Σειρά μονογραφιών έρευνας του NIDA για την κάνναβη

Εισαγωγή

(από την μετάφραση)

Αυτή την στιγμή, Ιούλιος του 2019, οι ΗΠΑ αποτελούν το μεγαλύτερο κομμάτι, πληθυσμιακά και σε αριθμό κρατών/πολιτειών του πλανήτη, που έχουν νομιμοποιήσει την χρήση της κάνναβης τόσο για ιατρικούς σκοπούς (κυρίως) όσο και για ψυχαγωγικούς σκοπούς(*). Αυτό συμβαίνει όχι τόσο γιατί οι ΗΠΑ αποτελούν μια προοδευτική κοινωνία, άλλωστε από εκεί ξεκίνησε και μετέπειτα καθιερώθηκε σε όλον τον υπόλοιπο κόσμο η απαγόρευση της κάνναβης, αλλά γιατί έχουν ένα σύστημα που αργά μεν αλλά σταθερά επιτρέπει στην ιατρική και την αντίστοιχη ερευνητική κοινότητα να ερευνά και να βρίσκει τι είναι θετικό και αρνητικό για την υγεία των ανθρώπων. Στις ΗΠΑ υπάρχουν οργανισμοί που πραγματικά κάνουν την δουλειά τους και δεν επαφίενται σε τετριμμένα στερεότυπα και αναπόδεικτες εικασίες και έτσι καταφέρνουν να παράγουν αποτελέσματα. Η κάνναβη μέχρι το 1937 αποτελούσε το μεγαλύτερο όπλο στην φαρέτρα της ιατρικής με δεκάδες μοναδικά σκευάσματα αντιμετώπισης ασθενειών στην φαρμακοποιία και με καθολική χρήση σε πολλές και διαφορετικές μεταξύ τους παθήσεις.

(*) “Legality of cannabis by U.S. jurisdiction” (Νομιμότητα της κάνναβης ανά πολιτεία στις ΗΠΑ) https://en.wikipedia.org/…/Legality_of_cannabis_by_U.S._jur…

Και παρ’ όλη την λανθασμένη απαγόρευση της (και την επίσης λανθασμένη συνέχιση της απαγόρευσης της σε ομοσπονδιακό επίπεδο στις ΗΠΑ μέχρι και σήμερα), ελάχιστες πλέον πολιτείες έχουν απομείνει που δεν έχουν κάποιου είδους νομοθεσία που να επιτρέπει την ιατρική χρήση της κάνναβης σε/από ασθενείς.

Ένας από του οργανισμούς που είναι σχετικός με τις ουσίες (παράνομες και νόμιμες) και την κατάχρησή τους είναι το NIDA (National Institute on Drug Abuse / Εθνικό Ινστιτούτο για την Κατάχρηση των Ουσιών). Το NIDA εκτός από όλα τα άλλα που κάνει, χρηματοδοτεί και την σύνταξη μονογραφιών σχετικά με την έρευνα σε διάφορους τομείς, ένας από αυτούς είναι και ο τομέας της κάνναβης (παρόλο που εκεί χρησιμοποιούν τον λανθασμένο όρο μαριχουάνα).

Εδώ παρουσιάζουμε όλες τις μονογραφίες που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς από το NIDA σχετικά με την κάνναβη και τα κανναβινοειδή, αρχής γενομένης από το 1976 με την μονογραφία Νο 7.

Για κάθε μονογραφία παρουσιάζουμε τον πρόλογο της, τα περιεχόμενα και αν υπάρχει και την εισαγωγή. Για όλες τις μονογραφίες το πλήρες κείμενο υπάρχει σε μορφή pdf στα αγγλικά.

Σειρά μονογραφιών έρευνας του NIDA

(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: National Institute on Drug Abuse (NIDA), “Research Monograph series” https://archives.drugabuse.gov/nida-research-monograph-index )

Η σειρά μονογραφιών έρευνας του Εθνικού Ινστιτούτου για την Κατάχρηση των Ουσιών (National Institute on Drug Abuse, NIDA) εκπονείται από την Διεύθυνση Έρευνας (Research Division) του NIDA. Πρωταρχικός στόχος τους είναι να παρέχουν κριτική επισκόπηση των ερευνητικών περιοχών και τεχνικών, το περιεχόμενο των σύγχρονων συνεδρίων, ολοκληρωμένες ανασκοπήσεις της έρευνας και την σημαντική πρωτότυπη έρευνα. Η διπλή δημοσίευση του δίνει έμφαση στη γρήγορη και στοχοθετημένη διάδοση στην επιστημονική και επαγγελματική κοινότητα.

Δοκιμές κανναβινοειδών στους ανθρώπους

Μονογραφία 07

Cannabinoid Assays in Humans

https://archives.drugabuse.gov/…/defa…/files/monograph07.pdf

Μάιος 1976

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Αυτή η μονογραφία περιγράφει τρόπους προσδιορισμού των επιπέδων των κανναβινοειδών στο ανθρώπινο σώμα μετά από το κάπνισμα κάνναβης. Οι έρευνες για ορισμένα σοβαρά κοινωνικά και υγειονομικά προβλήματα αναγκάστηκαν να περιμένουν για τις βελτιώσεις αυτών των τεχνικών.

Το πιο βασικό μεταξύ αυτών των ανησυχιών είναι η επίδραση του καπνίσματος κάνναβης στην οδήγηση. Αυτή η έρευνα μαζί με άλλες μπορούν τώρα να αναληφθούν με την προσδοκία πολύ πιο συγκεκριμένων ευρημάτων από ότι ήταν προηγουμένως δυνατό. Τώρα έχουμε τα μέσα όχι μόνο για την ανίχνευση κανναβινοειδών, αλλά και για τον προσδιορισμό σε ποια ποσότητα βρίσκονται αυτά. Έτσι, μπορούμε να αρχίσουμε να καθορίζουμε συγκεκριμένους συσχετισμούς μεταξύ των επιπέδων των κανναβινοειδών και της πιθανής βλάβης στην οδήγηση. Αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για την ενσωμάτωση της κάνναβης στην εκστρατεία για την ασφάλεια στην οδήγηση, η οποία τώρα περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό μόνο στο αλκοόλ.

Αυτές οι τεχνικές ανάλυσης θα είναι χρήσιμα εργαλεία για μια σειρά άλλων προβλημάτων, όπως απλές διαδικασίες διαλογής, επιδημιολογικές μελέτες, εγκληματολογική τοξικολογία, καθώς και για πιο θεμελιώδη φαρμακοκινητική και φαρμακολογική έρευνα. Οι εξελίξεις στη μέθοδο και στην ενσωμάτωση σε εργαλεία που περιγράφονται εδώ συμβαίνουν σε μια κρίσιμη καμπή για την έρευνα για την κατάχρηση των ουσιών, καθώς προσπαθούμε να αξιολογήσουμε τον αντίκτυπο της κάνναβης στην κουλτούρα μας.

Robert L. DuPont, M.D.

Διευθυντής

Εθνικό Ινστιτούτο για την Κατάχρηση Ουσιών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα τελευταία χρόνια, υπήρξε μια αυξανόμενη ζήτηση για ποιοτικές και ποσοτικές αναλύσεις για τον εντοπισμό και τη μέτρηση των συστατικών της κάνναβης στο ανθρώπινο σώμα. Αυτή η απαίτηση οφείλεται στην ανάγκη για τέτοιες εξετάσεις σε πολλές ερευνητικές έρευνες που προσπαθούν να βελτιώσουν την κατανόησή μας για το πώς αυτό το πολύπλοκο φάρμακο επηρεάζει το σώμα. Εκτός από αυτά τα πιο θεμελιώδη ζητήματα, υπάρχει μια αυξανόμενη αίσθηση ότι θα απαιτηθούν κατάλληλες αναλυτικές μέθοδοι για τον προσδιορισμό της παρουσίας κανναβινοειδών σε οδηγούς για τους οποίους υπάρχουν υποψίες ότι είναι υπό την επήρεια του φαρμάκου.

Έχουμε φθάσει τώρα σε ένα στάδιο στην αναζήτηση και ανάπτυξη τέτοιων μεθόδων, που πολλές από αυτές μπορούν τώρα να χρησιμοποιηθούν κατά τρόπο συνηθισμένο. Καθώς κερδίζουμε εμπειρία και εμπιστοσύνη με αυτές τις μεθόδους, η εγκυρότητά τους θα καθίσταται όλο και περισσότερο καθιερωμένη και η εφαρμογή τους στις κρίσιμες αποφάσεις πιο αποδεκτή. Θα είναι προφανές μετά την ανασκόπηση των διαδικασιών που περιγράφονται στο παρόν ότι ορισμένες σχεδιάστηκαν ή είναι από την πολυπλοκότητά τους κατάλληλες μόνο για ερευνητικούς σκοπούς ή στην επικύρωση άλλων μεθόδων. Άλλες που περιγράφονται είναι περισσότερο επιδεκτικές σε εφαρμογές ρουτίνας διαλογής ή έρευνας.

Ο δρόμος προς τις αποδεκτές μεθόδους ήταν μακρύς και επίπονος. Οι πρώτες προσπάθειες συνέχιζαν να υποφέρουν από έλλειψη επαρκούς ευαισθησίας. Τελικά αποκαλύφθηκε, καθώς οι μελέτες σχετικά με τη σύνθεση της κάνναβης και τον μεταβολισμό των συστατικών της προχώρησαν, ότι το πρόβλημα της ανίχνευσης οποιουδήποτε συγκεκριμένου κανναβινοειδούς στο σώμα μετά τη χρήση θα ήταν ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο να λυθεί. Το κύριο δραστικό συστατικό, η δέλτα-9-τετραϋδροκανναβινόλη (THC), κατανέμεται ταχέως και μεταβολίζεται στον οργανισμό, καθιστώντας τον ποσοτικό προσδιορισμό της ως μια μείζονα πρόκληση. Τώρα είναι πολύ ευχάριστο να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε μια συλλογή μελετών που περιγράφουν την τεράστια πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια.

Οι μέθοδοι που περιγράφονται συγκεντρώνονται μαζί σε τρεις μεγάλες επικεφαλίδες. Οι πρώτες βασίζονται στις ολοένα και περισσότερο χρησιμοποιούμενες τεχνικές ανοσοδοκιμασίας. Γενικά, οι μέθοδοι ανοσοδοκιμασίας προσφέρουν ταχύτητα και ευαισθησία και είναι πολύ επιδεκτικές στη διαλογή μεγάλου αριθμού δειγμάτων. Συχνά υποφέρουν από έλλειψη εξειδίκευσης, αλλά αυτό είναι συχνά αποδεκτό αν αντιδρούν διασταυρωμένα μόνο με μεταβολίτες της ουσίας στόχο και όχι με άλλη ουσία. Οι τέσσερις μέθοδοι που περιγράφονται σε αυτή την ομάδα, βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης και βελτίωσης, ενώ μερικές χρησιμοποιούνται σε διάφορες ερευνητικές μελέτες.

Οι μέθοδοι της δεύτερης ομάδας βασίζονται στην παλαιότερη τεχνολογία της χρωματογραφίας, αλλά εφαρμόζονται με αυστηρούς και καινοτόμους τρόπους για να παρέχουν τον βαθμό ευαισθησίας που απαιτείται για τη μέτρηση των χαμηλών επιπέδων ουσίας και μεταβολιτών. Ελήφθησαν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις για τη μείωση της παρεμβολής υποβάθρου. Χρησιμοποιώντας συμβατικό αεριοχρωματογράφο, ο Dr. Garrett χρησιμοποίησε έναν υγρό χρωματογράφο υψηλής πίεσης (high pressure liquid chromatograph, HPLC) για να “καθαρίσει” το δείγμα. Το όργανο διπλής στήλης που σχεδιάστηκε από τον Dr. Fenimore μειώνει την ποσότητα που απαιτείται για την εξέταση, για την προετοιμασία του δείγματος. Καθώς η τεχνολογία HPLC εξελίσσεται, αυτή η μέθοδος έχει γίνει εξαιρετικά δημοφιλής, προσφέροντας την ικανότητα να διαχωρίσουν τα δύσκολα μείγματα σε χαμηλές θερμοκρασίες. Η προσπάθεια που περιγράφεται εδώ κινείται προς τα εμπρός και παραλληλίζει παρόμοιες προσπάθειες που διεξάγονται από τον Dr. Valentine, σε ραγδαία ανάπτυξη πάνω στο πρότζεκτ της μεθόδου του με την φασματοσκοπία μάζας.

Η τελευταία ομάδα μεθόδων χρησιμοποιεί το φασματόμετρο μάζας ως ανιχνευτή για την αναγνώριση και τον ποσοτικό προσδιορισμό των κανναβινοειδών. Οι γρήγορες εξελίξεις στην ανάπτυξη φασματοσκοπίας μάζας την κατέστησαν ως την μέθοδο επιλογής όσον αφορά την ευαισθησία και την εξειδίκευση. Λόγω του σημερινού μεγέθους, του κόστους και της πολυπλοκότητας της, δεν είναι ιδανική για εφαρμογές ρουτίνας σε συστηματική εξέταση. Χρησιμοποιείται, ωστόσο, για την επικύρωση ρουτίνας άλλων μεθόδων και για την επιβεβαίωση της παρουσίας κανναβινοειδών σε δείγματα που βρέθηκαν θετικά με λιγότερο συγκεκριμένες μεθόδους διαλογής, όπως οι ανοσοαναλύσεις. Οι έξι μελέτες που περιλαμβάνονται εδώ, αντιπροσωπεύουν μερικές από τις σημαντικότερες εργασίες που έγιναν στον τομέα της φασματοσκοπικής ανάλυσης μάζας. Από τότε που ο Dr. Agurell δημοσίευσε για πρώτη φορά τη μέθοδο του το 1973, έγιναν τεράστιες προσπάθειες από αυτόν και από άλλους, οι οποίες περιλαμβάνονται σε αυτή τη μονογραφία.

Τώρα αισθανόμαστε πολύ σίγουροι για την ικανότητά μας να συνεχίσουμε με πολλές από τις κρίσιμες μελέτες που περίμεναν αυτές τις μεθόδους.

Αυτή η συλλογή μελετών δεν σηματοδοτεί το τέλος του δρόμου στην ανάπτυξη κατάλληλων μεθόδων για την ποσοτικοποίηση κανναβινοειδών στο σώμα. Καθώς η κατανόησή μας για τις επιδράσεις της κάνναβης εξελίσσεται, πρέπει να εξελίσσονται και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη μελέτη της. Έχουμε τώρα μεθόδους για να μελετήσουμε τις επιδράσεις της κάνναβης στην οδήγηση και εάν τα στοιχεία δείξουν ότι αποτελεί σημαντικό κίνδυνο, τότε ίσως απαιτείται και η δημιουργία μιας απλής εξέτασης/τεστ για την διεξαγωγή ελέγχων στον δρόμο. Μπορούν να αναφερθούν και άλλα παραδείγματα, αλλά αρκεί να καταλήξουμε με την αναγνώριση ενός αξιοσημείωτου επιτεύγματος σε αυτόν τον δύσκολο τομέα της έρευνας και με μια αίσθηση ικανοποίησης για το ότι η επιμονή μας αποδίδει.

Robert E. Willette, Ph.D.

Διεύθυνση Έρευνας

Εθνικό Ινστιτούτο για την Κατάχρηση Ουσιών

Απρίλιος 1976

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΝΝΑΒΙΝΟΕΙΔΩΝ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΡΑΔΙΟΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ

Arleen R. Chase, Paul R. Kelley, Alison Taunton-Rigby, Reese T. Jones, Theresa Harwood

ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΡΑΔΙΟΑΝΑΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΤΗΣ Δ9-THC ΚΑΙ ΤΗΣ 11-NOR-9-ΚΑΡΒΟΞΥ-Δ9-THC

Stanley J. Gross, M.D. και James R. Soares, Ph.D.

ΜΕΟΔΟΣ ΡΑΔΙΟΑΝΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ9-ΤΕΤΡΑΫΔΡΟΚΑΝΝΑΒΙΝΟΛΗ

Clarence E. Cook, Ph.D., Mary L. Hawes, Β.Α., Ellen W. Amerson, Β.Α., Colin G. Pitt, Ph.D. και David Williams, Β.Α.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ THC ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΟΜΟΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ ΡΑΔΙΟΑΝΑΣΟΛΟΓΙΑΣ EMIT®: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  1. L. Rowley, Ph.D., Τ.Α. Armstrong, C.P. CrowL, W.M. Eimstad, W.M. Hu, Ph.D., J.K. Kam, R. Rodgers, Ph.D., R.C. Ronald, Ph.D., Κ.Ε. Rubenstein, Ph.D., Β.Ο. SkeLdon και Ε. F. Ullman, Ph.D.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΤΡΑΫΔΡΟΚΑΝΝΑΒΙΝΟΛΗΣ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ ΜΕ HPLC ΚΑΙ GLC

Edward R. Garrett και C. Anthony Hurt

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Δ9-ΤΕΤΡΑΫΔΡΟΚΑΝΝΑΒΙΝΟΛΗΣ ΣΕ ΟΡΡΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ

David C. Fenimore, Ph.D., Chester M. Davis, Ph.D. και ο Alec H. Horn

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΤΡΑΫΔΡΟΚΑΝΝΑΒΙΝΟΛΗΣ ΣΕ ΠΛΑΣΜΑ ΑΙΜΑΤΟΣ

Agneta Ohlsson, Jan-Erik Lindgren, Kurt Leander, Stig Agurell

ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ ΟΞΕΩΝ ΤΗΣ ΤΕΤΡΑΫΔΡΟΚΑΝΝΑΒΙΝΟΛΗΣ (THC) ΜΕ ΦΑΣΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΖΑΣ

Marianne Nordqvist, Jan-Erik Lindgren, Stig Agurell

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΝΑΒΙΝΟΕΙΔΩΝ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΕΡΙΟΥ/ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΜΑΖΑΣ ΒΑΣΗ ΕΞΙΣΩΣΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ

Donald E. Green, Ph.D.

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Δ9-ΤΕΤΡΑΫΔΡΟΚΑΝΝΑΒΙΝΟΛΗΣ ΣΕ ΥΓΡΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΕΡΙΟΥ/ ΧΗΜΙΚΟ ΙΟΝΙΣΜΟ-ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΜΑΖΑΣ

Ruthanne Detrick και Rodger L. FoItz

HPLC-MS ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Δ9-ΤΕΤΡΑΫΔΡΟΚΑΝΝΑΒΙΝΟΛΗΣ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Jimmie L. Valentine, Ph.D., Paul J. Bryant, Ph.D., Paul L. Gutshall, M.S., Owen Η.Μ. Gan, B.S., Everett D. Thompson, Β. S., Hsien Chi Niu, Ph.D.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΑΝΝΑΒΙΝΟΕΙΔΩΝ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

M.E. Wall, Ph.D., T.M. Harvey, Ph.D., J.T. Bursey, Ph.D., D.R. Brine, B.S., και D. Rosenthal, Ph.D.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΈΝΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΩΝ

Ερευνητικά Ευρήματα για την Κάνναβη-1976

Μονογραφία 14

Marijuana Research Findings-1976

https://archives.drugabuse.gov/…/defa…/files/monograph14.pdf

Ιούλιος 1977

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Αυτή η έκθεση, όπως και οι πέντε προηγούμενες της, συνοψίζει την αυξανόμενη, αν και ακόμη περιορισμένη, γνώση των επιπτώσεων της χρήσης της κάνναβης στην υγεία. Για το υπερβολικά απλοποιημένο ερώτημα “Είναι η χρήση αυτής της ουσίας ασφαλής;”, μπορούμε να προσφέρουμε μια απλοϊκή, αλλά ξεκάθαρη απάντηση, “όχι”. Υπάρχουν καλά αποδεικτικά στοιχεία ότι η ύπαρξη της ευφορικότητας (της μέθης από την κάνναβη) επηρεάζει τις αποκρίσεις του ατόμου που κυμαίνονται από την οδήγηση έως την πνευματική και διαπροσωπική λειτουργία.

Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η κάνναβη δεν είναι “ασφαλής” σε καμία απόλυτη έννοια, επειδή απλά και κανένα φάρμακο δεν είναι ή δεν μπορεί να είναι υπό όλες τις συνθήκες χρήσης του. Πολλές ουσίες τόσο διαφορετικές όσο το οινόπνευμα, ο καπνός, τα κυκλαμικά και η red dye No. 2, δεν βλάπτουν όλους τους χρήστες, αλλά μπορεί να παρουσιάζουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία για σημαντικό αριθμό από αυτούς. Η κάνναβη, επίσης, μπορεί να είναι επικίνδυνη ακόμη και όταν χρησιμοποιείται περιστασιακά.

Τώρα γνωρίζουμε ότι η τοξίκωση από κάνναβη αποτελεί σημαντική απειλή για την ασφάλεια στους αυτοκινητόδρομους με τον ίδιο τρόπο που είναι και το οινόπνευμα. Το ακριβές μέγεθος αυτής της απειλής παραμένει ένα ζήτημα εικασίας. Πολλοί χρήστες κάνναβης αναφέρουν ότι οδηγούν ενώ είναι σε κατάσταση μέθης και δεδομένου ότι γνωρίζουμε ότι οι ικανότητες οδήγησης επηρεάζονται από αυτές τις συνθήκες, το πρόβλημα είναι πραγματικό.

Μια σχετική πηγή ανησυχίας είναι ο αυξανόμενος αριθμός Αμερικανών που χρησιμοποιούν κάνναβη καθημερινά ή σχεδόν καθημερινά. Λίγο πάνω από το 8% των μαθητών high school του 1976 σε όλο το έθνος, ανέφεραν σχεδόν καθημερινή χρήση κάνναβης. Ο αριθμός των αποφοίτων του 1976 που χρησιμοποιούν κάνναβη σε αυτή τη βάση ήταν 40% μεγαλύτερος από τον αριθμό που κάνει εξίσου και συχνή χρήση αλκοόλ.

Μέχρι σήμερα, οι περισσότεροι Αμερικανοί χρήστες κάνναβης καπνίζουν σχετικά χαμηλής περιεκτικότητας υλικό και μόνο περιστασιακά. Η φαινομενικά καλοήθης εικόνα που παρουσιάζεται από αυτόν τον τύπο χρήσης, εκτός από τους πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με τη λειτουργία ενώ είναι σε κατάσταση μέθης, λίγοι άλλοι ειδικοί κίνδυνοι για την υγεία έχουν προσδιοριστεί οριστικά, ενδέχεται να αλλάξουν εάν η συχνότερη χρήση μεγαλύτερης περιεκτικότητας (σε THC) υλικού γίνει πιο συνηθισμένη. Εάν τα εργαστηριακά ευρήματα πιθανών επιπτώσεων στην ανοσολογική απόκριση του οργανισμού, την ενδοκρινολογική λειτουργία και τον μεταβολισμό των κυττάρων αποδειχθούν ότι έχουν σοβαρές κλινικές επιπτώσεις, η παραμονή της κάνναβης στο σώμα μπορεί να κάνει επικίνδυνη ακόμη και την περιοδική χρήση.

Πιο ρεαλιστικά από το ζήτημα της απόλυτης ασφάλειας της κάνναβης υπό όλες τις συνθήκες χρήσης είναι δύο ερωτήματα:

  1. Ποιος είναι ο κίνδυνος για την υγεία σήμερα και τα αναμενόμενα επίπεδα χρήσης στις Ηνωμένες Πολιτείες;
  2. Ποιοι είναι οι ειδικοί τομείς κινδύνου για την υγεία και ποιος βρίσκεται σε κίνδυνο;

Κανένα από αυτά τα ερωτήματα δεν μπορεί να απαντηθεί ικανοποιητικά προς το παρόν. Η αυξανόμενη διαθεσιμότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες μεγάλου αριθμού ατόμων που χρησιμοποίησαν κάνναβη σε μια περίοδο αρκετών ετών καθιστά όλο και περισσότερο δυνατό να γίνει εκείνο το είδος της μεγάλης κλίμακας μελέτης που θα μπορούσε να γίνει στο εξωτερικό μόνο υπό διαφορετικές πολιτιστικές συνθήκες. Τέτοιες μελέτες σχεδιάζονται. Άλλες, πιο συγκεκριμένες έρευνες σχεδιάζονται για την επίλυση των ερωτήσεων που τίθενται από τα εργαστηριακά ευρήματα σε ένα ευρύ φάσμα.

Αυτή η έκθεση τονίζει τον μεγάλο και προφανώς αυξανόμενο αριθμό Αμερικανών που έχουν χρησιμοποιήσει την κάνναβη. Ενώ αυτό το εύρημα αξίζει να τονιστεί, είναι εξίσου σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι περισσότεροι από τους μισούς Αμερικανούς που έχουν χρησιμοποιήσει κάνναβη έχουν εγκαταλείψει τη χρήση της. Ακόμη μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των ανθρώπων που λένε ότι δεν έχουν χρησιμοποιήσει και δεν έχουν καμία πρόθεση να χρησιμοποιήσουν κάνναβη ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς της ουσίας.

Τα τελευταία χρόνια όσοι αντιμετώπισαν διαφορετικές νόμιμες ουσίες όπως το αλκοόλ και την red dye No. 2 είχαν να αντιμετωπίσουν το γεγονός ότι οι παράγοντες αυτοί δεν είναι “ασφαλείς” υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και ότι οποιαδήποτε κοινωνική πολιτική υιοθετείται όσον αφορά τη διαθεσιμότητά τους πρέπει να λάβει υπόψη αυτό το ανησυχητικό γεγονός. Παρομοίως, στον τομέα των παράνομων ουσιών, αναγνωρίζουμε τώρα ότι πολλοί χρήστες δεν υποφέρουν από εμφανείς αρνητικές επιπτώσεις. Η συνειδητοποίηση ότι σημαντικός αριθμός χρηστών νόμιμων ουσιών μπορεί να υποφέρει από ασθένειες ταυτόχρονα με το γεγονός ότι πολλοί χρήστες απαγορευμένων ουσιών δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη χρήση τους, έτεινε την εθνική μας ικανότητα να αντιμετωπίζει λογικά τα θεμελιώδη ζητήματα κοινωνικής πολιτικής. Ελπίζουμε ότι αυτή η έκθεση που θα περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση των γνώσεών μας σχετικά με τις συνέπειες για την υγεία της κάνναβης, εξακολουθεί να συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση της πολυπλοκότητας αυτού του σημαντικού κοινωνικού ζητήματος.

Robert L. DuPont, M.D.

Διευθυντής

Εθνικό Ινστιτούτο για την Κατάχρηση Ουσιών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Robert L. DuPont, M.D.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΝΝΑΒΗ: 1976

Robert C. Petersen, Ph.D.

Βιβλιογραφικές αναφορές

1 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ

William McGlothlin, Ph.D.

Παρόντα μοτίβα και αλλαγές στη χρήση

Κοινωνικές και ψυχολογικές σχέσεις

Βιβλιογραφικές αναφορές

2 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Ralph Karler, Ph.D.

Περίληψη

Πηγές ουσιών

Αναλυτικές τεχνικές: Ανίχνευση

Μεταβολισμός

Βιβλιογραφικές αναφορές

3 ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

Ralph Karler, Ph.D.

Τοξικολογικές επιδράσεις

Φαρμακολογικές επιδράσεις

Βιβλιογραφικές αναφορές

4 ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ: ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΗ-ΜΑΘΗΣΗΣ

Douglas Peter Ferraro, Ph.D.

Ακαθόριστη συμπεριφορά

Δραστηριότητα και εξερεύνηση

Καταναλωτική συμπεριφορά

Επιθετική συμπεριφορά

Βιβλιογραφικές αναφορές

5 ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ: ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ

Douglas Peter Ferraro, Ph.D.

Αποφυγή μάθησης και έλεγχος αποτροπής

Χρονοδιαγράμματα ενίσχυσης και μάθηση λαβύρινθου

Μάθηση διάκρισης

Βιβλιογραφικές αναφορές

6 ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΕΣ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ: ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΗ-ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗ

Douglas Peter Ferraro, Ph.D.

Βιβλιογραφικές αναφορές

7 ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

Reese Jones, M.D.

Οξείες Επιδράσεις

Κάνναβη και ψυχοπαθολογία

Χρόνιες επιδράσεις

Βιβλιογραφικές αναφορές

8 ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΣΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Steven Matsuyama, Ph.D. και Lissy Jarvik, M.D., Ph.D.

Μελέτες σε ζώα

Μελέτες σε ανθρώπους

Περίληψη και συμπέρασμα

Βιβλιογραφικές αναφορές

9 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ

Sidney Cohen, M.D., D.Sc.

Η αρχαία γνώση

Η μέση περίοδος

Η τρέχουσα περίοδος

Συμπέρασμα

Βιβλιογραφικές αναφορές

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

Ευρετήριο συντάκτη

Ευρετήριο θεμάτων

Η μονογραφία “MARIHUANA RESEARCH FINDINGS: 1976” είναι η λεπτομερέστερη έκθεση αναφοράς που παρείχε την βάση για τη συντομότερη έκτη έκδοση της Marihuana and Health Report (Έκθεσης για την Κάνναβη και την Υγεία). Παρόλο που η τελευταία προοριζόταν για ένα γενικό κοινό, αυτή η λεπτομερέστερη ανασκόπηση για κάθε έναν από τους τομείς που συζητήθηκαν είναι πιο πιθανό να ενδιαφέρει τον τεχνικά εκπαιδευμένο αναγνώστη. Προκειμένου να είναι απόλυτα χρήσιμη, αυτή η μονογραφία περιλαμβάνει επίσης ως περίληψη το κείμενο της έκτης έκθεσης. Ο όγκος αυτός παρέχεται ως μέρος της Σειράς Μονογραφιών Έρευνας για να διασφαλιστεί ότι οι πλήρεις αναφορές ιστορικού που αποτέλεσαν τη βάση για την πιο σύντομη αναφορά είναι διαθέσιμες σε όσους έχουν ιδιαίτερη ανάγκη για ακόμα πιο εξειδικευμένα υλικά.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Robert C. Petersen Ph.D.

Η χρήση της κάνναβης, η οποία ξεκίνησε αρχικά να περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό νέων Αμερικανών στη δεκαετία του 1960, συνεχίζει να αυξάνεται. Οι περισσότεροι χρήστες ανέφεραν περιστασιακή χρήση υλικού χαμηλής περιεκτικότητας (σε THC). Ωστόσο, η τακτική χρήση μεγαλύτερης περιεκτικότητας υλικών έχει αυξηθεί. Πέρυσι ένας στους 12 τελειόφοιτους του high school σε εθνικό επίπεδο ανέφεραν ότι χρησιμοποιούν κάνναβη 20 ή περισσότερες φορές τον μήνα. Στην κορυφαίες ομάδες χρήσης, οι αριθμοί είναι ακόμα υψηλότεροι. Μεταξύ των ανδρών ηλικίας 20-24 ετών, κάνουν περίπου μια με 10 χρήσεις σε καθημερινή βάση. Εάν περιορίσουμε την ανάλυσή μας σε εκείνους της ηλικιακής ομάδας που έχουν χρησιμοποιήσει κάποτε, σχεδόν ένας στους πέντε (17%) κάνει χρήση καθημερινά.

Η ποσότητα της έρευνας σχετικά με τη χρόνια χρήση παραμένει περιορισμένη. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν εξετάζεται υπό το φως της εκτίμησης ότι 36 εκατομμύρια Αμερικανών έχουν δοκιμάσει την ουσία και σχεδόν 15 εκατομμύρια την χρησιμοποίησαν εντός του μήνα που προηγείται της τελευταίας εθνικής έρευνας. Ενώ τρεις προσεκτικά ελεγχόμενες υπερπόντιες μελέτες έχουν συγκρίνει πληθυσμούς μακροχρόνιων χρηστών με πληθυσμούς που δεν χρησιμοποιούν, ο πραγματικός αριθμός ζευγών αντιστοιχούμενων χρηστών / μη χρηστών ήταν μικρός (συνολικά 117 χρήστες) λόγω της πολυπλοκότητας του ερευνητικού σχεδιασμού. Υπάρχουν σημαντικά στοιχεία από την εμπειρία με άλλες ουσίες που απαιτούνται πολλά χρόνια χρήσης από σημαντικούς αριθμούς για τις επιπτώσεις της εκτεταμένης χρήσης ουσιών να έρθουν στην επιφάνεια. Επιπλέον, τα μικρά δείγματα που έχουν μελετηθεί μέχρι στιγμής δεν θα είχαν αποκαλύψει μερικές από τις πιο σοβαρές αρνητικές συνέπειες οποιασδήποτε συνήθειας, όπως φαίνεται από το κάπνισμα τσιγάρων. Η εργαστηριακή έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες περιορίστηκε σε μεγάλο βαθμό στους νέους άνδρες με καλή υγεία καθώς και σε μεγαλύτερες μελέτες στις ΗΠΑ σχετικά με τις ψυχοκοινωνικές πτυχές της χρήσης. Οι επιδράσεις της κάνναβης σε άτομα με κακή υγεία ή σε ηλικιωμένους και σε γυναίκες δεν έχουν εξεταστεί επαρκώς. Παρά τους προφανείς περιορισμούς που γνωρίζουμε, πολλοί έχουν ερμηνεύσει τα προκαταρκτικά ευρήματα ως ενδεικτικά ότι η “κάνναβη είναι ασφαλής”.

Τα προκαταρκτικά ερευνητικά στοιχεία για την κάνναβη αναζητήθηκαν με ανυπομονησία, οι περιορισμοί πολύ συχνά αγνοούνται και οι επιπτώσεις συχνά υπερεκτιμούνται για να παρέχουν υποστήριξη στην μία ή στην άλλη πλευρά της συζήτησης για την κοινωνική πολιτική. Οι αλλαγές στην κοινωνική πολιτική που υπαγορεύονται από την αναγκαιότητα εξεύρεσης σοφότερης και πιο εφαρμόσιμης πολιτικής για τις ουσίες σχετικά με την προσωπική χρήση και κατοχή διατρέχουν τον κίνδυνο να ερμηνευθούν ως ενδείξεις ότι η κάνναβη δεν παρουσιάζει σημαντικό κίνδυνο.

Ενώ η εικόνα σχετικά με τη χρήση της κάνναβης δεν είναι καθόλου ολοκληρωμένη, πρέπει να τονιστεί ότι υπάρχουν καλά αποδεικτικά στοιχεία ότι η χρήση δεν είναι σε καμία περίπτωση αβλαβής. Τέτοιες συμπεριφορές, όπως η λειτουργία ενός μηχανοκίνητου οχήματος ή η σύνθετη ψυχοκινητική απόδοση, επηρεάζονται σαφώς από τη χρήση ουσιών με τρόπο που είναι κάπως παρόμοιος με αυτόν της χρήσης οινοπνεύματος. Μια ποικιλία κλινικών και πειραματικών παρατηρήσεων δείχνει αρκετά πιθανό ότι η βαριά χρήση κάνναβης με κάπνισμα θα βλάψει τη λειτουργία των πνευμόνων και μπορεί να έχει συνέπειες παρόμοιες με αυτές του καπνίσματος του ταμπάκου.

Η κάνναβη χρησιμοποιείται ευρύτατα από τους εφήβους και τους νέους ενήλικες κατά τη διάρκεια κρίσιμων σταδίων στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους και παράλληλα με την ανάπτυξη πνευματικών και ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων. Σε ποιο βαθμό, εάν υπάρχει, η χρόνια τοξίκωση επηρεάζει την ανάπτυξη, είναι ακόμα άγνωστο. Ενώ το ποσοστό του πληθυσμού που χρησιμοποιεί καθημερινά, σε μεγάλο βαθμό εξακολουθεί να είναι μια μικρή μειονότητα ακόμη και σε αυτήν την ομάδα, οι σοβαρές συνέπειες της χρήσης μπορεί να αναμένεται να έχουν επιπτώσεις για παρατεταμένες περιόδους της ζωής τους.

Η αναζήτηση μιας ορθολογικής κοινωνικής πολιτικής έχει οδηγήσει σε μια συνεχιζόμενη απαίτηση για μια απλή απάντηση στο ερώτημα “Είναι η κάνναβη επιβλαβής;” δυστυχώς, η φαινομενική απλότητα τόσο της ερώτησης όσο και της επιθυμητής απάντησης είναι παραπλανητικές και τα δύο είναι σύνθετα.

Μια σειρά εργαστηριακών ευρημάτων σχετικά με τις πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις της κάνναβης σε περιοχές όπως η ανοσολογική αντίδραση του οργανισμού, ο βασικός κυτταρικός μεταβολισμός και σε άλλους τομείς λειτουργίας, δεν έχει ακόμη εξηγηθεί επαρκώς. Παρόλο που είναι πιθανό ότι ορισμένοι από αυτούς μπορεί τελικά να αποδειχθούν χωρίς κλινική σημασία, οι πιθανοί κίνδυνοι υπαγορεύουν κάποια προσοχή στην πρόωρη σύνοψη ότι τώρα γνωρίζουμε αρκετά για τους κινδύνους της χρήσης της κάνναβης. Σε αντίθεση με το αλκοόλ στο οποίο πολλές από τις συνέπειες της χρόνιας χρήσης είναι καλά τεκμηριωμένες (και από την άποψη της δημόσιας υγείας, σοβαρές), παρόμοιες παράμετροι κινδύνου για τη χρήση της κάνναβης δεν έχουν ακόμη διερευνηθεί επαρκώς.

Καθώς η χρήση της κάνναβης κλιμακώνεται, είναι πολύ πιθανό, για παράδειγμα, ότι η χρήση αυτή θα συμπεριληφθεί περισσότερο σε άτομα με ήδη εξασθενημένη σωματική ή ψυχολογική λειτουργία, για τους οποίους η χρήση και ιδιαίτερα η τακτική χρήση μπορεί να έχουν εντελώς διαφορετικές επιπτώσεις από την περιστασιακή χρήση από εκείνους με τη βέλτιστη υγεία. Τα αποδεικτικά στοιχεία για τους ασθενείς με θέματα υγείας στην καρδιά που αναφέρθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια είναι ένα παράδειγμα. Ομοίως, οι συνέπειες της χρήσης για περιθωριακά “μέλη της κοινωνίας ή για όσους έχουν μεγαλύτερα προβλήματα με την αντιμετώπιση ή λιγότερες δεξιότητες για το σκοπό αυτό μπορεί να είναι αρκετά διαφορετικά από εκείνα του πιο κατάλληλου, ευνοημένου χρήστη φοιτητή”.

Η έρευνα τα τελευταία χρόνια έχει επεκτείνει σημαντικά τις γνώσεις μας για πολλές από τις επιδράσεις της κάνναβης και τα πρότυπα χρήσης της τόσο εδώ όσο και στο εξωτερικό. Παρά την ταχεία επέκταση των γνώσεών μας, πρέπει να μάθουμε ακόμα πολλά, ειδικά για τις συνέπειες της χρόνιας χρήσης. Τα περισσότερα θεραπευτικά φάρμακα χρησιμοποιούνται σε καθαρή μορφή για περιορισμένο χρονικό διάστημα, για συγκεκριμένο σκοπό, σε ελεγχόμενες δόσεις και συχνά υπό ιατρική επίβλεψη. Η κάνναβη, αντίθετα, είναι αρκετά μεταβλητή σε ισχύ (περιεκτικότητα σε THC), όχι ασυνήθιστα χρησιμοποιούμενη τακτικά για παρατεταμένες χρονικές περιόδους και χωρίς εποπτεία και ενημέρωση του χρήστη για πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες. Δεδομένου του ευρέος φάσματος των χρήσεων, είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να ορίζουμε τις παραμέτρους του κινδύνου τόσο όταν χρησιμοποιείται μόνη της όσο και σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα. Τώρα που υπάρχουν σημαντικοί αριθμοί Αμερικανών που έχουν χρησιμοποιήσει για περιόδους αρκετών ετών ή και περισσότερο, είναι επιθυμητό να μελετήσουμε τη χρήση με τρόπο παράλληλο με τις μελέτες στο εξωτερικό που έχουν διεξαχθεί αλλά σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα.

Εάν αναμένονται σοβαροί κίνδυνοι, είναι σημαντικό να ανακαλυφθούν σύντομα. Με την τρέχουσα τάση για αυξημένη χρήση, η έγκαιρη ανίχνευση πιο σοβαρών επιπτώσεων στην υγεία μπορεί να αποθαρρύνει τη χρήση κάνναβης πριν γίνει τόσο σταθερή στις κοινωνικές συνήθειες των ΗΠΑ, όπως και η κατανάλωση αλκοόλ και καπνού.

Ερευνητικά Ευρήματα για την Κάνναβη-1980

Μονογραφία 31

Marijuana Research Findings-1980

https://archives.drugabuse.gov/…/defa…/files/monograph31.pdf

Ιουνίου 1980

Πρόλογος

Το 1980 σηματοδοτεί την 10η επέτειο του νόμου Marijuana and Health Reporting Act, ο οποίος ζητούσε ετήσιες εκθέσεις στο Κογκρέσο σχετικά με τις συνέπειες της χρήσης κάνναβης στην υγεία. Η επιστολή διαβίβασης που συνοδεύει την πρώτη έκθεση Marihuana and Health report εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι εκθέσεις θα αποδειχθούν πολύτιμα εργαλεία στην δημόσια εκπαίδευση και τη συζήτηση σχετικά με τις επιπτώσεις στην υγεία αυτής της ουσίας, που συζητήθηκε ευρέως και ότι θα “διεγείρουν πρόσθετη έρευνα σχετικά με την κάνναβη στους τομείς που χρήζουν περαιτέρω προσοχής”. Η ευρεία χρήση των εκθέσεων που εκδόθηκαν τα επόμενα έτη υποδηλώνει ότι έχουν εκπληρώσει αυτές τις προσδοκίες.

Το 1976, εκτός από την εντολή για το Κογκρέσο και το κοινό, το NIDA δημοσίευσε μια μονογραφία που απευθύνεται σε αναγνώστες που ήθελαν να ασχοληθούν με το θέμα εις βάθος. Η μονογραφία NIDA Research Monograph 14, Marihuana Research, στην οποία βασίστηκαν οι εκθέσεις Marihuana and Health αυτού του έτους. Περισσότερα ευρήματα: το 1976 παρουσίασε τις επιστημονικές μελέτες πάνω στις πρόσφατες εξελίξεις και τώρα απαιτεί τη δημοσίευση μιας άλλης μονογραφίας για να ενημερωθεί το αρχείο για όσους έχουν σοβαρό ενδιαφέρον να ανακαλύψουν την παρούσα έκταση και τα όρια της γνώσης της χημείας και του μεταβολισμού της κάνναβης, στις επιπτώσεις της στην ανθρώπινη υγεία. Τώρα, όπως και τότε, εκτεταμένες λίστες αναφοράς καθιστούν τις αρχικές πηγές προσβάσιμες στον αναγνώστη.

Για την μονογραφία Marijuana Research Findings: 1980, οι ερευνητικές αναφορές μέχρι το τέλος του 1979 εξετάστηκαν από οκτώ επιστήμονες/συγγραφείς και ελήφθη η προσοχή η αναφορά και η ερμηνεία των δεδομένων να είναι ισορροπημένες και αμερόληπτες. Η νέα μονογραφία εμφανίζεται σε μια εποχή που παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές στη χρήση της κάνναβης. Σήμερα, η κάνναβη που πωλείται στον δρόμο χρησιμοποιείται από περισσότερους νέους ανθρώπους, οι οποίοι ξεκινούν σε μικρότερες ηλικίες, συχνότερα και συχνά με πολύ μεγαλύτερη περιεκτικότητα (σε THC) από ότι πριν από 10 ή ακόμα και πριν από 5 χρόνια. Υπάρχει ευρεία και δικαιολογημένη ανησυχία για τις συνέπειες αυτής της χρήσης στην κοινή γνώμη, η οποία στις αρχές και στα μέσα της δεκαετίας του ‘70 φαίνεται να κινείται υπέρ της μείωσης των κυρώσεων για την κατοχή και την χρήση της κάνναβης, να έχει αντιστρέψει την κατεύθυνσή της. Το σημάδι αυτό είναι ο αυξανόμενος αριθμός γονέων που συγκροτούνται μαζί για να βρουν τρόπους να αποθαρρύνουν τη χρήση της κάνναβης από τα παιδιά τους.

Ελπίζουμε ότι τα ευρήματα που παρουσιάζονται σε αυτή τη μονογραφία, ενώ προορίζονται πρωτίστως για όσους έχουν επιστημονικό ενδιαφέρον, θα ωφελήσουν επίσης τους νομοθέτες, τους δικαστές, τους επαγγελματίες υγείας, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και άλλους, οι οποίοι καλούνται συχνά να λάβουν αποφάσεις ή να παρέχουν συμβουλές βάσει των πλέον αξιόπιστων διαθέσιμων πληροφοριών.

Παρά τις προόδους της έρευνας, η γνώση μας για τις οξείες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της κάνναβης είναι ακόμα περιορισμένη και, όπως ίσως επιθυμούμε γρήγορες και οριστικές απαντήσεις στις ερωτήσεις μας, η συσσώρευση στερεών γεγονότων μπορεί να συμβεί μόνο σταδιακά. Η πλήρης εικόνα μπορεί να καταστεί σαφής μόνο μετά από πολλά ακόμα χρόνια σπουδής, και, δυστυχώς, από τη συνέχιση της χρήσης της κάνναβης. Για το σκοπό αυτό, ωστόσο, το NIDA θα συνεχίσει να υποστηρίζει έρευνες που υπόσχονται να διευρύνουν την κατανόησή μας για τις συνέπειες της χρήσης της κάνναβης για την υγεία των πολιτών μας.

William Pollin, M.D.

Διευθυντής

Εθνικό Ινστιτούτο για την Κατάχρηση των Ουσιών

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

William Pollin

ΚΑΝΝΑΒΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ: 1980

Robert C. Petersen

Περίληψη των κυριότερων σημείων

Εισαγωγή

Φύση και έκταση χρήσης της κάνναβης στις Ηνωμένες Πολιτείες

Προσθήκη: 1979 Εθνική Έρευνα – Μια ενημέρωση για την κάνναβη

Επιδράσεις στους ανθρώπους

Θεραπευτικές πτυχές

Επιδράσεις της κάνναβης σε συνδυασμό με αλκοόλ και άλλα φάρμακα

Οι κίνδυνοι της κάνναβης έναντι άλλων ψυχαγωγικών ουσιών

Μελλοντικές κατευθύνσεις

Βιβλιογραφικές αναφορές

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ: ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Reese Τ. Jones

Εισαγωγή

Η ουσία: Βοτανική και χημεία

Τεχνικές ανάλυσης

Σκέψεις σχετικά με την δόση

Γενικές ψυχολογικές επιδράσεις στους ανθρώπους

Ψυχολογικές επιδράσεις

Φυσιολογικές επιδράσεις

Καρδιαγγειακές επιδράσεις

Αναπνευστικές και πνευμονικές επιδράσεις

Νευρολογικές επιδράσεις

Κάνναβη και ψυχοπαθολογία

Αφαίρεση κινήτρων

Ανοχή και εξάρτηση

Βιβλιογραφικές αναφορές

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Carlton E. Turner

Περίληψη

Η κάνναβη

Η πρόοδος στην σύνθεση

Χημεία του καπνού της κάνναβης

Μεταβολισμός

Βιβλιογραφικές αναφορές

ΟΞΕΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Douglas P. Ferraro

Γνωστικές δραστηριότητες

Εργασίες μνήμης

Ελεύθερη ανάκληση με τοξίκωση από την κάνναβη ακολουθούμενη από διαδικασία μάθησης χωρίς επηρεασμό

Ελεύθερη ανάκληση με τοξίκωση από την κάνναβη ακολουθούμενη από διαδικασία μάθησης με τοξίκωση από κάνναβη

Ελεύθερη ανάκληση χωρίς επηρεασμό ακολουθούμενη από διαδικασία μάθησης με τοξίκωση από κάνναβη

Μνήμη αναγνώρισης

Βιβλιογραφικές αναφορές

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Carol Grace Smith

Στοιχεία για την επίδραση της κάνναβης στη λειτουργία υποθαλάμου-υπόφυσης

Επιδράσεις της THC στην έκκριση της γοναδοτροπίνης

Επιδράσεις της THC στην έκκριση της προλακτίνης

Επιδράσεις της THC στην έκκριση θυρεοτροπίνης (TSH)

Επιδράσεις της THC στην έκκριση της κορτικοτροπίνης (ACTH)

Στοιχεία για τον ρόλο των υποθαλαμικών νευροδιαβιβαστών στον μηχανισμό δράσης των επιδράσεων της κάνναβης στη λειτουργία υποθαλάμου-υπόφυσης

Ρόλος στην έκκριση γοναδοτροπίνης

Ρόλος στην έκκριση προλακτίνης

Ρόλος στην έκκριση θυρεοτροπίνης

Ρόλος στην έκκριση κορτικοτροπίνης

Επίδραση της κάνναβης ή της THC στους νευροδιαβιβαστές

Βιβλιογραφικές αναφορές

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Jack Harclerode

Επίδραση της κάνναβης στους άνδρες

Άνδρες

Περίληψη

Επίδραση της κάνναβης στο γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα

Γυναίκες

Περίληψη

Επίδραση στις Adrenal Cortical ορμόνες

Άνθρωποι

Επίδραση στις προσταγλανδίνες

Επίδραση στην εγκυμοσύνη

Επίδραση στη γαλουχία

Επίδραση στην ανάπτυξη

Επίδραση στην αναπαραγωγική συμπεριφορά

Άνθρωπος

Περίληψη

Βιβλιογραφικές αναφορές

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΘΑΝΟΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Albert J. Siemens

Εισαγωγή

Αλληλεπιδράσεις μεταξύ κάνναβης και αιθανόλης

Αλληλεπιδράσεις μεταξύ κάνναβης και ηρεμιστικών, υπνωτικών και οπιούχων

Αλληλεπιδράσεις μεταξύ της κάνναβης και διεγερτικών

Αλληλεπιδράσεις της κάνναβης και μη ψυχοδραστικών φαρμάκων

Αλληλεπιδράσεις της THC και άλλων κανναβινοειδών

Αλληλεπιδράσεις της THC με τροποποιητές των νευροδιαβιβαστών

Κάνναβη σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα:

Μη επιλυθέντα θέματα

Βιβλιογραφικές αναφορές

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ

Sidney Cohen

Γλαύκωμα ανοικτής γωνίας

Βρογχικό άσθμα

Ανορεξία, ναυτία και έμετος σε χημειοθεραπεία καρκίνου, ακτινοβολία και νευρική ανορεξία

Επιληψία

Επιβράδυνση της ανάπτυξης όγκου

Αντιβιοτική δράση

Αντι-αγχώδης επιδράσεις και επιδράσεις στην προαγωγή του ύπνου

Μυϊκή χαλάρωση

Προ-αναισθητικό

Πόνος

Κατάθλιψη

Αλκοολισμός και εξάρτηση από ουσίες

Περίληψη

Βιβλιογραφικές αναφορές

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ NIDA

Κάνναβη και Υγεία: 1980

… Όλο το κείμενο του άρθρου σε αρχείο PDF:

Σειρά μονογραφιών έρευνας του NIDA για την κάνναβη.pdf

https://www.facebook.com/download/preview/701168720351247

 

Αφήστε μια απάντηση