(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: LeafScience, “Marijuana and the Entourage Effect” https://www.leafscience.com/…/08/marijuana-entourage-effect/ , Dec 8, 2017, MARIJUANA 101 https://www.leafscience.com/topics/marijuana-101/ )

Η συνδυαστική επίδραση (entourage effect) είναι το συνδυασμένο αποτέλεσμα των διαφορετικών ενώσεων της κάνναβης.

Η κάνναβη περιέχει πάνω από 113 κανναβινοειδή[1], πάνω από 200 τερπένια[2] και εκατοντάδες άλλες χημικές ενώσεις. Αυτές οι ενώσεις συνεργάζονται για να παράγουν ένα συνεργατικό αποτέλεσμα γνωστό ως συνδυαστική επίδραση.
[1] “What Are Cannabinoids?” (Τι είναι τα κανναβινοειδή;)
https://www.leafscience.com/2017/…/25/what-are-cannabinoids/
[2] “The Science and Benefits of Terpenes” (Η Επιστήμη και τα οφέλη των τερπενίων)
https://www.leafscience.com/…/09/29/science-benefits-terpe…/

Η αρχική έρευνα για την κάνναβη επικεντρώθηκε μόνο στην THC. Αλλά με την πάροδο του χρόνου έχει γίνει σαφές ότι και οι άλλες ενώσεις στην κάνναβη είναι σημαντικές. Η έρευνα δείχνει επίσης ότι τα εκχυλίσματα από ολόκληρο το φυτό της κάνναβης επιδρούν στους ανθρώπους διαφορετικά από ότι η απομονωμένη THC.

Το κανναβινοειδές CBD έχει μια καλά τεκμηριωμένη συνέργεια με την THC, μειώνοντας τις αρνητικές της επιδράσεις και ενισχύοντας τα οφέλη της. Άλλα κανναβινοειδή, καθώς και πολλά τερπένια της κάνναβης συμβάλλουν επίσης στην συνδυαστική επίδραση.

Ως αποτέλεσμα της έρευνας σχετικά με την συνδυαστική επίδραση, πολλοί άνθρωποι πιστεύουν τώρα ότι τα “φάρμακα από ολόκληρο το φυτό” είναι ανώτερα από τα εκχυλίσματα κάνναβης που απομονώνουν την THC ή την CBD.

Τι είναι η συνδυαστική επίδραση;
Ο όρος συνδυαστική επίδραση αναφέρεται στο συνδυασμένο αποτέλεσμα των κανναβινοειδών, των τερπενίων και των άλλων χημικών ενώσεων της κάνναβης. Αυτές όλες οι ενώσεις συνεργάζονται για να παράγουν ένα αποτέλεσμα που είναι μεγαλύτερο από το απλό άθροισμα των επιμέρους επιδράσεών τους (κάνουν περισσότερα μαζί από ότι η κάθε μια χώρια).
[3] Ethan B Russo “Taming THC: potential cannabis synergy and phytocannabinoid-terpenoid entourage effects” (Δαμάζοντας την THC: η πιθανή συνέργεια στην κάνναβη και η συνδυαστική επίδραση φυτοκαναναβινοειδούς-τερπενοειδούς) Br J Pharmacol. 2011 Aug; 163(7): 1344–1364.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3165946/

Περίληψη
“Η τετραϋδροκανναβινόλη (THC) είναι στο επίκεντρο της έρευνας για την κάνναβη από το 1964, όταν ο Raphael Mechoulam την απομόνωσε και την συνέθεσε. Πιο πρόσφατα, οι συνεργατικές συνεισφορές της κανναβιδιόλης στη φαρμακολογία της κάνναβης και στην αναλγησία έχουν αποδειχθεί επιστημονικά. Άλλα φυτοκανναβινοειδή, όπως η τετραϋδροκανναβιβαρίνη, η κανναβιγερόλη και η κανναβιχρωμένη, επιδεικνύουν επιπρόσθετα αποτελέσματα θεραπευτικού ενδιαφέροντος. Η καινοτόμος συμβατική αναπαραγωγή των φυτών απέδωσε χημειοτύπους κάνναβης που εκφράζουν υψηλές περιεκτικότητες κάθε συστατικού για μελλοντική μελέτη. Αυτή η ανασκόπηση θα διερευνήσει ένα άλλο κλιμάκιο φυτοθεραπευτικών παραγόντων, τα τερπένια ή τερπενοειδή της κάνναβης: το λιμονένιο, το μυρσένιο, το α-πινένιο, την λιναλοόλη, το β-καρυοφυλλένιο, το καρυοφυλλενικό οξύ, την νερολιδόλη και την φυτόλη. Τα τερπενοειδή μοιράζονται έναν πρόδρομο με τα φυτοκανναβινοειδή και είναι όλα συστατικά γεύσης και αρώματος κοινά για τις ανθρώπινες δίαιτες που έχουν χαρακτηριστεί γενικά αναγνωρισμένα ως ασφαλή από την Food and Drug Administration (Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων) και άλλους ρυθμιστικούς οργανισμούς. Τα τερπενοειδή είναι αρκετά ισχυρά και επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ζώων και ακόμη και την ανθρώπινη όταν εισπνέονται από τον αέρα του περιβάλλοντος σε επίπεδα ορού σε μονοψήφια μεγάθη ng · mL-1. Εμφανίζουν μοναδικά θεραπευτικά αποτελέσματα που μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στις συνέπειες των κλινικών εκχυλισμάτων που βασίζονται στην κάνναβη. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ φυτοκανναβινοειδών και τερπενοειδών που θα μπορούσαν να παράγουν συνέργεια σε σχέση με τη θεραπεία του πόνου, της φλεγμονής, της κατάθλιψης, του άγχους, του εθισμού, της επιληψίας, του καρκίνου, των μυκητιακών και βακτηριακών λοιμώξεων (συμπεριλαμβανομένου του Staphylococcus aureus ανθεκτικού στη μεθικιλλίνη). Επιστημονικές ενδείξεις παρουσιάζονται για τα μη κανναβινοειδή φυτικά συστατικά ως πιθανά αντίδοτα ως προς τις τοξικές επιδράσεις της THC που θα μπορούσαν να αυξήσουν το θεραπευτικό της δείκτη. Θα προταθούν μέθοδοι για τη διερεύνηση των επιδράσεων του περιβάλλοντος σε μελλοντικά πειράματα. Η συνεργία φυτοκανναβινοειδούς -τερπενοειδούς, αν αποδειχθεί, αυξάνει την πιθανότητα ότι ένας εκτεταμένος αγωγός νέων θεραπευτικών προϊόντων είναι εφικτός από αυτό το σεβάσμιο φυτό”.

Μια “συνδυαστική” ομάδα ανθρώπων είναι μια ομάδα που περιβάλλει και υποστηρίζει ένα άλλο άτομο και αυτή η μεταφορά έχει νόημα για την συνδυαστική επίδραση.

Μια μελέτη του 1981[4] διαπίστωσε ότι τα εκχυλίσματα από ολόκληρο το φυτό παρήγαγαν 330% περισσότερη δραστικότητα από ότι μόνο η απομονωμένη THC. Οι ερευνητές υποθέτουν ότι η κάνναβη περιέχει ενώσεις “συνεργατικές” και “αναστολείς”).
[4] J. W. Fairbairn, J. T. Pickens. “Activity of cannabis in relation to its delta’-trans-tetrahydro-cannabinol content” (Δραστηριότητα της κάνναβης σε σχέση με την περιεκτικότητά της σε δέλτα-trans-τετραϋδροκανναβινόλη) Br J Pharmacol. 1981 Mar; 72(3): 401–409.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2071597/
Περίληψη
“1. Έχουν αναπτυχθεί συνθήκες για αξιόπιστη εκτίμηση της καταληπτικής δράσης της δέλτα-τρανς-τετραϋδροκανναβινόλης (THC) μετά από χορήγηση από το στόμα σε ποντίκια, χρησιμοποιώντας τη δοκιμή δακτυλίου για μια περίοδο 6 ωρών. 2. Με αυτή τη μέθοδο, η δραστικότητα του βοτάνου της κάνναβης και 5 ακατέργαστων κλασμάτων μετρήθηκαν έναντι της THC. Ταυτόχρονα προσδιορίστηκαν χημικά τα περιεχόμενα της THC. 3. Ο λόγος B/C (biological activity divided by chemical assay, βιολογική δραστικότητα διαιρεμένος με χημική δοκιμασία) υπολογίστηκε για κάθε μία. Με το βότανο κάνναβης η τιμή ήταν 3,3 και με τα εκχυλίσματα που παρασκευάστηκαν με αιθανόλη ή 70% αιθανόλη οι τιμές κυμαίνονταν από 3,2 έως 7,1, πράγμα που δείχνει ότι σε όλα τα δείγματα η δραστηριότητα ήταν πολύ υψηλότερη από την αναμενόμενη από την περιεκτικότητά τους σε THC. 4. Τα κανναβινοειδή εξήχθησαν εξ ολοκλήρου από ένα δείγμα βοτάνου με τη χρήση πετρελαϊκού αιθέρα και το εκχύλισμα εξετάστηκαν για πιθανή συνέργεια. Παραδόξως, περιείχε ισχυρό αναστολέα της δράσης της THC, η οποία θα μπορούσε να αποκατασταθεί με ενδοπεριτοναϊκή προσταγλανδίνη Ε2 (3 μικρογραμμάρια / kg). Ορισμένα ακατέργαστα κλάσματα είχαν ανασταλτικές δραστικότητες περίπου 10 φορές υψηλότερες από εκείνες της ασπιρίνης. Αντίθετα, το εκχύλισμα πετρελαϊκού αιθέρα (που αναφέρεται στο 4) είχε εκπληκτικά υψηλό λόγο B/C 23, υποδεικνύοντας ότι υπάρχει ισχυρή συνέργεια της δραστικότητας της THC. Η καθαρή επίδραση των εκχυλισμάτων βοτάνων και αιθανόλης πιθανώς οφείλεται σε ισορροπία συνέργειας και αναστολής”.

Από τότε, οι επιστήμονες έχουν καθορίσει ότι τα κανναβινοειδή και τα τερπένια είναι υπεύθυνα για αυτά τα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, τα κανναβινοειδή, όπως η CBD, μπορούν να υποβαθμίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της THC, ενισχύοντας ταυτόχρονα τα οφέλη της.

Τα τερπένια είναι αρωματικές ενώσεις που απαντώνται στην κάνναβη, οι οποίες θεωρούνται ότι επίσης παίζουν ρόλο στην συνδυαστική επίδραση.

Πολλοί άνθρωποι το θεωρούν αυτό ως απόδειξη ότι το “φάρμακο από ολόκληρο το φυτό” είναι ανώτερο από τα εκχυλίσματα που επικεντρώνονται σε μία ή δύο ενώσεις.

Τι είναι τα Τερπένια;
Τα τερπένια είναι ενώσεις που συμβάλλουν στη γεύση και τη μυρωδιά της κάνναβης. Τα τερπένια μπορούν να αλλάξουν το πώς τα κανναβινοειδή δεσμεύονται στους υποδοχείς τους, μεταβάλλοντας έτσι τα αποτελέσματά τους.

Είναι ενδιαφέρον ότι τα τερπένια και τα κανναβινοειδή μοιράζονται έναν χημικό πρόδρομο, υποδεικνύοντας ότι είναι χημικά παρόμοια. Αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει το γιατί συνεργάζονται τόσο καλά.

Όχι μόνο τα τερπένια μπορούν να επηρεάσουν την κάνναβη, αλλά έχουν και τα ίδια τα δικά τους αποτελέσματα. Σύμφωνα με το έγγραφο του Dr. Ethan Russo το 2011[5], μελέτες δείχνουν ότι η εισπνοή τερπενίων σε συγκεντρώσεις παρόμοιες με εκείνες της κάνναβης οδηγεί σε “βαθιά αποτελέσματα στα επίπεδα δραστηριότητας, γεγονός που υποδηλώνει άμεση φαρμακολογική επίδραση στον εγκέφαλο”.
[5] (ό.π.) βλ. [3]

Τα τερπένια έχουν ευρύ φάσμα επιδράσεων, όπως καταστολή, ανακούφιση από τον πόνο και έχουν αντιβακτηριακά, αντιφλεγμονώδη, αντικαταθλιπτικά και αντι-αγχωτικά αποτελέσματα.

Προσθετικά σε αυτά τα αποτελέσματα, τα τερπένια δρουν επίσης σε συνδυασμό με τα κανναβινοειδή, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο τα βιώνουμε.

Στη μελέτη του, ο Dr. Russo προσδιόρισε τρεις “συνέργειες” μεταξύ των τερπενίων και των κανναβινοειδών. Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα κανναβινοειδή και τα τερπένια μπορούν να συνεργάζονται για τη θεραπεία της ακμής, των μολύνσεων MRSA (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus / Ανθεκτικός στη μεθικιλλίνη σταφυλόκοκκος aureus) και των ψυχιατρικών ασθενειών.

Απαιτούνται πολύ περισσότερες έρευνες για να προσδιοριστεί ο ακριβής ρόλος των τερπενίων στην συνδυαστική επίδραση.

Η αλληλεπίδραση της THC και της CBD
Η THC και η CBD είναι τα δύο κύρια κανναβινοειδή στην κάνναβη. Μοιράζονται μια ιδιαίτερη συνέργεια που συμβάλλει στην συνδυαστική επίδραση.

Η CBD θεωρείται ότι εμποδίζει[6] πολλές από τις αρνητικές επιπτώσεις της THC -συμπεριλαμβανομένης της ταχυκαρδίας, της μέθης και της καταστολής- ενώ ενισχύει πολλά από τα οφέλη της. Συνεισφέρει επίσης και με τα δικά της ιατρικά οφέλη.
[6] Russo Ε, Guy GW. “A tale of two cannabinoids: the therapeutic rationale for combining tetrahydrocannabinol and cannabidiol” (Μια ιστορία δύο κανναβινοειδών: το θεραπευτικό σκεπτικό για τον συνδυασμό τετραϋδροκανναβινόλης και κανναβιδιόλης) Med Hypotheses. 2006;66(2):234-46.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16209908
Περίληψη
“Η μελέτη αυτή εξετάζει την τρέχουσα γνώση των φυσιολογικών και κλινικών αποτελεσμάτων της τετραϋδροκανναβινόλης (THC) και της κανναβιδιόλης (CBD) και παρουσιάζει ένα σκεπτικό για το συνδυασμό τους σε φαρμακευτικά σκευάσματα. Οι επιδράσεις του κανναβινοειδούς και του βανιλλοειδούς υποδοχέα καθώς και οι μη-υποδοχικοί μηχανισμοί διερευνώνται, όπως η ικανότητα των THC και CBD να δρουν ως αντιφλεγμονώδεις ουσίες ανεξάρτητες από την αναστολή της κυκλοεξυγονάσης (cyclo-oxygenase, COX). Η CBD καταδεικνύεται ότι ανταγωνίζεται ορισμένες ανεπιθύμητες επιδράσεις της THC συμπεριλαμβανομένης της μέθης, της καταστολής και της ταχυκαρδίας, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει αναλγητικά, αντιεμετικά και επιδεικνύει αντι-καρκινογόνες ιδιότητες. Στις σύγχρονες κλινικές δοκιμές, αυτό επέτρεψε τη χορήγηση υψηλότερων δόσεων THC, παρέχοντας στοιχεία κλινικής αποτελεσματικότητας και ασφάλειας για τα εκχυλίσματα με βάση την κάνναβη στη θεραπεία της σπαστικότητας, του κεντρικού πόνου και των συμπτωμάτων της κατώτερης ουροφόρου οδού στη πολλαπλή σκλήρυνση, καθώς και σε διαταραχές του ύπνου, σε νευροπαθητικό πόνο, σε συμπτώματα απόσπασης βραχιόνιου πλέγματος, ρευματοειδούς αρθρίτιδας και ανθεκτικού καρκίνου. Προβλέπονται περαιτέρω προοπτικές μελλοντικής εφαρμογής εκχυλισμάτων ολόκληρου φυτού κάνναβης στη νευροπροστασία, την εξάρτηση από τα ναρκωτικά και τις νεοπλασματικές διαταραχές. Η υπόθεση ότι ο συνδυασμός THC και CBD αυξάνει την κλινική αποτελεσματικότητα τους ενώ μειώνει τα ανεπιθύμητα συμβάντα υποστηρίζεται”.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι φαρμακευτικές εταιρείες έχουν επικεντρωθεί τα τελευταία χρόνια σε προϊόντα που περιέχουν τόσο THC όσο και CBD όπως το Sativex, σε αντίθεση με εκείνα που περιέχουν μόνο THC όπως το Marinol.

Το 2011, οι ερευνητές παρακολούθησαν[7] 953 συμμετέχοντες σχετικά με την ιατρική χρήση κάνναβης και τα φαρμακευτικά σκευάσματα κάνναβης. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι 98,2% των ερωτηθέντων προτιμούσαν τη φυσική κάνναβη αντί του Marinol.
[7] Hazekamp A, Ware MA, Muller-Vahl KR, Abrams D, Grotenhermen F. “The medicinal use of cannabis and cannabinoids–an international cross-sectional survey on administration forms” (Η ιατρική χρήση κάνναβης και κανναβινοειδών – μια διεθνής συγχρονική έρευνα σχετικά με τις μορφές χορήγησης) J Psychoactive Drugs. 2013 Jul-Aug;45(3):199-210.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24175484
Περίληψη
“Τα κανναβινοειδή, συμπεριλαμβανομένης της τετραϋδροκανναβινόλης και της κανναβιδιόλης, είναι τα σημαντικότερα δραστικά συστατικά του φυτού της κάνναβης. Τα τελευταία χρόνια, τα φάρμακα που βασίζονται σε κανναβινοειδή (cannabinoid-based medicines, CBMs) καθίστανται ολοένα και πιο διαθέσιμα σε ασθενείς σε πολλές χώρες, τόσο ως φαρμακευτικά προϊόντα όσο και ως φυτικό υλικό κάνναβης. Παρόλο που φαίνεται ότι υπάρχει ζήτηση για πολλαπλά θεραπευτικά προϊόντα που βασίζονται σε κανναβινοειδή, ειδικά για την συμπτωματική βελτίωση χρόνιων παθήσεων, οι θεραπευτικές επιδράσεις διαφορετικών CBMs συγκρίθηκαν απευθείας μόνο σε μερικές κλινικές μελέτες. Η έρευνα που παρουσιάστηκε εδώ διεξήχθη από την International Association for Cannabinoid Medicines, IACM (Διεθνής Ένωση για τα Κανναβινοειδή Φάρμακα) και έχει σκοπό να συμβάλει στην κατανόηση της ιατρικής που βασίζεται σε κανναβινοειδή, ζητώντας από τους ασθενείς που χρησιμοποίησαν κάνναβη ή κανναβινοειδή, να απαντήσουν σε λεπτομερείς ερωτήσεις σχετικά με τις εμπειρίες τους με διαφορετικές μεθόδους πρόσληψης. Η έρευνα ολοκληρώθηκε σε 953 συμμετέχοντες από 31 χώρες, καθιστώντας την έτσι την μεγαλύτερη διεθνή έρευνα για μια μεγάλη ποικιλία χρηστών φαρμάκων που βασίζονται σε κανναβινοειδή μέχρι σήμερα. Γενικά, τα φυτικά μη φαρμακευτικά CBMs έλαβαν υψηλότερες βαθμολογίες από τους συμμετέχοντες σε σχέση με τα φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν κανναβινοειδή. Ωστόσο, ο αριθμός των ασθενών που ανέφεραν εμπειρία με φαρμακευτικά προϊόντα ήταν χαμηλός, περιορίζοντας τα συμπεράσματα σχετικά με τις προτιμήσεις. Ωστόσο, τα αναφερόμενα δεδομένα μπορεί να είναι χρήσιμα για την περαιτέρω ανάπτυξη ασφαλών και αποτελεσματικών φαρμάκων με βάση την κάνναβη και τα απλά κανναβινοειδή”.

Η CBD μειώνει επίσης τις ψυχοδραστικές επιδράσεις ή την “ευφορικότητα” που προκαλεί η THC. Σε μια μελέτη του 1976[8], οι ερευνητές χορήγησαν THC και μια μεγάλη δόση CBD. Τα 11 από τα 15 άτομα θεώρησαν ότι η ευφορικότητα ήταν ισχυρότερη όταν τους δόθηκε μόνο THC, υποδηλώνοντας ότι η CBD μπορεί να μειώσει τις ψυχοδραστικές επιδράσεις της THC.
[8] Dalton WS, Martz R, Lemberger L, Rodda BE, Forney RB. “Influence of cannabidiol on delta-9-tetrahydrocannabinol effects” (Επίδραση της κανναβιδιόλης στα αποτελέσματα της δέλτα-9-τετραϋδροκανναβινόλης) Clin Pharmacol Ther. 1976 Mar;19(3):300-9.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/770048
Περίληψη
“Πειράματα που διερευνούν την πιθανή αλληλεπίδραση της τετραϋδροκανναβινόλης (THC) και της κανναβιδιόλης (CBD), δύο βασικών συστατικών της κάνναβης, διεξήχθησαν υπό ελεγχόμενες εργαστηριακές συνθήκες με διπλό τυφλό τρόπο. Σε μία μελέτη, 15 άρρενες εθελοντές έλαβαν εικονικό φάρμακο ή 25 mg/kg THC μαζί με είτε εικονικό φάρμακο είτε με 150 mg/kg CBD με εισπνοή του καπνού ενός μόνο τσιγάρου. Και οι τέσσερις θεραπείες χορηγήθηκαν σε κάθε υποκείμενο σύμφωνα με μια σειρά Latin-square σχεδίων. Η CBD εξασθένησε σημαντικά την υποκειμενική ευφορία της THC. Η ψυχοκινητική δυσλειτουργία λόγω THC δεν μεταβλήθηκε σημαντικά με την ταυτόχρονη χορήγηση της CBD, αλλά παρατηρήθηκε μια τάση που υποδεικνύει μείωση των επιδράσεων που μοιάζουν με αυτές της THC μετά τον συνδυασμό. Όταν χορηγήθηκε μόνη η CBD ήταν ανενεργή για όλες τις μετρηθείσες παραμέτρους. Σε μια δεύτερη μελέτη, 8 άρρενες έλαβαν CBD (0 ή 150 mg/kg) με εισπνοή καπνού 30 λεπτά πριν από την THC (0 ή 25 mg/kg) σε ένα δεύτερο τσιγάρο. Σε αντίθεση με την ταυτόχρονη χορήγηση αμφοτέρων των φαρμάκων, η προεπεξεργασία CBD δεν αλλοίωσε τις επιδράσεις της THC στις παραμέτρους που παρατηρήθηκαν”.

Η CBD έχει αυτά τα αποτελέσματα επειδή αλλάζει[9] τον τρόπο με τον οποίο η THC δρα στο σώμα. Η CBD μπορεί να δεσμευτεί σε διαφορετικές θέσεις στους υποδοχείς κανναβινοειδών και να αλλάξει την ανταπόκριση τους στην THC. Άλλα κανναβινοειδή, όπως τα CBN, CBG και CBC, μπορούν επίσης να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της THC με τους δικούς τους μοναδικούς τρόπους.
[9] John M. McPartland, Ethan B. Russo. “Cannabis and cannabis extracts: Greater than the sum of their parts?” (Εκχυλίσματα κάνναβης και κάνναβη: Είναι περισσότερα από ότι το άθροισμα των μερών τους;) Journal of Cannabis Therapeutics, 1:3-4.
https://www.researchgate.net/…/228897917_Cannabis_and_canna…
Περίληψη
“Μια κεντρική αρχή που βασίζεται στη χρήση των βοτανικών θεραπειών είναι ότι τα βότανα περιέχουν πολλά δραστικά συστατικά. Τα πρωτογενή δραστικά συστατικά μπορούν να ενισχυθούν με δευτεροταγείς ενώσεις, οι οποίες δρουν με μια ευεργετική συνέργεια. Άλλα φυτικά συστατικά μπορεί να μετριάσουν τις παρενέργειες των κυρίαρχων ενεργών συστατικών. Διεξήγαμε ανασκόπηση στην βιβλιογραφία σχετικά με την ιατρική χρήση της κάνναβης και το κύριο δραστικό συστατικό της, την Δ9-τετραϋδροκανναβινόλη (THC). Καλά στοιχεία δείχνουν ότι οι δευτερογενείς ενώσεις στην κάνναβη μπορούν να ενισχύσουν τα ευεργετικά αποτελέσματα της THC. Άλλες κανναβινοειδείς και μη κανναβινοειδείς ενώσεις στο φυτό της κάνναβης ή στα εκχυλίσματα της μπορούν να μειώσουν το άγχος που προκαλείται από την THC, τα χολινεργικά ελλείμματα και την ανοσοκαταστολή. Τα τερπενοειδή και τα φλαβονοειδή της κάνναβης μπορούν επίσης να αυξήσουν τη ροή αίματος του εγκεφάλου, να ενισχύσουν τη δραστηριότητα του φλοιού, να σκοτώσουν τα αναπνευστικά παθογόνα και να παράσχουν αντιφλεγμονώδη δράση”.

Κατανοώντας τις Ποικιλίες
Η συνδυαστική επίδραση μας βοηθά να καταλάβουμε γιατί ορισμένες ποικιλίες κάνναβης μπορεί να επηρεάσουν τους ανθρώπους διαφορετικά.

Η κάνναβη έρχεται σε χιλιάδες διαφορετικές ποικιλίες. Διαφορετικές ποικιλίες κάνναβης έχουν πολύ διαφορετικά χημικά προφίλ που προκαλούν διαφορετικές εμπειρίες στο ίδιο άτομο.

Αυτό εξηγεί γιατί μερικές φορές η κάνναβη μπορεί να κάνει ένα άτομο να αισθάνεται ήρεμο, ενώ άλλες φορές μπορεί να κάνει το ίδιο άτομο να αισθάνεται άγχος ή προσωρινή παράνοια.

Κάθε ποικιλία κάνναβης περιέχει ένα μοναδικό προφίλ εκατοντάδων κανναβινοειδών και τερπενίων, τα οποία δρουν μαζί για να παράγουν τα αποτελέσματα που δίνει το φυτό.

Αυτό σημαίνει ότι αν αλλάξει η “συνταγή” για μια ποικιλία κάνναβης, αλλάζουν και οι επιδράσεις.

Στο μέλλον, τα τερπενικά προφίλ και άλλες τεχνικές αποτύπωσης χημικού προφίλ θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους χρήστες της κάνναβης να κάνουν καλύτερα ενημερωμένες επιλογές σχετικά με τις ποικιλίες που επιλέγουν.

Περίληψη
Η κάνναβη περιέχει εκατοντάδες χημικές ενώσεις, συμπεριλαμβανομένων κανναβινοειδών και τερπενίων. Αυτές οι ενώσεις δρουν μαζί για να παράγουν ισχυρότερα οφέλη από ότι θα παρήγαγαν χωριστά.

Η THC και η CBD έχουν μια καλά εδραιωμένη συνέργεια και οι ερευνητές μαθαίνουν περισσότερα για το ρόλο των άλλων κανναβινοειδών στην συνδυαστική επίδραση. Τα τερπένια συμβάλλουν επίσης σε πολλά από τα οφέλη της συνδυαστικής επίδρασης.

Η συνδυαστική επίδραση υποστηρίζει την ιδέα ότι τα φάρμακα από ολόκληρο το φυτό της κάνναβης είναι ανώτερα από εκχυλίσματα απομονωμένων κανναβινοειδών. Στο μέλλον, το χημικό προφίλ μπορεί να βοηθήσει τους γιατρούς και τους ασθενείς να βρουν ποικιλίες κάνναβης που θα παράγουν τα καλύτερα δυνατά οφέλη κατά περίπτωση.

 

Προσθέστε με στη λίστα email με νέα, εκπτώσεις, άρθρα, προϊόντα και εκδηλώσεις του συλλόγου

Δεν στέλνουμε spam!

Με την εγγραφή σας συμφωνείτε με την πολιτική απορρήτου μας.

Αφήστε μια απάντηση