Βοηθά η κάνναβη τους ασθενείς με εγκεφαλική παράλυση να βρουν ανακούφιση;

(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: HERB, “Does Cannabis Help Cerebral Palsy Patients Find Relief?” https://herb.co/2016/12/08/cannabis-help-cerebral-palsy/, Delilah Butterfield https://herb.co/author/annawilcox/, 08 December, 2016, Health https://herb.co/category/health-2/ )

Η κάνναβη έχει κερδίσει φήμη ως ένα αποτελεσματικό φάρμακο στην αντιμετώπιση της πολλαπλής σκλήρυνσης και της παιδικής επιληψίας[1]. Βοηθά άραγε το βότανο και στην εγκεφαλική παράλυση (cerebral palsy); Κλινικές δοκιμές είναι απολύτως αναγκαίο να γίνουν, αλλά η πρόσφατη έρευνα αναδεικνύει αποτελέσματα που είναι πολλά υποσχόμενα για τις θεραπείες κάνναβης στην συγκεκριμένη πάθηση. Ας δούμε το πώς η κάνναβη μπορεί να βοηθήσει στα συμπτώματα της εγκεφαλικής παράλυσης.
[1] “Marijuana and Epilepsy” (Κάνναβη και Επιληψία)
http://herb.co/2015/12/28/marijuana-and-epilepsy/

Τι είναι η εγκεφαλική παράλυση;
“What is cerebral palsy?”
(Τι είναι η εγκεφαλική παράλυση;)
https://youtu.be/Rsk3VQ-gr34
Youtube βίντεο διάρκειας 00:10:28
Κανάλι Cerebral Palsy Alliance https://www.youtube.com/channel/UCqp1rzkTwOD2_geoM5Eeiww
Δημοσιεύθηκε στις 22 Ιουνίου 2014
“Για τους περισσότερους γονείς, όταν λαμβάνουν μια διάγνωση εγκεφαλικής παράλυσης για το παιδί τους, αντιμετωπίζουν σύγχυση και έντονα συναισθήματα. Κάθε γονέας ψάχνει να βρει τον καλύτερο τρόπο για να υποστηρίξει το παιδί του. Γνωρίζουμε ότι κάθε παιδί με εγκεφαλική παράλυση είναι μοναδικό και κάθε παιδί μπορεί να υποστηριχθεί για να εκπληρώσει τις ατομικές του δυνατότητες, στόχους και φιλοδοξίες. Σε αυτό το βίντεο ο Prue Golland από την Cerebral Palsy Alliance(*) μιλά για την εγκεφαλική παράλυση, μας λέει τι είναι, πώς προκαλείται και πώς περιγράφεται γενικά. Ο Prue μας παρουσιάζει επίσης και μερικές από τις θεραπείες που είναι διαθέσιμες”.
(*) https://www.cerebralpalsy.org.au/

Η εγκεφαλική παράλυση (cerebral palsy) είναι μια διαταραχή του εγκεφάλου που επηρεάζει την κίνηση, το συντονισμό και τη στάση του σώματος.

Η πάθηση συχνά παρουσιάζεται σε νήπια ηλικίας τριών ετών. Όμως, η κατάσταση μεταφέρεται στην ενηλικίωση και μερικές φορές έχει ως αποτέλεσμα την φυσική παράλυση.

Μερικά από τα συμπτώματα της εγκεφαλικής παράλυσης είναι:
* Πόνος
* Ένταση μυών, ακαμψία και σπαστικότητα
* Δυσλειτουργίες στην όραση, την ομιλία ή την ακοή
* Διαταραχή του ύπνου
* Ακράτεια
* Κρίσεις σπασμών

Η εγκεφαλική παράλυση είναι μια πολύπλοκη διαταραχή που δεν έχει γνωστή αιτία. Η πιο πρόσφατη θεωρία είναι ότι είναι ένα τραύμα γέννησης, καθώς η στέρηση οξυγόνου και κατά συνέπεια η ελλιπής οξυγόνωση του εγκεφάλου μπορεί να προκαλέσει την κατάσταση.

Ωστόσο, η εγκεφαλική παράλυση δεν είναι εκφυλιστική. Ενώ μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα ανάπτυξης, η κατάσταση δεν εξελίσσεται.

Βοηθά η κάνναβη στην εγκεφαλική παράλυση;
Δυστυχώς, δεν υπάρχει μεγάλη έρευνα υψηλής ποιότητας για την κάνναβη ως μια θεραπεία αντιμετώπισης της εγκεφαλικής παράλυσης. Ευτυχώς όμως, τα όποια διαθέσιμα στοιχεία υπάρχουν είναι θετικά.

Το βότανο έχει ωφέλιμες επιδράσεις στα συμπτώματα σε σχετικά παρόμοιες καταστάσεις. Επιπλέον, υπάρχει μεγάλη ανεπίσημη υποστήριξη από ασθενείς σχετικά με την χρήση της κάνναβης στην εγκεφαλική παράλυση.

Το 2012, μια έρευνα[2] ασθενών με εγκεφαλική παράλυση, ανέλυσε παρεμβάσεις στην διαχείριση του πόνου. Από τα αποτελέσματα που εξετάστηκαν, η κάνναβη αξιολογήθηκε ως το πιο αποτελεσματικό εργαλείο διαχείρισης του πόνου. Ωστόσο, μόνο το 5% του δείγματος ανέφερε ότι χρησιμοποίησε το βότανο.
[2] “Survey Results of Pain Treatments in Adults with Cerebral Palsy” (Αποτελέσματα έρευνας των θεραπειών του πόνου σε ενήλικες με εγκεφαλική παράλυση)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/…/PMC30365…/pdf/nihms267300.pdf
Περίληψη
“Στόχοι: Για τον προσδιορισμό των τύπων και των συχνοτήτων θεραπείας πόνου που χρησιμοποιούνται από άτομα με εγκεφαλική παράλυση. Να εξετάσει η αντιληπτή αποτελεσματικότητα αυτών των θεραπειών και να προσδιοριστούν οι τύποι των επαγγελματιών υγειονομικής περίθαλψης στους οποίους έχουν πρόσβαση οι υπηρεσίες που σχετίζονται με τον πόνο.
Σχέδιο: Χρησιμοποιήθηκε διασταυρούμενη έρευνα τομέων σε δείγμα 83 ενήλικων (μέση ηλικία = 40,3 έτη, SD = 13,6) με εγκεφαλική παράλυση που κατέδειξαν τη θέση και την ένταση του πόνου τους κατά τους τελευταίους 3 μήνες. Στη συνέχεια, κατέδειξαν τη χρήση 24 διαφορετικών θεραπειών για τον πόνο και την αποτελεσματικότητα της κάθε μιας. Τέλος, οι συμμετέχοντες ανέφεραν τη συχνότητα των επισκέψεων τους σε διάφορες μονάδες υγειονομικής περίθαλψης που σχετίζονται με τον πόνο τους τελευταίους 6 μήνες.
Αποτελέσματα: Το 63% των συμμετεχόντων ανέφερε ότι πάσχουν από χρόνιο πόνο και αξιολόγησαν την ένταση του πόνου τους την περασμένη εβδομάδα ως 5,1 / 10, κατά μέσο όρο. Οι πιο κοινές τοποθεσίες πόνου ήταν πλάτη χαμηλά, οι γοφοί και τα πόδια. Οι φυσικές παρεμβάσεις (πχ. φυσικοθεραπεία, ενίσχυση) ήταν οι πιο συνηθισμένες θεραπείες για τον πόνο που χρησιμοποιήθηκαν και θεωρήθηκαν ως μετρίως αποτελεσματικές. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης πολλές άλλες θεραπείες και οι συμμετέχοντες ζήτησαν περίθαλψη που σχετίζεται με τον πόνο από διάφορους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης.
Συμπεράσματα: Παρόλο που οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι είχαν πρόσβαση για την φροντίδα του πόνου σε διάφορους παρόχους και αντιλαμβανόταν ότι αρκετοί τύποι θεραπειών ήταν αποτελεσματικές, πολλές από τις θεραπείες που θεωρήθηκαν αποτελεσματικές σπάνια χρησιμοποιήθηκαν ή χορηγήθηκαν. Η μελλοντική έρευνα με μεθόδους κλινικών δοκιμών θα διασαφηνίσει περαιτέρω τις συγκεκριμένες θεραπείες για τον πόνο που είναι πιο επωφελείς για τους ενήλικες με εγκεφαλική παράλυση”.

Σε προηγούμενη μελέτη περίπτωσης του 2007[3], ένας ασθενής με εγκεφαλική παράλυση και επιληψία έδειξε “σημαντική βελτίωση” μετά τη ιατρική χρήση της κάνναβης. Η ανάγκη έρευνας για το βότανο για παρόμοιες καταστάσεις, όπως η πολλαπλή σκλήρυνση και η νόσος του Parkinson, έχει γίνει πιο πειστική.
[3] “Marijuana: an effective antiepileptic treatment in partial epilepsy? A case report and review of the literature” (Κάνναβη: μια αποτελεσματική αντιεπιληπτική θεραπεία στη μερική επιληψία; Αναφορά περιπτώσεων και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17609644
Περίληψη
“Αν και χρειάζονται περισσότερα δεδομένα, μελέτες σε ζώα και κλινική εμπειρία, υποδηλώνεται ότι η κάνναβη ή τα ενεργά συστατικά της μπορεί να έχουν θέση στη θεραπεία της μερικής επιληψίας. Εδώ παρουσιάζουμε την περίπτωση ενός 45χρονου άνδρα με εγκεφαλική παράλυση και επιληψία που παρουσίασε αξιοσημείωτη βελτίωση με τη χρήση κάνναβης. Αυτή η περίπτωση υποστηρίζει άλλα ανεκδοτικά δεδομένα που υποδηλώνουν ότι η χρήση κάνναβης μπορεί να είναι μια ευεργετική συμπληρωματική θεραπεία σε μερικούς ασθενείς με επιληψία. Αν και είναι δύσκολο λόγω των ισχυόντων ομοσπονδιακών κανονισμών, απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για να εξεταστεί ο ρόλος της κάνναβης στη θεραπεία αυτής της διαταραχής”.
[4] “Multiple Sclerosis: Here’s Why Cannabis Is So Effective Against MS” (Πολλαπλή σκλήρυνση: Εδώ είναι γιατί η κάνναβη είναι τόσο αποτελεσματική κατά της πολλαπλής σκλήρυνσης)
http://herb.co/2016/07/28/marijuana-and-ms/
[5] “Does Cannabis Help Parkinson’s Disease?” (Βοηθά άραγε η κάνναβη στη νόσο του Parkinson;)
http://herb.co/2016/07/19/cannabis-and-parkinsons-disease/

Μια μελέτη δείχνει[6] ότι ένα φάρμακο που βασίζεται στην κάνναβη, το Sativex[7], μειώνει τη σπαστικότητα στη πολλαπλή σκλήρυνση κατά περισσότερο από 20%. Το Sativex είναι μια δημιουργία της GW Pharmaceuticals, είναι ένα σπρέι για υπογλώσσιο ψεκασμό που περιέχει 1:1 αναλογία THC προς CBD[8], με την προσθήκη ευεργετικών τερπενίων.
[6] “A double-blind, randomized, placebo-controlled, parallel-group study of Sativex, in subjects with symptoms of spasticity due to multiple sclerosis” (Μια διπλή-τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, μελέτη παράλληλης ομάδας του Sativex, σε άτομα με συμπτώματα σπαστικότητας λόγω πολλαπλής σκλήρυνσης)
https://sci-hub.ac/10.1179/016164109X12590518685660
Περίληψη
“ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Η σπαστικότητα των μυών είναι συνηθισμένη στη πολλαπλή σκλήρυνση (σκλήρυνση κατά πλάκας), που παρατηρείται σε περισσότερο από το 60% των ασθενών.
ΣΚΟΠΟΣ: Σύγκριση του Sativex με εικονικό φάρμακο στην ανακούφιση των συμπτωμάτων της σπαστικότητας λόγω της πολλαπλής σκλήρυνσης.
ΜΕΘΟΔΟΙ: Μία δεκαπέντε εβδομάδων, πολυκεντρική, διπλή-τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη παράλληλης ομάδας σε 337 υποκείμενα με σπαστικότητα πολλαπλής σκλήρυνσης, που δεν ανακουφίζεται πλήρως με την τρέχουσα θεραπεία κατά της σπαστικότητας.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το κύριο τελικό σημείο ήταν μια κλίμακα 0-10 αριθμητικής κλίμακας σπαστικότητας (numeric rating scale, NRS). Η ανάλυση της πρόθεσης για θεραπεία (intention-to-treat, ITT) έδειξε μη σημαντική βελτίωση στη βαθμολογία NRS, υπέρ του Sativex. Ο πληθυσμός ανά πρωτόκολλο (PP) (79% των ατόμων) αλλάζει σε βαθμολογίες NRS και αναλύσεις απόκρισης (> ή = 30% βελτίωση από την αρχική τιμή) ήταν σημαντικά ανώτερες για το Sativex, σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο: -1,3 έναντι -0,8 μονάδες αρχική τιμή, p = 0,035) και 36% έναντι 24% (ανταποκρινόμενοι, p = 0,040). Αυτές υποστηρίχθηκαν από αναλύσεις του χρόνου ανταπόκρισης (ITT: p = 0,068, PP: p = 0,025), καθολική εντύπωση φροντίδας για την αξιολόγηση αλλαγών (p = 0,013) και χρονική απόσταση 10 μέτρων (p = 0,042). Μεταξύ των ατόμων που πέτυχαν απόκριση > ή = 30% σε σπαστικότητα με το Sativex, 98, 94 και 73% ανέφεραν βελτιώσεις κατά 10, 20 και 30%, αντίστοιχα, τουλάχιστον μία φορά κατά τις πρώτες 4 εβδομάδες θεραπείας. Το Sativex ήταν γενικά καλά ανεκτό, ενώ τα περισσότερα ανεπιθύμητα συμβάντα αναφέρθηκαν σε ήπια έως μέτρια σοβαρότητα.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι αναλύσεις 0-10 NRS και ανταποκριτών PP έδειξαν ότι η θεραπεία με Sativex είχε ως αποτέλεσμα σημαντική μείωση της ανθεκτικότητας στην θεραπεία σπαστικότητας, σε άτομα με προχωρημένη πολλαπλή σκλήρυνση και σοβαρή σπαστικότητα. Η απόκριση που παρατηρήθηκε μέσα στις πρώτες 4 εβδομάδες θεραπείας φαίνεται να είναι χρήσιμη βοήθεια στην πρόβλεψη της κατάστασης του ανταποκριτή / μη ανταποκριτή”.
[7] “What is Sativex?” (Τι είναι το Sativex;)
http://herb.co/2015/03/30/what-is-sativex/
[8] “CBD: Everything You Need To Know About Cannabidiol” (CBD: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την κανναβιδιόλη)
http://herb.co/…/…/26/everything-you-need-to-know-about-cbd/

Η THC είναι η κύρια ψυχοδραστική ουσία στην κάνναβη. Η κανναβιδιόλη (CBD) είναι μη ψυχοδραστική με πολλές θεραπευτικές χρήσεις.

Τα τερπένια είναι μόρια γεύσης και αρώματος που απαντώνται σε φυτικές ρητίνες. Η διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο κλινική δοκιμή ανέφερε βελτιώσεις μετά από μόλις τέσσερις εβδομάδες θεραπείας.

Μια άλλη έρευνα μεταξύ των ασθενών με νόσο του Parkinson που καταναλώνουν κάνναβη έδειξε ότι το 45,9% της ομάδας διαπίστωσε ότι η κάνναβη βελτίωσε τη λειτουργία της κίνησης. Αυτές είναι μεγάλες αποδόσεις, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό περιθώριο ασφαλείας[9] του βοτάνου.
[9] “Comparative risk assessment of alcohol, tobacco, cannabis and other illicit drugs using the margin of exposure approach” (Συγκριτική αξιολόγηση κινδύνου για το αλκοόλ, τον καπνό, την κάνναβη και άλλες παράνομες ουσίες χρησιμοποιώντας την προσέγγιση του περιθωρίου έκθεσης)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/…/articles/P…/pdf/srep08126.pdf
Πέριληψη
“Έχει διεξαχθεί συγκριτική αξιολόγηση κινδύνου για τις ουσίες, συμπεριλαμβανομένων του αλκοόλ και του καπνού, με βάση την προσέγγιση του περιθωρίου έκθεσης (margin of exposure, MOE). Το MOE ορίζεται ως αναλογία μεταξύ του τοξικολογικού ορίου (δόση αναφοράς) και της εκτιμώμενης ανθρώπινης πρόσληψης. Μέσες τιμές θανατηφόρου δόσης από πειράματα σε ζώα χρησιμοποιήθηκαν για να ληφθεί η δόση αναφοράς. Η ανθρώπινη πρόσληψη υπολογίστηκε για μεμονωμένα σενάρια και σενάρια βάσει πληθυσμού. Το MOE υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας πιθανοτικές προσομοιώσεις Monte Carlo. Οι τιμές δόσης αναφοράς κυμαίνονταν από 2 mg / kg σωματικού βάρους για ηρωίνη, έως 531 mg / kg σωματικού βάρους για την αλκοόλη (αιθανόλη). Για την ατομική έκθεση οι τέσσερις ουσίες οινοπνεύματος, νικοτίνης, κοκαΐνης και ηρωίνης εμπίπτουν στην κατηγορία “υψηλού κινδύνου” με MOE <10, ενώ οι υπόλοιπες ενώσεις εκτός από την THC εμπίπτουν στην κατηγορία “κινδύνου” με MOE <100. Σε πληθυσμιακή κλίμακα, μόνο το αλκοόλ θα έπεφτε στην κατηγορία υψηλού κινδύνου και το κάπνισμα θα έπεφτε στην κατηγορία κινδύνου, ενώ όλοι οι άλλοι παράγοντες (οπιούχα, κοκαΐνη, διεγερτικά τύπου αμφεταμίνης, έκσταση και βενζοδιαζεπίνες) είχαν MOE >100 και η κάνναβη είχε ΜΟΕ >10.000. Η τοξικολογική προσέγγιση του MOE επικυρώνει τις επιδημιολογικές και κοινωνικές επιστήμες που βασίζονται σε ταξινομήσεις φαρμάκων, ιδίως όσον αφορά τις θέσεις του αλκοόλ και του καπνού (υψηλού κινδύνου) και της κάνναβης (χαμηλού κινδύνου)”.

Αντίθετα, ένας στους τέσσερις ανθρώπους[10] που υποβάλλονται σε θεραπεία με Carbidopa-Levodopa, ένα από τα πιο κοινά φάρμακα για τη μείωση των ανεξέλεγκτων σωματικών κινήσεων, βιώνει βλαβερές παρενέργειες, όπως δυσκινησίες. Ένας στους πέντε ασθενείς θα αναπτύξει δυστονίες.
[10] “Treatment of Early Parkinson’s Disease” (Θεραπεία της πρώιμης νόσου του Πάρκινσον)
http://www.aafp.org/afp/2005/0801/p497.html

Η κάνναβη και η διαχείριση των συμπτωμάτων της εγκεφαλικής παράλυσης
Ενώ οι στέρεες ενδείξεις σχετικά με την ιατρική χρήση της κάνναβης στην εγκεφαλική παράλυση λείπουν, υπάρχουν αρκετοί λόγοι να πιστεύουμε ότι το βότανο μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση των συμπτωμάτων αυτής της διαταραχής.

Εδώ είναι οι τέσσερις τρόποι που η κάνναβη μπορεί να βοηθήσει με τα συμπτώματα της εγκεφαλικής παράλυσης:

 1. Πόνος
  Οι κλειστοί, άκαμπτοι μύες μπορούν να γίνουν σοβαρά επώδυνοι. Εδώ είναι που η κάνναβη μπορεί να χρησιμοποιηθεί πρακτικά. Είναι γνωστό ότι το βότανο έχει κάποιες σοβαρές δυνατότητες καταπολέμησης του πόνου. Ήδη, πολλοί ασθενείς αναφέρουν ότι χρησιμοποιούν κάνναβη αντί των συνταγογραφούμενων οπιοειδών ή άλλων φαρμάκων για τον πόνο.

Άλλες έρευνες έδειξαν[11] ότι η κάνναβη μειώνει αποτελεσματικά τον πόνο στον τραυματισμό της σπονδυλικής στήλης[12]. Πολλοί με νευροπαθητικό πόνο που σχετίζεται με τον διαβήτη[13] βρίσκουν ανακούφιση από το βότανο[14].
[11] “An Exploratory Human Laboratory Experiment Evaluating Vaporized Cannabis in the Treatment of Neuropathic Pain From Spinal Cord Injury and Disease” (Ένα πειραματικό ερευνητικό ανθρώπινο τεστ σε εργαστήριο αξιολογεί την εξατμιζόμενη κάνναβη στη θεραπεία του νευροπαθητικού πόνου από τραυματισμό και νόσους του νωτιαίου μυελού)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/…/PMC50071…/pdf/nihms805546.pdf
Περίληψη
“Χρησιμοποιώντας πειράματα εργαστηρίου σε ανθρώπους διάρκειας 8 ωρών, αξιολογήσαμε την αναλγητική αποτελεσματικότητα της εξατμιζόμενης κάνναβης σε ασθενείς με νευροπαθητικό πόνο που σχετίζεται με τραυματισμό ή ασθένεια του νωτιαίου μυελού, οι περισσότεροι από τους οποίους έπασχαν από πόνους παρά την παραδοσιακή θεραπεία. Μετά τη λήψη των στοιχείων αναφοράς, 42 συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε τυποποιημένη διαδικασία για την εισπνοή 4 εισπνοών εξατμιζόμενης κάνναβης που περιείχαν είτε εικονικό φάρμακο, 2,9%, είτε 6,7% δέλτα9-THC σε 3 διαφορετικές περιπτώσεις. Μια δεύτερη δόση έγινε 3 ώρες αργότερα, οι συμμετέχοντες επέλεξαν να εισπνεύσουν 4 έως 8 εισπνοές. Αυτή η ευέλικτη δοσολόγηση χρησιμοποιήθηκε για να γίνει προσπάθεια μειώσεις του placebo effect (εικονική επίδραση). Χρησιμοποιώντας μία κλίμακα βαθμολόγησης έντασης αριθμητικού πόνου 11 σημείων ως το κύριο αποτέλεσμα, ένα μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης μικτών αποτελεσμάτων έδειξε μια σημαντική αναλγητική απόκριση για την εξατμισμένη κάνναβη. Όταν οι υποκειμενικές και ψυχοδραστικές παρενέργειες (πχ. καλή επίδραση φαρμάκου, ευφορικό αίσθημα, κτλ.) προστέθηκαν ως συνδιαγραφές του μοντέλου, η μείωση της έντασης του πόνου παρέμεινε σημαντική πάνω και πέρα από οποιαδήποτε επίδραση αυτών των μέτρων (όλα P <.0004). Οι ψυχοδραστικές και υποκειμενικές επιδράσεις ήταν εξαρτώμενες από τη δόση. Η μέτρηση των νευροψυχολογικών επιδόσεων αποδείχθηκε πρόκληση λόγω των διαφόρων αναπηριών στον πληθυσμό που μελετήθηκε. Επειδή οι 2 δραστικές δόσεις δεν διέφεραν σημαντικά η μια από την άλλη, από την άποψη της αναλγητικής ισχύος, η χαμηλότερη δόση φαίνεται να προσφέρει την καλύτερη αναλογία κινδύνου-οφέλους σε ασθενείς με νευροπαθητικό πόνο που συνδέεται με τον τραυματισμό ή ασθένεια του νωτιαίου μυελού.
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ: Ένα διασταυρούμενο, τυχαιοποιημένο, ελεγχόμενο με εικονικό φάρμακο πείραμα ανθρώπινου εργαστηρίου που αφορούσε τη χορήγηση εξατμισμένης κάνναβης πραγματοποιήθηκε σε ασθενείς με νευροπαθητικό πόνο σχετιζόμενο με τραυματισμό και νόσους του νωτιαίου μυελού. Αυτή η μελέτη υποστηρίζει την εξέταση της μελλοντικής έρευνας που θα περιλαμβάνει μελέτες μεγαλύτερης διάρκειας σε εβδομάδες έως μήνες για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της φαρμακευτικής κάνναβης σε ασθενείς με κεντρικό νευροπαθητικό πόνο”.
[12] “Cannabis & Injury: Can It Ease Spinal Pain?” (Η κάνναβη και ο τραυματισμός: μπορεί να διευκολύνει τον νωτιαίο πόνο;)
http://herb.co/2016/10/28/cannabis-injury-spinal-pain/
[13] “Does Cannabis Help With Diabetes Treatment?” (Βοηθά η κάνναβη με τη θεραπεία του διαβήτη;)
http://herb.co/2016/09/06/cannabis-help-diabetes/
[14] “Efficacy of Inhaled Cannabis on Painful Diabetic Neuropathy” (Η αποτελεσματικότητα της εισπνεόμενης κάνναβης στην επώδυνη διαβητική νευροπάθεια)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/…/PMC5152…/pdf/nihms-774288.pdf
Περίληψη
“Μια τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη διασταύρωσης διεξήχθη σε 16 ασθενείς με οδυνηρή διαβητική περιφερική νευροπάθεια για να εκτιμηθεί η βραχυπρόθεσμη αποτελεσματικότητα και ανεκτικότητα της εισπνεόμενης κάνναβης. Σε ένα σχέδιο διασταύρωσης, κάθε συμμετέχων εκτέθηκε σε 4 συνεδρίες μονής δόσης εικονικού φαρμάκου ή σε χαμηλές δόσεις κάνναβης (1% τετραϋδροκανναβινόλη [THC]), μεσαίες (4% THC) ή υψηλές (7% THC) δόσεις. Ο αρχικός αυθόρμητος πόνος, ο πόνος που προκλήθηκε και οι γνωστικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν. Τα άτομα έλαβαν στη συνέχεια αερόλυμα κάνναβης ή εικονικό φάρμακο και η ένταση πόνου και η υποκειμενική βαθμολογία “ευφορικότητας” μετρήθηκαν στα 5, 15, 30, 45 και 60 λεπτά και στη συνέχεια ανά 30 λεπτά για επιπλέον 3 ώρες. Η γνωστική εξέταση πραγματοποιήθηκε σε 5 και 30 λεπτά και στη συνέχεια κάθε 30 λεπτά για άλλες 3 ώρες. Η πρωταρχική ανάλυση συνέκρινε τις διαφορές στον αυθόρμητο πόνο με την πάροδο του χρόνου μεταξύ των δόσεων χρησιμοποιώντας μοντέλα με γραμμικά μικτά αποτελέσματα. Υπήρξε σημαντική διαφορά στις βαθμολογίες αυθόρμητου πόνου μεταξύ των δόσεων (P <.001). Συγκεκριμένες σημαντικές συγκρίσεις ήταν εικονικό φάρμακο έναντι χαμηλών, μέσων και υψηλών δόσεων (P = .031, .04 και <.001, αντίστοιχα) και υψηλές έναντι χαμηλών και μέσων δόσεων (τόσο P <.001). Υπήρξε μια σημαντική επίδραση της υψηλής δόσης στον από τα foam brush και von Frey προκαλούμενο πόνο (τόσο P <.001). Υπήρξε σημαντική αρνητική επίδραση (μειωμένη απόδοση) της υψηλής δόσης σε 2 από τις 3 νευροψυχολογικές εξετάσεις (Paced Auditory Serial Addition Test, Test Trail Making Part Β).
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ: Αυτή η μικρή, βραχυχρόνια, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο δοκιμή της εισπνεόμενης κάνναβης κατέδειξε μια δοσοεξαρτώμενη μείωση του πόνου διαβητικής περιφερικής νευροπάθειας σε ασθενείς με πόνο που δεν μπορεί να θεραπευθεί. Αυτό προσθέτει προκαταρκτικά στοιχεία για να υποστηρίξει περαιτέρω έρευνας σχετικά με την αποτελεσματικότητα των κανναβινοειδών στον νευροπαθητικό πόνο”.

Επιπλέον, μια τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη μελέτη[15] που δημοσιεύθηκε το 2005, διαπίστωσε ότι η κάνναβη αποτελεί αποτελεσματική θεραπεία για τον πόνο και τη διαταραχή του ύπνου που σχετίζεται με την πολλαπλή σκλήρυνση.
[15] “Randomized, controlled trial of cannabis-based medicine in central pain in multiple sclerosis” (Τυχαία, ελεγχόμενη δοκιμή φαρμάκου που βασίζεται στην κάνναβη σε κεντρικό πόνο στη πολλαπλή σκλήρυνση)
https://sci-hub.ac/10.1212/01.wnl.0000176753.45410.8b
Περίληψη
“Ο κεντρικός πόνος στη πολλαπλή σκλήρυνση (multiple sclerosis, MS) είναι συχνός και συχνά ανθεκτικός στη θεραπεία. Διεξήγαμε μία μονοκεντρική, 5 εβδομάδων (1 εβδομάδα έναρξη, 4 εβδομάδες θεραπεία), τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, δοκιμή παράλληλης ομάδας σε 66 ασθενείς με MS και κεντρικές καταστάσεις πόνου (59 δυσαισθησία, επτά επώδυνοι σπασμοί) ενός φαρμάκου που βασίζεται σε ολόκληρου φυτού κάνναβη (whole-plant cannabis-based medicine, CBM), που περιέχει δέλτα-9-τετραϋδροκανναβινόλη:κανναβιδιόλη (THC: CBD) που χορηγείται μέσω ψεκασμού στην στοματική κοιλότητα, ως επικουρική αναλγητική θεραπεία. Κάθε ψεκασμός χορήγησε 2,7 mg THC και 2,5 mg CBD και οι ασθενείς θα μπορούσαν σταδιακά να αυτο-δοσολογούνται σε μέγιστο 48 σπρέι σε 24 ώρες. Εξήντα τέσσερις ασθενείς (97%) ολοκλήρωσαν τη δοκιμή, 34 έλαβαν CBM. Την εβδομάδα 4 ο μέσος αριθμός ημερήσιων ψεκασμών που ελήφθησαν από το CBM (n = 32) ήταν 9,6 (εύρος 2 έως 25, SD = 6,0) και του εικονικού φαρμάκου (n = 31) 19,1 (εύρος 1 έως 47, SD = 12,9). Οι διαταραχές του πόνου και του ύπνου καταγράφηκαν καθημερινά σε μια αριθμητική κλίμακα βαθμολόγησης 11 σημείων. Το CBM ήταν ανώτερο από το εικονικό φάρμακο στη μείωση της μέσης έντασης του πόνου (μέση αλλαγή CBM -2,7, 95% CI: -3,4 έως -2,0, εικονικό φάρμακο -1,4 95% CI: -2,0 έως -0,8, σύγκριση μεταξύ ομάδων, p = 0,005) και διαταραχής ύπνου (μέση αλλαγή CBM -2,5, 95% CI: -3,4 έως -1,7, εικονικό φάρμακο -0,8, 95% CI: -1,5 έως -0,1, σύγκριση μεταξύ ομάδων, p = 0,003). Το CBM ήταν γενικά καλά ανεκτό, παρόλο που οι περισσότεροι ασθενείς με CBM από το εικονικό φάρμακο ανέφεραν ζάλη, ξηροστομία και υπνηλία. Οι γνωστικές παρενέργειες περιορίζονταν στη μακροπρόθεσμη αποθήκευση μνήμης. Το φάρμακο με βάση την κάνναβη είναι αποτελεσματικό στη μείωση του πόνου και της διαταραχής του ύπνου σε ασθενείς με κεντρικό νευροπαθητικό πόνο που σχετίζεται με τη πολλαπλή σκλήρυνση και είναι κατά κανόνα καλά ανεκτό”.

 1. Σπαστικότητα
  Υπάρχουν αρκετές μελέτες[16] που έχουν εξετάσει την επίδραση της κάνναβης στη μυϊκή σπαστικότητα. Πολλές από αυτές έχουν βρει ότι το φάρμακο για την πολλαπλή σκλήρυνση, το Sativex, μειώνει με επιτυχία τους μυϊκούς σπασμούς[17] που σχετίζονται με τη νευροεκφυλιστική νόσο.
  [16] “Symptomatic therapy in multiple sclerosis: the role of cannabinoids in treating spasticity” (Συμπτωματική θεραπεία στην πολλαπλή σκλήρυνση: ο ρόλος των κανναβινοειδών στη θεραπεία της σπαστικότητας)
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/…/pdf/10.1177_1756285612453972…
  Περίληψη
  “Ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση (MS) έχουν σπαστικότητα, γεγονός που έχει αξιοσημείωτο αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής τους. Τα ανεκδοτικά στοιχεία υποδηλώνουν ευεργετική επίδραση της κάνναβης στη σπαστικότητα καθώς και στον πόνο. Πρόσφατα, οι τυχαιοποιημένες, διπλά τυφλές, ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες έχουν επιβεβαιώσει την κλινική αποτελεσματικότητα των κανναβινοειδών για τη θεραπεία της σπαστικότητας σε ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση. Με βάση αυτά τα δεδομένα, οι ναβιμξιμόλες (Sativex), ένα μείγμα 1:1 Δ-9-τετραϋδροκανναβινόλης και κανναβιδιόλης που προήλθαν από εκχύλιση κλωνοποιημένων χημεικοποικιλιών (chemovars) Cannabis sativa, έλαβαν έγκριση για θεραπεία σπαστικότητας σχετιζόμενης με MS σε διάφορες χώρες σε όλο τον κόσμο. Σε αυτό το άρθρο εξετάζουμε την τρέχουσα κατανόηση της βιολογίας των κανναβινοειδών και την αξία των κανναβινοειδών ως επιλογή συμπτωματικής θεραπείας που αντιμετωπίζει τη σπαστικότητα σε ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση”.
  [17] “Marijuana and muscle spasms” (Κάνναβη και μυϊκοί σπασμοί)
  http://herb.co/2015/09/14/marijuana-and-muscle-spasms/

Ωστόσο, μια μελέτη του 2012[18] διαπίστωσε ότι ακόμη και η καπνιζόμενη κάνναβη δούλεψε σημαντικά καλύτερα από ένα εικονικό φάρμακο όσον αφορά τη διαχείριση του πόνου και τη σπαστικότητα στην πολλαπλή σκλήρυνση. Η δοκιμή ελεγχόταν με εικονικό φάρμακο, τυχαιοποιήθηκε και απαρτίζεται από 36 ασθενείς.
[18] “Smoked cannabis for spasticity in multiple sclerosis: a randomized, placebo-controlled trial” (Καπνιζόμενη κάνναβη για την σπαστικότητα στην πολλαπλή σκλήρυνση: μια τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο δοκιμή)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/…/a…/PMC3394820/pdf/1841143.pdf
Περίληψη
“ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Η σπαστικότητα είναι ένα κοινό και κακώς ελεγχόμενο σύμπτωμα της πολλαπλής σκλήρυνσης. Στόχος μας ήταν να προσδιορίσουμε τη βραχυπρόθεσμη επίδραση της καπνιζόμενης κάνναβης σε αυτό το σύμπτωμα.
ΜΕΘΟΔΟΙ: Διεξήγαμε μια ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο δοκιμή διασταύρωσης, στην οποία συμμετείχαν ενήλικες ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση και σπαστικότητα. Έχουμε προσλάβει συμμετέχοντες από μια περιφερειακή κλινική ή από παραπομπές από ειδικούς. Τοποθετήθηκαν τυχαία οι συμμετέχοντες είτε στην παρέμβαση (καπνιζόμενη κάνναβη, μία φορά ημερησίως για τρεις ημέρες) είτε σε έλεγχο (πανομοιότυπα τσιγάρα με εικονικό φάρμακο, μία φορά ημερησίως για τρεις ημέρες). Κάθε συμμετέχων αξιολογήθηκε καθημερινά πριν και μετά τη θεραπεία. Μετά από ένα διάστημα αποχής (washout) 11 ημερών, οι συμμετέχοντες διέσχισαν την αντίθετη ομάδα. Το κύριο αποτέλεσμα ήταν η αλλαγή της σπαστικότητας, όπως μετράται με βαθμολογία ασθενούς στην τροποποιημένη κλίμακα Ashworth. Τα δευτερεύοντα αποτελέσματά μας περιελάμβαναν την αντίληψη των ασθενών για τον πόνο (όπως μετρήθηκε με τη χρήση μιας οπτικής αναλογικής κλίμακας), χρονομετρημένος περιπάτου και τις αλλαγές στη γνωστική λειτουργία (όπως μετρήθηκε από την απόδοση του ασθενούς στη δοκιμασία ακοής με ρυθμό ακουστικής βαρηκοΐας).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τριάντα επτά συμμετέχοντες τυχαιοποιήθηκαν στην αρχή της μελέτης, εκ των οποίων οι 30 ολοκλήρωσαν τη δοκιμή. Η θεραπεία με καπνιζόμενη κάνναβη οδήγησε σε μείωση των βαθμολογιών των ασθενών στην τροποποιημένη κλίμακα Ashworth κατά μέσο όρο 2,74 μονάδες περισσότερο από το εικονικό φάρμακο (p <0,0001). Επιπλέον, η θεραπεία μείωσε τις βαθμολογίες πόνου σε μια οπτική αναλογική κλίμακα κατά μέσο όρο 5,28 μονάδες περισσότερο από το εικονικό φάρμακο (p = 0,008). Τα αποτελέσματα για τη χρονική περιπατητική διαδρομή δεν διέφεραν σημαντικά μεταξύ της θεραπείας και του εικονικού φαρμάκου (p = 0,2). Τα αποτελέσματα της δοκιμής ακουστικής παρακολούθησης σειριακής προσπέλασης με βηματοδότηση μειώθηκαν κατά 8,67 μονάδες περισσότερο με τη θεραπεία από ότι με το εικονικό φάρμακο (p = 0,003). Καμία σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια δεν συνέβη κατά τη διάρκεια της δοκιμής.
ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Η καπνιζόμενη κάνναβη ήταν ανώτερη από το εικονικό φάρμακο σε σύμπτωμα και μείωση του πόνου σε συμμετέχοντες με σπαστικότητα που ήταν ανθεκτική στη θεραπεία. Οι μελλοντικές μελέτες θα πρέπει να εξετάζουν εάν οι διαφορετικές δόσεις μπορούν να οδηγήσουν σε παρόμοιες ευεργετικές επιδράσεις με λιγότερες γνωστικές επιπτώσεις”.

Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι το κάπνισμα του βοτάνου είναι το πιο αποτελεσματικό φάρμακο. Εάν ελπίζεις να αποφύγεις τον καπνό της κάνναβης, το συμπυκνωμένο έλαιο κάνναβης είναι μια άλλη καλή επιλογή. Η εξάτμιση είναι μια άλλη ασφαλής μέθοδος που παράγει ταχύτερα αποτελέσματα, παρόμοια με το κάπνισμα.

 1. Κρίσεις
  Μεταξύ 35 και 50% των παιδιών με εγκεφαλική παράλυση αναπτύσσουν μεταγενέστερες διαταραχές (επιληπτικών) κρίσεων. Ευτυχώς, υπάρχουν πολλά στοιχεία που διαπιστώνουν ότι η κάνναβη είναι ένα αποτελεσματικό αντιεπιληπτικό φάρμακο. Σε πρόσφατες μελέτες[19], ένα άλλο φάρμακο από την GW Pharmaceuticals, το Epidiolex[20], είχε θετικά αποτελέσματα στο σύνδρομο Lennox-Gastaut.
  [19] “Cannabidiol (CBD) significantly reduces drop seizure frequency in Lennox-Gastaut syndrome (LGS): results of a multi-center, randomized, double-blind, placebo controlled trial (GWPCARE4)” (Η κανναβιδιόλη (CBD) μειώνει σημαντικά τη συχνότητα των κρίσεων στο σύνδρομο Lennox-Gastaut (LGS): αποτελέσματα μιας πολυκεντρικής τυχαιοποιημένης διπλής τυφλής ελεγχόμενης με εικονικό φάρμακο δοκιμής (GWPCARE4))
  http://www.neurology.org/content/88/16_Supplement/S21.001
  Περίληψη
  “Στόχος: Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της CBD που προστίθεται στη θεραπεία αντιεπιληπτικού φαρμάκου (antiepileptic drug, AED) για τη θεραπεία των κρίσεων που σχετίζονται με το LGS (Lennox-Gastaut syndrome / σύνδρομο Lennox-Gastaut).
  Ιστορικό: Πολλαπλές ροές δεδομένων υποδηλώνουν ότι η CBD μπορεί να είναι μια αποτελεσματική αντιεπιληπτική θεραπεία. Ωστόσο, τα στοιχεία της κατηγορίας 1 που υποστηρίζουν τη χρήση της, λείπουν. Εδώ παρουσιάζουμε την πρώτη ελεγχόμενη δοκιμή CBD στο LGS.
  Σχεδιασμός / Μέθοδοι: Οι επιλέξιμοι ασθενείς ήταν ηλικίας 2~55 ετών και είχαν κλινική διάγνωση LGS, ≥2 επιληπτικές κρίσεις κάθε εβδομάδα κατά τη διάρκεια της βασικής γραμμής και τεκμηριωμένες αποτυχίες σε ≥1 AED. Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν (1:1) για να λάβουν 20 mg / kg / ημέρα CBD (πόσιμο διάλυμα) ή συμβατό εικονικό φάρμακο για 14 εβδομάδες (δοσολόγηση΄2 εβδομάδων, συντήρηση δόσης 12 εβδομάδων). Το κύριο τελικό σημείο αποτελεσματικότητας ήταν η ποσοστιαία μεταβολή από την αρχική συχνότητα της συχνότητας προσβολής κρίσεων (tonic, atonic και tonic-clonic) σε όλη την περίοδο θεραπείας των 14 εβδομάδων για τους ασθενείς με CBD έναντι εικονικού φαρμάκου.
  Αποτελέσματα: 171 ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν (86 CBD, 85 εικονικό φάρμακο). 14 ασθενείς με CBD και 1 ασθενής με εικονικό φάρμακο αποχώρησαν νωρίς. Τα δημογραφικά και βασικά χαρακτηριστικά κατανέμονται ομοιόμορφα μεταξύ των ομάδων, η μέση ηλικία ήταν 15 έτη (34% των ασθενών ≥18 ετών) και η διάμεση συχνότητα επιληπτικών κρίσεων ήταν 74 / μήνα. Οι ασθενείς είχαν προηγουμένως πάρει ένα διάμεσο από 6 AED και έλαβαν έναν μέσο όρο 3 ταυτόχρονων AED κατά τη διάρκεια της δοκιμής. Η CBD είχε ως αποτέλεσμα μια σημαντικά μεγαλύτερη μείωση κατά μέσο όρο επί τοις εκατό της μηνιαίας συχνότητας προσβολής κρίσεων, συγκριτικά με το εικονικό φάρμακο (44% έναντι 22%, p = 0,0135). Η διαφορά θεραπείας διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια των πρώτων 4 εβδομάδων της περιόδου συντήρησης. Το 86% της CBD και το 69% των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο είχαν ανεπιθύμητες ενέργειες (adverse events, Aes), οι πιο συνηθισμένες ήταν η διάρροια, η υπνηλία, η πυρεξία (πυρετός), η μειωμένη όρεξη και ο εμετός. Οι σοβαρές AEs σχετιζόμενες με τη θεραπεία αναφέρθηκαν σε 9 ασθενείς με CBD και 1 ασθενή με εικονικό φάρμακο. Υπήρξε 1 θάνατος (CBD), θεωρούμενος ως άσχετος με τη θεραπεία.
  Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα από αυτή τη δοκιμή υποδηλώνουν ότι η συμπληρωματική θεραπεία CBD για τη θεραπεία κρίσεων που σχετίζονται με το LGS μπορεί να είναι αποτελεσματική και γενικά καλά ανεκτή”.
  [20] “Will The FDA Approve New Cannabis-Extract Epilepsy Drug For Kids?” (Θα εγκρίνει η FDA νέα φάρμακα για την επιληψία από εκχύλισμα κάνναβης, για παιδιά;)
  http://herb.co/2016/05/10/fda-cannabis-epilepsy-drug/

Το Epidiolex είναι μια συμπυκνωμένη μορφή καθαρής CBD φαρμακευτικής ποιότητας. Το κανναβινοειδές[21] προκάλεσε μείωση των επιληπτικών κρίσεων κατά 44%, σε σύγκριση με μια μείωση κατά 22% από το εικονικό φάρμακο. Άλλες μελέτες[22] έχουν διαπιστώσει ότι τα ενδοκανναβινοειδή[23], η φυσική THC του οργανισμού μας, ελέγχουν τις κρίσεις, τόσο σε συχνότητα όσο και σε σοβαρότητα προσβολής.
[21] “Top 10 Cannabinoids And What They Do” (Τα 10 καλύτερα κανναβινοειδή και τι κάνουν)
http://herb.co/2016/02/06/top-10-cannabinoids/
[22] “Evidence for a physiological role of endocannabinoids in the modulation of seizure threshold and severity” (Αποδεικτικά στοιχεία για τον φυσιολογικό ρόλο των ενδοκανναβινοειδών στη διαμόρφωση της συχνότητας και της σοβαρότητας των κρίσεων)
https://sci-hub.ac/10.1016/S0014-2999(02)02331-2
Περίληψη
“Το αντισπασμωδικό αποτέλεσμα των κανναβινοειδών έχει αποδειχθεί ότι προκαλείται μέσω ενεργοποίησης του υποδοχέα CB(1) κανναβινοειδούς. Η μελέτη αυτή ξεκίνησε για να αξιολογήσει τις επιδράσεις ενδογενώς απαντώμενων κανναβινοειδών (ενδοκανναβινοειδών) στην σοβαρότητα και την συχνότητα κρίσεων. Το αντισπασμωδικό αποτέλεσμα του ενδοκανναβινοειδούς, αραχιδονυλοαιθανολαμίνης (ανανδαμίδιο), αξιολογήθηκε στο μέγιστο όριο μοντέλο ηλεκτροσόκ με χρήση αρσενικών CF-1 ποντικών και βρέθηκε ότι είναι ένα πλήρως αποτελεσματικό αντισπασμωδικό (ED (50) = 50 mg / kg i.p.). Το μεταβολικώς σταθερό ανάλογο του ανανδαμιδίου, ((R)-(20-cyano-16,16-dimetyldocosa-cis-5,8,11,14-tetraenoyl)-1′-hydroxy-2′-propylamine (O-1812) επίσης προσδιορίστηκε ότι είναι ένα ισχυρό αντισπασμωδικό στο μέγιστο μοντέλο ηλεκτροσόκ (ED (50) = 1,5 mg / kg i.p.). Περαιτέρω, η προκατεργασία με τον κανναβινοειδή CB(1) υποδοχέα εξειδικευμένο ανταγωνιστή N-(piperidin-1-yl-5-(4-chlorophenyl)-1-(2,4-dichlorophenyl)-4-methyl-1H-pyrazole-3-carboxamidehydrochloride (SR141716A) καταργεί πλήρως το αντισπασμωδικό αποτέλεσμα του ανανδαμιδίου καθώς και του Ο-1812 (Ρ <ή = 0,01, ακριβής δοκιμή Fisher), υποδηλώνοντας έναν αντισπασμωδικό μηχανισμό με διαμεσολαβούμενη από κανναβινοειδή CB(1) υποδοχέα και για τις δύο ενδοκανναβινοειδείς ενώσεις, του ενδογενούς τόνου του κανναβινοειδούς CB(1) υποδοχέα στο μέγιστο όριο κρίσης εκτιμήθηκε με τη χρήση μόνο SR141716Α. Τα δεδομένα μας δείχνουν ότι το SR141716A (10 mg / kg i.p.) μείωσε σημαντικά το μέγιστο κρίσης (CC(50) = 14,27 mA) σε σύγκριση με τα ζώα όχημα (CC(50) = 17,57 mA) (λόγος ισχύος = 1,23, χαμηλότερο όριο εμπιστοσύνης = 1,06, ανώτερο όριο εμπιστοσύνης = 1,43), υποδεικνύοντας την παρουσία ενδογενούς τόνου κανναβινοειδούς που ρυθμίζει την επιληπτική δραστηριότητα. Αυτά τα δεδομένα επιδεικνύουν ότι το ανανδαμίδιο και το ανάλογό του, το Ο-1812, είναι αντισπασμωδικά σε ένα ολικό ζώο μοντέλο και περαιτέρω εμπλέκουν τον κανναβινοειδή CB(1) υποδοχέα ως μείζονα ενδογενή θέση διαμόρφωσης κρίσεων”.
[23] “The Endocannabinoid System For Dummies (We’ve Made It Easy For You)” (Το Ενδοκανναβινοειδές Σύστημα για αρχάριους (το έχουμε κάνει εύκολο για σένα))
http://herb.co/2016/07/28/endocannabinoid-system-dummies/

Δυστυχώς, φάρμακα όπως το Eppidolex, δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμα στην αγορά. Ωστόσο, υπάρχουν μερικές ποικιλίες κάνναβης με υψηλή περιεκτικότητα σε CBD που χρησιμοποιήσουν οι ασθενείς για να παρασκευάσουν εξαιρετικά συμπυκνωμένα έλαια. Σε αυτές τις ποικιλίες περιλαμβάνονται:
* Charlotte’s Web http://herb.co/strains/charlottes-web/
* ACDC http://herb.co/strains/acdc/
* Harlequin http://herb.co/strains/harlequin/

 1. Ποιότητα ζωής
  Η κάνναβη έχει μια φήμη ως ένα ευχάριστο βότανο. Αν και η ψυχοδραστική κάνναβη δεν είναι για όλους, τόσο η THC όσο και η CBD μπορούν να ανεβάσουν την διάθεση και να καταπολεμήσουν την κατάθλιψη.
  [24] “All In The Mind #4: How Cannabis Treats Depression” (Όλα είναι στο μυαλό #4: Πώς η κάνναβη θεραπεύει την κατάθλιψη)
  http://herb.co/2016/06/26/mind-4-cannabis-fights-depression/

Πολλές ποικιλίες κάνναβης, όπως το Afgoo[25] και το G-13 Haze[26], είναι γνωστό ότι εμπνέουν το γέλιο και την καλή διάθεση.
[25] http://herb.co/strains/afgoo/
[26] http://herb.co/strains/g-13-haze/

Ενώ αυτά τα αποτελέσματα είναι υποκειμενικά, μειώνοντας το άγχος και περνώντας περισσότερο χρόνο ανέμελα, η καλή διάθεση μπορεί να έχει δραματικά θετικές επιπτώσεις τόσο στη σωματική όσο και στην ψυχική υγεία.

Το βότανο επεκτείνει επίσης το χρόνο που οι καταναλωτές του περνούν σε κατάσταση βαθιού ύπνου. Ο βαθύς ύπνος είναι η φάση αποκατάστασης στον κύκλο του ύπνου, με την αύξηση της αυξητικής ορμόνης και την αποκατάσταση των ιστών και των μυϊκών βλαβών.
[27] “Sweet Dreams #2: How Cannabis Affects Deep Sleep” (Όνειρα Γλυκά #2: Πώς η κάνναβη επηρεάζει τον βαθύ ύπνο)
http://herb.co/2016/05/31/cannabis-affects-deep-sleep/

Η διαταραχή του ύπνου είναι συχνή στην εγκεφαλική παράλυση και μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της δυσκαμψίας και της δυσφορίας την επόμενη μέρα. Η δυνατότητα κάποιας ποιοτικής ανάπαυσης μπορεί να συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στη συνολική ευημερία.

Ιστορίες ασθενών
Μερικές από τις αναφορές ασθενών σχετικά με την ιατρική χρήση της κάνναβης για την εγκεφαλική παράλυση είναι σχεδόν απίστευτες. Ακόμη και η καπνιζόμενη κάνναβη φαίνεται να παρέχει σημαντικό θεραπευτικό όφελος σε ασθενείς με σοβαρές καταστάσεις. Εδώ είναι δύο ιστορίες που θα ήθελες να δεις (βλ. στο αγγλικό άρθρο).

Σχετικά άρθρα:
* “Cerebral Palsy and Medical Marijuana” (Εγκεφαλική παράλυση και ιατρική χρήση της κάνναβης)
https://www.cerebralpalsyguidance.com/…/…/medical-marijuana/
από Cerebral Palsy Guidance
* “Cerebral Palsy – Medical Marijuana Research Overview” (Εγκεφαλική παράλυση – Επισκόπηση της ιατρικής χρήσης της κάνναβης)
https://www.medicalmarijuanainc.com/cerebral-palsy-medical…/
από Medical Marijuana, Inc.
* “Treating Cerebral Palsy Symptoms With Medical Marijuana” (Αντιμετώπιση συμπτωμάτων εγκεφαλικής παράλυσης με την ιατρική χρήση κάνναβης)
https://www.medicaljane.com/…/cannabis-classroom-cerebral-…/
από Medical Jane

 

Προσθέστε με στη λίστα email με νέα, εκπτώσεις, άρθρα, προϊόντα και εκδηλώσεις του συλλόγου

Δεν στέλνουμε spam!

Με την εγγραφή σας συμφωνείτε με την πολιτική απορρήτου μας.

Αφήστε μια απάντηση