(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: HERB, “What Does Cannabis Do To Your Heart?” https://herb.co/2017/02/12/cannabsiheart/, Anna Wilcox https://herb.co/author/annawilcox/, February, 2017, Health https://herb.co/category/health-2/ )

Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι με τους οποίους η κάνναβη επηρεάζει την καρδιά. Κατ’ αρχάς, η κάνναβη μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση. Δεύτερον, οι δραστικές ενώσεις στο βότανο μπορεί να προκαλέσουν αυξημένο καρδιακό ρυθμό. Αυτά τα δύο φαινόμενα είναι κάπως αντίθετα μεταξύ τους. Συνήθως ένας αυξημένος καρδιακός ρυθμός συνδέεται με την αύξηση της αρτηριακής πίεσης. Λοιπόν, τι ακριβώς κάνει η κάνναβη στην καρδιά; Είναι αυτά τα δύο πράγματα που προκαλεί καλά ή κακά; Δυστυχώς, η απάντηση σε αυτή την ερώτηση δεν είναι και τόσο απλή.

Τι κάνει κάνναβη στην καρδιά;

Σχεδόν αμέσως μετά την κατανάλωση κάνναβης, το βότανο έχει επίδραση στην αρτηριακή πίεση[1]. Αν και μια έρευνα[2] υποδηλώνει ότι η πίεση του αίματος έχει μικρή διακύμανση λίγο μετά την κατανάλωση, το βότανο θεωρείται γενικά ως ένα ισχυρό αγγειοδιασταλτικό.
[1] “7 Amazing Ways Cannabis Affects Your Body” (7 εκπληκτικοί τρόποι Η κάνναβη επηρεάζει το σώμα σας)
http://herb.co/2016/10/03/cannabis-affects-body/
[2] “Increased Blood Pressure Following Abrupt Cessation of Daily Cannabis Use” (Αυξημένη αρτηριακή πίεση μετά την απότομη διακοπή της καθημερινής χρήσης κάνναβης)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3045206/

Περίληψη

“Σκοπός: Η κάνναβη είναι η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη παράνομη ουσία. Η οξεία χορήγηση κάνναβης αυξάνει την πίεση του αίματος και τον καρδιακό ρυθμό και η ανοχή αναπτύσσεται σε αυτά τα αποτελέσματα με την βαριά χρήση. Ένα έγκυρο και αξιόπιστο σύνδρομο στέρησης εμφανίζεται στους περισσότερους καθημερινούς χρήστες, αλλά λίγες μελέτες έχουν αξιολογήσει τις καρδιαγγειακές επιδράσεις της απόσυρσης. Ο στόχος αυτής της έκθεσης είναι να περιγράψει τις απρόσμενες αλλαγές στην καρδιαγγειακή λειτουργία κατά τη διάρκεια σύντομων περιόδων εποπτείας της χρήσης κάνναβης και αποχής από τους καθημερινούς χρήστες κάνναβης.
Μέθοδοι: Μια μελέτη διασταύρωσης ABAC εντός των υποκειμένων, στην οποία εθελοντές εσωτερικοί ασθενείς νοσοκομείου καπνίζουν την κάνναβη ad-libitum (A) και απέχουν από την κάνναβη (B/C). Τα ζωτικά σημάδια αποκτήθηκαν τρεις φορές ημερησίως κατά τις έντεκα ημέρες νοσηλείας για δεκατρείς καθημερινούς χρήστες κάνναβης (11 άρρενες , 8 αφρικανο-αμερικανοί).
Αποτελέσματα: Η πίεση του αίματος αυξήθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια των περιόδων αποχής από την κάνναβη σε σύγκριση με τις περιόδους χρήσης της κάνναβης. Το μέγεθος της αύξησης ήταν σημαντικό σε ένα υποσύνολο (N = 6) των συμμετεχόντων, με μέσες αυξήσεις συστολικής έως 22,8 mmHg και διαστολικής αρτηριακής πίεσης 12,3 mmHg. Ο καρδιακός ρυθμός επίσης αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της αποχής, όταν αποκλείστηκαν τα μέτρα που συλλέχθηκαν κατά τις περιόδους οξείας επίδρασης, αλλά το μέγεθος του αποτελέσματος δεν ήταν κλινικά σημαντικό.
Συμπεράσματα: Η απότομη διακοπή της χρήσης σε βαριά χρήση κάνναβης μπορεί να προκαλέσει κλινικά σημαντική αύξηση της αρτηριακής πίεσης σε ένα υποσύνολο χρηστών. Η πίεση αίματος θα πρέπει να παρακολουθείται μεταξύ εκείνων που προσπαθούν να μειώσουν ή να σταματήσουν τη συχνή χρήση κάνναβης, ιδιαίτερα εκείνων με προϋπάρχουσα υπέρταση. Η χρονική πορεία αυτού του αποτελέσματος είναι επί του παρόντος άγνωστη και απαιτεί περαιτέρω μελέτη”.

Αυτό είναι μια εξαιρετική είδηση για όσους έχουν υψηλή αρτηριακή πίεση ή καταστάσεις όπως το γλαύκωμα. Στην πραγματικότητα, η ικανότητα των ενώσεων κάνναβης να ανοίγουν τα αιμοφόρα αγγεία είναι ο λόγος για τον οποίο το βότανο προκαλεί τα κόκκινα μάτια[3] και διαστέλλει τις κόρες.
[3] “Why Smoking Weed Gives You Red Eyes” (Γιατί η κάνναβη δημιουργεί το φαινόμενο των κόκκινων ματιών)
http://herb.co/20…/…/21/why-smoking-weed-gives-you-red-eyes/ 

Η κάνναβη μπορεί επίσης να αυξήσει τον καρδιακό ρυθμό, δύο έως και τρεις ώρες μετά την κατανάλωση. Ωστόσο, αυτό το αποτέλεσμα διαφέρει σημαντικά από άτομο σε άτομο. Σε ορισμένους, ο καρδιακός ρυθμός μπορεί να αυξηθεί μόνο κατά 20%. Έτσι όταν η καρδιά χτυπά δυνατά μπορεί να κάνει κάποιους ανθρώπους να αισθάνονται ανήσυχοι και θέτει έναν μεγαλύτερο κίνδυνο να πάθουν καρδιακή προσβολή.

Ωστόσο, οι πιθανότητες αυτού του αποτελέσματος είναι πολύ περιορισμένες. Οι ηλικιωμένοι και όσοι έχουν προϋπάρχουσες καταστάσεις, όπως η παχυσαρκία, η κατανάλωση καπνού (κάπνισμα) και οι προϋπάρχουσες καρδιακές παθήσεις, μπορεί να το παρουσιάσουν με αυτές τις επιδράσεις της κάνναβης. Τα πρότυπα μοντέλα τρωκτικών υποδηλώνουν[4] ότι αυτή η επίδραση του αυξημένου ρυθμού στην καρδιά είναι πιο έντονο στους νέους καταναλωτές, αλλά μειώνεται με την ανοχή.
[4] “Effects of cannabinoids on the perfused rat heart” (Επιδράσεις των κανναβινοειδών στην διαποτισμένη καρδιά αρουραίου)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/959665

 

 

Περίληψη

“Ο απομονωμένος καρδιακός ρυθμός και η συστολικότητα διαποτισμένης καρδιάς αρουραίου επηρεάζεται άμεσα από τέσσερα συστατικά της κάνναβης που απαντώνται στη φύση, η δέλτα9-τετραϋδροκανναβινόλη, η δέλτα8-τετραϋδροκανναβινόλη, η κανναβινόλη και η κανναβιδιόλη. Όλες οι ουσίες κατέτειναν τη συσταλτικότητα του μυοκαρδίου. Η επίδρασή τους στο ρυθμό, ωστόσο, δεν ήταν ομοιόμορφη: η δέλτα8-τετραϋδροκανναβινόλη παρήγαγε καρδιακές αρρυθμίες αλλά καμία άλλη συνεπής αλλαγή. Τόσο η δέλτα9-τετραϋδροκανναβινόλη όσο και η κανναβινόλη προκάλεσαν ταχυκαρδία. αλλά η κανναβιδιόλη παρήγαγε βραδυκαρδία, αρρυθμίες και ασυστολή. Επιπλέον, ως συνέπεια της διάθεσης των κανναβινοειδών που συσσωρεύονται στην απομονωμένη καρδιά, εμφανίστηκαν υψηλές συγκεντρώσεις ιστού σε συνδυασμό με τις άμεσες καρδιακές επιδράσεις”.

Ο καφές, ο εσπρέσο και τα ενεργειακά ποτά έχουν παρόμοια επίδραση στον καρδιακό ρυθμό. Ωστόσο, αυτές οι ουσίες αυξάνουν επίσης και την αρτηριακή πίεση. Μια μελέτη του 2006 δείχνει[5] ότι η καφεΐνη θέτει κάποιον επίσης σε μεγαλύτερο κίνδυνο να υποστεί καρδιακή προσβολή μετά την κατανάλωση. Αν και, όπως και η κάνναβη, αυτά τα αποτελέσματα συζητιούνται έντονα. Το 2007, μια άλλη μελέτη[6] έρχεται να αντιμετωπίσει αυτούς τους ισχυρισμούς.
[5] “Transient exposure to coffee as a trigger of a first nonfatal myocardial infarction” (Μεταβατική έκθεση στον καφέ ως σκανδάλη ενός πρώτου μη θανατηφόρου εμφράγματος του μυοκαρδίου)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16837823

 

 

Περίληψη

“ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Οι επιδράσεις του καφέ στο έμφραγμα του μυοκαρδίου είναι αβέβαιες. Υποθέτουμε ότι ο καφές σε παρόντες παράγοντες προδιάθεσης μπορεί να προκαλέσει μια σειρά καταστάσεων και γεγονότων τα οποία, μέσω συμπαθητικής νευρικής ενεργοποίησης, μπορεί να προκαλέσουν την εμφάνιση εμφράγματος του μυοκαρδίου.
ΜΕΘΟΔΟΙ: Έχουμε αναλύσει 503 περιπτώσεις περιστατικών μη θανατηφόρου εμφράγματος του μυοκαρδίου μεταξύ 1994 και 1998 στην Κόστα Ρίκα. Χρησιμοποιήσαμε ένα σχεδιασμό διασταύρωσης για να υπολογίσουμε τους σχετικούς κινδύνους (relative risks, RRs) και τα διαστήματα εμπιστοσύνης (confidence intervals) 95% (95% CI).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο RR του εμφράγματος του μυοκαρδίου μέσα σε μια ώρα μετά την πρόσληψη καφέ ήταν 1,49 (95% CI = 1,17-1,89). Οι περιστασιακοί πότες καφέ (<ή = 1 φλιτζάνι / ημέρα, n = 103) είχαν RR εμφράγματος του μυοκαρδίου 4,14 (2,03-8,42), οι μέτριοι πότες καφέ (2-3 φλιτζάνια / ημέρα, n = 280) είχαν RR 1,60 (1,16-2,21) και οι βαριοί πότες καφέ (> ή = 4 φλιτζάνια / ημέρα, n = 120) είχαν RR 1,06 (0,69-1,63, P = 0,006, δοκιμή ομοιογένειας). Οι ασθενείς με 3 ή περισσότερους παράγοντες κινδύνου (n = 101) είχαν RR εμφράγματος του μυοκαρδίου 2,10 (1,30-3,39), ενώ οι ασθενείς με λιγότερους από 3 παράγοντες κινδύνου (n = 396) είχαν RR 1,39 (1,04-1,82, P = 0,15, δοκιμή ομοιογένειας) και ο RR ήταν 1,72 (1,30-2,30) μεταξύ των καθιστικής ζωής ασθενών σε σύγκριση με 1,07 (0,66-1,72) μεταξύ μη καθιστικής (P = 0,10, δοκιμή ομοιογένειας).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα ευρήματα δείχνουν ότι η πρόσληψη καφέ μπορεί να προκαλέσει έμφραγμα του μυοκαρδίου. Ο συνδυασμός είναι ιδιαίτερα έντονος στους ανθρώπους με ελαφριά / περιστασιακή πρόσληψη καφέ (<ή = 1 φλιτζάνι / ημέρα), με καθιστική ζωή ή με 3 ή περισσότερους παράγοντες κινδύνου για στεφανιαία νόσο”.
[6] “Coffee Consumption and Risk of Cardiovascular Events After Acute Myocardial Infarction” (Κατανάλωση καφέ και κίνδυνος καρδιαγγειακών επεισοδίων μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου)
http://circ.ahajournals.org/content/116/25/2944


Περίληψη

“ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Η σχέση μεταξύ κατανάλωσης καφέ και καρδιαγγειακής νόσου έχει μελετηθεί εκτενώς, αλλά τα αποτελέσματα εξακολουθούν να συζητούνται. Επιπλέον, υπάρχουν λίγα στοιχεία για ασθενείς με καθιερωμένη στεφανιαία νόσο.
ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν 11.331 Ιταλοί ασθενείς (9.584 άνδρες και 1.647 γυναίκες) με πρόσφατο έμφραγμα μυοκαρδίου (<ή = 3 μηνών) που συμμετείχαν στη δοκιμή GISSI (Gruppo Italiano per lo Studio della Sopravvivenza nell’Infarto miocardico)-Prevenzione. Οι συνήθεις διατροφικές συνήθειες αξιολογήθηκαν κατά την έναρξη και ενημερώθηκαν σε 0,5 και 1,5 έτη. Η κατανάλωση καφέ κατηγοριοποιήθηκε ποτέ / σχεδόν ποτέ, <2 φλιτζάνια την ημέρα, 2 έως 4 φλιτζάνια την ημέρα και >4 φλιτζάνια την ημέρα. Η χρήση φαρμάκων και η γλυκόζη νηστείας αξιολογήθηκαν σε 0,5, 1, 1,5, 2,5 και 3,5 έτη. Ο κίνδυνος αξιολογήθηκε με αναλογικούς κινδύνους Cox με μεταβλητές χρονικής μεταβολής. Το κύριο μέτρο έκβασης ήταν η σωρευτική επίπτωση καρδιαγγειακών επεισοδίων (καρδιαγγειακός θάνατος, μη θανατηφόρο έμφραγμα του μυοκαρδίου και μη θανατηφόρο εγκεφαλικό). Συνολικά 1.167 καρδιαγγειακά συμβάντα συνέβησαν κατά τη διάρκεια των ετών της παρακολούθησης συνολικά 36.961 ετών των υπό παρακολούθηση ατόμων. Μετά από πολυπαραγοντική προσαρμογή για δυνητικούς συγχυτικούς παράγοντες στην ανάλυση που εξαρτάται από το χρόνο, ο σχετικός κίνδυνος καρδιαγγειακών επεισοδίων μεταξύ κατηγοριών κατανάλωσης καφέ ήταν 1,02 (95% CI 0,87 έως 1,20) για <2 φλιτζάνια την ημέρα, 0,91 (95% CI 0,75 έως 1,09) για 2 έως 4 φλιτζάνια την ημέρα και 0,88 (95% CI 0,64 έως 1,20) για >4 φλυτζάνια την ημέρα σε σύγκριση με τους μάρτυρες (P για τάση = 0,18). Τελικά, η κατανάλωση καφέ δεν άλλαξε τον κίνδυνο εμφάνισης στεφανιαίων καρδιακών παθήσεων, εγκεφαλικού επεισοδίου και αιφνίδιου θανάτου.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση μεταξύ μέτριας πρόσληψης καφέ και καρδιαγγειακών επεισοδίων σε ασθενείς μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου”.

Είναι η κάνναβη κάτι καλό για την καρδιά;
Σήμερα, έως τα τώρα, δεν υπάρχει κανένας τρόπος να διαπιστωθεί εάν οι ενώσεις της κάνναβης έχουν ή όχι οφέλη για την καρδιά. Ωστόσο, υπάρχει κάποια έρευνα σχετικά με την μη ψυχοδραστική κανναβιδιόλη (CBD) ως πιθανή θεραπεία για την καρδιακή ανεπάρκεια.

Η περίμετρος του δυναμικού που έχει η CBD, υπογραμμίστηκε σε μια ανασκόπηση του 2013[7] που δημοσιεύθηκε στο British Journal of Pharmacology. Όπως εξηγεί η ανασκόπηση, στα μοντέλα των τρωκτικών, η CBD μείωσε με επιτυχία την αγγειακή ένταση, μια κατάσταση που προκαλεί περιττή καταπόνηση στα αιμοφόρα αγγεία. Έχει επίσης αποδειχθεί ότι προστατεύει τις αρτηρίες από βλάβες από τη γλυκόζη (σάκχαρο).
[7] “Is the cardiovascular system a therapeutic target for cannabidiol?” (Είναι το καρδιαγγειακό σύστημα θεραπευτικός στόχος για την κανναβιδιόλη;)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3579247/

 

 

Περίληψη

“Η κανναβιδιόλη (CBD) έχει ευεργετικές επιδράσεις σε διαταραχές τόσο μεγάλες όπως ο διαβήτης, η Νόσος του Huntington, ο καρκίνος και η κολίτιδα. Συγκεντρωτικά στοιχεία δείχνουν επίσης ότι η CBD είναι ευεργετική για το καρδιαγγειακό σύστημα. Η CBD έχει άμεσες δράσεις σε μεμονωμένες αρτηρίες, προκαλώντας τόσο οξεία όσο και εξαρτώμενη από το χρόνο αγγειοχαλάρωση. Η in vitro επώαση με CBD ενισχύει τις ανταποκρίσεις αγγειοδιασταλτικών σε ζωικά μοντέλα με εξασθενημένη αγγειοσυστολή που εξαρτάται από το ενδοθήλιο. Η CBD προστατεύει από την αγγειακή βλάβη που προκαλείται από περιβάλλον υψηλής γλυκόζης, από φλεγμονή ή την επαγωγή διαβήτη τύπου 2 σε ζωικά μοντέλα και μειώνει την αγγειακή υπερπερατότητα που σχετίζεται με τέτοια περιβάλλοντα. Ένα κοινό θέμα σε όλες αυτές τις μελέτες είναι το αντιφλεγμονώδες και αντιοξειδωτικό αποτέλεσμα της CBD. Στην καρδιά, η in νίνο θεραπεία CBD προστατεύει από βλάβη ισχαιμίας-επαναιμάτωσης και από καρδιομυοπάθεια που σχετίζεται με διαβήτη. Παρομοίως, σε ένα διαφορετικό μοντέλο ισχαιμίας-επαναδιάχυσης, η CBD έχει αποδειχθεί ότι μειώνει το μέγεθος εμφράγματος και αυξάνει τη ροή αίματος σε ζωικά μοντέλα εγκεφαλικού επεισοδίου, ευαίσθητα στον ανταγωνισμό υποδοχέα από 5ΗΤ1Α. Αν και η οξεία ή χρόνια θεραπεία CBD φαίνεται να έχει μικρή επίδραση στην αιμοδυναμική, η CBD μειώνει την καρδιαγγειακή ανταπόκριση σε μοντέλα στρες, που εφαρμόζονται είτε συστηματικά είτε ενδοκοιλιακά, που αναστέλλονται από έναν ανταγωνιστή υποδοχέα 5ΗΤ1Α. Στο αίμα, η CBD επηρεάζει την επιβίωση και το θάνατο των λευκών αιμοσφαιρίων, τη μετανάστευση των λευκών αιμοσφαιρίων και τη συσσωμάτωση των αιμοπεταλίων. Συνολικά, αυτά τα προκλινικά δεδομένα φαίνεται ότι υποστηρίζουν θετικό ρόλο στη θεραπεία της CBD στην καρδιά και στο περιφερικό και εγκεφαλικό αγγειακό σύστημα. Ωστόσο, απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την ενίσχυση αυτής της υπόθεσης, για τη θέσπιση μηχανισμών δράσης και για το κατά πόσον παρόμοιες αντιδράσεις στην CBD θα παρατηρηθούν στους ανθρώπους”.

Η ίδια μελέτη διατύπωσε ότι η κάνναβη μειώνει τη γενική φλεγμονή που σχετίζεται με τον διαβήτη[8]. Η φλεγμονή των αιμοφόρων αγγείων ασκεί σημαντική πίεση στην καρδιά.
[8] “Does Cannabis Help With Diabetes Treatment?” (Βοηθά η κάνναβη με τη θεραπεία του διαβήτη;)
http://herb.co/2016/09/06/cannabis-help-diabetes/ 

Συνολικά, τα τεκμήρια in vitro υποδηλώνουν ότι η κανναβιδιόλη[9] μπορεί να είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την προστασία από την καρδιομυοπάθεια που σχετίζεται με τον διαβήτη.
[9] “Top 10 Cannabinoids And What They Do” (Τα 10 καλύτερα κανναβινοειδή και τι κάνουν)
http://herb.co/2016/02/06/top-10-cannabinoids/ 

Πρόσθετες έρευνες δείχνουν ότι το ενδοκανναβινοειδές σύστημα. ΕΚΣ (endocannabinoid system, ECS) παίζει ρόλο στην ανάπτυξη ορισμένων καρδιακών παθήσεων. Το ΕΚΣ είναι ένα τεράστιο δίκτυο ανταλλαγής μηνυμάτων και ρύθμισης στο σώμα, συμμετέχοντας στην νευροπροστασία, στον έλεγχο του στρες, στον μεταβολισμό, την ανοσία και σε πολλές άλλες ζωτικές λειτουργίες του σώματος.

Οι δραστικές ενώσεις στην κάνναβη εμπλέκονται με αυτό το σύστημα για να παράγουν θεραπευτικά αποτελέσματα. Μια μελέτη τρωκτικών[10] που δημοσιεύθηκε στο International Journal of Cardiology διαπίστωσε ότι οι ανεπάρκειες του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος πιθανόν συμβάλλουν στη χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια.
[10] “CB1 cannabinoid receptor deficiency promotes cardiac remodeling induced by pressure overload in mice” (Η ανεπάρκεια του υποδοχέα κανναβινοειδών CB1 προάγει την καρδιακή αναδιαμόρφωση που προκαλείται από την αύξηση της πίεσης σε ποντίκια)
http://www.internationaljournalofcardiology.com/…/…/abstract

Περίληψη

“Ιστορικό: Το ενδοκανναβινοειδές σύστημα είναι γνωστό ότι παίζει ρόλο στη ρύθμιση της συσταλτικότητας του μυοκαρδίου, αλλά η επίδραση της ανεπάρκειας του υποδοχέα κανναβινοειδών 1 (CB1) στη χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια (chronic heart failure, CHF) παραμένει ασαφής. Σε αυτή τη μελέτη επιχειρήσαμε να διερευνήσουμε την επίδραση της ανεπάρκειας CB1 στην CHF που επάγεται από την αύξηση της πίεσης και τους πιθανούς μηχανισμούς που εμπλέκονται.
Συμπέρασμα: Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι η αδρανοποίηση του κανναβινοειδούς υποδοχέα 1 προάγει την καρδιακή αναδιαμόρφωση αυξάνοντας τη δραστικότητα του υποδοχέα επιδερμικού αυξητικού παράγοντα και ενεργοποιημένων με μιτογόνο πρωτεϊνικών κινασών”.

Οι ποντικοί που είχαν χαμηλότερα επίπεδα υποδοχέων κανναβινοειδών 1 (CB1) ήταν λιγότερο πιθανό να επιβιώσουν και υπέστησαν περισσότερες καρδιακές ανωμαλίες από τα ποντίκια με υγιή έκφραση CB1.

Οι υποδοχείς CB1 είναι οι ειδικές θέσεις των κυττάρων όπου ενώσεις όπως η THC[11], η κύρια ψυχοδραστική χημική ένωση στην κάνναβη, εμπλέκονται στο σώμα. Οι συγγραφείς της μελέτης γράφουν:
“Σε αυτή τη μελέτη, διαπιστώσαμε ότι η ανεπάρκεια CB1 συνέβαλε στην επιδείνωση της χρόνιας καρδιακής αναδιαμόρφωσης… αποκαλύπτοντας ένα νέο ρόλο της CB1 στην παθοφυσιολογία της [χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας]”.
[11] “THC: Everything You Need To Know About Delta9-Tetrahydrocannabinol” (THC: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την Δέλτα9-τετραϋδροκανναβινόλη)
http://herb.co/2016/07/24/what-is-thc/ 

Ενώ αυτή η μελέτη είναι απλώς μια προκλινική παρατήρηση, το εύρημα αυτό παρέχει μερικές ενδιαφέρουσες ενδείξεις ότι τα κανναβινοειδή φάρμακα μπορεί να είναι χρήσιμα σε ορισμένους τύπους καρδιακών παθήσεων.

Αν και μόνο οι ουσιαστικές δοκιμές στον άνθρωπο θα είναι σε θέση να προσδιορίσουν εάν πρόκειται για μια βιώσιμη πορεία για τους μελλοντικούς ασθενείς.

Είναι η κάνναβη κάτι κακό για την καρδιά;
Δεν είναι όλοι οι ερευνητές αισιόδοξοι για τις επιπτώσεις της κάνναβης στην καρδιά. Μερικές μελέτες υποδεικνύουν ότι η κάνναβη μπορεί να αποτελέσει έναυσμα για καρδιακές παθήσεις στους νέους.

Για παράδειγμα, μια μελέτη[12] του French Addictovigilence Network ανέλυσε 1.979 αναφορές που παρουσίαζαν σχετικά αρνητικές αντιδράσεις στην κάνναβη.
[12] “Cannabis Use: Signal of Increasing Risk of Serious Cardiovascular Disorders” (Χρήση κάνναβης: Ένδειξη αυξανόμενου κινδύνου σοβαρών καρδιαγγειακών διαταραχών)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4187498/

Περίληψη

“Ιστορικό: Η κάνναβη είναι γνωστό ότι συσχετίζεται με νευροψυχιατρικά προβλήματα, αλλά είναι λιγότερο γνωστή για επιπλοκές που επηρεάζουν άλλα συγκεκριμένα συστήματα του σώματος. Αναφέρουμε και αναλύουμε 35 πρόσφατες αξιοσημείωτες καρδιαγγειακές επιπλοκές μετά τη χρήση κάνναβης.
Μέθοδοι και αποτελέσματα: Στη Γαλλία, οι σοβαρές περιπτώσεις κατάχρησης και εξάρτησης ως απάντηση στη χρήση ψυχοτρόπων ουσιών πρέπει να αναφέρονται στο εθνικό σύστημα του French Addictovigilance Network. Εντοπίσαμε όλες τις αυθόρμητες αναφορές καρδιοαγγειακών επιπλοκών που σχετίζονται με τη χρήση κάνναβης που συλλέχθηκαν από το French Addictovigilance Network (2006-2011). Περιγράψαμε τα κλινικά χαρακτηριστικά αυτών των περιπτώσεων και την εξέλιξή τους: στο 1,8% όλων των σχετικών με την κάνναβη εκθέσεων (35/1.979) υπήρξαν καρδιακές επιπλοκές, με τους ασθενείς να είναι κυρίως άρρενες (85,7%) και ο μέσος όρος ηλικίας στα 34,3 έτη. Υπήρξαν 22 καρδιακές επιπλοκές (20 οξέα στεφανιαία σύνδρομα), 10 περιφερικές επιπλοκές (κατώτερων άκρων ή νεανικές αρτηριοπάθειες και νόσοι τύπου Buerger) και 3 εγκεφαλικές επιπλοκές (οξεία εγκεφαλική αγγειοπάθεια, παροδική φλοιώδης τύφλωση και σπασμός εγκεφαλικής αρτηρίας). Σε 9 περιπτώσεις, το γεγονός οδήγησε σε θάνατο ασθενούς.
Συμπεράσματα: Η αυξημένη αναφορά των καρδιαγγειακών επιπλοκών που σχετίζονται με την κάνναβη και η εξαιρετική σοβαρότητα τους (με ποσοστό θνησιμότητας 25,6%) δείχνουν ότι η κάνναβη αποτελεί πιθανό παράγοντα κινδύνου για καρδιαγγειακές παθήσεις σε νέους ενήλικες, σύμφωνα με τα προηγούμενα ευρήματα. Δεδομένου ότι η κάνναβη θεωρείται ακίνδυνη από το ευρύ κοινό και ότι συζητείται η νομιμοποίηση της χρήσης της, πρέπει να διαδοθούν ευρέως τα δεδομένα σχετικά με τον κίνδυνο. Οι επαγγελματίες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η κάνναβη μπορεί να αποτελέσει πιθανό παράγοντα ενεργοποίησης των καρδιαγγειακών επιπλοκών στους νέους”.

Η μελέτη ανέδειξε ότι, 35 από τους σχεδόν 2.000 σχετίζονταν με καρδιαγγειακές επιπλοκές. Όμως 16 από τις 35 περιπτώσεις είχαν γνωστό οικογενειακό ή προσωπικό ιστορικό καρδιοπάθειας, αν και τα οικογενειακά δεδομένα δεν ήταν διαθέσιμα για όλες τις περιπτώσεις.

Η μελέτη διαπίστωσε τελικά ότι μεταξύ 2006 και 2010, τα ποσοστά καρδιακών προβλημάτων όπου η κάνναβη ήταν παρούσα, αυξήθηκαν από 1,1% σε 3,6%. 21 (60%) συμμετέχοντες ήταν επίσης και καπνιστές καπνού. Δύο συμμετέχοντες κατηγοριοποιήθηκαν ως υπέρβαροι, ένας ως παχύσαρκος, αλλά ο ΔΜΣ (δείκτης μάζας σώματος) καταγράφηκε μόνο για τους 11 από τους 35 καταναλωτές κάνναβης. 22 από τους συμμετέχοντες δεν είχαν πλήρη αναφορά τοξικολογίας.

Αυτοί οι αριθμοί είναι σημαντικοί. Ενώ αυτή η μελέτη διαπίστωσε αύξηση των περιστατικών που σχετίζονται με την καρδιά, δεν αποκλείει επαρκώς τους συγχυτικούς παράγοντες κινδύνου όπως η κατανάλωση καπνού και η παχυσαρκία. Αυτή η μικρή μελέτη δεν κάνει τίποτα για να αποδείξει την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της κάνναβης και των καρδιαγγειακών επιπλοκών.

Ένα άλλο παράδειγμα

Η έρευνα του 2016[13] που δημοσιεύθηκε από την American Heart Association, Inc. υποδηλώνει ότι οι νέοι άνδρες είναι πιο πιθανό να παρουσιάσουν ένα πολύ ιδιαίτερο καρδιακό πρόβλημα λόγω κάνναβης. Μια ερευνητική ομάδα του University Hospital Network του St. Luke βρήκε ότι οι νέοι καταναλωτές κάνναβης είχαν υψηλότερα ποσοστά καρδιομυοπάθειας του στρες.
[13] “Marijuana (Cannabis) Use is an Independent Predictor of Stress Cardiomyopathy in Younger Men” (Η χρήση της κάνναβης είναι ένας ανεξάρτητος προγνώστης της καρδιακής μυοπάθειας στα νεαρά άτομα)
http://circ.ahajournals.org/…/Suppl…/A14100/tab-article-info

 

 

Περίληψη

“Ιστορικό: Η αυξημένη προσβασιμότητα, η ψυχαγωγική χρήση και η περιφερειακή νομιμοποίηση της κάνναβης έχουν παραλληλισθεί με την ευρεία αναγνώριση των σοβαρών καρδιαγγειακών επιπλοκών της (oξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, εγκεφαλικό επεισόδιο, αιφνίδιο θάνατο), ιδίως στους νέους. Τα κανναβινοειδή εμπλέκονται στην παθογένεση της δυσλειτουργίας του μυοκαρδίου μέσω διαδρομών με υποδοχέα και χωρίς υποδοχέα. Στόχος μας ήταν να εξετάσουμε τις τάσεις των νοσηλευτικών εισαγωγών και των αποτελεσμάτων των ενηλίκων με transient ventricular regional ballooning, TVRB σε χρονική σχέση με τη χρήση κάνναβη.
Μέθοδοι: Η αναζήτηση της βάσης δεδομένων 2003-2011 για το Εθνικό Ίδρυμα Ασθενών έδειξε 33.343 εισαγωγές για το TRVB εκ των οποίων 210 (0.06%) σχετίζονταν χρονικά με την ενεργό χρήση κάνναβης. Τα δημογραφικά στοιχεία, τα κλινικά χαρακτηριστικά και τα αποτελέσματα των δύο ομάδων συγκρίθηκαν.
Αποτελέσματα: Οι χρήστες κάνναβης (marijuana users, MU) ήταν νεότεροι (44±14 -έναντι- 66±13 ετών), συχνότερα άρρενες (36% -έναντι- 8%) και είχαν χαμηλότερη συχνότητα υπέρτασης (38% -έναντι- 62%), με σακχαρώδη διαβήτη (2,4% -έναντι- 17,6%) και υπερλιπιδαιμία (15,7% -έναντι- 52,4%), ενώ συχνότερα εμφάνιζαν κατάθλιψη (32.9% -έναντι- 14.5%), ψύχωση (11.9% -έναντι- 3.8%), διαταρή άγχους (28,4% -έναντι- 16,2%), αλκοολισμό (13,3% -έναντι- 2,8%), χρήση καπνού (73,3% -έναντι- 28,6%) και πολύ-κατάχρηση ουσιών (11,4% -έναντι- 0,3%), [όλα p <0,001)]. Οι MU συχνότερα υπέστησαν καρδιακή ανακοπή και με απαιτούμενη τοποθέτηση ενός εμφυτεύσιμου απινιδωτή (Implantable Cardioverter Defibrillator, ICD) ενώ η συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια παρατηρήθηκε συχνότερα σε μη χρήστες κάνναβης (non-marijuana users, NMU). Η ανάλυση πολλαπλών μεταβλητών δυαδικής παλινδρόμησης σε ολόκληρη τη βάση δεδομένων (n = 71.753.900), προσαρμοσμένη για τους γνωστούς παράγοντες κινδύνου για την TVRB, αναγνώρισε τη χρήση κάνναβης ως ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα του TVRB [OR = 1,994 (95% CI = 1,716-2,317), p <0,0001].
Συμπεράσματα: Η χρήση της κάνναβης συνδέεται με το TVRB σε μια ξεχωριστή ομάδα νεαρών ατόμων και σχετίζεται με σημαντική νοσηρότητα παρά την νεαρή ηλικία και πιο ευνοϊκό προφίλ παράγοντα καρδιακού κινδύνου σε σύγκριση με το TVRB σε NMU”.

Η καρδιομυοπάθεια του στρες είναι μια προσωρινή εξασθένηση των μυών της καρδιάς που συχνά προκαλείται από πράγματα όπως έντονο άγχος και θλίψη. Χρησιμοποιώντας εθνικά νοσοκομειακά δεδομένα (Nationwide Inpatient Data), οι ερευνητές ανέλυσαν τα νοσοκομειακά δεδομένα από 33.343 ασθενείς με την κατάσταση. Μόνο 210 ασθενείς (1%) χρησιμοποίησαν κάνναβη.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι, ενώ η καρδιομυοπάθεια του στρες συνδέεται συχνά με ηλικιωμένες γυναίκες, τα δείγματα από την ομάδα κάνναβης ήταν σε μεγάλο βαθμό νεότεροι άνδρες. Αυτοί οι νέοι είχαν λιγότερους από τους συνήθεις παράγοντες κινδύνου από τον μέσο όρο της ομάδας που δεν κατανάλωνε κάνναβη.

Αυτό οδηγεί τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι η κάνναβη είναι ένας ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για ορισμένες μορφές καρδιακών παθήσεων.

Ωστόσο, αναδρομικές μελέτες όπως αυτή είναι και πάλι περιορισμένες. Οι άνδρες είναι πιο πιθανό να καταναλώνουν κάνναβη από τις γυναίκες, ενδεχομένως παραγκωνίζοντας τη διάσταση του φύλου σε αυτή την έρευνα. Υπάρχουν επίσης λίγες πληροφορίες σχετικά με τον τύπο της κατανάλωσης κάνναβης, τη δοσολογία και άλλους πιθανούς συγχυτικούς τρόπους ζωής και τοξικολογικούς παράγοντες.

Δεν υπάρχουν στοιχεία για το κατά πόσον οι μέθοδοι κατανάλωσης που σχετίζονται με τον καπνό, όπως η εξάτμιση[14], παράγουν παρόμοια αποτελέσματα. Επιπλέον, πάνω από το 73% των καταναλωτών κάνναβης καπνίζουν επίσης και καπνό[15].
[14] “Everything You Need To Know If You’re Buying A New Vaporizer” (Όλα όσα πρέπει να ξέρεις αν είναι να αγοράσεις έναν νέο εξατμιστήρα)
http://herb.co/2017/01/20/buying-new-vaporizer/
[15] “Is Genetically Modified Tobacco The Future Of Medical Cannabis?” (Είναι ο γενετικά τροποποιημένος καπνός το μέλλον της ιατρικής χρήσης της κάνναβης;)
http://herb.co/2016/05/20/genetically-modified-tobacco/ 

[σημείωση από την μτφ: να θυμίσουμε ότι το κάπνισμα με καύση του φυτικού υλικού έχει πολύ μεγαλύτερη επιβάρυνση από ότι έχει το κάπνισμα με εξαέρωση του φυτικού υλικού, στην εξαέρωση έχουμε σημαντικά χαμηλότερες θερμοκρασίες, πιο αρύ και λιγότερο ερεθιστικό παραγόμενο ατμό και σχεδόν παντελής απουσία πίσσας. Επίσης, η εξαέρωση δεν είναι ατμοποίηση (δηλ. εξαέρωση υγρού που περιέχει εκτός των άλλων και εκχύλισμα κάνναβης), στην εξαέρωση χρησιμοποιείται φυτικό υλικό το οποίο θερμαίνεται (όχι καύση) σε μια θερμοκρασία που παράγονται ατμοί, ουσιαστικά το υλικό ψήνεται αντί να καίγεται και ο χρήστης εισπνέει τους παραγόμενους ατμούς. Οι περισσότεροι εξαερωτήρες μπορούν να ρυθμιστούν ως προς την ανώτερη θερμοκρασία ψησίματος του υλικού]

Είναι γνωστό ότι ο καπνός (tobacco) αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών επιπλοκών όπως εγκεφαλικό επεισόδιο, υπέρταση και καρδιακή προσβολή.
[16] “What Is Heart Disease and Stroke?” (Τι είναι η καρδιακή νόσος και το εγκεφαλικό επεισόδιο;)
https://www.cdc.gov/…/basic_i…/health_effects/heart_disease/ 

Μπορώ να καπνίσω κάνναβη αν έχω μια καρδιακή κατάσταση;
Οι ελάχιστες διαθέσιμες ενδείξεις δείχνουν ότι το κάπνισμα κάνναβης με υψηλή περιεκτικότητα THC δεν είναι ίσως και το καλύτερο που μπορείς να κάνεις εάν έχεις μια καρδιακή πάθηση. Ωστόσο, οι μελέτες υψηλής ποιότητας σχετικά με την κάνναβη και τις καρδιακές παθήσεις είναι λίγες και απέχουν πολύ μεταξύ τους.

Αυτό που είναι γνωστό με βεβαιότητα είναι ότι το βότανο αυξάνει τον καρδιακό ρυθμό, κάτι που μπορεί να είναι ανησυχητικό για όσους κινδυνεύουν από καρδιακή ανεπάρκεια.

Όπως υποδεικνύουν οι παραπάνω μελέτες (όσο ατελείς κι αν είναι), το βότανο μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στους εφήβους και τους νέους με προϋπάρχουσα καρδιακή αδυναμία. Όλοι όσοι έχουν ένα οικογενειακό ιστορικό καρδιακών παθήσεων ή άλλων προβλημάτων καρδιάς πρέπει να προσέχουν την καρδιά τους όταν καταναλώνουν.

Εκείνοι που τείνουν να βιώνουν μια αύξηση καρδιακού ρυθμού μετά την κατανάλωση κάνναβης ενδεχομένως να θελήσουν να εξετάσουν το ενδεχόμενο αλλαγής της ποικιλίας που καταναλώνουν. Οι ποικιλίες με υψηλή περιεκτικότητα σε CBD[17] και χαμηλή σε THC μπορεί να συμβάλουν στην αντιμετώπιση του ζητήματος και να κάνουν την όλη εμπειρία πιο άνετη. Ωστόσο, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των ατόμων που ενδέχεται να διατρέχουν κίνδυνο καρδιαγγειακών επιπλοκών μετά την κατανάλωση κάνναβης.
[17] “CBD: Everything You Need To Know About Cannabidiol” (CBD: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την κανναβιδιόλη)
http://herb.co/…/…/26/everything-you-need-to-know-about-cbd/ 

Είναι αυτονόητο ότι οποιαδήποτε στιγμή ανησυχήσει κάποιος για την καρδιά του, θα πρέπει να ζητήσει ιατρική βοήθεια. Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο προορίζονται μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στη θέση των ιατρικών συμβουλών.

Προτρέπουμε να συμβουλευτείς έναν αξιόπιστο ιατρικό επαγγελματία για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς η κάνναβη μπορεί να επηρεάσει τη καρδία σου.

Προσθέστε με στη λίστα email με νέα, εκπτώσεις, άρθρα, προϊόντα και εκδηλώσεις του συλλόγου

Δεν στέλνουμε spam!

Με την εγγραφή σας συμφωνείτε με την πολιτική απορρήτου μας.

Αφήστε μια απάντηση