Εισαγωγή
Τα νεφρά είναι ένα από τα όργανα που υπάρχουν διπλά στο ανθρώπινο σώμα. Μάλιστα δε, έχει επιβεβαιωθεί ότι ο ανθρώπινος οργανισμός μπορεί να λειτουργήσει και μόνο με έναν από τους δυο νεφρούς, τηρουμένων των αναλογιών και των σχετικών επιβαρύνσεων.
Όσο να αφορά τώρα με τις επιδράσεις και τις επιπτώσεις της κάνναβης (των κανναβινοειδών) στους νεφρούς παραμένει και αυτό ένα πεδίο προς διερεύνηση. Δηλαδή και εδώ δεν γνωρίζουμε ακόμα αρκετά για να πούμε με κάποια σιγουριά για το αν βοηθά ή όχι ή αν επιδεινώνει την λειτουργία των νεφρών η κάνναβη.

Ευτυχώς όμως και εδώ η έρευνα κάνει βήματα και έχουμε τα πρώτα εμπεριστατωμένα συμπεράσματα. Η επιστημονική κοινότητα είναι επιφυλακτική κυρίως λόγω του στίγματος που έχει πέσει πάνω στην κάνναβη από την πολυετή απαγόρευση και σε συνδυασμό με την έλλειψη μακροχρόνιων στοιχειών σχετικά με την χρήση της και τις επιπτώσεις (θετικές ή αρνητικές) της πάνω στο ανθρώπινο σώμα, προσπαθούν να είναι ιδιαίτερα συγκρατημένοι με τα όποια στοιχεία βγαίνουν από τις μελέτες τους.

Φοβούνται ιδιαίτερα το τι μπορεί να συμβεί τώρα και στο άμεσο μέλλον που η κατανάλωση κάνναβης αναμένεται να αυξηθεί ραγδαία λόγω της αποδοχής της από τα νομικά συστήματα των πολιτειών στις ΗΠΑ και την ενσωμάτωσή της για ιατρική χρήση στα προγράμματα δημόσιας υγείας όπως γίνεται και με τα άλλα φάρμακα.

Φοβούνται μήπως βρεθούν με ακόμα μια θανατηφόρα επιδημία στα χέρια τους, όπως αυτήν που τα τελευταία χρόνια σκοτώνει δεκάδες χιλιάδες κάθε χρόνο και δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην κοινωνία και την εργασία, την συνεχώς διογκούμενη επιδημία των συνταγογραφούμενων οπιοειδών παυσίπονων(*).
(*) https://www.cdc.gov/drugoverdose/opioids/prescribed.html
και https://www.cdc.gov/drugoverdose/data/statedeaths.html
και https://www.drugabuse.gov/…/trends-sta…/overdose-death-rates

Φοβούνται ότι θα αναγκαστούν να μαζέψουν τα ασυμμάζευτα και θα βάλουν σε μεγάλο κίνδυνο τις ζωές πολλών ανθρώπων και καθώς είναι “τυφλοί” στην πραγματικότητα που υπάρχει γύρω τους με την μαζική “παράνομη” κατανάλωση της κάνναβης που συμβαίνει χρόνια τώρα. Θέλουν αδιάσειστα στοιχεία για το τι μπορεί να προκαλέσει η κάνναβη σε όλο το ανθρώπινο σώμα. Και ενώ δεν χρειάστηκε παρά μόνο η επιμονή ενός ανθρώπου που ήθελε να εξασφαλίσει την θέση του και την επικράτηση της υπηρεσίας που ηγείτο, για να απαγορευτεί η κάνναβη και να μείνει έτσι έξω από οποιαδήποτε νόμιμη χρήση, τώρα ζητάνε τον “ουρανό με τα άστρα” για να την δεχτούν και για να καταδεχτούν να ασχοληθούν μαζί της.

Και όλα αυτά δεν τα λέω μόνο εγώ αλλά λίγο πολύ είναι και αυτά που αναφέρονται στην εισαγωγή-περίληψη της μελέτης: Park F, Potukuchi PK, Moradi H, Kovesdy CP. “Cannabinoids and the kidney: effects in health and disease” (Κανναβινοειδή και νεφρός: επιδράσεις στην υγεία και την ασθένεια) Am J Physiol Renal Physiol. 2017 Nov 1;313(5):F1124-F1132, που παραθέτω παρακάτω.

Τέλος πάντων, για το θέμα μας, που είναι η κάνναβη και τα νεφρά, δεν βρήκα πολλές πληροφορίες αλλά βρήκα αρκετές μελέτες και σχετικά πρόσφατες, επίσης βρήκα και δυο άρθρα που ασχολούνται και με τα νεφρά. Οπότε, τα μετέφρασα και τα παρουσιάζω. Καλή ανάγνωση.

Μελέτες:
* Ishida JH, Auer R, Vittinghoff E, Pletcher MJ, Reis JP, Sidney S, Johansen KL, Bibbins-Domingo K, Peralta CA, Shlipak MG. “Marijuana Use and Estimated Glomerular Filtration Rate in Young Adults” (Χρήση κάνναβης και εκτιμώμενος ρυθμός σπειραματικής διήθησης σε νέους ενήλικες) Clin J Am Soc Nephrol. 2017 Oct 6;12(10):1578-1587.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28838990
Περίληψη
“ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ: Η χρήση κάνναβης έχει γίνει ευρύτερα αποδεκτή στις ΗΠΑ και έχει νομιμοποιηθεί σε πολλούς τομείς. Αν και είναι βιολογικά πιθανό ότι η κάνναβη θα μπορούσε να επηρεάσει τη λειτουργία των νεφρών, δεν υπάρχουν επιδημιολογικά δεδομένα.
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ & ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ: Διεξήγαμε μια μελέτη κοόρτης μεταξύ νεαρών ενηλίκων με συντηρημένο eGFR (glomerular filtration rate) (δηλ., eGFR ≥ 60 ml/min ανά 1,73 m2) με τη χρήση δεδομένων από τη μελέτη Coronary Artery Risk Development in Young Adults (CARDIA). Στις προγραμματισμένες εξετάσεις που πραγματοποιούνται κάθε 5 χρόνια και ξεκινώντας από το έτος μελέτης 10 (ημερολογιακά έτη, 1995-1996), η κυστατίνη C συλλέχθηκε για μια περίοδο 10 ετών και συλλέχθηκε η αναλογία λευκωματίνης προς κρεατινίνη ούρων για περίοδο 15 ετών. Ερευνήσαμε τη συσχέτιση μεταξύ της τρέχουσας και της αθροιστικής χρήσης κάνναβης (χρόνια κάνναβη, έτος κάνναβης ίσο με 365 ημέρες χρήσης κάνναβης) και eGFR από την κυστατίνη C (eGFRcys) στη χρονιά 10. Σε διαχρονικές αναλύσεις, ερευνήσαμε τη συσχέτιση μεταξύ της αθροιστικής χρήσης της κάνναβης και της αλλαγής του eGFRcys, καθώς και της ταχείας (≥3% / έτος) κατάργησης των eGFRcys σε διάστημα δύο διαστημάτων 5 ετών και της επικρατούσας αλβουμινουρίας (λόγος λευκωματίνης προς κρεατινίνη ούρων ≥30 mg/g) σε περίοδο 15 ετών.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η παρελθούσα ή τρέχουσα χρήση κάνναβης αναφέρθηκε από 83% (3.131 από 3.765) της κοόρτης και η μέση τιμή eGFRcys ήταν 111 ml/min ανά 1,73 m2 στο έτος 10. Κατά τα επόμενα 10 χρόνια, οι 504 είχαν ταχεία μείωση eGFRcys και κατά τη διάρκεια μετά από 15 χρόνια, 426 είχαν επικρατούσα αλβουμινουρία. Σε σύγκριση με τη μη χρήση, η καθημερινή χρήση και η συσσωρευμένη χρήση ≥5 ετών κάνναβης συσχετίστηκαν με χαμηλότερα επίπεδα eGFRcys στο έτος 10: -4,5% (95% διάστημα εμπιστοσύνης, -8,1 έως -0,7%, P = 0,02) και -3,0% (95% διάστημα εμπιστοσύνης, -5,6 έως -0,4%, Ρ = 0,03), αντίστοιχα. Η χρήση της κάνναβης δεν συσχετίστηκε σημαντικά με την αλλαγή του eGFRcys, την ταχεία μείωση του eGFRcys ή την επικρατούσα λευκωματουρία.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Αν και εντοπίσαμε μια μέτρια διασταυρούμενη συσχέτιση μεταξύ της υψηλότερης έκθεσης της κάνναβης και των κατώτερων eGFRcys μεταξύ των νεαρών ενηλίκων με συντηρημένο eGFR, τα ευρήματά μας ήταν σε γενικές γραμμές μηδενικά και δεν έδειξαν διαχρονική συσχέτιση μεταξύ της χρήσης κάνναβης και της αλλαγής του eGFRcys, της ταχείας έκπτωσης του eGFRcys ή της επικρατούσας αλβουμινουρίας”.

* Park F, Potukuchi PK, Moradi H, Kovesdy CP. “Cannabinoids and the kidney: effects in health and disease” (Κανναβινοειδή και νεφρός: επιδράσεις στην υγεία και την ασθένεια) Am J Physiol Renal Physiol. 2017 Nov 1;313(5):F1124-F1132.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28747360
Περίληψη
“Η κατανάλωση κάνναβης και τα διάφορα συναφή προϊόντα (κανναβινοειδή) τόσο για ιατρική όσο και για ψυχαγωγική χρήση κερδίζει δημοτικότητα. Επιπλέον, οι ρυθμιστικές αλλαγές ενθαρρύνουν μια πολιτισμική μεταστροφή προς την αυξανόμενη απελευθέρωση της χρήσης της κάνναβης, αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα έκθεσης ακόμη μεγαλύτερου αριθμού ατόμων στο μέλλον. Οι δύο διαφορετικοί τύποι υποδοχέων (CB1 και CB2) που ενεργοποιούνται από τα φαρμακολογικώς δραστικά συστατικά της κάνναβης βρίσκονται σε πολυάριθμους ιστούς, συμπεριλαμβανομένων και των νεφρών. Πειραματικές μελέτες υποδεικνύουν ότι η διέγερση αυτών των υποδοχέων χρησιμοποιώντας φαρμακολογικούς παράγοντες ή τους φυσικώς απαντώμενους συνδέτες τους θα μπορούσε να έχει τόσο επιβλαβείς όσο και ευεργετικές επιδράσεις στους νεφρούς, ανάλογα με την κατανομή του υποδοχέα, τον τύπο της νεφρικής προσβολής ή το χρονισμό της ενεργοποίησης κατά τη διάρκεια οξείας ή χρόνιας κατάστασης βλάβης των νεφρών. Μέχρι σήμερα, οι μηχανισμοί με τους οποίους εμπλέκονται οι υποδοχείς CB1 ή CB2 στην παθολογία αυτών των νεφρικών καταστάσεων παραμένουν στο να περιγραφούν πλήρως. Επιπλέον, η καλύτερη κατανόηση του αντίκτυπου των εξωκανναβινοειδών και των ενδοκανναβινοειδών στο νεφρικό σύστημα μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων για τη θεραπεία της νεφροπάθειας και των επιπλοκών της. Δεδομένης της αυξανόμενης σημασίας της δημόσιας υγείας για την έκθεση στην κάνναβη, είναι σαφές ότι απαιτείται περισσότερη έρευνα για τη διευκρίνιση των διαφόρων φυσιολογικών και παθοφυσιολογικών επιδράσεων της κάνναβης και των σχετικών αναλόγων στα νεφρά. Αυτό θα συμβάλει στον περιορισμό των επιβλαβών επιδράσεων αυτών των ουσιών ενώ παράλληλα θα προωθήσει τις πιθανές ευεργετικές επιδράσεις τους στη νεφρική λειτουργία σε διάφορους τύπους νεφρικών νόσων”.

* Pan H, Mukhopadhyay P, Rajesh M, Patel V, Mukhopadhyay B, Gao B, Haskó G, Pacher P. “Cannabidiol attenuates cisplatin-induced nephrotoxicity by decreasing oxidative/nitrosative stress, inflammation, and cell death” (Η κανναβιδιόλη εξασθενεί την προκαλούμενη από σισπλατίνη νεφροτοξικότητα μειώνοντας το οξειδωτικό/νιτροσικό στρες, τη φλεγμονή και τον κυτταρικό θάνατο) J Pharmacol Exp Ther. 2009 Mar;328(3):708-14.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19074681
Περίληψη
“Η ένωση σισπλατίνη (cis-διαμμινοδιχλωρολευκόχρυσος(ΙΙ), ευρύτερα γνωστό ως cisplatin ή σισπλατίνη, επίσης ως άλας του Peyrone, Peyrone’s salt) είναι ένας από τους πιο ισχυρούς χημειοθεραπευτικούς παράγοντες που διατίθενται για τη θεραπεία διαφόρων κακοηθειών. Η νεφροτοξικότητα αποτελεί συνηθισμένη επιπλοκή της χημειοθεραπείας με σισπλατίνη, η οποία συνεπάγεται αυξημένο οξειδωτικό και νιτροσικό στρες, περιορίζοντας την κλινική χρήση της. Σε αυτή τη μελέτη ερευνήσαμε τις επιδράσεις ενός μη ψυχοδραστικού κανναβινοειδούς, της κανναβιδιόλης, η οποία αναφέρθηκε ότι ασκεί αντιοξειδωτικές δράσεις και έχει πρόσφατα εγκριθεί για τη θεραπεία της φλεγμονής, του πόνου και της σπαστικότητας που σχετίζονται με την πολλαπλή σκλήρυνση σε ασθενείς σε ένα μοντέλο ποντικού μέσω σισπλατίνης προκαλούμενης νεφροπάθειας. Η σισπλατίνη προκάλεσε αυξημένη έκφραση των ενζύμων που παράγουν υπεροξείδια RENOX (NOX4) και NOX1, αυξημένη παραγωγή αντιδραστικών ειδών οξυγόνου, έκφραση επαγώγιμης έκλυσης συνθετάσης νιτρικού οξειδίου, σχηματισμός νιτροτυροσίνης, απόπτωση (δραστικότητα κασπάσης-3/7, κατακερματισμό DΝΑ και τερματικό dUTP ψευδο-δεοξυνουκλεοτιδυλ-τρανσφεράσης (νεφρωστικός παράγοντας όγκου-άλφα και ιντερλευκίνη-1β) στους νεφρούς των ποντικών, που σχετίζεται με έντονη ιστοπαθολογική βλάβη και διαταραχή της νεφρικής λειτουργίας (αυξημένο άζωτο ουρίας, ουρίας στο αίμα και επίπεδα κρεατινίνης) 72 ώρες μετά τη χορήγηση του φαρμάκου. Η θεραπεία με ποντίκια με κανναβιδιόλη εξασθένησε σημαντικά το επαγόμενο από σισπλατίνη οξειδωτικό / νιτροσικό στρες, τη φλεγμονή και τον κυτταρικό θάνατο στους νεφρούς και βελτίωσε τη νεφρική λειτουργία. Έτσι, τα αποτελέσματά μας υποδεικνύουν ότι η κανναβιδιόλη μπορεί να αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη νέα προστατευτική στρατηγική ενάντια στη νεφροτοξικότητα που προκαλείται από σισπλατίνη”.

Τα ιατρικά πρακτικά: Η κάνναβη μπορεί να αποτρέψει το εγκεφαλικό επεισόδιο και νόσο των νεφρών, αλλά και να μειώσει κάποια αισθητηριακή αντίληψη

(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: Leafly, “The Medical Minute: Cannabis May Prevent Stroke and Kidney Disease But Impair Some Sensory Perception” https://www.leafly.com/…/the-medical-minute-cannabis-may-pr…, Bailey Rahn https://www.leafly.com/news/author/bailey-rahn, May 27, 2014, Image Sources: Ivan Milev’s Madonna of the Field, Black Buffaloes, King Marko, and Untitled)

Σε μια μνημειώδη επίδειξη προόδου, η κυβέρνηση των ΗΠΑ αύξησε την ποσότητα κάνναβης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έρευνα από τα 21 κιλά σε 650 κιλά, νωρίτερα αυτό το μήνα (Μάιος του 2014)[1]. Η εξέλιξη στην απελευθέρωση της έρευνας της κάνναβης βρίσκεται ήδη αυξανόμενη και μεγάλο εύρος εκπαίδευσης έρχεται τώρα και αντικαθιστά την ξεπερασμένη προπαγάνδα του Πολέμου κατά των Ναρκωτικών που πλέον είναι απίθανο η απαγόρευση να ανακτήσει ποτέ το εύρος και την επικράτησή της πάνω σε αυτό το αξιόλογο φυτό. Αυτό εδώ το κομμάτι από ιατρικά πρακτικά καλύπτει μόνο μερικές πρόσφατες εξελίξεις στην έρευνα σχετικά με την κάνναβη, και είμαστε ενθουσιασμένοι που βλέπουμε τα μελλοντικά ευρήματα να έχουν αρχίσει να καταφθάνουν.
[1] “The Federal Government Just Ordered A Thousand Pounds Of Marijuana” (Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση μόλις παράγγειλε χίλιες λίβρες κάνναβης) https://www.huffingtonpost.com/…/obama-just-ordered-a-thou_…

  1. Η κάνναβη μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο του εγκεφαλικού επεισοδίου

Τα καλά νέα για τους ασθενείς και τους ακτιβιστές της ιατρικής χρήσης της κάνναβης έφθασαν νωρίς αυτόν το μήνα, καθώς οι περισσότερες από τις αποδείξεις που υποστηρίζουν τα οφέλη της κάνναβης για την πρόληψη του εγκεφαλικού επεισοδίου παρουσιάστηκαν στην 66η Ετήσια Συνάντηση της American Academy of Neurology. Χρησιμοποιώντας στοιχεία που συγκεντρώθηκαν για 16 χρόνια, οι ερευνητές του University of Maryland διαπίστωσαν ότι οι καταναλωτές κάνναβης υπέστησαν στατιστικά λιγότερα εγκεφαλικά επεισόδια, αλλά οι ερευνητές εξακολουθούσαν να διστάζουν να αποκαλέσουν τα αποτελέσματα της κάνναβης ως προστατευτικά. “Θα επιστρέψουμε και θα εξετάσουμε τα δεδομένα μας πιο προσεκτικά και θα κάνουμε μερικές επιπλέον αναλύσεις για να δούμε αν μπορούμε να αναζητήσουμε πιθανούς συγχυτικούς παράγοντες”, ανέφερε ο επικεφαλής ερευνητής της μελέτης. Παρά τον δισταγμό τους να αγκαλιάσουν τις συνέπειες αυτών των ευρημάτων, είναι ασφαλές να πούμε ότι η δημόσια παρουσίαση αυτών των στοιχείων μπορεί να είναι μόνο καλή για τη φήμη της ιατρικής χρήσης της κάνναβης.
[2] “Inverse Link Between Marijuana Use and Stroke Risk?” (Αντίστροφη σχέση μεταξύ της χρήσης κάνναβης και του κυνδίνου εγκεφαλικού επεισοδίου;) https://www.medscape.com/viewarticle/824586

  1. Η έλλειψη κανναβινοειδών συνδέεται με ασθένεια των νεφρών

Αρκετές μελέτες έχουν ήδη αποδείξει τη σημασία του πρόσφατα ανακαλυφθέντος συστήματος ενδοκανναβινοειδών[3]. Γνωρίζουμε ότι έχουμε ένα δίκτυο φυσικών ενώσεων που μοιάζουν με αυτές τις κάνναβης που δεσμεύονται στους ίδιους υποδοχείς με τα κανναβινοειδή όπως η THC και η CBD[4], με αποτέλεσμα μια ποικιλία θεραπευτικών αποτελεσμάτων. Τώρα η έρευνα[5] μας λέει ότι θα μπορούσε να υπάρξει υπόσχεση θεραπείας με κανναβινοειδή σε νεφρούς με έλλειψη κανναβινοειδών που αντιμετωπίζουν μια ασθένεια γνωστή ως διαβητική νεφροπάθεια[6]. Με την ενεργοποίηση αυτών των υποδοχέων χρησιμοποιώντας συμβατά κανναβινοειδή όπως η CBD, μπορεί να είναι δυνατή η επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου.
[3] “Cannabinoids 101: What Makes Cannabis Medicine?” (Κανναβινοειδή 101: Τι κάνει την κάνναβη ιατρικά χρήσιμη) https://www.leafly.com/…/cannabinoids-101-what-makes-cannab…
[4] “What Are High-CBD Cannabis Strains and How Do They Differ From High-THC Strains?” (Τι είναι οι ποικιλίες τις κάνναβης με υψηλή περιεκτικότητα σε CBD και πώς διαφέρουν από τις ποικιλίες με υψηλή περιεκτικότητα σε THC;) https://www.leafly.com/…/whats-the-deal-with-these-high-cbd…
[5] Barutta F, Grimaldi S, Franco I, Bellini S, Gambino R, Pinach S, Corbelli A, Bruno G, Rastaldi MP, Aveta T, Hirsch E, Di Marzo V, Gruden G. “Deficiency of cannabinoid receptor of type 2 worsens renal functional and structural abnormalities in streptozotocin-induced diabetic mice” (Η ανεπάρκεια του υποδοχέα κανναβινοειδών τύπου 2 επιδεινώνει τις νεφρικές λειτουργικές και τις δομικές ανωμαλίες σε ποντικούς με διαβήτη που προκαλείται από στρεπτοζοτοκίνη) Kidney Int. 2014 Nov;86(5):979-90.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24827776
Περίληψη
“Ένα λειτουργικά ενεργό ενδοκανναβινοειδές σύστημα υπάρχει μέσα στους νεφρούς. Ο κανναβινοειδής υποδοχέας τύπου 2 (CB2) εκφράζεται και από τα φλεγμονώδη κύτταρα και από τα ποδοκύτταρα και η ενεργοποίησή του έχει ευεργετικά αποτελέσματα στην πειραματική διαβητική νεφροπάθεια. Για να διερευνήσουμε περαιτέρω το ρόλο του CB2 στη διαβητική νεφροπάθεια, μελετήσαμε νεφρικές λειτουργικές και δομικές ανωμαλίες σε επαγόμενους από στρεπτοζοτοκίνη διαβητικούς CB2 knockout ποντικούς. Σε διαβητικούς ποντικούς, η εξάλειψη της αλβουμινουρίας του υποδοχέα CB2, η μείωση της ρύθμισης της ποδοκίνης και της νεφρίνης, η μεσαγγειακή επέκταση, η υπερέκφραση των συστατικών της εξωκυτταρικής μήτρας, η διήθηση μονοκυττάρων και η μειωμένη νεφρική λειτουργία επιδεινώθηκαν. Για τη διερεύνηση της σχετικής συμβολής των ποδοκυττάρων και των μονοκυττάρων στο φαινότυπο των διαβητικών knockout ποντικών, πραγματοποιήθηκαν πειράματα μεταμόσχευσης μυελού των οστών. Η έλλειψη CB2 επί κυττάρων που προέρχονται από μυελό των οστών αποδείχθηκε ότι είναι σημαντική στην οδήγηση της αυξημένης συσσώρευσης σπειραματικών μονοκυττάρων που βρέθηκε σε διαβητικούς ποντικούς knockout. Η απουσία CB2 σε σποραδικές σπειραματικές κυψέλες είχε σημαντικό ρόλο στην επιδείνωση της διαβητικής νεφροπάθειας, τόσο των λειτουργικών όσο και των δομικών ανωμαλιών, πιθανώς λόγω της ενισχυμένης σηματοδότησης MCP-1 και CB1. Μελέτες σε καλλιεργημένα ποδοκύτταρα έδειξαν ότι η έκφραση CB2 δεν μεταβάλλεται από ένα περιβάλλον υψηλής γλυκόζης, αλλά ρυθμίζεται προς τα κάτω με μηχανική έκταση, μιμούμενη σπειραματική τριχοειδική υπέρταση. Έτσι, η διαγραφή CB2 επιδεινώνει τη διαβητική νεφροπάθεια, ανεξάρτητα από τα κύτταρα που προέρχονται από μυελό των οστών”.
[6] “Diabetic nephropathy” (Διαβητική νεφροπάθεια) https://en.wikipedia.org/wiki/Diabetic_nephropathy

  1. THC μπορεί να μειώσει την αίσθηση της οσμής

Σε μια λίστα σημαντικών ανακαλύψεων που σχετίζονται με την κάνναβη, οι λεπτές επιδράσεις της κάνναβης στην αίσθηση της όσφρησης είναι ψιλά γράμματα. Παρόλα αυτά, οι καταναλωτές ψυχαγωγικής χρήσης μπορεί να είναι περίεργοι για το πώς η THC αλλάζει τις αισθητήριες εμπειρίες μας, ειδικά καθώς παρατηρούμε ότι ορισμένες αντιλήψεις αυξάνονται. Ωστόσο, σύμφωνα με μια μικρή γερμανική μελέτη[7], η αίσθηση της οσμής και του διαχωρισμού των οσμών μπορεί να διακυβεύεται σε αντιληπτό επίπεδο, ενώ παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι η THC διεγείρει τους οσφρητικούς βολβούς[6] σε ζωικά μοντέλα, οπότε είναι σαφές ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα πράγματα για την κατανόηση της THC και της επιρροής της στην αισθητηριακή αντίληψη.
[7] Walter C, Oertel BG, Ludyga D, Ultsch A, Hummel T, Lötsch J. “Effects of 20 mg oral Δ(9)-tetrahydrocannabinol on the olfactory function of healthy volunteers” (Επιδράσεις 20 mg από του στόματος Δ(9) -τετραϋδροκανναβινόλης στη οσφρητική λειτουργία υγιών εθελοντών) Br J Clin Pharmacol. 2014 Nov;78(5):961-9.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24802974
Περίληψη
“ΣΤΟΧΟΙ: Η οσφρητική απώλεια υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής του ασθενούς. Στις εξατομικευμένες θεραπείες, τα οσφρητικά αποτελέσματα φαρμάκων αποκτούν κλινική σημασία. Μοριακά στοιχεία υποδηλώνουν ότι μεταξύ των φαρμάκων με δυνητικά οσφρητικά αποτελέσματα είναι και η Δ(9) -τετραϋδροκανναβινόλη (THC), η οποία έχει εγκριθεί για διάφορες ενδείξεις, συμπεριλαμβανομένου του νευροπαθητικού πόνου ή της αναλγησίας σε ασθενείς με καρκίνο. Η παρούσα μελέτη στοχεύει στην εκτίμηση των οσφρητικών επιδράσεων της THC κατά την αναλγητική αγωγή.
ΜΕΘΟΔΟΙ: Οι επιδράσεις των 20 mg από του στόματος THC στην όσφρηση αξιολογήθηκαν σε ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, τυχαιοποιημένη διασταυρούμενη μελέτη σε υγιείς εθελοντές. Χρησιμοποιώντας μια καθιερωμένη οσφρητική δοκιμασία (Sniffin’ Sticks), τα οσφρητικά κατώφλια, η διάκριση οσμών και η ταυτοποίηση της οσμής αξιολογήθηκαν σε 15 άτομα κατά την έναρξη και 2 ώρες μετά τη χορήγηση THC.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Δ(9)-Τετραϋδροκανναβινόλη εξασθένησε την απόδοση των ατόμων (n = 15) στην οσφρητική δοκιμασία. Συγκεκριμένα, τα οσφρητικά κατώφλια αυξήθηκαν και η απόδοση διάκρισης οσμής μειώθηκε. Αυτό οδήγησε σε σημαντική μείωση της βαθμολογίας οσφρητικού ορίου, διακρίσεων, ταυτοποίησης (threshold, discrimination, identification, TDI) κατά 5,5 βαθμούς (από 37,7 ± 4,2 έως 32,2 ± 5,6, διάστημα εμπιστοσύνης 95% για διαφορές THC έναντι εικονικού φαρμάκου, -7,8 έως -2,0, P = 0,003), το οποίο είναι γνωστό ότι είναι μια υποκειμενικά αισθητή βλάβη της οσφρητικής λειτουργίας.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Λαμβάνοντας υπόψη την αναγέννηση της THC σε ιατρική χρήση για διάφορες παθολογικές καταστάσεις, τα παρόντα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι τα αναλγητικά με βάση την THC μπορεί να συνοδεύονται από υποκειμενικά αξιοσημείωτες μειώσεις της οσφρητικής οξύτητας. Συγκεκριμένα, για τους ασθενείς που βασίζονται στην αίσθηση οσμής τους, αυτό μπορεί να είναι σχετικές πληροφορίες για εξατομικευμένες στρατηγικές θεραπείας”.
[8] “3 Fun Facts About Cannabis and Eating” (3 διασκεδαστικά γεγονότα σχετικά με την κάνναβη και τη διατροφή) https://www.leafly.com/…/3-fun-facts-about-cannabis-and-eat…

Μια ολοκαίνουργια μελέτη επιβεβαιώνει ότι οι νεαροί νεφροί δεν επηρεάζονται από την κάνναβη

(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: HERB, “Brand New Study Confirms Young Kidneys Aren’t Affected By Cannabis” https://herb.co/marijuana/news/cannabis-kidneys, Tiffany King, Aug 30, 2017)

Ακόμη και οι πιο αφοσιωμένοι ενθουσιώδεις με την κάνναβη αναρωτιούνται ποιες είναι οι επιπτώσεις του καπνίσματος του βοτάνου σε συγκεκριμένα όργανα[1], με τους πνεύμονες, το αναπνευστικό σύστημα και τον εγκέφαλο να είναι από τα πιο επιλεγμένα για τους ερευνητές. Αλλά καθώς συνεχίζεται το κύμα μελετών για την κάνναβη, είμαστε έτοιμοι να μάθουμε πολλά περισσότερα για τις επιπτώσεις της ουσίας σε άλλα σημαντικά μέρη του σώματος. Ως εκ τούτου, μια ολοκαίνουργια μελέτη που διεξήχθη από το University of California, στο Σαν Φρανσίσκο και από το San Francisco VA Medical Center αφορά τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η κάνναβη στα νεφρά, στα νεαρά νεφρά…
[1] “New Study Proves THC Improves Organ Transplant Success” (Νέα μελέτη αποδεικνύει ότι η THC βελτιώνει την επιτυχία της μεταμόσχευσης οργάνων) https://herb.co/marijuana/news/thc-organ-transplant

Σχετικά με τα νεφρά

Προηγούμενες μελέτες σε ζώα έδειξαν ότι συνδέεται η σταθερή κατανάλωση κάνναβης με την αλλοιωμένη λειτουργία των νεφρών. Αλλά όταν πρόκειται για τον άνθρωπο, η χρήση τακτικά κάνναβης δεν είχε ουσιαστικά καμία επίδραση στους νεαρούς, υγιείς νεφρούς. Η Dr. Julie Ishida, επικεφαλής ερευνητής της μελέτης, δήλωσε τα ευρήματα, “Τα αποτελέσματα της μελέτης παρατήρησης σε νεαρούς ενήλικες με φυσιολογική νεφρική λειτουργία δεν μπορούν να μεταφραστούν σε μια κλινικά σημαντική διαφορά και μπορεί να είναι ανεπαρκείς για να ενημερώσουν τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη χρήση της κάνναβης”.

Το συμπέρασμα προέκυψε μετά την αξιολόγηση πάνω από 5.000 ενήλικες από το 1985 για τη χρήση της κάνναβης και την αντίστοιχη λειτουργία των νεφρών. Αν και οι χρόνιοι χρήστες παρουσίασαν αρχικά μειωμένη νεφρική λειτουργία, οι συνεχιζόμενες αξιολογήσεις δεν έδειξαν σημάδια νεφρικής βλάβης που να σχετίζεται με τη χρήση κάνναβης.
[2] “The Coronary Artery Risk Development in Young Adults Study (CARDIA)” https://www.nhlbi.nih.gov/…/r…/obesity/population/cardia.htm

Όσο για τους γηράσκοντες χρήστες, η εξαγωγή συμπεράσματος εξακολουθεί να μην υπάρχει για την νεφρική λειτουργία και την κατανάλωση κάνναβης στους ηλικιωμένους, αλλά η ομάδα της Dr. Ishida είπε ότι θα διεξάγουν περισσότερη έρευνα σε αυτό το τμήμα του πληθυσμού.

Στην πραγματικότητα, η χρήση της κάνναβης μπορεί ακόμη και να μειώσει περιπτώσεις νεφρικής νόσου ή τουλάχιστον να διαχειριστεί τα συμπτώματά της. Οι ανεπάρκειες των ενδοκανναβινοειδών έχουν συνδεθεί με τη νεφρική νόσο και οι μελέτες που έχουν χρησιμοποιήσει τη θεραπεία με κανναβινοειδή επιβραδύνουν την εξέλιξη της νόσου.
[3] “What Exactly Is CBD & Endocannabinoid Dysfunction?” (Τι ακριβώς είναι η δυσλειτουργία CBD & Ενδοκανναβινοειδών;) https://herb.co/marijuana/news/endocannabinoid-dysfunction

Το έλαιο CBD της κάνναβης χρησιμοποιείται επίσης για τη μείωση του πόνου καθώς και για τη θεραπεία των υποκείμενων συμπτωμάτων της νεφρικής ανεπάρκειας. Αν μη τι άλλο, τα κανναβινοειδή είναι μια βιώσιμη επιλογή για όσους επιθυμούν να αποφύγουν τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (Nonsteroidal Antiinflammatory Drugs, NSAIDS) και τα οπιοειδή που μπορεί να είναι τοξικά για τα νεφρά.
[4] “How Is Hemp CBD Oil Different From Cannabis CBD Oil?” (Πώς είναι διαφορετικό το έλαιο CBD από βιομηχανική κάνναβη από το έλαιο CBD της κάνναβης;) https://herb.co/marijuana/news/hemp-cbd-oil-cannabis-cbd-oil

Βεβαιώσου ότι είναι το πραγματικό υλικό
Ωστόσο, η συνθετική κάνναβη μπορεί να είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Το National Kidney Foundation διαπίστωσε πρόσφατα ότι η χρήση συνθετικής κάνναβης μπορεί να προκαλέσει οξεία νεφρική βλάβη μεταξύ άλλων τρομακτικών παρενεργειών. Ο Kerry Willis, PhD και Chief Scientific Officer του National Kidney Foundation λέει, “Η χρήση και η κατάχρηση αυτών των προϊόντων [K2 ή Spice] έχουν συνδεθεί με οξεία νεφρική βλάβη σε ασθενείς σε ολόκληρη τη χώρα. Παρά το γεγονός ότι είναι νόμιμες και διατίθενται στην αγορά ως ασφαλείς, φαίνεται ότι αυτά τα προϊόντα απέχουν πολύ από αυτό”.

Οι γιατροί αποδίδουν την ζημιά σε ενώσεις, κατάλοιπα βαρέων μετάλλων και χημικές ουσίες που συχνά υπάρχουν στη συνθετική κάνναβη.

Η νόσος των νεφρών είναι σήμερα η 9η κύρια αιτία θανάτου στις ΗΠΑ και οι πολιτείες δεν έχουν ακόμη προσθέσει την ασθένεια των νεφρών στα υπάρχοντα ιατρικά προγράμματα για την χορήγηση κάνναβης. Αλλά με πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα όπως αποκαλύπτονται από αυτή τη μελέτη, είναι μόνο θέμα χρόνου να γίνει κάτι τέτοιο

Προσθέστε με στη λίστα email με νέα, εκπτώσεις, άρθρα, προϊόντα και εκδηλώσεις του συλλόγου

Δεν στέλνουμε spam!

Με την εγγραφή σας συμφωνείτε με την πολιτική απορρήτου μας.

Αφήστε μια απάντηση