Η ιατρική χρήση της Κάνναβης και η Δυσπλασία Arnold-Chiari

(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: Marijuana Doctors, “Marijuana for Arnold-Chiari Malformation” https://www.marijuanadoctors.com/conditions/arnold-chiari-malformation/ Medical content reviewed by Dr. Joseph Rosado, MD, M.B.A, Chief Medical Officer, Updated on June 15, 2020) Είναι φυσικό…

0 Σχόλια

Παιδιά και Κάνναβη, μια άλλη οπτική

Τα παιδιά είναι το μέλλον. Χωρίς αυτά απλά δεν υπάρχει μέλλον. Όσοι είναι γονείς ξέρουν τι σημαίνει η πρόταση “θα κάνω τα πάντα για το παιδί μου”. Παρόλο που η…

0 Σχόλια

Οι κορυφαίες μελέτες στην κάνναβη για το 2018

Μέρος 1ο, Οι τελευταίες έρευνες για την κάνναβη: Άνοιξη 2018 (Αναδημοσίευση με μετάφραση από: Leafly, “Part 1, The Latest in Cannabis Research: Spring 2018” https://www.leafly.com/…/medical-marijuana-research-studies… , JOSH KAPLAN, 22 Μαρτίου…

0 Σχόλια

Κανναβιχρωμένη CBC

Η φαρμακευτική αξία της Κανναβιχρωμένης (Cannabichromene)  (CBC) (Αναδημοσίευση με μετάφραση από: Medical Marijuana Inc., “MEDICINAL VALUE OF CANNABICHROMENE (CBC)” https://www.medicalmarijuanainc.com/medicinal-value-of-can…/ , Eve Ripley, October 29, 2015) Η κανναβιχρωμένη (αλλιώς και…

0 Σχόλια

Κανναβινοειδή και Βιοδιαθεσιμότητα

(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: CannabiGold, 6 άρθρα για την βιοδιαθεσιμότητα των κανναβινοειδών, Beata Plutowska, PhD) “Natural cannabinoids bioavailability (1/6)” (Φυσικά κανναβινοειδή και βιοδιαθεσιμότητα, Μέρος 1ο από 6) https://cannabigold.pl/…/natural-cannabinoids-bioavailabil…/ Κάθε ένωση…

0 Σχόλια
Read more about the article Κάνναβη και Ήπαρ (Συκώτι)
Hand Care. Closeup of female hand in doctors coat ponting or holding Liver, Heart, Human anatomy. Medicine, healthcare and advertisement concept

Κάνναβη και Ήπαρ (Συκώτι)

Γιατί η κάνναβη μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου στην νόσο του ήπατος (Αναδημοσίευση με μετάφραση από: GREEN FLOWER, “Why Cannabis is Life Changing for Liver Disease” https://www.green-flower.com/…/why-cannabis-is-life-changin…, By Rachel…

0 Σχόλια

Κάνναβη και Εγκεφαλική Παράλυση

Ιατρική χρήση της κάνναβης στην εγκεφαλική παράλυση (Αναδημοσίευση με μετάφραση από: Marijuana Doctors, “Medical Marijuana for Cerebral Palsy” https://www.marijuanadoctors.com/conditions/cerebral-palsy/, Medical content reviewed by Dr. Joseph Rosado, MD, M.B.A, Chief Medical…

0 Σχόλια

Κάνναβη και άσθμα

Μπορεί η κάνναβη να βοηθήσει τους ασθενείς με άσθμα; (Αναδημοσίευση με μετάφραση από: Leafly, “Can Cannabis Help Asthma Patients?” https://www.leafly.com/…/can-cannabis-help-asthma-patients-… , RACHEL CHAMBERS, October 7, 2013) Η ιδέα της ιατρικής…

0 Σχόλια

Κάνναβη και αρθρίτιδα

(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: Leafly, “Cannabis and Arthritis” https://www.leafly.com/news/health/cannabis-and-arthritis, Jeremy Kossen https://www.leafly.com/news/author/jeremy-kossen, March 28, 2016, Health https://www.leafly.com/news/health ) Δεν είναι μυστικό: οι baby boomers[1] της Αμερικής γερνούν και μια από…

0 Σχόλια

Κάνναβη και Ανοσοποιητικό Σύστημα

Εξασθενεί ή ενισχύει η κάνναβη το ανοσοποιητικό μας σύστημα; (Αναδημοσίευση με μετάφραση από: HERB, “Does Cannabis Weaken Or Strengthen Your Immune System?” https://herb.co/…/…/cannabis-weaken-strengthen-immune-system, Anna Wilcox, Jul 27, 2017) Ο τρόπος…

0 Σχόλια