρος παρουσιάζουμε
πρόσθετες φόρμες εκχυλίσματος που μπορείς να καταναλώσεις με άτμιση, με ατμοποίηση ή dabή με
κατάποση.
* Είσαι ένας αληθινός λάτρης των εκχυλισμάτων; Στο 4ο μέρος θα σε καθοδηγήσουμε προς τα
εξειδικευμένα συμπυκνώματα που είναι ιδανικά για τους καταναλωτές λάτρεις των ελαίων.
Τα καλύτερα συμπυκνώματα κάνναβης για αρχάριους
(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: Leafly, “The best cannabis concentrates for beginners”
https://www.leafly.com/news/cannabis-101/marijuana-concentrates-for-beginners
Leafly Staff, June 17, 2019)
Μέρος τρίτο
Ο κόσμος των συμπυκνωμάτων κάνναβης μπορεί να φαίνεται απέραντος και πολυπληθής, αλλά δεν
χρειάζεται να μας φοβίζει όλο αυτό: Πολλά προϊόντα εκεί έξω είναι ιδανικά για αρχάριους καταναλωτές

όπως εσύ. Σε αυτό το μέρος της σειράς, θα σας παρουσιάσουμε μερικά από τα πιο δημοφιλή προϊόντα για
αρχάριους.
Ψάχνεις για ανακούφιση από τα συμπτώματα χωρίς να έχεις ευφορικότητα; Θα το δούμε και αυτό.
Μόλις μάθουμε ποια συμπυκνώματα είναι ευκολότερα στη χρήση και στην δοσολόγηση, είναι πιθανό να
διατηρείς μια σταθερή καβάντζα από αυτά που προτιμάς, άλλωστε ποιος δεν λατρεύει μια εναλλακτική
λύση κατανάλωσης χωρίς κάπνισμα;
Βρίσκοντας την σωστή δόση, την ισχύ και τα αποτελέσματα
Ένα συμπύκνωμα μπορεί να προσφέρει μια ευφορικότητα, μια ήπια χαλάρωση ή μια μη μεθυστική
ανακούφιση των συμπτωμάτων, όλα εξαρτώνται από τα συστατικά του.
* Για ισχυρή επίδραση και ευφορικότητα, θα πρέπει να αναζητήσουμε κάτι με υψηλή περιεκτικότητα σε
THC.
* Για μια ισορροπημένη επίδραση και απαλή ευφορικότητα, θα πρέπει να δοκιμάσεις ένα εκχύλισμα με
ίση αναλογία σε THC και σε CBD.
* Για μια θεραπευτική ανακούφιση χωρίς ευφορικότητα, θα χρειαστείς ένα προϊόν με υψηλή
περιεκτικότητα σε CBD και με χαμηλή περιεκτικότητα σε THC.
Εάν χρησιμοποιήσεις ένα προϊόν με υψηλή περιεκτικότητα σε THC, θα πρέπει να θυμάσαι ότι η
δοσολόγηση γίνεται με το ξεκίνημα με μια μέτρια δόση και με αργή αύξηση έως ότου βρεις ποια είναι η
τέλεια δόση για σένα. Να θυμάσαι επίσης ότι ακόμη και οι μικροσκοπικές δόσεις (ή λεγόμενη
μικροδοσολόγηση)[1] μπορεί να είναι και το μόνο που χρειάζεσαι για να επιτύχεις το επιθυμητό
αποτέλεσμα όπως η ανακούφιση από το άγχος, η διατήρηση ή επίτευξη της εστίασης ή/και της
δημιουργικότητας.
[1] “Microdosing cannabis: Benefits without the buzz” (Μικροδοσολόγηση της κάνναβης: Οφέλη χωρίς
την ευφορικότητα) https://www.leafly.com/news/cannabis-101/microdosing-weed-guide
Με τα προϊόντα CBD, η υπερβολική αύξηση μπορεί να μην είναι ζήτημα, αλλά η δοσολογία εξακολουθεί
να είναι σημαντική[2]. Μερικοί καταναλωτές, ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα ή την ιατρική τους
κατάσταση, μπορεί να απαιτούν πολύ υψηλές δόσεις CBD ενώ άλλοι μπορεί να επωφελούνται από
χαμηλότερες δόσεις.
[2] “We Asked a Scientist: What’s the Right Dose of CBD?” (Ρωτήσαμε έναν επιστήμονα: Ποια είναι η
σωστή δόση της CBD;) https://www.leafly.com/news/health/whats-the-right-dose-of-cbd
Έλαιο CBD και έλαιο κλωστικής ή βιομηχανικής κάνναβης (hemp)
Το έλαιο CBD είναι ένα συμπύκνωμα κάνναβης άφθονο σε περιεκτικότητα της μη μεθυστικής ένωσης
κανναβιδιόλη (αυτό είναι το πλήρες όνομα για την CBD). Προσφέροντας τα οφέλη του χωρίς κάπνισμα
και χωρίς ευφορικότητα, οι καταναλωτές συνήθως αναζητούν έλαιο CBD όταν θέλουν να βρουν
ανακούφιση από το άγχος, το στρες, τον πόνο, την φλεγμονή ή άλλη κατάσταση που μπορεί ενδεχομένως
να αντιμετωπιστεί με την CBD.
Είναι ένα έλαιο CBD το ίδιο με έναν έλαιο κλωστικής ή βιομηχανικής κάνναβης (hemp); Δεν είναι πάντα.
Η κλωστική κάνναβη (hemp) παράγει CBD και, ως εκ τούτου, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα έλαιο
CBD από αυτήν. Ωστόσο, η κάνναβη που έχει καλλιεργηθεί επιλεκτικά για να περιέχει υψηλότερα
επίπεδα CBD παράλληλα με ένα φάσμα διαφορετικών ευεργετικών ενώσεων[3] θεωρείται συχνά πιο
αποτελεσματική. Ενώ το έλαιο από κλωστική κάνναβη (hemp)διαφημίζεται ευρέως στο διαδίκτυο, η
CBD που προέρχεται από (κανονική) κάνναβη διατίθεται μόνο στα ειδικά καταστήματα διάθεσης
κάνναβης, καθώς αυτά τα προϊόντα υπόκεινται σε διαφορετικούς κανονισμούς. Συνήθως είναι το
ποσοστό περιεκτικότητας σε THC που καθορίζει αν κάποιο σκεύασμα υπόκειται σε κανονισμούς
σχετικούς με την κάνναβη.
[3] “The entourage effect: How cannabis compounds may be working together” (Η συνδυαστική

επίδραση: Πώς μπορούν να συνεργάζονται οι ενώσεις κάνναβης) https://www.leafly.com/news/cannabis-
101/cannabis-entourage-effect-why-thc-and-cbd-only-medicines-arent-g

Πάντα θα πρέπει να κάνεις την έρευνα σου[4] για να βεβαιωθείς ότι το έλαιο CBD / κλωστικής κάνναβης
που αγοράζεις είναι καθαρό και παράγεται από μια αξιόπιστη πηγή.
[4] “7 Essential Tips for Buying Hemp-Based CBD Products” (7 βασικές συμβουλές για την αγορά

προϊόντων CBD με βάση την κλωστική κάνναβη) https://www.leafly.com/news/cannabis-101/essential-
tips-for-buying-hemp-cbd-products

Σημείωσε ότι ο όρος έλαιο CBD είναι ένας ευρύτερος όρος που μπορεί να αναφέρεται σε διάφορα
προϊόντα. Μπορεί να έρθει με τη μορφή βάμματος, βρώσιμο / πόσιμο υγρό RSO, κάψουλες, σκευάσματα
τοπικής χρήσης και πολλά άλλα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ποια φόρμα είναι
κατάλληλη για σένα, συνέχισε να διαβάζεις παρακάτω ή δες τον οδηγό[5] του Leafly για δημοφιλή
προϊόντα CBD.

[5] “How to find the best CBD cannabis product for you” (Πώς να βρεις ποιο είναι το καλύτερο προϊόν

κάνναβης CBD για σένα) https://www.leafly.com/news/strains-products/high-cbd-products-for-medical-
marijuana-patients-no-access-no-pro

Kief (Κίεφ)
Αν κοιτάξεις προσεκτικά από πολύ κοντά ένα λουλούδι κάνναβης θα δεις ότι πάνω του υπάρχει ένα
πασπάλισμα από μια κρυσταλλική σκόνη σε κάθε σημείο του μπουμπουκιού (ο λεγόμενος κρύσταλλος).
Αυτό ονομάζεται kief[6], και δημιουργείται από τους αδένες ρητίνης του φυτού (τα ζελατινοειδή τριχίδια
σαν μικροσκοπικά μανιτάρια που ονομάζονται τριχώματα). Μέσα στα κεφάλια, σε αυτούς τους
μικροσκοπικούς, κολλώδεις κρυστάλλους βρίσκονται τα κάθε λογής συστατικά (οι χημικές ενώσεις) που
καταναλώνουμε από την κάνναβη: η THC, η CBD, τα τερπένια και όλες οι άλλες ενώσεις που ευθύνονται
για την παραγωγή των επιδράσεων που επιφέρει με την κατανάλωση τους η κάθε ποικιλία.
[6] “What is kief and how can you use it?” (Τι είναι το κίεφ και πώς μπορούμε να το
χρησιμοποιήσουμε;) https://www.leafly.com/news/cannabis-101/what-is-kief
Καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας, το kief, αυτή η πούδρα που αποτελείται από τριχώματα, το
συλλέγουμε και το πιέζουμε σε πρέσα για να φτιάξουμε τούβλα χασίς που όταν το καπνίζουμε (ο πιο
γνωστός τρόπος από παλιά) μας δίνει μια πολύ ισχυρή ευφορικότητα. Μπορούμε να συλλέξουμε το kief
με έναν ειδικό μύλο άλεσης και να φτιάξουμε το δικό μας χασίς ή απλά να το πασπαλίσουμε πάνω από
ένα bowl (ναργιλές) για πρόσθετη ισχύ.
Έλαιο άτμισης
Ένα από τα καλύτερα είδη για ξεκίνημα για κάποιον που έχει την περιέργεια (ή την ανάγκη) να δοκιμάσει
την κάνναβη είναι τα προγεμισμένα φυσίγγια με υγρό αναπλήρωσης ή μπουκαλάκι με υγρό αναπλήρωσης
για χρήση με μια/ σε μια φορητή συσκευή άτμισης, σε ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο τύπου πένας[7], μια
σχετικά απλή συσκευή που περιλαμβάνει δυο πράγματα: μια μπαταρία και ένα φυσίγγιο / δοχείο ελαίου.
Εύκολη στη χρήση και στην δοσολόγηση, η συσκευή άτμισης παρέχει μια ρυθμιζόμενη δόση ατμού με το
πάτημα ενός κουμπιού (υπάρχουν και πιο απλές συσκευές που λειτουργούν κατευθείαν απλά με την
εισπνοή καθώς ενεργοποιούνται αυτόματα από την ροή του αέρα που περνά από μέσα τους καθώς ο
χρήστης ρουφά μέσα από το στόμιό τους).
[7] “What is a cannabis vape cartridge?” (Τι είναι ένα φυσίγγιο με υγρό άτμισης που περιέχει κάνναβη;)
https://www.leafly.com/news/strains-products/what-are-pre-filled-cannabis-oil-vape-cartridges
Τα προγεμισμένα φυσίγγια ελαίου διατίθενται σε μια ποικιλία διαφορετικών ποικιλιών, γεύσεων και
περιεκτικοτήτων, ώστε να μπορούμε να επιλέξουμε σχεδόν οποιαδήποτε εμπειρία θα είχαμε την διάθεση
να έχουμε. Μπορείς να επιλέξεις, ως αρχάριος, ένα φυσίγγιο που θα περιέχει υγρό αναπλήρωσης πλούσιο
σε CBD για να έχεις έτσι μια χαλαρή εμπειρία χαμηλής έντασης χωρίς ζάλη. Εναλλακτικά, μπορείς να
βρεις ίσως και την αγαπημένη σου ποικιλία για να έχεις μια εμπειρία με τα αρώματα και τις γεύσεις
αυτής της ποικιλίας.
Το πιο συνηθισμένο συμπύκνωμα που χρησιμοποιείται σε αυτά τα φυσίγγια άτμισης είναι το έλαιο από
εκχύλιση με CO2[8], που προέρχεται από βιομηχανικούς βοτανικούς εκχυλιστές που χρησιμοποιούν
πίεση και διοξείδιο του άνθρακα για να διαχωρίσουν τα ξεχωριστά κανναβινοειδή και άλλες βασικές
ενώσεις. Μπορείς να μάθεις περισσότερα για το έλαιο με εκχύλιση CO2 στο 3ο μέρος αυτής της σειράς.
[8] “What Are CO2 Cannabis Extracts and How Are They Made?” (Τι είναι τα εκχυλίσματα κάνναβης
CO2 και πώς παρασκευάζονται;)
https://www.leafly.com/news/cannabis-101/what-are-co2-marijuana-concentrates)
Έλαιο Rick Simpson (Rick Simpson oil, RSO)
Το 2003, ο Rick Simpson αντιμετώπισε τον καρκίνο του δέρματος που είχε χρησιμοποιώντας ένα σπιτικό
φάρμακο κάνναβης. Διαποτίζοντας την κάνναβη σε καθαρή νάφθα ή ισοπροπυλική αλκοόλη, οι
θεραπευτικές ενώσεις απομακρύνονται από το φυτό και μετά την πλήρη εξάτμιση του διαλύτη μένει πίσω
ένα σκούρο υγρό.
Επίσης γνωστό ως Phoenix Tears, το Rick Simpson Oil (RSO)[9] μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας στο
δέρμα ή να καταποθεί από το στόμα. Πολλές μάρκες και παραγωγοί δημιουργούν τώρα τις δικές τους
παραλλαγές του RSO, μερικές από τις οποίες έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε THC, ενώ άλλες περιέχουν
μόνο μη μεθυστικές ενώσεις όπως η CBD.
[9] “Who is Rick Simpson and what is Rick Simpson Oil (RSO)?” (Ποιος είναι ο Rick Simpson και τι
είναι το Rick Simpson Oil (RSO);) https://www.leafly.com/news/cannabis-101/what-is-rick-simpson-oil
Δεν προσφέρει πολλά σχετικά με την γεύση, αλλά το RSO είναι μια εξαιρετική επιλογή για ασθενείς που
αναζητούν άμεση ανακούφιση από τα συμπτώματα χωρίς κάπνισμα και την εποχή που ο Rick Simpson
μίλησε για τον τρόπο παρασκευής του ελαίου του δεν υπήρχαν πολλές επιλογές για τους ασθενείς καθώς
σχεδόν σε όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ και στον Καναδά ήταν ακόμα απαγορευμένη η κάνναβη.

Βάμματα
Μέχρι την απαγόρευση το 1937, τα βάμματα[10] ήταν η πιο κοινή μορφή κάνναβης για ιατρική χρήση
στις ΗΠΑ. Ένα βάμμα είναι ένα υγρό συμπύκνωμα που λαμβάνεται μέσω εκχύλισης με αλκοόλ, το οποίο
εκχυλίζει πολλά από τα ευεργετικά κανναβινοειδή του φυτού.
[10] “Cannabis tinctures 101: How to make, consume, and dose them” (Βάμματα κάνναβης 101: Πώς

παρασκευάζονται, πώς καταναλώνονται και πώς τα δοσολογούμε) https://www.leafly.com/news/cannabis-
101/cannabis-tinctures-101-what-are-they-how-to-make-them-and-how-to

Η λήψη ενός βάμματος γίνεται με υπογλώσσια χορήγηση, τοποθετούμε τις σταγόνες κάτω από την
γλώσσα και κρατάμε εκεί για 15-20 δευτερόλεπτα. Οι επιδράσεις συνήθως ξεκινούν μετά από 20-30
λεπτά, αλλά εάν χρησιμοποιήσουμε ένα βάμμα με υψηλή περιεκτικότητα σε THC, λόγω αυτής της
καθυστέρησης στην έναρξη των επιδράσεων θα πρέπει να προσέξουμε ώστε να περιμένουμε αρκετά πριν
πάρουμε και άλλη δόση.
Τα βάμματα είναι διαθέσιμα σε μια ποικιλία γεύσεων και σε περιεκτικότητες κανναβινοειδών και
μπορούμε να βρούμε σκευάσματα είτε με υψηλή περιεκτικότητα σε THC είτε με υψηλή περιεκτικότητα
σε CBD.
Κάψουλες βρώσιμου ελαίου
Με συγκεκριμένες δόσεις, οι κάψουλες ή τα χάπια με έλαιο κάνναβης μας επιτρέπουν να καταναλώσουμε
κάνναβη όπως θα κάναμε με οποιοδήποτε φυτικό συμπλήρωμα[11]. Γεμάτες με CBD, με THC ή με έναν
συνδυασμό διαφόρων κανναβινοειδών, οι κάψουλες μπορούν να προσφέρουν μια προβλέψιμη εμπειρία
παρέχοντας συγκεκριμένες επιδράσεις από όποιες ενώσεις μας ενδιαφέρουν. Σημείωση: Πάντα θα πρέπει
να βεβαιωθεί ότι το προϊόν που αγοράζουμε είναι εργαστηριακά ελεγμένο και ότι η αναγραφόμενη δόση
είναι ακριβής.
[11] “How to Make Your Own Cannabis-Infused Coconut Oil Capsules” (Πώς να φτιάξεις τις δικές σου

κάψουλες με έλαιο καρύδα και με έγχυση κάνναβης) https://www.leafly.com/news/cannabis-101/how-to-
make-your-own-cannabis-infused-capsules

Στην ιδανική περίπτωση, θα πρέπει να επιλέξεις μια κάψουλα χαμηλής δόσης (5mg κανναβινοειδών) και
να αυξήσεις σταδιακά μέχρι να εντοπίσεις την τέλεια δόση για σένα. Μπορεί να χρειαστούν οπουδήποτε
από 30 λεπτά έως δύο ώρες για να γίνουν αισθητά τα αποτελέσματα μιας κάψουλας, οπότε θα χρειαστεί
να έχεις υπομονή και να δεις τις επιδράσεις μιας δόσης πριν αυξήσεις και άλλο την δόση σου.
Χασίς (Hash / χας)
Με μια ιστορία που εκτείνεται για χιλιάδες χρόνια, η παράδοση σχετικά με το χασίς (ή χασίσι)[12]
παραμένει ζωντανή και δυνατή. Οι παραδοσιακές μέθοδοι για την παρασκευή χασισιού περιλαμβάνουν
την συσκευασία της ρητίνης του φυτού για τη δημιουργία συμπιεσμένων κομματιών (τούβλων) που
καπνίζονται και που τυπικά περιέχουν THC σε περιεκτικότητα μεταξύ 40-60%. Για σύγκριση, τα
λουλούδια της κάνναβης γενικά εμφανίζουν 15-25% περιεκτικότητα σε THC.
[12] “What is hash?” (Τι είναι το χασίς;) https://www.leafly.com/news/cannabis-101/what-is-hashish
Οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν αλλάξει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο παραγωγής του χασίς σήμερα. Οι
πιο αποτελεσματικές μέθοδοι περιλαμβάνουν λεπτά κόσκινα, παγωμένο νερό, κατάψυξη και μηχανική
πρέσα για να μας παρέχουν σήμερα εξαιρετικής ποιότητας χασίς.
Σχετικά άρθρα:
* “6 common myths and controversies about high-CBD cannabis” (6 κοινοί μύθοι και αντιπαραθέσεις

σχετικά με την κάνναβη με υψηλή περιεκτικότητα σε CBD) https://www.leafly.com/news/cannabis-
101/separating-cbd-facts-from-myths

* “What is a cannabis vape cartridge?” (Τι είναι ένα φυσίγγιο με υγρό αναπλήρωσης για άτμιση με
κάνναβη;) https://www.leafly.com/news/cannabis-101/what-are-pre-filled-cannabis-oil-vape-cartridges
* “Cannabis Craftsmanship: How to Make Hash With Funky Skunk Extracts” (Δεξιοτεχνία στην

κάνναβη: Πώς να φτιάξεις χασίς από την Funky Skunk Extracts) https://www.leafly.com/news/cannabis-
101/cannabis-craftsmanship-how-to-make-hash-with-funky-skunk-extracts

Τα συμπυκνώματα κάνναβης για ειδικούς
(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: Leafly, “Cannabis concentrates for experts”
https://www.leafly.com/news/strains-products/marijuana-extracts-dabs-for-experts
Leafly Staff, June 14, 2019)
Μέρος τέταρτο
Στα τρία πρώτα μέρη αυτής της σειράς, μάθαμε τα βασικά των συμπυκνωμάτων κάνναβης, τον τρόπο
παρασκευής τους και τους διάφορους τύπους διαθέσιμων εκχυλισμάτων. Τώρα, θα μπούμε στα βαθιά και
στις λεπτομέρειες που θα μας βοηθήσουν να εξελιχτούμε σε ειδικούς επί των συμπυκνωμάτων.

Διάβασε παρακάτω για να μάθεις περισσότερα σχετικά με την επίτευξη εκχυλισμάτων υψηλής ποιότητας
με τις λεπτές διαφορές που μόνο ένας έμπειρος γνώστης μπορεί πραγματικά να εκτιμήσει.
Πώς το αρχικό υλικό επηρεάζει τα συμπυκνώματα
Η συνολική ποιότητα ενός συμπυκνώματος εξαρτάται τελικά από την κάνναβη από την οποία προέρχεται,
το αρχικό φυτικό υλικό. Με άλλα λόγια, το αρχικό υλικό που εκχυλίζεται καθορίζει και το ανώτατο όριο
ποιότητας και πολυπλοκότητας. Για αυτόν τον λόγο, πολλά προϊόντα συμπυκνώματος θα δείξουν την
ποιότητα του αρχικού υλικού και αυτό είναι κάτι το οποίο θα διερευνήσουμε παρακάτω.
Trim run (εκχύλιση από τρίμμα)
Τα trim run (τριμ ραν) είναι τα συμπυκνώματα που ξεκινούν από τρίμματα από τη συγκομιδή της
κάνναβης, συγκεκριμένα, τα φύλλα εκείνα που έχουν πάνω τους ρητίνη πλούσια σε κανναβινοειδή. Αυτό
το υλικό, που αλλιώς θα γινόταν απόβλητο, μετατρέπεται σε εξαιρετικά και συχνά προσιτά προϊόντα
συμπύκνωσης.
Το τρίμμα είναι ένα δημοφιλές αρχικό υλικό για προϊόντα εκχύλισης με υδρογονάνθρακα και
αποστάγματα, διότι οι εκχυλιστές μπορούν να απομακρύνουν αποτελεσματικά τα λιγότερο επιθυμητά
χαρακτηριστικά που μπορεί να έχει το κάθε τρίμμα.
Nug run (εκχύλιση από μπουμπούκια)
Τα συμπυκνώματα nug run (ναγκ ραν) εξάγονται από άνθη κάνναβης (τα λεγόμενα “nugs”) που
καλλιεργούνται ειδικά για εκχύλιση. Οι εκχυλιστές χρησιμοποιούν μερικές φορές και τα μικρότερα
μπουμπούκια από μια συγκομιδή (τα λεγόμενα “mids” / μεσαία) και άλλες φορές χρησιμοποιούν
ολόκληρα φυτά και μεγάλες ανθοκορυφές (μπομπάρια / colas).
Τα προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως “nug run” είναι γενικά το αποτέλεσμα της εκχύλισης με χρήση
υδρογονάνθρακα και θεωρούνται υψηλότερης ποιότητας. Τα προκύπτοντα προϊόντα προσανατολίζονται
συχνότερα στην σύσταση των χημικών προφίλ ειδικά από μια ποικιλία.
Live resin (λάιφ ρεζίν / Ζωντανή ρητίνη)
Η ζωντανή ρητίνη[1] και άλλα προϊόντα που φέρουν την ένδειξη “live” (ζωντανό) (όπως το live rosin)
είναι συμπυκνώματα που έχουν εξαχθεί μετά την συγκομιδή πριν στεγνώσουν ή ωριμάσουν τα φυτά
κάνναβης. Τα τερπένια (οι αρωματικές ενώσεις που δίνουν την γεύση και το άρωμα της κάνναβης) είναι
τόσο πτητικές (εξατμίζονται / μετατρέπονται σε αέρια) που είναι γνωστό ότι διαλύονται ακόμη και σε
θερμοκρασία δωματίου. Η εργασία με ένα πρόσφατα συγκομισμένο φυτό δίνει στους εκχυλιστές την
καλύτερη ευκαιρία να συλλάβουν τα ισχυρά τερπένια και τις γεύσεις από το φυτό.
[1] “What are live resin cannabis concentrates?” (Τι είναι τα συμπυκνώματα κάνναβης από ζωντανή
ρητίνη;) https://www.leafly.com/news/cannabis-101/what-is-live-resin-cannabis-concentrate
Για να διατηρηθούν αυτά τα εύθραυστα προφίλ τερπενίων, οι εκχυλιστές θα καταψύξουν και θα
αποθηκεύσουν την φρεσκοκομμένη κάνναβη μέχρι να είναι έτοιμη για την εκχύλιση.
Εκχυλίσματα πλήρους φάσματος έναντι απομονώσεων
Ένα συμπύκνωμα κάνναβης μπορεί είτε να είναι πλήρους φάσματος, που περιέχει μια τεράστια ποικιλία
διαφορετικών ενώσεων, είτε ένα προϊόν απομόνωσης, το οποίο είναι μια εξαγνισμένη μορφή ενός και
μόνο συστατικού.
Και οι δύο αυτές μορφές συμπυκνωμάτων έχουν μοναδικά πλεονεκτήματα, αλλά παρέχουν και εξαιρετικά
διαφορετικές εμπειρίες.
Εκχυλίσματα πλήρους φάσματος
Τα εκχυλίσματα που φέρουν την ένδειξη “πλήρους φάσματος” (full spectrum) παρέχουν ένα σχετικά
πλήρες μείγμα φυσικών χημικών ενώσεων της κάνναβης (πολύ κοντά στο χημικό προφίλ που περιέχεται
στο φυτό). Αυτά τα εκχυλίσματα παρέχουν συχνά σύνθετους συνδυασμούς κανναβινοειδών και
τερπενίων στη φυσική αναλογία που τα παράγουν τα φυτά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα έντονες γεύσεις και
αποχρώσεις.
Απομονωμένα
Τα απομονωμένα (isolated ή isolates) προϊόντα είναι καθαρά κανναβινοειδή όπως THCA και CBD σε
κρυσταλλική ή κονιοποιημένη μορφή. Αυτά τα στερεά, σταθερά κανναβινοειδή απομονώνονται, με όλες
τις άλλες χημικές ενώσεις να απομακρύνονται.
Αντί να παρέχει το πλήρες χημικό προφίλ που εκφράζουν τα συμπυκνώματα πλήρους φάσματος, τα
απομονωμένα διαχωρίζουν συγκεκριμένες ενώσεις και προσφέρουν στους καταναλωτές υψηλότερη ισχύ
και καθαρότητα ενός μεμονωμένου κανναβινοειδούς.
Τα προϊόντα απομόνωσης κάνουν την δοσολογία πιο ακριβή, προσφέρουν ένα καθαρό βασικό συστατικό
για χρήση σε άλλα προϊόντα κάνναβης και επιτρέπουν στους καταναλωτές να προσαρμόσουν το ποιες
ενώσεις καταναλώνουν. Παρόλα αυτά όμως δεν προσφέρουν την λεγόμενη συνδυαστική επίδραση
(entourage effect) που έχουν τα πλήρους φάσματος.

Διαμάντια (Diamonds)
Τα διαμάντια είναι πολύπλευροι, κρυσταλλικοί σχηματισμοί απομονωμένου THCA. Όταν το THCA
απομονώνεται, τα μόρια συλλέγονται και στοιβάζονται μεταξύ τους, σχηματίζοντας κρυστάλλους.
Τα περισσότερα προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως διαμάντια, rocks (βράχοι), stones (πέτρες) και gems
(πετράδια) αναφέρονται σε απομονωμένο THCA που υπήρχε μέσα σε ένα ακατέργαστο εκχύλισμα, που
σημαίνει ότι δεν προστίθενται επιπλέον διαλύτες για να ενθαρρυνθεί η κρυστάλλωση.
Αντ’ αυτού, το τμήμα τερπενίων, το μέρος εκείνο του εκχυλίσματος που είναι πλούσιο σε έλαια
τερπενίων, δρα ως φυσικός διαλύτης. Με την πάροδο του χρόνου, τα στερεά μόρια κανναβινοειδών
διαχωρίζονται από τα υγρά τερπένια και αφήνουν πίσω τους άκαμπτες δομές κανναβινοειδών που
μοιάζουν με χαλαζία.
Περιστασιακά, θα δεις προϊόντα που μοιάζουν με διαμάντια που φέρουν ετικέτες με ακρωνύμια όπως
HCFSE, μια συντόμευση για το εκχύλισμα πλήρους φάσματος υψηλής περιεκτικότητας σε κανναβινοειδή
(high-cannabinoid full-spectrum extract). Αυτό σημαίνει ότι το προϊόν είναι σχεδόν ένα απομονωμένο
κανναβινοειδές, αλλά εξακολουθεί να διατηρεί ένα τμήμα του αρχικού προφίλ τερπενίων.
Sause (Σάλτσα)
Η σάλτσα, που μερικές φορές ονομάζεται “terp sause”ή “the terpene fraction”, αναφέρεται σε ένα
συμπύκνωμα πλούσιο σε τερπένια. Καθώς τα κανναβινοειδή και τα τερπένια διαχωρίζονται μεταξύ τους,
στο τέλος μένουν στους εκχυλιστές στερεές κανναβινοειδείς ενώσεις και ένα υδατώδες μείγμα
αρωματικών τερπενίων.
Μερικές φορές τα προϊόντα σάλτσας φέρουν το αρκτικόλεξο HTFSE, μια συντόμευση για το εκχύλισμα
πλήρους φάσματος υψηλής περιεκτικότητας σε τερπένια (high-terpene full-spectrum extract). Αυτό
σημαίνει ότι είναι ένα συμπύκνωμα πλούσιο σε τερπένια που διατηρεί ακόμα ένα καλά συγκεντρωμένο
προφίλ κανναβινοειδών.
Σχετικά άρθρα:
* “How to Grow Cannabis for Concentrate Production” (Πώς να καλλιεργήσεις κάνναβη για την

παραγωγή συμπυκνωμάτων) https://www.leafly.com/news/growing/how-to-grow-cannabis-for-
concentrate-production

* “Full-Spectrum Extracts: An Inside Look at This Hash Oil” (Εκχυλίσματα πλήρους φάσματος: Μια

εσωτερική ματιά σε αυτό το έλαιο χασίς) https://www.leafly.com/news/science-tech/full-spectrum-
cannabis-extracts-explained

* “THCA and CBD Crystalline: Cannabinoids at Their Purest” (Κρυσταλλικό THCA και κρυσταλλική

CBD: Τα κανναβινοειδή στην καθαρότερη μορφή τους) https://www.leafly.com/news/strains-
products/what-are-thca-cbda-crystalline-cannabinoids

* “In Photos: Watch Cannabis Diamonds Form at DabX” (Μέσα από φωτογραφίες: Παρακολούθησε

την δημιουργία διαμαντιών κάνναβης στην DabX) https://www.leafly.com/news/strains-
products/cannabis-diamonds-at-dabx

Σχετικά βίντεο από το Leafly:
“Advanced Cannabis Concentrates”
(Συμπυκνώματα κάνναβης για προχωρημένους)

Youtube βίντεο διάρκειας 00:01:54
“Έχεις μάθει τα βασικά των συμπυκνωμάτων κάνναβης, τον τρόπο παρασκευής τους και τους διάφορους
τύπους εκχυλισμάτων που διατίθενται. Τώρα, πάμε πιο βαθιά τις λεπτομέρειες εκείνες θα σε βοηθήσουν να
εξελιχθείς σε έναν ειδικό συμπυκνωμάτων. Αυτό το βίντεο παρέχει συμβουλές για το πώς να επιτύχεις
εκχυλίσματα υψηλής ποιότητας με αποχρώσεις που μπορεί να εκτιμήσει μόνο ένας ειδικός επί των
συμπυκνωμάτων κάνναβης”.
“Concentrate Extraction Methods”
(Μέθοδοι εκχύλισης συμπυκνωμάτων)

Youtube βίντεο διάρκειας 00:01:59
“Υπάρχουν πολλές διαφορετικές τεχνικές εκχύλισης της κάνναβης που μπορούν να οδηγήσουν σε
συμπυκνώματα που παρουσιάζουν μια σειρά περιεκτικοτήτων, υφών και συστάσεων. Αυτές οι διάφορες
μορφές ονομάζονται συχνά ανάλογα με τον τρόπο κατασκευής τους ή την εμφάνισή τους, για παράδειγμα, το
έλαιο χασίς από εκχύλιση με βουτάνιο (butane hash oil, BHO) αναφέρεται σε εκχυλίσματα που
δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας τον διαλύτη βουτάνιο και το shatter περιγράφει ένα συμπύκνωμα που
μοιάζει με γυαλί στην εμφάνιση και στην υφή του.

Σε αυτό το βίντεο, θα μάθεις περισσότερα σχετικά με τους διαφορετικούς τύπους συμπυκνωμάτων που
καταναλώνονται ευρέως από τους καταναλωτές που αναζητούν ένα ισχυρό και εκλεπτυσμένο προϊόν
κάνναβης. Θα εξηγήσουμε επίσης πώς παρασκευάζονται μέσα από διαφορετικές διαδικασίες εκχύλισης”.
“Cannabis Concentrates Explained”
(Τα συμπυκνώματα κάνναβης εξηγούνται)

Youtube βίντεο διάρκειας 00:01:07
“Συμπυκνώματα κάνναβης, έλαια και εκχυλίσματα, όλα αυτά χρησιμεύουν ως όροι ομπρέλα κάτω από τους
οποίους βρίσκεται μια πλειάδα διαφορετικών προϊόντων: έλαιο για άτμιση, χασίς, βάμματα, dabs, έλαιο
CBD και κάθε άλλο προϊόν που έχουν ονειρευτεί οι χημικοί της κάνναβης.
Ένα συμπύκνωμα, έλαιο ή εκχύλισμα είναι οποιοδήποτε προϊόν που προέρχεται από τα άνθη κάνναβης που
μεταποιείται σε συμπυκνωμένη μορφή, αλλά κάθε τύπος ελαίου κάνναβης είναι και μοναδικός”.

Προσθέστε με στη λίστα email με νέα, εκπτώσεις, άρθρα, προϊόντα και εκδηλώσεις του συλλόγου

Δεν στέλνουμε spam!

Με την εγγραφή σας συμφωνείτε με την πολιτική απορρήτου μας.

Αφήστε μια απάντηση