Τι είναι τα τριχώματα; Τριχώματα 101

(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: International Cannagraphic Magazine, “What are trichomes? Trichome 101” https://www.icmag.com/…/…/Harvesting%20and%20Curing/1529.htm , Contributed by: Snaps_provolone, at Online Grow Tutorial and Info Archives https://www.icmag.com/modules/Tutorials/ )

Εικόνα α01: Σφαιρικά-σε συστάδες τριχώματα, φωτογραφία από Eirik

Αν και οι αδένες της ρητίνης στην κάνναβη που ονομάζονται τριχώματα είναι διαρθρωτικά διαφορετικοί και τους βρίσκεις σε τρία βασικά είδη:
* Βολβοειδή:
Ο βολβοειδής τύπος είναι ο μικρότερος (15-30 micron). Από ένα έως τέσσερα κύτταρα συνθέτουν το “πόδι” και τον “μίσχο” και ένα έως τέσσερα κύτταρα αποτελούν το “κεφάλι” του αδένα. Τα κύτταρα της κεφαλής εκκρίνουν μια ρητίνη – πιθανώς κανναβινοειδή και συναφείς ενώσεις που συσσωρεύονται μεταξύ των κυττάρων της κεφαλής και του φλοιού. Όταν ο αδένας ωριμάσει, μπορεί να σχηματιστεί μία προεξοχή τύπου θηλής επί της μεμβράνης από την πίεση της συσσωρευόμενης ρητίνης. Οι βολβοειδείς αδένες βρίσκονται διασκορπισμένοι γύρω από τις επιφάνειες των υπέργειων τμημάτων των φυτών.
* Σφαιρικοί-επιφανειακοί:
Ο δεύτερος τύπος αδένα είναι πολύ μεγαλύτερος και πιο πολυάριθμος από τους βολβοειδείς αδένες. Ονομάζονται σφαιρικοί, που σημαίνει ότι έχουν ένα σφαιρικό σχήμα. Σε ανώριμα φυτά, τα κεφάλια είναι διαυγή και μοιάζουν να μην έχουν ένα μίσχο και γιαυτό ονομάζονται σφαιρικοί-επιφανειακοί. Στην πραγματικότητα έχουν ένα μίσχο που είναι όμως μόνο ένα κύτταρο ψηλός, αν και μπορεί να μην είναι ορατός κάτω από το σφαιρικό κεφάλι. Το κεφάλι αποτελείται συνήθως από οκτώ μέχρι και 16 κύτταρα, που σχηματίζουν μια κυρτή ροζέτα. Αυτά τα κύτταρα εκκρίνουν κανναβινοειδή και συναφείς ενώσεις που συσσωρεύονται μεταξύ της ροζέτας και της εξωτερικής της μεμβράνης. Αυτό δίνει το σφαιρικό σχήμα. Ο αδένας έχει μέγεθος από 25 έως 100 micron.
* Σφαιρικοί-σε συστάδες:
Τα κανναβινοειδή είναι πιο άφθονα στους σφαιρικούς-σε συστάδες αδένες που αποτελούνται από μια σειρά από εκκριτικά δισκοκύτταρα κάτω από σε μια μεγάλη μη κυτταρική εκκριτική κοιλότητα. Κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας οι κεφαλές των αδένων που εμφανίζονται στα νεοσυσταθέντα φυτικά μέρη παίρνουν μια τρίτη μορφή. Μερικοί από τους αδένες ανυψώνονται σε ύψος 150 έως 500 micron όταν οι μίσχοι τους επιμηκύνονται. Αυτοί οι ομαδοποιημένοι αδένες εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας και σχηματίζουν την πιο πυκνή κάλυψη τους στα θηλυκά λουλούδια. Είναι επίσης πολύ συγκεντρωμένα στα μικρά φύλλα που συνοδεύουν τα λουλούδια. Στα αρσενικά λουλούδια εντοπίζονται αδένες στα σέπαλα, αλλά είναι μικρότεροι και λιγότερο συγκεντρωμένοι από ότι στα θηλυκά. Τα αρσενικά λουλούδια σχηματίζουν μια σειρά από πολύ μεγάλους κεφαλικούς αδένες κατά μήκος των αντίθετων πλευρών των ανθήρων.

Εικόνα α02: φωτογραφία από Proof_of_the_pudding
Εικόνα α03: φωτογραφία από Proof_of_the_pudding

Τα παραπάνω σχήματα (Εικόνα α02 και Εικόνα α03) δείχνουν σφαιρικά-σε συστάδες τριχώματα με πράσινα βέλη, βολβοειδή τριχώματα με κίτρινα βέλη και τα κόκκινα βέλη σηματοδοτούν τα σφαιρικά-επιφανειακά τριχώματα. Τα κυανά βέλη δείχνουν τα κυστολιθικά τριχώματα.

Η ζωή μέσα σε ένα τρίχωμα του είδους σφαιρικά-σε συστάδες

Εικόνα α04: εικόνα από Snaps_Provolone

(βλ. Εικόνα04) Τα δισκοειδή κύτταρα, συνδεδεμένα σε φύλλα ή στα μικρά φύλλα του μίσχου του άνθους (κόκκινο) και τα βασικά κύτταρα (πράσινο), απελευθερώνουν ένα ινώδες πλέγμα τοίχωμα μέσα στην εκκριτική κοιλότητα, όπου συμβάλλει στην πάχυνση του υποκείμενου στον φλοιό τοίχωμα κατά τη διεύρυνση της εκκριτικής κοιλότητας. Τα πλασίδια (πορτοκαλί) στα δισκοειδή κύτταρα παράγουν εκκρίσεις που ονομάζονται λιποπλάστες, οι οποίοι συνθέτουν ποσότητες λιπόφιλων ουσιών που συσσωρεύονται έξω από τη μεμβράνη πλάσματος, οι οποίες μεταναστεύουν στο ενδοπλασματικό δίκτυο κυτταροπλάσματος και μέσω της μεμβράνης του πλάσματος και του κυτταρικού τοιχώματος στην εκκριτική κοιλότητα όπου σχηματίζουν κυστίδια (μπλε) μέσα στην εκκριτική κοιλότητα. Τα κυστίδια που έρχονται σε επαφή με τα περιεχόμενα απελευθέρωσης του υποκείμενου τοιχώματος συμβάλλουν στην ανάπτυξη του φλοιού κατά την διεύρυνση της εκκριτικής κοιλότητας. Η THC εμφανίζεται στα τοιχώματα, στο ινώδες πλέγμα τοίχωμα και σε άλλα περιεχόμενα που περιβάλλουν τα κυστίδια, αλλά όχι στα κυστίδια. Στα δισκοειδή κύτταρα υπάρχουν ίχνη THC.

Εικόνα α05: φωτογραφία από Eirik

Πότε θα πρέπει να γίνει η συγκομιδή σύμφωνα με τα τριχώματα
Υπάρχουν πολλές και διαφορετικές σχολές σχετικά με το πότε είναι η ώρα της συγκομιδής. Θα προσπαθήσω να εξηγήσω το πώς μπορούμε να καθορίσουμε τον χρόνο συγκομιδής που θα παράγει το πιο ευνοϊκό ψυχοδραστικό αποτέλεσμα για τις ατομικές προτιμήσεις του καθένα.

Μας ενδιαφέρουν περισσότερο τα τριχώματα που είναι σφαιρικά-σε συστάδες, καθώς αυτά περιέχουν τη συντριπτική πλειοψηφία των ψυχοδραστικών κανναβινοειδών (THC, THCV, CBN). Τα διαφορετικά κανναβινοειδή επηρεάζουν την ευφορικότητα με έναν πολύπλευρο τρόπο.

THC:
Η δέλτα-9-τετραϋδροκανναβινόλη και δέλτα-8-τετραϋδροκανναβινόλη, η THC μιμείται τη δράση του ανανδαμιδίου, ενός νευροδιαβιβαστή που παράγεται φυσιολογικά στο σώμα μας στο ενδοκανναβινοειδές μας σύστημα, αυτή δεσμεύεται με τους υποδοχείς κανναβινοειδών στον εγκέφαλο για να παράγει αυτό που οι περισσότεροι γνωρίζουν ως την ευφορικότητα από την κάνναβη. Η THC διαθέτει υψηλές ιδιότητες απορρόφησης UV-B (280-315 nm).

THCV:
Η τετραϋδροκανναβιβαρίνη επικρατεί σε ορισμένες ποικιλίες κάνναβης της Νότιας Αφρικής και της Νοτιοανατολικής Ασίας. Λέγεται ότι παράγει μια “πιο καθαρή” ευφορικότητα και φαίνεται να κατέχει πολλές από τις θεραπευτικές ιδιότητες της THC.

CBD:
Η κανναβιδιόλη παλαιότερα πίστευαν ότι είναι ψυχοδραστική ή συμβάλλει στην ευφορικότητα με την αλληλεπίδραση τη με τα άλλα κανναβινοειδή, όμως σε αντίθεση με αυτό, η πιο πρόσφατη έρευνα δείχνει ότι η CBD έχει αμελητέα επίδραση στην ευφορικότητα, είναι όμως ισχυρό αντιφλεγμονώδες και μπορεί να ισορροπήσει μερικές από τις ακραίες επιδράσεις της THC, όπως το αίσθημα άγχους. Η CBD ως μη ψυχοδραστικό κανναβινοειδές φαίνεται να είναι χρήσιμη για πολλές ιατρικές καταστάσεις. Η CBD βιοσυνθέτεται σε κανναβινόλη (CBN) & τετραϋδροκανναβινόλη (THC).

CBN:
Η κανναβινόλη, ένα προϊόν αποικοδόμησης της THC, παράγει ένα κατασταλτικό αποτέλεσμα.

CBC:
Η κανναβιχρωμένη, μη ψυχοδραστικό κανναβινοειδές, πρόδρομος της THC.

CBG:
Η κανναβιγερόλη, μη ψυχοδραστική, οι ποικιλίες βιομηχανικής κάνναβης (hemp) συχνά περιέχουν αυξημένα επίπεδα CBG ενώ διαθέτουν μόνο ίχνη από την THC.

Η βαριά παραγωγή τριχωμάτων δεν είναι αναγκαστικά ένδειξη ενός ισχυρού φυτού. Ορισμένες ποικιλίες κάνναβης έχουν μέτριες στρώσεις με τριχώματα και πάλι αποδίδουν μόνο έναν ισχυρό πονοκέφαλο. Σε μια φαρμακευτική ποικιλία, ένα παχύ στρώμα τριχωμάτων προδικάζει το ότι μπορεί να κατέχει ένα αυξημένο επίπεδο δραστικότητας, αλλά σίγουρα δεν αποτελεί εγγύηση.

Αυτό που καθορίζει μια ποικιλία κάνναβης και που θα μπορούσαμε να την πούμε φαρμακευτική είναι η ικανότητα του φυτού να παράγει THC & THCV.

Ένα μικροσκόπιο τσέπης 25x ή ισχυρότερο, το οποίο μπορεί να το προμηθευτεί κάποιος με ευκολία σε ένα κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών όπως τα Radio Shack, λειτουργεί καλά για να μπορέσεις να παρακολουθήσεις από πιο κοντά την ανάπτυξη των τριχωμάτων στα φυτά σου. Εξετάζουμε για σφαιρικά-σε συστάδες αδενικά τριχώματα, ο χρωματισμός των σφαιρικών κεφαλών σε αυτά τα τριχώματα μπορεί να διαφοροποιείται μεταξύ των διαφορετικών ποικιλιών και του σταδίου ωριμότητας. Οι περισσότερες ποικιλίες ξεκινούν με διαυγή ή ελαφρώς κεχριμπαρένια σε εμφάνιση κεφάλια τα οποία σταδιακά γίνονται θολά ή αδιαφανή όταν τα επίπεδα της THC ανεβαίνουν στο μέγιστο και αρχίζουν να υποβαθμίζονται. Ανεξάρτητα από το αρχικό χρώμα της εκκριτικής κοιλότητας, με προσεκτική παρατήρηση θα πρέπει να μπορεί να δει και να διακρίνει κάποιος μια αλλαγή στον χρωματισμό καθώς προχωράμε στα επίπεδα ωριμότητας.

Ορισμένοι καλλιεργητές περιμένουν τόσο ώστε περίπου το ήμισυ των εκκριτικών κοιλοτήτων να γίνουν αδιαφανείς πριν από τη συγκομιδή, ώστε να εξασφαλιστούν τα μέγιστα επίπεδα THC στο τελικό προϊόν. Φυσικά τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει την αντίληψη που έχει ο έμπειρος καλλιεργητής, γι’ αυτό δοκίμασε δείγματα σε διαφορετικά στάδια για να δεις τι είναι καλύτερο για σένα και τον φαινότυπο (την ποικιλία) που καλλιεργείς. Ενώ μπορεί να αυξάνετε το συνολικό επίπεδο THC στο μπουμπούκι (bud) με το να αφήσεις περίπου τους μισούς αδένες να γίνουν αδιαφανείς, το μπουμπούκι θα έχει επίσης ένα μεγαλύτερο ποσοστό προϊόντων της THC, όπως την CBN και γι’ αυτό κάποιοι επιλέγουν να κάνουν την συγκομιδή νωρίτερα, ενώ οι περισσότερες από τις εκκριτικές κοιλότητες είναι ακόμα διαφανείς.

Οι ποικιλίες indica έχουν συνήθως ένα παράθυρο συγκομιδής 10-15 ημερών. Οι sativas και τα υβρίδια Indica / Sativa έχουν συχνά μια πιο εκτεταμένη περίοδο ανθοφορίας.

Εικόνα α06: φωτογραφία από Eirik

Εικόνα α06: φωτογραφία από Proof_of_the_pudding

Στις παραπάνω εικόνες (Εικόνα α05 και Εικόνα α06) φαίνονται τα διαφανή τριχώματα με πράσινα βέλη, τα θολά (ή γαλακτώδη) τριχώματα με κίτρινα βέλη και με τα κόκκινα βέλη έχουν επισημανθεί τα κεχριμπαρένια τριχώματα.

* Γιατί εξελίχθηκαν στη φύση τα τριχώματα;
Η κάνναβη έχει αναπτύξει τα τριχώματα για πολλές χρήσεις στη φύση, μερικές από αυτές απαιτούν την THC και τα άλλα κανναβινοειδή για έχουν αποτέλεσμα και άλλες δεν τα χρειάζονται.
* Προστασία από τα έντομα:
Πολλά έντομα βρίσκουν δυσάρεστη την πυκνή επικάλυψη τριχωμάτων, αυτό προσφέρει ένα επίπεδο προστασίας για τους αναπτυσσόμενους σπόρους.
* Τα ζώα:
Το στρώμα των τριχωμάτων και των κυστολιθικών τριχών καθιστά την κάνναβη λιγότερο ευχάριστη σε πολλά φυτοφάγα και παμφάγα.
* Αφυδάτωση:
Το στρώμα των τριχωμάτων βοηθά στην “μόνωση” των υπέρων των θηλυκών λουλουδιών από τα χαμηλά επίπεδα υγρασίας και τον δυνατό αέρα.
* Φως UV-B:
Το φως UV-B είναι επιβλαβές για τα ζωντανά (φυτά και ζώα), η THC έχει πολύ μεγάλες ιδιότητες απορρόφησης UV-B, επομένως η εξέλιξη της κάνναβης μπορεί να ευνοούσε την εξέλιξη των γονότυπων που παρήγαγαν αυτά τα σφαιρικά-σε συστάδες τριχώματα με φορτίο THC ως μια ασπίδα προστασίας έναντι των ακτίνων UV-B του ήλιου.
* Προστασία από μύνητες:
Ορισμένες από τις ενώσεις που υπάρχουν στα τριχώματα αναστέλλουν στην πραγματικότητα την αύξηση ορισμένων τύπων μυκήτων.

Ενδεχομένως, ο πιο σημαντικός λόγος για την εξέλιξη των σφαιρικών-σε συστάδες τριχωμάτων με φορτίο THC είναι η μεσολάβηση του ανθρώπου στη διαδικασία φυσικής επιλογής, ευνοώντας τους γονότυπους που παράγουν άφθονες ποσότητες τριχωμάτων φορτωμένα με THC.

Τριχώματα: Ο πλήρης οδηγός

(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: Honest Marijuana Co, “Trichomes: The Complete Guide” https://honestmarijuana.com/trichomes/… , By Anthony Franciosi, 05/20/2017)

Προσπαθείς να κατανοήσεις όλη αυτή την περίπλοκη διαδικτυακή συζήτηση σχετικά με τα τριχώματα της κάνναβης; Το τι είναι; Πώς αντιμετωπίζονται στην καλλιέργεια; Πώς γίνεται η συγκομιδή τους; Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να τα καταναλώσεις[1];
[1] “What’s The Best Way To Consume Marijuana?” (Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να καταναλώνεις κάνναβη;) https://honestmarijuana.com/consume-marijuana/

Εντάξει, το ΄χουμε! Θα σε βοηθήσουμε να καταλάβεις τι είναι όλος αυτός ο θόρυβος για τα τριχώματα (trichome buzz) στην κοινότητα της κάνναβης. Αυτή η ανάρτηση θα σε βοηθήσει να αντιληφθείς και να κατανοήσεις όλα εκείνα που υπάρχουν γύρω από τη βιολογία των τριχωμάτων και τη σημασία τους για εσένα και για το υπόλοιπο φυτό της κάνναβης. Θα φτάσουμε στο σημείο που θα γνωρίσεις ότι χρειάζεται για το πώς αναπτύσσονται και εξάγονται τα τριχώματα ώστε να μπορείς να λαμβάνεις καλά ενημερωμένες αποφάσεις για τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης της κάνναβης. Θα αναλύσουμε τα βασικά από μερικές από τις παραδοσιακές μεθόδους κατανάλωσης τριχωμάτων και επίσης θα παραθέσουμε μια σύνδεση και μια σύντομη εισαγωγή για να σε βοηθήσουμε να ξεκινήσεις με το dabbling[2] με τα τριχώματα!
[2] “Dabbing: A Beginner’s Guide” (Dabbing(*): Οδηγός για αρχάριους) https://honestmarijuana.com/dabbing-guide/
(*) Dabbing: Συμπύκνωση – Η εξάτμιση / εξαέρωση συμπυκνωμένης κάνναβης που συνήθως έρχεται με τη μορφή κεριού ή χασισιού, τοποθετώντας την συμπύκνωση σε ένα εξαιρετικά καυτό μεταλλικό αντικείμενο που ονομάζεται καρφί και εισπνέοντας τους ατμούς που παράγονται. Το καρφί συνήθως θερμαίνεται μέσω ενός φλόγιστρου. Η εισπνοή των ατμών από έναν αργιλέ (bong) αυτής της σκληρής και συμπυκνωμένης μορφής κάνναβης συχνά προκαλεί δάκρυα και βήχα. βλ.https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Dabbing

Εικόνα β01: Πηγή https://www.reddit.com/…/a_lovely_trichomes_wallpaper_for_…/

Τα τριχώματα είναι εντελώς το πιο γοητευτικό και πιο συναρπαστικό μέρος του φυτού της κάνναβης. Τα τριχώματα είναι οι αδένες ρητίνης του φυτού της κάνναβης που περιέχουν THC[3], CBD[4] και άλλα ενεργά φαρμακευτικά κανναβινοειδή. Τα τριχώματα είναι κυριολεκτικά ο αφρός θα λέγαμε της καλλιέργειας της κάνναβης. Τα τριχώματα αποτελούν τη βάση της επανάστασης στην κατανάλωση χωρίς κάπνισμα της κάνναβης, η οποία έχει σώσει τις ζωές αμέτρητων χρηστών κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς, όπως η Charlotte Figi[5]. Η Charlotte θεραπεύθηκε από την σκληρή πραγματικότητα του να έχει περισσότερες από 300 επιληπτικές κρίσεις την εβδομάδα που προκαλούνται από το Σύνδρομο Dravet με ένα βάμμα από τριχώματα από μια πλούσια σε CBD ποικιλία κάνναβης, γνωστής πλέον σήμερα ως Charlotte’s Web[6], αφού πήρε το όνομά της από τη θαυματουργή ανάκαμψη του κοριτσιού.
[3] “What Is THC? And Why Is It So Good?” (Τι είναι η THC; Και γιατί είναι τόσο καλή; https://honestmarijuana.com/what-is-thc/
[4] “CBD Effects: What Are The Effects Of CBD?” (Οι επιδράσεις της CBD: Ποιες είναι οι επιδράσεις της CBD;) https://honestmarijuana.com/cbd-effects/
[5] “Marijuana stops child’s severe seizures” (Η κάνναβη σταματά τις σοβαρές επιληπτικές κρίσεις παιδιού) http://www.cnn.com/…/hea…/charlotte-child-medical-marijuana/
[6] “What is Charlotte’s Web?” (Τι είναι η Charlotte’s Web;) https://www.leafly.com/sativa/charlottes-web

Η αποκομιδή τριχωμάτων από το φυτό της κάνναβης διατηρεί επίσης και τα τερπένια[7]. Τα τερπένια είναι τα πικάντικα έλαια που δίνουν στο φυτό της κάνναβης τις ξεχωριστές γεύσεις του και μυρωδιές. Όπως η γλυκιά, φρουτώδης γεύση της ποικιλίας Pineapple Twist, οφείλεται στα τερπένια. Αγαπάς τη μεστή μυρωδιά του Sour Diesel; Οφείλεται στα τερπένια. Στην πραγματικότητα, τα τερπένια παρέχουν ένα ευρύ φάσμα γεύσεων και αρωμάτων στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι κοινές γεύσεις και τα αρώματα όπως αυτά των εσπεριδοειδών, των μούρων, της μέντας και του πεύκου.
[7 “Terpenes And Marijuana: Everything You Need To Know” (Τα τερπένια στην κάνναβη: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις) https://honestmarijuana.com/terpenes/

Τα τερπένια δημιουργούν επίσης μια ενδυνάμωση στα οφέλη για την υγεία[8] και βοηθούν την κάνναβη (ganja) να εκθέσει και να εκφράσει τον μοναδικό αρωματικό και ευφορικό χαρακτήρα της (τον δικό της και των προϊόντων της που τα περιέχουν). Επιπλέον, και ίσως το πιο σημαντικό, ορισμένες ποικιλίες με μεγάλη περιεκτικότητα σε THC[9] στα πολυπληθή τριχώματα τους μπορούν πραγματικά να δώσουν μια ακόμα μεγαλύτερου εύρους ευφορικότητα! Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα τριχώματα αποτελούν τη βάση της ακμάζουσας υποκουλτούρας των διασημοτήτων της cannasseur, που έχει γίνει γνωστή ως dubbing[10].
[8] “The 7 Most Surprising Health Benefits of Marijuana” (Τα 7 πιο εκπληκτικά οφέλη για την υγεία από την κάνναβη) https://honestmarijuana.com/7-health-benefits-of-marijuana/
[9] (ό.π.) βλ. [3]
[10] (ο.π.) βλ. [2]

Τι συμβαίνει λοιπόν σχετικά με την κάνναβη που τροφοδοτεί τις σύγχρονες αναθεωρήσεις σχετικά με την ιατρική και ψυχαγωγική χρήση της κάνναβης; Ας τα ανακαλύψουμε.

Μια Μικρή συζήτηση για τα Τριχώματα
Εικόνα β02: Πηγή https://www.leafly.com/…/cannabis-101/cannabis-anatomy-the-…

Η THC και άλλα φαρμακευτικά κανναβινοειδή βρίσκονται μόνο μέσα στα κεφάλια (τα σφαιρίδια στην άκρη του μίσχου τους στο πάνω μέρος των τριχωμάτων) σε τρεις διαφορετικούς τύπους τριχωμάτων:
1. Τα Βολβοειδή
2. Τα Σφαιρικά-επιφανειακά
3. Τα Σφαιρικά-σε συστάδες

Τα βολβοειδή τριχώματα εμφανίζονται στην επιφάνεια ολόκληρου του φυτού, αλλά είναι τόσο μικρά (10-15 microns) που δεν μπορείς να τα δεις παρά μόνο με την βοήθεια μικροσκοπίου. Για σύγκριση, το πλάτος μιας ανθρώπινης τρίχας είναι 40-50 microns.

Τα σφαιρικά-επιφανειακά τριχώματα είναι η επόμενη μεγαλύτερη ομάδα. Είναι ελαφρώς μεγαλύτερα από τα βολβοειδή τριχώματα και είναι σημαντικά πιο άφθονα. Τα σφαιρικά-επιφανειακά τριχώματα αρχίζουν να παίρνουν το πιο οικείο και γνωστό σχήμα τριχωμάτων που είναι αυτό των σφαιρικών-σε συστάδες.

Τα σφαιρικά-σε συστάδες τριχώματα είναι τα πιο συνηθισμένα πάνω στο φυτό. Έχουν μέγεθος μεταξύ 50 με 100 microns, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να γίνουν αντιληπτά και με γυμνό μάτι. Τα σφαιρικά-σε συστάδες τριχώματα αποτελούνται από ένα βασικό κορμό (τον μίσχο) που καλύπτεται από μια κεφαλή με κηρώδη αδένα (σφαιρίδιο).

Οι επιστήμονες πίστευαν ότι τα βασικά κανναβινοειδή[11], όπως η THC, δημιουργούνταν στους κάλυκες ή στον πράσινο φυτικό ιστό, που χρησιμεύουν ως μήτρα από την οποία μεγαλώνουν οι τριχοειδείς αδένες σε σχήμα μανιταριού (κορμός / μίσχος και μια κεφαλή / σφαιρίδιο πάνω στην άκρη του). Οι επιστήμονες παρατηρούν τώρα ότι είναι αυτά τα ίδια τα τριχώματα που δημιουργούν τα κανναβινοειδή και τα τερπένια. Ναι, τα τριχώματα αναπτύσσονται από το σώμα του κάλυκα, αλλά είναι αυτά τα ίδια τα τριχώματα που τελικά παράγουν και τα κανναβινοειδή.
[11] “Top 11 Cannabinoids And What They Do” (Τα 11 καλύτερα κανναβινοειδή και τι κάνουν) https://honestmarijuana.com/cannabinoids/

Η ανατομία του αποξηραμένου μπουμπουκιού (bud) της κάνναβης ,που συνήθως το καπνίζουμε, περιέχει επίσης και ύπερους. Αυτά είναι τα διπλά σκέλη σαν μακριές τρίχες που εξέρχονται από τους κάλυκες και είναι για να συλλαμβάνουν την γύρη της κάνναβης από τα αρσενικά φυτά για να διευκολύνουν την αναπαραγωγή και την παραγωγή λουλουδιών (γονιμοποίηση).

Το trichome είναι λέξη που προέρχεται από την ελληνική λέξη τρίχωμα και σημαίνει “φύτρωμα μαλλιών”. Τα τριχώματα χρησιμεύουν ως μια στρατιά από από μικρές ασπίδες που είναι υπεύθυνες για το θρίαμβο του αναπτυσσόμενου φυτού της κάνναβης ενάντια στους μύκητες και τα ενοχλητικά έντομα που αγαπούν την κάνναβη και που διαφορετικά θα μπορούσαν να καταστρέψουν ολόκληρες καλλιέργειες φυτών κάνναβης. Τα τριχώματα είναι επίσης το “αντηλιακό” των αναπτυσσόμενων φυτών της κάνναβης (κυρίως των ευαίσθητων μπουμπουκιών στα θηλυκά φυτά στην περίοδο της ανθοφορίας). Τα τριχώματα προστατεύουν το φυτό από τις υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου καθώς και από τον δυνατό αέρα και τη χαμηλή υγρασία. Τα παχιά στρώματα κολλώδους υγρού στα τριχώματα βοηθούν επίσης στην προστασία των φυτών από τα πεινασμένα ζώα όπως τα κουνέλια και άλλα τρωκτικά. Ωστόσο, θα χρειαστείς ένα κανονικό φράχτη για να κρατήσεις μακρυά ένα ζώο που μασουλάει αυτά τα φυτά, όπως το Sugar Bob, ένα ελάφι στο Όρεγκον που λατρεύει να τρώει κάνναβη για να προστατέψεις την προσωπική σου καβαντζά από φυτά κάνναβης!

Πώς μεγαλώνει το ωραίο πράγμα
Εικόνα β03: Πηγή http://www.hightimes.com/read/anatomy-trichome

Τα τριχώματα έχουν τον δικό τους κύκλο ανάπτυξης εντός του συνολικού κύκλου ζωής του φυτού της κάνναβης. Η θεωρία είναι ότι οι φωτοσυνθετικοί πρόδρομοι κανναβινοειδών μεταφέρονται και μετασχηματίζονται σε THC, CBD[12], επιπρόσθετα κανναβινοειδή και τερπένια στα εκκριτικά κυστίδια του κεφαλιού του τριχώματος όπως φαίνεται παραπάνω. Τα κανναβινοειδή και τα τερπένια συσσωρεύονται μεταξύ του εξωτερικού φλοιού του τριχώματος καθώς αυξάνεται το φυτό της κάνναβης. Η κεφαλή του αδένα του τριχώματος γίνεται πιο παχιά και πιο βολβώδης καθώς τα εκκριτικά κυστίδια παράγουν έλαιο και το ωθούν προς τον φλοιό. Η κεφαλή του αδένα τελικά ωριμάζει και πέφτει καθώς η διαδικασία εκβλαστήσεως πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της.
[12] “Does CBD Oil Get You High?” (Δίνει το έλαιο CBD ευφορική επίδραση;) https://honestmarijuana.com/cbd-oil-high/

Εάν πρόκειται να κάνουμε συγκομιδή στα φυτά κάνναβης για να αποκομίσουμε τα πλήρη αποτελέσματα σε THC ή σε CBD, ΔΕΝ θέλουμε να πέσουν τα τριχώματα. Εάν συμβεί αυτό, σημαίνει ότι τα έχουμε αφήσει να μεγαλώσουν πάρα πολύ. Η πλειοψηφία των κανναβινοειδών έχει πλέον φύγει, δεν θα μας δώσουν πλέον ψυχοδραστικά ή φαρμακευτικά αποτελέσματα και θα πρέπει να ξεκινήσουμε την καλλιέργεια πάλι με μια νέα παρτίδα κάνναβης από την αρχή.

Όταν λοιπόν καλλιεργούμε τα φυτά μας, προσέχουμε για τα παρακάτω συμπτώματα για να καταλάβουμε ότι η κάνναβη σας πλησιάζει στην ωριμότητα. Τα κεφάλια των τριχωμάτων είναι κατά κανόνα διαυγή ή ελαφρώς κεχριμπαρένια στην αρχή του κύκλου ανάπτυξης[13] του φυτού. Πριν από τη συγκομιδή, όταν τα επίπεδα κανναβινοειδών φτάσουν στο μέγιστο, τα κεφάλια αδένων θα γίνουν θολά ή αδιαφανή. Αλλά μόνο και μόνο επειδή το φυτό μας είναι καλυμμένο με τριχώματα και τα κεφάλια των αδένων είναι γεμάτα με έλαιο, το μπουμπούκι δεν θα μας δώσει απαραίτητα τα μέγιστα σε επίδραση από την THC. Η ρητίνη[14] των τριχωμάτων στο μπουμπούκι μας θα μπορούσε επίσης να περιέχει και αντίθετα ισορροπητικά της ψυχοδραστικότητας κανναβινοειδή, όπως η CBD. Το δυναμικό ευφορίας των τριχωμάτων σε κανναβινοειδή καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τη στιγμή που γίνεται η συγκομιδή της κάνναβης. Μπορούμε να πούμε ότι τα κανναβινοειδή φθάνουν στην πλήρη ωριμότητα όταν τα κεφάλια των αδένων στα τριχώματα γίνονται αδιαφανή. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πολλοί καλλιεργητές προτείνουν τη συγκομιδή της καλλιέργειας όταν τα μισά τριχώματα στα φυτά τους είναι αδιαφανή, γιατί έτσι θα αποκτήσουν το υψηλότερο επίπεδο σε THC με το χαμηλότερο επίπεδο CBD (το οποίο κανναβινοειδές εξουδετερώνει ή ισορροπεί τις ευφορικές επιδράσεις της THC). Θα μπορούσαμε επίσης να δοκιμάσουμε και ποικιλίες πλούσιες σε CBD, όπως η Charlotte’s Web, για μια πιο νηφάλια ευφορική επίδραση σε μια χρήση ιατρικού προσανατολισμού.
[13] “How To Grow Weed: The Organic Way” (Πώς να καλλιεργήσεις κάνναβη: Ο οργανικός τρόπος) https://honestmarijuana.com/how-to-grow-weed/
[14] “Live Resin: What Is It And Why Is It So Awesome?” (Ζωντανή Ρητίνη: Τι είναι αυτή και γιατί είναι τόσο φοβερή;) https://honestmarijuana.com/live-resin/

Εικόνα β04: Πηγή http://thegrowcloset.com/…/2…/07/trichome_maturity_guide.jpg

Οι μικρές τρίχες που αναπτύσσονται από το εσωτερικό των καλύκων ή των υπέρων είναι μια άλλη ένδειξη που μας βοηθά να καθορίσουμε πότε θα γίνει η συγκομιδή της κάνναβη μας για το συγκεκριμένο είδος χημικών ιδιοτήτων που θέλουμε να περιέχει. Το χρώμα των υπέρων αλλάζει από το φωτεινό λευκό έως το σκουριασμένο πορτοκαλί ή καφέ στο τέλος της φάσης ανθοφορίας του φυτού. Στο ένα άκρο του φάσματος, εάν έχουμε μεγαλύτερη αναλογία λευκών προς κόκκινους υπέρους, αυτό σημαίνει ότι η κάνναβη μας θα παράγει περισσότερο μια ευφορική επίδραση THC. Στο άλλο άκρο του φάσματος, εάν έχουμε μεγαλύτερη αναλογία κόκκινων προς λευκούς υπέρους, αυτό σημαίνει ότι η κάνναβη μας θα μας δώσει περισσότερο μια νηφάλια, ήρεμη ευφορική επίδραση CBD. Μεταξύ αυτών των δύο άκρων, οι καλλιέργειες κάνναβης στις οποίες γίνεται συγκομιδή στη μέση του κύκλου της άνθησης όταν περίπου οι μισές κεφαλές στα τριχώματα είναι αδιαφανείς και οι ύπεροι δεν είναι ακόμα καφέ θα πρέπει να μας παρέχει ένα πιο ισορροπημένο μείγμα κανναβινοειδών αναλογίας THC:CBD.

Λαμβάνοντας το καλύτερο δυνατό από την κάνναβη μας!
Η καλλιέργεια για την ρητίνη, ο διαχωρισμός της ρητίνης των τριχωμάτων[15] από το υπόλοιπο φυτό της κάνναβης, είναι η υποκείμενη ουσία των σύγχρονων ιατρικών προόδων στην κάνναβη καθώς και των σύγχρονων ψυχαγωγικών επαναστάσεων. Τα συμπυκνώματα όπως το έλαιο (oil), η κρούστα (shatter) και το κερί (wax) παρασκευάζονται με τη χρήση πεπιεσμένου ελαίου βουτανίου ως έναν διαλύτη για τον διαχωρισμό της ρητίνης των τριχωμάτων από το φυτό. Το xασίς ελαίου βουτανίου (Butane oil hash, BHO) είναι η πιο αμφιλεγόμενη μορφή συμπυκνωμάτων κάνναβης εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν είναι καθόλου ασφαλές για τους ερασιτέχνες να την κάνουν στο σπίτι. Το επαγγελματικό BHO είναι, ωστόσο, η πιο κοινή συμπύκνωση κάνναβης στις νόμιμες αγορές κάνναβης. Είναι η πιο συνηθισμένη επειδή είναι η απλούστερη, η λιγότερο απαιτητική σε εργασία μέθοδος που είναι διαθέσιμη. Αλλά η απλότητα της όμως ελοχεύει κινδύνους. Πρώτα απ’ όλα, είναι η πολύ μεγάλη h πιθανότητα να εκραγεί το βουτάνιο, ακόμη και ένας μικρός σπινθήρας είναι αρκετός για να το ανάψει. Μαζί με τον κίνδυνο ανάφλεξης μετρήστε και το γεγονός ότι τοξικά μόρια βουτανίου μπορεί να παραμείνουν στο συμπύκνωμα και τελικά να καταλήξουν στους πνεύμονες αυτού που θα το καταναλώσει και αυτό δίνει λόγους ώστε το BHO να μην είναι η καλύτερη επιλογή.
[15] “Cannabis Concentrates: A Simple Guide” (Συμπυκνώματα κάνναβης: Ένας απλός οδηγός) https://honestmarijuana.com/cannabis-concentrates-guide/

Το υψηλής καθαρότητας αλκοόλ μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί για το βουτάνιο ως ένας διαλύτης για οικιακή χρήση για τον ασφαλή και φθηνό διαχωρισμό της ρητίνης των τριχωμάτων από το φυτικό υλικό. Η εμβάπτιση του φυτικού υλικού σε ένα αλκοόλ όπως πχ. το Everclear[16], είναι ένας άλλος απλός τρόπος για την παραγωγή εξαιρετικά αποτελεσματικών βαμμάτων[17] που περιέχουν THC και CBD, όπως αυτό που έσωσε τη ζωή της Charlotte Figi. Η απλούστερη μέθοδος εξαγωγής μπορεί να πάρει οπουδήποτε από 30-60 ημέρες για να παράγει ένα βιώσιμο βάμμα. Αλλά μπορείτε να επιταχύνετε τη διαδικασία προσθέτοντας κρύο ή θερμότητα στο αλκοόλ (το οποίο από μόνο του μπορεί να είναι επικίνδυνο λόγω της ευφλεκτότητας του αλκοόλ). Αυτό μπορεί να μειώσει τον χρόνο παραγωγής σε δύο ημέρες, ή ακόμα και λίγες ώρες.
[16] “Everclear (alcohol)” https://en.wikipedia.org/wiki/Everclear_(alcohol)
[17] “Marijuana Tinctures: Your Complete Guide” (Βάμματα Κάνναβης: Ο πλήρης οδηγός) https://honestmarijuana.com/marijuana-tinctures/

Η εκχύλιση με παγωμένο νερό[18] είναι το προτιμώμενο μέσο από το Honest Marijuana για την παρασκευή συμπυκνωμάτων κάνναβης. Επιλέξαμε αυτή τη μέθοδο επειδή η διαδικασία είναι ασφαλέστερη, είναι περισσότερο περιβαλλοντικά συμβατή, χρησιμοποιεί μόνο παγωμένο νερό και δεν χρησιμοποιεί χημικά στη διαδικασία εκχύλισης. Αυτή η πλήρως φυσική μέθοδος εκχύλισης παράγει ένα χασίς με υψηλή περιεκτικότητα σε THC που είναι καθαρό και αναζωογονητικό χωρίς χημικά κατάλοιπα.
[18] “Ice Water Extraction” (Εκχύλιση / Αποκομιδή με παγωμένο νερό) https://honestmarijuana.com/ice-water-extraction/

Αλλά τα συμπυκνώματα δεν είναι ο μόνος τρόπος για να απολαύσει κάποιος την πλήρη επίδραση των περιεχομένων των τριχωμάτων του φυτού της κάνναβης. Με έναν τριών θαλάμων μύλο (κονιορτοποιητή) (three-chambered grinder, μια συσκευή που κάθε σοβαρός χρήστης κάνναβης πρέπει να έχει στον εξοπλισμό του), μπορεί κάποιος να συλλέξει και να απολαύσει τα ωμά, ξηρά, πολύ ωραία τριχώματα σε μια σκόνη που είναι γνωστή ως Kief και που διαχωρίζεται με έναν εντελώς φυσικό (μηχανικό) τρόπο από το υπόλοιπο φυτικό υλικό του αποξηραμένου ανθού στον χαμηλότερο τρίτο θάλαμο του μύλου. Με την κατάλληλη φροντίδα μπορεί κάποιος να συλλέγει kief από διαφορετικά φυτικά υλικά κάνναβης για να τα απολαμβάνει σε ειδικές περιστάσεις ή όποτε το βασικό του απόθεμα εξαντληθεί! Το Kief μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορους νέους τρόπους, από το να χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετο σε φαγητό, ανακατεμένο σε κάποιο ποτό ή ως πρόσθετο ενίσχυσης σε ένα τσιγάρο κάνναβης ή στο υλικό γεμίσματος ενός ναργιλέ. Το Kief δίνει όλα τα υπέροχα οφέλη από τα κανναβινοειδή χωρίς να έχει πολύ όγκο.

Δοκιμάζοντας τα Τριχώματα!
Εάν έχεις στην κατοχή σου κάποια καλή κάνναβη, ίσως μπορείς να δεις τα τριχώματα που υπάρχουν πάνω της. Μπορείς, και πάντα θα πρέπει να εξετάζεις την ρητίνη στα τριχώματα που έχει η κάνναβη σου με τα μάτια σου χρησιμοποιώντας ένα μικρό, φθηνό, μεγεθυντικό φακό τσέπης (ακόμα ένα εργαλείο που πρέπει να έχει διαθέσιμο ένας καλός κανναβοχρήστης) πριν να την καταναλώσεις. Θα πρέπει να έχεις τη συνήθεια να εξετάζεις τα τριχώματα κάθε φορά είναι να αποκτήσεις μια νέα προμήθεια κάνναβης, προκειμένου να εκτιμήσεις πλήρως όλη την ομορφιά που έχουν οι μορφές των τριχωμάτων και να αποκτήσεις έτσι κρίση για το τι αντιπροσωπεύουν οι διάφορες καταστάσεις των τριχωμάτων. Αυτή η εξέταση εξασφαλίζει επίσης ότι θα εντοπίσεις τυχόν κακά μπουμπούκια που είναι μολυσμένα με υπολείμματα από ιστό αράχνης ή μούχλα από aspergillus.

Ο μόνος σκοπός των διάφορων συσκευών εξάτμισης -που τις βρίσκει κανείς σε όλα τα είδη σχημάτων, μεγεθών και χρωμάτων- είναι η θέρμανση του φυτικού υλικού μέχρι τα κανναβινοειδή στην ρητίνη που υπάρχει στα κεφάλια των τριχωμάτων να λιώσουν και να εξαερωθούν σε ατμό. Αυτή η διαδικασία θεωρείται ότι είναι η ασφαλέστερη μέθοδος εισπνοής (ενώ το κάπνισμα απαιτεί καύση) επειδή υπάρχουν χαμηλότερες θερμοκρασίες δεν διασπώνται και ανασυνδυάζονται (οξειδώνονται) τα μόρια σε νέες μορφές και αποφεύγεται η εισπνοή παραπροϊόντων καύσης (πίσσα, κά.).

Μόλις γίνει η μεταμόρφωση (ατμοποίηση) των τριχωμάτων, όλοι οι άλλοι αόρατοι αλλά πλούσιοι ατμοί από τα τριχώματα μπορούν να εισπνευστούν, να πάνε στους πνεύμονες όπου εκεί θα μεταφερθούν σχεδόν άμεσα στην κυκλοφορία του αίματος και στη συνέχεια θα μεταφερθούν με αυτό σε ολόκληρο το σώμα. Όλα αυτά συμβαίνουν χωρίς καμιά καύση καθιστώντας την εξαέρωση την ιδανική μέθοδο για όποιον χρησιμοποιεί κάνναβη για να θεραπεύσει πχ. συμπτώματα άσθματος ή για όποιον χρειάζεται να καταναλώσει διακριτικά. Συσκευές άτμισης και εξαέρωσης κυκλοφορούν ευρέως πλέον σήμερα σε όλα τα είδη και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξάτμιση της ρητίνης των τριχωμάτων από αποξηραμένα λουλούδια ή/και κάποιας συμπυκνωμένης μορφής, επίσης.

Οι πίπες για χασίς μπορούν να κατασκευαστούν από ξύλο, μέταλλο ή γυαλί και τυπικά έχουν μικρότερο μπολ για την τοποθέτηση του υλικού και είναι συνήθως λίγο μεγαλύτεροι από μια τυπική πίπα. Αυτή η διαφορά μεγέθους είναι για να αφήσει τον καπνό να κρυώσει λίγο παραπάνω πριν να βρεθεί στους πνεύμονες. Τούτου λεχθέντος, δεν υπάρχει μόνο ένας τρόπος που να θεωρείται ο σωστός τρόπος για να καπνίσει κάποιος χασίς. Ο καλύτερος τρόπος είναι αυτός που λειτουργεί καλύτερα για τον καθένα. Μπορεί κάποιος να καπνίζει χασίς με μια κανονική πίπα που προορίζεται για κάνναβη, όχι για καπνό. Συνήθως χρειάζεται να έχουμε ένα φλόγιστρο για να υποβοηθούμε την καύση συμπυκνωμένου χασίς ενώ το φυτικό υλικό κάνναβης (όπως τα αποξηραμένα λουλούδια) καίγονται περίπου όπως ο καπνός για τα τσιγάρα. Η θέρμανση του χασισιού πριν την πλήρη καύση του κάνει θαύματα στο να ενεργοποιήσει τα κανναβινοειδή που περιέχει. Μπορούμε επίσης να θρυμματίσουμε ή να κόψουμε κομμάτια χασισιού και να τα αναμίξουμε με το φυτικό υλικό από αποξηραμένα λουλούδια για να τους δώσουμε μια επιπλέον ενίσχυση!

Το πασπάλισμα μιας μικρής ποσότητας από Kief από τον τελευταίο θάλαμο του τριθάλαμου μύλου μας στο φυτικό υλικό κάνναβης που είναι απλωμένο πάνω σε ένα τσιγαρόχαρτο πριν το στρίψουμε σε τσιγάρο, είναι ίσως ο απλούστερος και πιο αποτελεσματικός τρόπος για να απολαύσουμε τα τριχώματα. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να “διακοσμήσουμε” ένα τσιγαριλίκι κάνναβης με Kief και να το ενισχύσουμε και να το κάνουμε πιο φανταχτερό!

Τα συμπυκνώματα[19] κάνναβης που κατασκευάζονται από τριχώματα και καταναλώνονται με έναν ναργιλέ μπορεί να παρέχουν πιο ισχυρή, πιο γρήγορη ανακούφιση για έναν ασθενή από ότι να στρίψουμε ένα τσιγάρο για παράδειγμα. Η κατανάλωση συμπυκνώματος είναι επίσης ο καλύτερος τρόπος για να δοκιμάσουμε και να επωφεληθούμε και από τα τερπένια που υπάρχουν στα τριχώματα.
[19] (ό.π.) βλ. [2]

Βάζοντας τα όλα μαζί, όσα ξέρουμε για τα τριχώματα
Οπότε, τα τριχώματα είναι αυτή η κολλώδης ρητίνη που παίρνουμε από την κάνναβη. Αυτή η κολλώδης ρητίνη προστατεύει τα φυτά από τα έντομα, τα ζώα και τον ήλιο καθώς αυτό μεγαλώνει. Κάποιος θα θέλει να καταναλώσει όσο το δυνατόν περισσότερα τριχώματα γίνεται μιας και εκεί δημιουργούνται και υπάρχουν όλες οι φαρμακευτικές ενώσεις του φυτού (όπως η THC, η CBD και τα τερπένια) καθώς αυτές αναπτύσσονται μέσα στα κεφάλια των αδένων των τριχωμάτων. Μπορούμε να διαχωρίσουμε τα τριχώματα από την κάνναβη χρησιμοποιώντας βουτάνιο (αλλά αυτό είναι καλό να γίνεται μόνο αν είσαι ένας πιστοποιημένος επαγγελματίας κατασκευαστής BHO που ξέρει τι κάνει), με την εκχύλιση με παγωμένο νερό ή με το κοσκίνισμα σε έναν κοινό τριθάλαμο μύλο όταν δούμε ότι τα κεφάλια των αδένων στα τριχώματα αρχίζουν να γίνονται αδιαφανή. Επιπλέον, μπορούμε να επιλέξουμε να καταναλώσουμε τα τριχώματα με μια συσκευή εξαέρωσης, με έναν ναργιλέ για συμπύκνωμα, σε ένα βάμμα ή απλώς το καπνίσουμε.

Μέσα στα Τριχώματα

(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: Cannabis Culture, “Inside the Trichome” http://www.cannabisculture.com/cont…/…/06/12/inside-trichome , By Bubbleman and Jeremiah Vandermeer, June 12, 2009)

Εικόνα γ01: Μια προσεκτική ματιά στους αδένες ρητίνης που παράγουν THC στο φυτό της κάνναβης μέσω του φακού του pot-ographer Bubbleman

Εάν έχεις δει φωτογραφίες ώριμων φυτών κάνναβης που έχουν ληφθεί με έναν φακό-μικροσκόπιο και με μεγάλη μεγέθυνση, τότε αναμφίβολα θα έχεις παρατηρήσει τους πολλούς λαμπερούς ημιδιαφανείς αδένες ρητίνης που προεξέχουν από τα μπουμπούκια, τα φύλλα και σχεδόν παντού στο φυτό. Οι περισσότεροι καλλιεργητές κάνναβης και οι αναγνώστες των περιοδικών για την κάνναβη είναι αρκετά εξοικειωμένοι με αυτές τις ρητινώδεις εκβλαστήσεις γνωστές ως τριχώματα. Μπορεί να έχεις διαβάσει επίσης ότι η κολλώδης επικάλυψη των τριχωμάτων είναι το σπίτι των δραστικών συστατικών της κάνναβης, αυτά που δίνουν την ευφορική επίδραση και έχουν όλα τα ιατρικά οφέλη, όπως η τετραϋδροκανναβινόλη (THC), η κανναβιδιόλη (CBD) και τα άλλα κανναβινοειδή. Αλλά έχεις αναρωτηθεί ποτέ το τι ακριβώς κάνουν τα τριχώματα για το φυτό της κάνναβης ή ποιον βιολογικό σκοπό εξυπηρετούν;

Εικόνα γ02: Οι κολλώδεις ρητινώδεις εκβλαστήσεις γνωστές ως τριχώματα είναι τα σπίτια των ενεργών συστατικών της κάνναβης

Η Εξέλιξη των Τριχωμάτων
Στη φύση, μόνο οι ισχυροί επιβιώνουν και οι βιολόγοι θεωρούν ότι τα τριχώματα εξελίχθηκαν ως ένας αμυντικός μηχανισμός του φυτού της κάνναβης απέναντι σε μια σειρά από δυνητικούς εχθρούς(1). Τα trichomes (τριχώματα), από την ελληνική λέξη που σημαίνει “ανάπτυξη μαλλιών”, δρουν ως εξελικτική ασπίδα, προστατεύοντας το φυτό και τους σπόρους από τους κινδύνους του περιβάλλοντός του, επιτρέποντας το φυτό της κάνναβης να αναπαράγεται. Αυτές οι κολλώδεις εκβλαστήσεις σχηματίζουν ένα προστατευτικό στρώμα απέναντι σε προβολές εντόμων, εμποδίζοντας τα να φθάσουν στην επιφάνεια του φυτού. Οι χημικές ουσίες στα τριχώματα κάνουν την κάνναβη λιγότερο ευχάριστη σε πεινασμένα ζώα και μπορούν να εμποδίσουν την ανάπτυξη ορισμένων τύπων μύκητα. Η ρητίνη συμβάλλει επίσης στην μόνωση του φυτού έναντι στον δυνατό αέρα και τη χαμηλή υγρασία και ενεργεί ως μια φυσική “αντηλιακή” ασπίδα για την προστασία από τις ακτίνες UV-B. Αλλά δεδομένου ότι τα τριχώματα περιέχουν τις ουσίες με τις ευφορικές ιδιότητες που είναι ελκυστικές για τον άνθρωπο, μπορεί τελικά να είναι ο άνθρωπος που είχε την μεγαλύτερη επιρροή στην ανάπτυξη των φυτών ευνοώντας για πολλά χρόνια εκείνες τις ποικιλίες που παράγουν τις περισσότερες από αυτές τις ρητινώδεις κεφαλές.

Τύποι Τριχωμάτων
Τα τριχώματα αναπτύσσονται σε πολλά σχήματα και μεγέθη σε πολλούς τύπους φυτών. Το φυτό της κάνναβης έχει αναπτύξει τρεις βασικούς τύπους (από την NationMaster Encyclopedia):

Βολβοειδής: Αυτός ο τύπος είναι ο μικρότερος (15 έως 30 micro). Από ένα έως τέσσερα κύτταρα συνθέτουν το “πόδι” και τον “μίσχο” και ένα έως τέσσερα κύτταρα αποτελούν το “κεφάλι” του αδένα. Τα κύτταρα κεφαλής εκκρίνουν μια ρητίνη, πιθανώς κανναβινοειδή και συναφείς ενώσεις που συσσωρεύονται μεταξύ των κυττάρων κεφαλής και του φλοιού. Όταν ο αδένας ωριμάσει, μπορεί να σχηματιστεί μία προεξοχή τύπου θηλής επί της μεμβράνης από την πίεση της συσσωρευμένης ρητίνης. Οι βολβοειδείς αδένες βρίσκονται διασκορπισμένοι γύρω από τις επιφάνειες των υπερκείμενων τμημάτων των φυτών….

Η συνέχεια του άρθρου στο έγγραφο:
Τριχώματα 101.pdf
https://www.facebook.com/download/preview/177154396212699

 

Προσθέστε με στη λίστα email με νέα, εκπτώσεις, άρθρα, προϊόντα και εκδηλώσεις του συλλόγου

Δεν στέλνουμε spam!

Με την εγγραφή σας συμφωνείτε με την πολιτική απορρήτου μας.

Αφήστε μια απάντηση